Informacja patentowa Gdańsk - bazy Informacja patentowa Gdańsk - bazy

Informacja patentowa Gdańsk - bazy
BAZY dostępne on-line to d ostęp on-line do dokumentów patentowych z całego świata                             WYNALAZKI i WZORY UŻYTKOWE  Bazy Urzędu Patentowego...

Polski Produkt Przyszłości 2018 Polski Produkt Przyszłości 2018

Polski Produkt Przyszłości 2018
XXI edycja konkursu „Polski Produkt Przyszłości” Termin do 19 października 2018 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XXI...

XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej - KONKURSY Urzędu Patentowego 2018 XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej - KONKURSY Urzędu Patentowego 2018

XVI edycja Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej - KONKURSY Urzędu Patentowego 2018
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI edycji Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej. ...

Ochrona własności przemysłowej - nawet 0,5 mln zł dofinansowania Ochrona własności przemysłowej - nawet 0,5 mln zł dofinansowania

Ochrona własności przemysłowej - nawet 0,5 mln zł dofinansowania
ochrona swojej własności, to szansa by zbudować przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży . Uzyskując patent lub prawo ochronne podnosisz wartość i...

Informacja patentowa, Gdańsk, Trójmiasto, pomorskie - Patent, patenty, wynalazek, wynalazki, Gdańsk, Trójmiasto, pomorskie Informacja patentowa, Gdańsk, Trójmiasto, pomorskie - Patent, patenty, wynalazek, wynalazki, Gdańsk, Trójmiasto, pomorskie

Informacja patentowa, Gdańsk, Trójmiasto, pomorskie - Patent, patenty, wynalazek, wynalazki, Gdańsk, Trójmiasto, pomorskie
Informacji patentowa Gdańsk .  Czym jest Informacja patentowa ?  Jak można ją wykorzystać ? Czym jest patent na wynalazek ?  Znak towarowy ?  Prawo ochronne ? Poszukujesz informacji na...

Polski Produkt Przyszłości - XX jubileuszowa edycja konkursu. Polski Produkt Przyszłości - XX jubileuszowa edycja konkursu.

Polski Produkt Przyszłości - XX jubileuszowa edycja konkursu.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości.   CEL KONKURSU     ...

Smogathon - zapraszamy do konkursu na najlepsze pomysły antysmogowe Smogathon - zapraszamy do konkursu na najlepsze pomysły antysmogowe

Smogathon - zapraszamy do konkursu na najlepsze pomysły antysmogowe
Czujniki wykrywające smog, wyłapujące go okiennice czy cegły ze smogowego pyłu? Sposobów na walkę ze smogiem jest wiele. Można je zgłaszać do Smogathonu - międzynarodowego konkursu na...

Konkurs do poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r. Konkurs do poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r.

Konkurs do poddziałania 2.3.4 POIR Ochrona własności przemysłowej w 2017 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4...

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017
Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach: 1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017, 2.       V...

PROGRAM "Impuls do biznesu" - aplikuj do programu - zdobądź pieniądze na realizację swoich pomysłów. PROGRAM "Impuls do biznesu" - aplikuj do programu - zdobądź pieniądze na realizację swoich pomysłów.

PROGRAM "Impuls do biznesu" - aplikuj do programu - zdobądź pieniądze na realizację swoich pomysłów.
  Impuls do biznesu  to program skierowany do szerokiego grona zainteresowanych pozyskaniem finansowego wsparcia – począwszy od osób, którym zrodził się kapitalny pomysł na biznes, skończywszy na...

Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę? Dostępne jest dofinansowanie. Poddziałanie 1.1.1 - znów ruszyło. Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę? Dostępne jest dofinansowanie. Poddziałanie 1.1.1 - znów ruszyło.

Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę? Dostępne jest dofinansowanie. Poddziałanie 1.1.1 - znów ruszyło.
Nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 w 2017 r. - został otwarty. NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania...

EUREKA innovation across borders EUREKA innovation across borders

EUREKA innovation across borders
  Zapraszamy do Konkursu EUREKA'17 - nabór wniosków trwa do 10 kwietnia 2017  Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500...

BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA

BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA
BIBLIOTEKA MATERIAŁOWA Kielecki Park Technologiczny stworzył Bibliotekę Materiałową wychodząc naprzeciw potrzebom firm z regionu i kraju . Osoby korzystające z nowej części KPT mogą skorzystać...

Wspieranie rozwoju startupów z branży energetycznej oraz wspólne poszukiwanie nowych technologicznych rozwiązań - to InnVento Wspieranie rozwoju startupów z branży energetycznej oraz wspólne poszukiwanie nowych technologicznych rozwiązań - to InnVento

Wspieranie rozwoju startupów z branży energetycznej oraz wspólne poszukiwanie nowych technologicznych rozwiązań - to InnVento
InnVento   CO ROBIMY Wspieramy rozwój podmiotów rozpoczynających swoją działalność w branży technologicznej . W ramach Inkubatora InnVento zapewniamy zaplecze merytoryczne, infrastrukturę...

Student wynalazca - edycja VII Student wynalazca - edycja VII

Student wynalazca - edycja VII
Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca” Konkurs jest adresowany do: studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie...

Międzynarodowa promocja dla polskich, nowatorskich projektów Międzynarodowa promocja dla polskich, nowatorskich projektów

Międzynarodowa promocja dla polskich, nowatorskich projektów
Jeśli jestes twórcą nowatorskiego projektu naukowo-technologicznego jest szansa na światową jego promocję. W ramach wygranej wchodzi też i doradztwo biznesowe.    Do końca roku autorzy...

Mój pomysł, mój głos­ – korzyść dla wszystkich Mój pomysł, mój głos­ – korzyść dla wszystkich

Mój pomysł, mój głos­ – korzyść dla wszystkich
Od 16 do 27 listopada pracownicy, studenci i doktoranci Politechniki Gdańskiej mogą zgłaszać propozycje projektów inwestycyjnych i remontowych, których realizacja poprawi komfort pracy. Projekty...

Miło nam powitać - nowa rzecznik patentowa w Zespole Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej Miło nam powitać - nowa rzecznik patentowa w Zespole Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej

Miło nam powitać - nowa rzecznik patentowa w Zespole Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej
Miło nam poinformować Państwa o powitaniu w Zespole Reczników Patentowych Politechniki Gdańskiej nowej rzecznik patentowej Pani dr Justyny Pawłowskiej . Pani dr Justyna Pawłowska złożyła z wynikiem...

Mała ustawa o innowacyjności Mała ustawa o innowacyjności

Mała ustawa o innowacyjności
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (tzw. mała ustawa o innowacyjności), przedłożony przez ministra nauki i...

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”
Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”
II Osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 ogłasiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwemGeneratora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP link: https://lsi1420.parp.gov.pl/home
w terminie: od 16 maja do 28 grudnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00) z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy.
Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.4  dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej 
    albo
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Kwota środków   przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
  2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Zasady przeprowadzania konkursu

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP 
lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl  lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91- 93.

Dokumenty do pobrania:

Pełna dokumentacja do Działania 2.3, Poddziałania 2.3.4

 

Światowy Dzień Własności Intelektualnej - 26 kwietnia 2017

Innovation – Improving Lives

Czym jest Światowy Dzień Własności Intelektualnej? 

Światowy Dzień Własności Intelektualnej został uruchomiony w 2000 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO),  
w celu promowania i ochrony pomysłów (w tym muzyki, sztuki, znaków towarowych, utworów i wynalazków), by poznac rolę,
jaką prawa własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie) odgrywają w zachęcaniu do innowacji i kreatywności. 
Oficjalna data Światowego Dnia Własności Intelektualnej to 26 kwietnia, ale wydarzenia mu towarzyszące odbywają się na całym świecie przez całą wiosnę.
   

 

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa również wydarzenie, które odbędzie się w Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej, w maju 2017 roku.

Już dziś zapraszamy po 20 maja 2017  NA  KONSULTACJE  do Ośrodka Informacji Patentowej
 w Gdańsku - na Politechnice Gdańskiej - Gmach B [10] - pokój 605, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Przekżemy Państwu informacje JAK  NA CO DZIEŃ KORZYSTAĆ  Z  PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
i wskażemy narzędzia przydatne w ich ochronie. 

 

W tym roku Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), zwraca uwagę na to, jak innowacje sprawiają, że nasze życie jest zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe, rozwiązują problemy.
System własności intelektualnej wspiera innowacje poprzez przyciągnięcie inwestycji, nagradzanie twórców, zachęcanie ich do rozwijania pomysłów i zagwarantowanie, że ich nowa wiedza będzie swobodnie dostępna,
tak by jutrzejsi innowatorzy mogli wykorzystać dzisiejsze nowe technologie.

 Od nowych leków i materiałów, po ulepszone odmiany roślin i komunikację, innowacje sprawia,
    że ​​nasze życie jest zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

  "Innowacja to ludzka moc, która nie zna granic. Prowadzi to do rozwikłania wielu problemów.
   Przesuwa granice możliwości, tworząc niespotykane nowe możliwości.
"

  Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2017 świętuje tę twórczą moc.
  Wiele niezwykłych
  innowacji na świecie poprawiło nasze życie. Nowe pomysły są w stanie rozwiązać wspólne
  globalne wyzwania, takie jak zmiany klimatu, zdrowie, ubóstwo  i potrzeba
  karmienia coraz
 większej liczby osób.

 | Wiadomość od Dyrektora Generalnego WIPO Francis Gurry

  Dołącz do rozmowy: #worldipday - Facebook 

  Zajrzyj na stronę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO): www.wipo.int

 

Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”

Na zaproszenie Gdańskiej Fundacji Oświatowej, której misją jest
zapewnienie warunków wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku,

przedstawieciele Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Ośrodka Informacji Patentowej z Politechniki Gdańskiej,
w dniu 10.11.2015 odwiedzili Gdańską Fundację Oświatową.

Informacje o spotkaniu 151110dzienwynalazcy_041  

fot. Małgorzata Lewandowska

"We wtorek 10 listopada Gdańskie Liceum Autonomiczne
obchodziło Europejski Dzień Wynalazcy.
Jedną z imprez tego dnia była prezentacja multimedialna
 przygotowana przez dr Justynę Pawłowską i mgr Karolinę Szambelan
- pracownice Politechniki Gdańskiej z Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB.
W prezentacji wzięli udział uczniowie klasy pierwszej z profili:
matematycznych, humanistycznego i ekonomicznego." Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)

.

 Miejsce spotkania: Gdańskie Liceum Autonomiczne, Osiek 11/12, Gdańsk 80-842
Godziny spotkania: 10.00-11.00
"Spotkanie i prezentacja przybliżyły młodzieży tematykę ochrony własności intelektualnej, tak istotną w naszych czasach."  Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)              


Centrum obchodów Europejskiego Dnia Wynalazcy to Berlin.
Nie jest to święto z fajerwerkami i ulicznymi paradami a najważniejsza jest odwaga
i chęć wprowadzania wynalazków w życie

Z okazji święta wynalazcy przywołują powiedzenie Alberta Einsteina, który mawiał:
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy!

Zapraszamy do odwiedzenia galerii ze Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
na stonach internetowych szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej 
http://www.gla.gfo.pl/aktualnosci/z-zycia-szkoly