Zaproszenie do udziału w 11. edycji Konkursu Student-Wynalazca

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 1 grudnia 2020 roku ruszył nabór zgłoszeń do XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

 

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

 

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w 2021 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie. W dotychczasowych edycjach konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 8 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2021.

 

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwa do 25 stycznia 2021 r.

 

W załącznikach znajdą Państwo: regulamin, oświadczenie oraz formularz zgłoszeniowy.

 

Aby dokonać zgłoszenia konkursowego, należy zapoznać się z załączonym regulaminem oraz wypełnić załączone oświadczenie i formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać je na adres: ksw@tu.kielce.pl.

 

Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Politechnice Świętokrzyskiej:

 

Gabriela Leniart, tel. 41 34 24 358, 41 34 24 654

 

Informacje dostępne są także pod adresem https://tu.kielce.pl/xi-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/