Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”
II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 ogłasiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwemGeneratora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP link: https://lsi1420.parp.gov.pl/home
w terminie: od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy.
Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.4  dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej 
    albo
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kwota środków   przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
  2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zasady przeprowadzania konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP 
lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl  lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.

Dokumenty do pobrania:

Pełna dokumentacja do Działania 2.3, Poddziałania 2.3.4

 

Światowy Dzień Własności Intelektualnej - 26 kwietnia 2017

Innovation – Improving Lives

Czym jest Światowy Dzień Własności Intelektualnej? 

Światowy Dzień Własności Intelektualnej został uruchomiony w 2000 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO),  
w celu promowania i ochrony pomysłów (w tym muzyki, sztuki, znaków towarowych, utworów i wynalazków), by poznac rolę,
jaką prawa własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie) odgrywają w zachęcaniu do innowacji i kreatywności. 
Oficjalna data Światowego Dnia Własności Intelektualnej to 26 kwietnia, ale wydarzenia mu towarzyszące odbywają się na całym świecie przez całą wiosnę.
   

 

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa również wydarzenie, które odbędzie się w Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej, w maju 2017 roku.

Już dziś zapraszamy po 20 maja 2017  NA  KONSULTACJE  do Ośrodka Informacji Patentowej
 w Gdańsku - na Politechnice Gdańskiej - Gmach B [10] - pokój 605, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Przekżemy Państwu informacje JAK  NA CO DZIEŃ KORZYSTAĆ  Z  PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
i wskażemy narzędzia przydatne w ich ochronie. 

 

W tym roku Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), zwraca uwagę na to, jak innowacje sprawiają, że nasze życie jest zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe, rozwiązują problemy.
System własności intelektualnej wspiera innowacje poprzez przyciągnięcie inwestycji, nagradzanie twórców, zachęcanie ich do rozwijania pomysłów i zagwarantowanie, że ich nowa wiedza będzie swobodnie dostępna,
tak by jutrzejsi innowatorzy mogli wykorzystać dzisiejsze nowe technologie.

 Od nowych leków i materiałów, po ulepszone odmiany roślin i komunikację, innowacje sprawia,
    że ​​nasze życie jest zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

  "Innowacja to ludzka moc, która nie zna granic. Prowadzi to do rozwikłania wielu problemów.
   Przesuwa granice możliwości, tworząc niespotykane nowe możliwości.
"

  Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2017 świętuje tę twórczą moc.
  Wiele niezwykłych
  innowacji na świecie poprawiło nasze życie. Nowe pomysły są w stanie rozwiązać wspólne
  globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatu, zdrowie, ubóstwo  i potrzeba
  karmienia coraz
 większej liczby osób.

 | Wiadomość od Dyrektora Generalnego WIPO Francis Gurry

  Dołącz do rozmowy: #worldipday - Facebook 

  Zajrzyj na stronę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO): www.wipo.int

 

Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”

Na zaproszenie Gdańskiej Fundacji Oświatowej, której misją jest
zapewnienie warunków wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku,

przedstawieciele Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Ośrodka Informacji Patentowej z Politechniki Gdańskiej,
w dniu 10.11.2015 odwiedzili Gdańską Fundację Oświatową.

Informacje o spotkaniu 151110dzienwynalazcy_041  

fot. Małgorzata Lewandowska

"We wtorek 10 listopada Gdańskie Liceum Autonomiczne
obchodziło Europejski Dzień Wynalazcy.
Jedną z imprez tego dnia była prezentacja multimedialna
 przygotowana przez dr Justynę Pawłowską i mgr Karolinę Szambelan
- pracownice Politechniki Gdańskiej z Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB.
W prezentacji wzięli udział uczniowie klasy pierwszej z profili:
matematycznych, humanistycznego i ekonomicznego." Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)

.

 Miejsce spotkania: Gdańskie Liceum Autonomiczne, Osiek 11/12, Gdańsk 80-842
Godziny spotkania: 10.00-11.00
"Spotkanie i prezentacja przybliżyły młodzieży tematykę ochrony własności intelektualnej, tak istotną w naszych czasach."  Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)              


Centrum obchodów Europejskiego Dnia Wynalazcy to Berlin.
Nie jest to święto z fajerwerkami i ulicznymi paradami a najważniejsza jest odwaga
i chęć wprowadzania wynalazków w życie

Z okazji święta wynalazcy przywołują powiedzenie Alberta Einsteina, który mawiał:
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy!

Zapraszamy do odwiedzenia galerii ze Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
na stonach internetowych szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej 
http://www.gla.gfo.pl/aktualnosci/z-zycia-szkoly