EUREKA innovation across borders EUREKA innovation across borders

EUREKA innovation across borders

  Zapraszamy do Konkursu EUREKA'17 - nabór wniosków trwa do 10...

BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA

BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA

BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA Kielecki Park Technologiczny stworzył...

Student wynalazca - edycja VII Student wynalazca - edycja VII

Student wynalazca - edycja VII

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji ...

Mała ustawa o innowacyjności Mała ustawa o innowacyjności

Mała ustawa o innowacyjności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw ...

European Inventor Award 2017 European Inventor Award 2017

European Inventor Award 2017

European Inventor Award Wyłońmy wynalazcę dla roku 2017 Jeśli...

SYNChem SYNChem

SYNChem

Nabór wniosków do Działania 4.1, Poddziałanie 4.1.1 w 2016 r. ...
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”
II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 ogłasiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwemGeneratora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP link: https://lsi1420.parp.gov.pl/home
w terminie: od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy.
Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.4  dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej 
    albo
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kwota środków   przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
  2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zasady przeprowadzania konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP 
lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl  lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.

Dokumenty do pobrania:

Pełna dokumentacja do Działania 2.3, Poddziałania 2.3.4

 

Światowy Dzień Własności Intelektualnej - 26 kwietnia 2017

Innovation – Improving Lives

Czym jest Światowy Dzień Własności Intelektualnej? 

Światowy Dzień Własności Intelektualnej został uruchomiony w 2000 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO),  
w celu promowania i ochrony pomysłów (w tym muzyki, sztuki, znaków towarowych, utworów i wynalazków), by poznac rolę,
jaką prawa własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie) odgrywają w zachęcaniu do innowacji i kreatywności. 
Oficjalna data Światowego Dnia Własności Intelektualnej to 26 kwietnia, ale wydarzenia mu towarzyszące odbywają się na całym świecie przez całą wiosnę.
   

 

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa również wydarzenie, które odbędzie się w Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej, w maju 2017 roku.

Już dziś zapraszamy po 20 maja 2017  NA  KONSULTACJE  do Ośrodka Informacji Patentowej
 w Gdańsku - na Politechnice Gdańskiej - Gmach B [10] - pokój 605, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Przekżemy Państwu informacje JAK  NA CO DZIEŃ KORZYSTAĆ  Z  PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
i wskażemy narzędzia przydatne w ich ochronie. 

 

W tym roku Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), zwraca uwagę na to, jak innowacje sprawiają, że nasze życie jest zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe, rozwiązują problemy.
System własności intelektualnej wspiera innowacje poprzez przyciągnięcie inwestycji, nagradzanie twórców, zachęcanie ich do rozwijania pomysłów i zagwarantowanie, że ich nowa wiedza będzie swobodnie dostępna,
tak by jutrzejsi innowatorzy mogli wykorzystać dzisiejsze nowe technologie.

 Od nowych leków i materiałów, po ulepszone odmiany roślin i komunikację, innowacje sprawia,
    że ​​nasze życie jest zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

  "Innowacja to ludzka moc, która nie zna granic. Prowadzi to do rozwikłania wielu problemów.
   Przesuwa granice możliwości, tworząc niespotykane nowe możliwości.
"

  Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2017 świętuje tę twórczą moc.
  Wiele niezwykłych
  innowacji na świecie poprawiło nasze życie. Nowe pomysły są w stanie rozwiązać wspólne
  globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatu, zdrowie, ubóstwo  i potrzeba
  karmienia coraz
 większej liczby osób.

 | Wiadomość od Dyrektora Generalnego WIPO Francis Gurry

  Dołącz do rozmowy: #worldipday - Facebook 

  Zajrzyj na stronę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO): www.wipo.int

 

Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”

Na zaproszenie Gdańskiej Fundacji Oświatowej, której misją jest
zapewnienie warunków wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku,

przedstawieciele Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Ośrodka Informacji Patentowej z Politechniki Gdańskiej,
w dniu 10.11.2015 odwiedzili Gdańską Fundację Oświatową.

Informacje o spotkaniu 151110dzienwynalazcy_041  

fot. Małgorzata Lewandowska

"We wtorek 10 listopada Gdańskie Liceum Autonomiczne
obchodziło Europejski Dzień Wynalazcy.
Jedną z imprez tego dnia była prezentacja multimedialna
 przygotowana przez dr Justynę Pawłowską i mgr Karolinę Szambelan
- pracownice Politechniki Gdańskiej z Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB.
W prezentacji wzięli udział uczniowie klasy pierwszej z profili:
matematycznych, humanistycznego i ekonomicznego." Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)

.

 Miejsce spotkania: Gdańskie Liceum Autonomiczne, Osiek 11/12, Gdańsk 80-842
Godziny spotkania: 10.00-11.00
"Spotkanie i prezentacja przybliżyły młodzieży tematykę ochrony własności intelektualnej, tak istotną w naszych czasach."  Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)              


Centrum obchodów Europejskiego Dnia Wynalazcy to Berlin.
Nie jest to święto z fajerwerkami i ulicznymi paradami a najważniejsza jest odwaga
i chęć wprowadzania wynalazków w życie

Z okazji święta wynalazcy przywołują powiedzenie Alberta Einsteina, który mawiał:
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy!

Zapraszamy do odwiedzenia galerii ze Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
na stonach internetowych szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej 
http://www.gla.gfo.pl/aktualnosci/z-zycia-szkoly