Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na cykl międzynarodowych seminariów eksperckich „Roving Seminars” Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO): Kraków, 23.01.2018; Gliwice, 24.01.2018; Wrocław, 25.01.2018

Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO są organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Śląską,Politechniką Wrocławską.

Cyklem międzynarodowych seminariów w Polsce pragniemy zainaugurować szczególny jubileusz – 100. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Urzędu Patentowego.

Udział w seminariach jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja on-line.                           

Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego – wybrane zagadnienia

Szanowni Państwo, Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w SPOTKANIU
konsultacyjno-informacyjnym 
z Panią Martą Chylińską,
Ekspertem w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP, radcą prawnym
 
nt.: „Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego – wybrane zagadnienia”

Wykład odbędzie się: dnia 17 stycznia 2018 r. (środa), godz. 13:00-15:00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP
(Warszawa, al. Niepodległości 188/192) sala nr 557. 

undefined

 Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 

Cel działania: wsparcie MŚP NA OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Wsparcie dla mikro, małych, średnich przedsiebiorców w części kosztów uzyskania
i realizacji ochrony praw własności przemysłowej.

Dwa rodzaje przedsięwzięć: pierwszy - dotyczy uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej. Drugi - dotyczy realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego..

.

    

 

  Nabór wniosków o dofinansowanie dla
   poddziałania 2.3.4
   
Ochrona własności przemysłowej

 

Data rozpoczęcia naboru - 16 maja 2017 r.

Data zakończenia naboru - 28 grudnia 2017 r.


 
 Rodzaje kosztów podlegających  dofinansowaniu - strony 6 i 7 w prezentacji                                                                         prezentacja

 

NEPTUNE - nabór na rozwój innowacyjnych projektów w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” 
Projekt NEPTUNE dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” (Blue Growth). 

Udział w projekcie to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia w ramach przyznawanych grantów na projekty oraz profesjonalnego doradztwa. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu na projekty wynosi 60 tys. euro, zaś zaplanowany w projekcie budżet środków przeznaczonych na wsparcie to ponad 3 mln euro.

Dodatkowo, oferowane usługi eksperckie pomogą w przezwyciężaniu wyzwań społecznych
i ekonomicznych w projektach z niżej wymienionych dziedzin:

 • Gospodarka wodna na terenach wiejskichNeptun
 • Gospodarka wodna w miastach
 • Logistyka portów
 • Transport rzeczny oraz morski
 • Środowisko/Ochrona środowiska
 • Morska oraz wodna energia odnawialna

W ramach projektu planowane są 2 nabory. Pierwszy upłynął 15-ego marca 2017,
                                                                kolejny zostanie uruchomiony 15-ego września 2017.

Informacje o projekcie:

http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Interest-SMEs-and-would-be-entrepreneurs 

Numer
 i nazwa działania

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Alokacja

 

 

Poddziałanie


3.2.1


Badania

 na

rynek

STARTUJE

5 września 2017 r.

2 sierpnia 2017 r.**

5 września 2017 r.

28 lutego 2018 r.

750 000 000 zł

2 sierpnia 2017 r.***

5 września 2017 r.

28 lutego 2018 r.

400 000 000 zł

* Konkurs skierowany do branży dedykowanej elektromobilności

** Konkurs podzielony na etapy

*** Konkurs podzielony na etapy, dedykowany średnim miastom

Jeszcze do 16 października można wziąć udział w konkursach organizowanych przez Urząd Patentowy RP,

 są to cztery następujące konkursy: 

JESTEŚ KREATYWNY? nie czekaj, DOŁĄCZ DO KONKURSOWICZÓW!  ♘  ⌛ 


  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
w tym przemysłowej,

3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,
   
    4.      XV edyc
ja Konkursu na plakat 2017.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

                  WIĘCEJ O KONKURSACH 

Czujniki wykrywające smog,
wyłapujące go okiennice czy cegły ze smogowego pyłu?

Sposobów na 

walkę ze smogiem jest wiele.

Można je zgłaszać do Smogathonu
- międzynarodowego
konkursu na rozwiązania antysmogowe,
który odbędzie się w Krakowie.
Zwycięzca otrzyma 100 tys. dol.


Specjaliści wybierają najlepsze innowacyjne rozwiązania antysmogowe z całego świata.

Finał zawodów odbędzie się 25 i 26 listopada w Krakowie, a dzień później, podczas konferencji
Global Clean Air Summit, poznamy jego zwycięzców.
Autorzy najlepszego pomysłu otrzymają 100 tys. dolarów, z czego 75 proc. zostanie przeznaczone na wdrożenie rozwiązania w Krakowie.
 
Zespoły, które chcą wziąć udział w zawodach, mogą zapisywać się na jeden z pięciu półfinałów.
Odbędą się one w: Berkeley - 3 października, w Londynie - 5 października, w Warszawie - 9 października,
w Bangalore - 16 października i w Hongkongu - 18 października.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zgłoszenia można dokonywać do 15 sierpnia 2017 r.

na stronie

smogathon.com/apply.

 European Inventor Award 2017 - Zagłosuj na swojego  ulubionego twórcę, 
 a dodatkowo weźmiesz udział w losowaniu nagród! 
 

Europejska Organizacja Patentowa (EPO) zaprasza do konkursu na najlepsze wynalazki - European Inventor Award 2017
- “Popular Prize” . 
 więcej: KLIK

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą
„Pomorskie wdrożenia” (edycja 2017).

 • Wnioski należy składać w terminie do 30.04.2017r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.07.2017r.
 • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.08.2017r.

Cel konkursu: wyłonienie i dofinansowanie realizacji projektów do wdrożenia dla województwa pomorskiego innowacyjnych technologii w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenia emisji do środowiska, ograniczenia wodochłonności lub energochłonności procesów produkcyjnych, wdrażania gospodarki cyrkularnej oraz/lub wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, jak i poprawy efektywności.

więcej: https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/pomorskie-wdrozenia-edycja-2017
https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/pomorskie-wdrozenia-edycja-2017

  Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę?

   Aplikuj w terminie:
   od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.
(do godz. 16:00).

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują
badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
albo eksperymentalne prace rozwojowe
(projekty, w których nie przewidziano
eksperymentalnych prac rozwojowych,
nie mogą uzyskać dofinansowania).

Na mały i średni biznes, który chce wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę,
która będzie wynikiem przeprowadzonych działań B+R, czeka aż miliard złotych.
Natomiast duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na 400 mln zł. 
Więcej KLIK

 


 Zapraszamy na naszą stronę internetową 
w zakładce  Weź udziałKonferencje, szkolenia,  spotkania

  i dowiedz się więcej                                                               
  "Czym jest Światowy Dzień Własności  Intelektualnej?"


Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza przedsiębiorczych studentów
i absolwentów wzornictwa przemysłowego

do walki o główną wygraną stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 złotych ufundowane przez MKiDN.

Więcej KLIK


Co oznacza nadchodząca premiera technologii 5G? Jak budować wiarygodność organizacji w dobie „fake news”? W jaki sposób przygotować dobrą kampanię viralową? Jak używać wirtualnej rzeczywistości do pozyskiwania środków na działania?

To tylko przykładowe tematy, którymi będą zajmować się uczestnicy Festiwalu Sektor 3.0, największego w Polsce wydarzenia poświęconego wykorzystaniu nowych technologii w działaniach społecznych. Spotkanie odbędzie się 30 i 31 maja w Warszawie. Weźmie w nim udział blisko 600 osób, w tym 70 krajowych i zagranicznych ekspertów od nowych technologii. Tegoroczne hasło przewodnie Festiwalu to „Shape your future”.

Więcej KLIK 

 • IV edycja konkursu - dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” - została zamknięta.

Konkurs zamkniety: 17 kwietnia 2017 r. 

Do konkursu można było zgłaszać projekty w kategoriach:

* wynalazki lub inne rozwiązania techniczne,


* gry planszowe lub komputerowe.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym odbędzie się 3 czerwca 2017 r.,
o godzinie 11:30, w siedzibie Urzędu Patentowego RP w Warszawie (al. Niepodległości 188/192). Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe i finansowe.


 Protokół obrad jury IV edycji konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2017”
 

 Załącznik nr 1 do protokołu - Autorzy projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2017”

 Załącznik nr 2 - Ambasady Szkolnych Wynalazców 2017  Poniżej udostępniono link:
  więcej o konkursie

Czas 10:00 - 14:30

Miejsce Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie sala: sala konferencyjna (parter)

Kategorie tematyczne Horyzont 2020 Innowacje w MŚP

Więcej KLIK

 • Kobieta – wynalazczyni 
  W 2017 r. w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w hołdzie wielkiej uczonej, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współudziale Redakcji „Przegląd Techniczny” organizuje kolejną edycję Konkursu-Plebiscytu „Kobieta – Wynalazczyni”. Konkurs-Plebiscyt przeznaczony jest dla kobiet posiadających udokumentowany dorobek wynalazczy.
  Zgłoszenia należy nadsyłać mailem na adres 
  spwir.agnieszka@gmail.com w terminie do 10.05.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2018 r. Więcej: link

 • Dofinansowanie projektów - 180 mnl zł w konkursie dla branży chemicznej -  Innochem powraca 

10 stycznia 2017 r.
został ogłoszony
konkurs 
na dofinansowanie
projektów
 w ramach
Programu sektorowego
„INNOCHEM” 

http://zrp.pg.edu.pl/programy-i-inicjatywy-wspierajace
-poprzez-wiedze-i-dofinansowanie
 

Nabór:

od 
1.03
 do 28.04.17

 • EUREKA innovation across borders
Logo inicjatywy Eureka

- nabór wniosków - do 10 kwietnia 2017 
Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł (dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł). 


Projekty w Konkursie Eureka powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:
*realizacja we współpracy międzynarodowej -
w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
*ukierunkowanie rynkowe;
*cywilny cel projektu;
*przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: 
NCBiR.http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html

Seminarium regionalne Urzędu Patentowego RP 
„Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej”
w najbliższym czasie odbędzie się w Gdańsku.W imieniu Urzędu Patentowego RP zapraszamy gorąco do uczestnictwa

29 marca 2017 


w godzinach od 10:00 do 13:00

w Centrum Edukacyjnym 
NOVA, przy ulicy Piwnej 1 w Gdańsku.


 


 Udział w seminarium jest bezpłatny.

 Liczba miejsc jest ograniczona,

 o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

 Serdecznie zapraszamy!

 


 Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować

 na adres e-mail: kcichocka@uprp.pl

 lub tel. 22 579 05 25.
 Rejestracja:

 KLIK 
 


 
Okładka artykułu

21 marca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 

 


Nowe ulgi podatkowe oraz dotacje na B+R
na przykładzie „Szybkiej ścieżki” NCBiR - spotkanie.


http://zrp.pg.edu.pl/szkolenia

KLIK
http://zrp.pg.edu.pl/szkolenia

Neptun
 • Projekt NEPTUNE dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP),
   jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” (Blue Growth). 

Udział w projekcie to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia w ramach przyznawanych grantów na projekty oraz profesjonalnego doradztwa.
Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu na projekty wynosi 60 tys. euro, zaś zaplanowany w projekcie budżet środków przeznaczonych na wsparcie to ponad 3 mln euro.

Dodatkowo, oferowane usługi eksperckie pomogą w przezwyciężaniu wyzwań społecznych i ekonomicznych w projektach z niżej wymienionych dziedzin:

Gospodarka wodna na terenach wiejskich
Gospodarka wodna w miastach
Logistyka portów
Transport rzeczny oraz morski
Środowisko/Ochrona środowiska
Morska oraz wodna energia odnawialna

W ramach projektu planowane są 2 nabory. Pierwszy upływa 15-ego marca 2017, kolejny 15-ego września 2017.

Informacje o projekcie: http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Interest-SMEs-and-would-be-entrepreneurs

NEPTUNE - nabór na rozwój innowacyjnych projektów w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” 

Konkurs otwarty dla projektantów, agencji, firm projektowych i klientów
dzieł całego spektrum  projektowania w dziedzinie designu

Red Dot Award: Product Design 2017
Faza rejestracji Red Dot Award: Product Design 2017 upływa 8 lutego.


Red Dot Award: Projekt koncepcyjny 2017
Faza rejestracji : "Standart" upływa 22 marca.

                                                                      - coroczne wydarzenie konkursowe - http://en.red-dot.org/

 • Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji  innowacyjnych przedsiębiorstw - nabór zakończony

poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand. 
Zgłoszenia z użyciem Generatora Wniosków  ze strony internetowej PARP (link w terminie: 12 stycznia - 13 lutego 2017 r. 
Okładka artykułu

"Student-Wynalazca"- edycja VIII     UWAGA -  Nabór projektów zakończony w dniu 25.01.2017

Bezpłatne warsztaty dla ambitnych naukowców i innowatorów z całego kraju!

      Piąta już edycja alfa SCHOOl odbyła się 23 i 24 lutego, tym razem na Pomorzu - w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER.                                                                                                                                                   alfa.ac

 
Szanowni Państwo!
Oto Zwyciezcy TARGÓW.     

Dziękujemy za odwiedziny 
naszego stoiska targowegoCentrum Wspierania Innowacji PATLIB, Zespołu Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej i zapraszamy na kolejne konsultacje, podczas następnego Techniconu.     

                                        zaproponuj kandydaturę do konkursu                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ✎ ✎ ✎           ✒✒   ✐ ZKOŃCZONE


Trwa rekrutacja do 2. edycji "3-Day Bioentrepreneurship Crash Course" 


Ośrodek Transferu Technologii BioTech-IP przy Międzynarodowym Instytucie
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. 

 
 INTELIGENTNY WÓZEK INWALIDZKI 
  ZWYCIĘZCA 
 2014 
 
projekt, KTÓRY MA POMAGAĆ  
Cyber-oko  wynalazek 2013 zespołu prof. Czyżewskiego /ETI/PG/.

   

 

 II EDYCJA KONKURSU NA FILM - 2014                                                                                                                                                                           
     
 W PRACOWNI I MIEJSCE 


          
 
XII edycja konkursu na plakat 2014                                                                                


 

 

 


 
    


 
 

             
GŁOSOWANIE European Inventor Award   2014  
 -      "Popular Prize" oto WYGRANI   


 
 OWANIE European Inventor Award   2014        
                      
 "Popular Prize" oto W           YGRANI      
                 
 
 
Program Patent PLUS  
                                       Program Patent PLUS  

• • ▬ • ▬  ▬ • ▬  ▬  ▬ • • ▬ pre-akceleracja ! zgłoszenia zakończone  13 LISTOPADA !                                                                                                                                

 

 

 

Archiwum CWI PATLIB

Czym jest Światowy Dzień Własności Intelektualnej? 

Światowy Dzień Własności Intelektualnej został uruchomiony
w 2000 roku przez

Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO),  
w celu promowania i ochrony pomysłów
(w tym muzyki, sztuki, znaków towarowych,
utworów i wynalazków), by poznac rolę,
jaką prawa własności intelektualnej
(patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe,
prawa autorskie) odgrywają w zachęcaniu do innowacji i kreatywności. 

Oficjalna data Światowego Dnia Własności Intelektualnej to 26 kwietnia,
ale wydarzenia mu towarzyszące odbywają się na całym świecie przez całą wiosnę.
   

W tym roku Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO), zwracała uwagę na to,
jak innowacje sprawiają, że nasze życie jest zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe, rozwiązują problemy.

System własności intelektualnej wspiera innowacje poprzez przyciągnięcie inwestycji, nagradzanie twórców, zachęcanie ich do rozwijania pomysłów i zagwarantowanie, że ich nowa wiedza będzie swobodnie dostępna,
tak by jutrzejsi innowatorzy mogli wykorzystać dzisiejsze nowe technologie.

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa również ofertę spotkań konsultacyjno-
informacyjnych JAK  NA CO DZIEŃ KORZYSTAĆ  Z  PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
ze wskazaniem narzędzi przydatnych w ich ochronie,
które odbywały się w Gdańsku, na Politechnice Gdańskiej, wiosną (maj, czerwiec) tego roku.

Bardzo dziękujemy za przybycie i zainteresowanie się ofertą usługową Ośrodka Informacji Patentowej w Gdańsku na Politechnice Gdańskiej.

ZAPRASZAMY do Ośrodka Informacji Patentowej w pozostałe dni roku 
od poniedziałku do piatku w godzinach: 9.00-15.00,

na Politechnikę Gdańską
(Gmach B [10] - pokój 605)
.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także pod telefonem:
+48 58 347 10 66, +48 58 348 66 33

 Od nowych leków i materiałów, po ulepszone odmiany roślin i komunikację,
 innowacja sprawia,
    że ​​nasze życie jest zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

  "Innowacja to ludzka moc, która nie zna granic. Prowadzi to do rozwikłania wielu problemów.
   Przesuwa granice możliwości, tworząc niespotykane nowe możliwości.
"

 | Wiadomość od Dyrektora Generalnego WIPO Francis Gurry

 Rozmowa międzynrodowa: #worldipday - Facebook 

 Strona Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO): www.wipo.int 
Każdy 26 kwietnia      
 to Światowy Dzień Własności Intelektualnej, 
 to czas dyskusji na temat roli własności intelektualnej 
 w promowaniu 
 innowacyjności i kreatywności. 
 

Gorąco zapraszamy więc WE WTOREK 26 KWIETNIA 2016 ROKU 
na Politechnikę Gdańską
 
na DZIEŃ OTWARTY
Centrum Wspierania Innowacji PATLIB Zespołu Rzeczników Patentowych PG
 od 9.00 do 15.00. JAK DO NAS TRAFIĆ: Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk


 W DZIEŃ OTWARTY
Centrum Wspierania Innowacji PATLIB Zespołu Reczników Patentowych PG 
 zapraszamy do naszej siedziby 
mieszczącej się w Gmachu B [10] na piętrze VI, w pokoju 606 
 
- rozpoznacie nas Państwo po plakacie promującym IP DAY 2016 


NASZA STRONA INTERNETOWA OFERUJE:
udostępniamy do pobrania zakładki, pocztówki
promujące IP DAY 2016 przygotowane do wydruku przez  

WIPO - światowe forum  własności intelektualnej : usług, polityki, informacji i współpracy.
Agencja samofinansująca się Organizacji Narodów Zjednoczonych (skład: 188 państw członkowskich).

zakładki (bookmarks)
ipday2016_bookmarks.pdf

pocztówki (postcards)
ipday2016_postcards.pdf
 


Centrum Wspierania Innowacji PATLIB W DZIEŃ OTWARTY, 
w Światowy Dzień Własności Intelektualnej, 
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE
 I PRZEDSTWIENIE OFERTY USŁUG:

w dniu 26 kwietnia 2016 roku organizujemy bezpłatne konsultacje w zakresie
ochrony własności intelektualnej dla osób zainteresowanych sposobami
ochrony swoich praw własności intelektualnej oraz przedstawiamy ofertę usług jakie
Centrum Wspierania Innowacji PATLIB świadczyć może dla Państwa w celu
wzmocnienia ochrony swoich praw własności intelektualnej
.

Mamy też do zaoferowania Państwu bezpłatne materiały drukowane
opisujące zagadnienia ochrony własności intelektualnej.
- skąd tradycja obchodów 26 kwietnia -


W 2000 roku państwa członkowskie WIPO wyznaczyły 26 kwietnia -
dzień, w którym konwencja WIPO
weszła w życie w 1970 roku - jako Światowy Dzień Własności Intelektualnej
(Światowy Dzień IP) w celu zwiększenia ogólnej wiedzy IP (Intellectual Property). 

Od tego czasu, Światowy Dzień IP każdego roku zaproponował wyjątkową okazję
przyłączyć się do innych na całym świecie, aby zastanowić się,
jak IP przyczynia się do
rozkwitu muzyki i sztuki oraz do napędzania innowacji technologicznych,
które pomagają kształtować nasz świat.

 

Cyfrowa Kreatywność: Kultura Reimagined
 - to temat przewodni na Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2016 - 
 

Filmy, telewizja, muzyka, książki, sztuka, gry wideo -dzieła kultury- już dawno przekroczył granice.
Era WiFi kształtuje sposoby eksploatacji kultury jej tworzonie, rozpowszechnianie na rynkach rozwijających się,
które są daleko poza granicami kraju twórców. Coraz bardziej dostępne technologie cyfrowe zdjęły ograniczenia fizyczne,
umieszczając świat współpracy międzykulturowej w zasięgu ręki każdego artysty i twórcy, karmiąc wyobraźnię na nowe sposoby.
Z rozkwitem cyfrowej kreatywności przychodzi dla konsumentów cyfrowych owo twórcze sztuk dobrodziejstwo.
Czytamy, oglądamy i słuchamy dzieła niezliczonych twórców na całym świecie, gdziekolwiek, kiedykolwiek i jakkolwiek tylko chcemy.

Reimagining kultury - przetwarzanie kultyry - jak je tworzyć, w jaki sposób uzyskać do niego dostęp, oraz w jaki sposób finansować.
To wyzwanie dla elastyczności, adaptacyjnego systemu własności intelektualnej, aby zapewnić,
by artyści i przemysły kreatywne w naszym cyfrowym wszechświecie mogły być odpowiednio wynagrodzane za swoją pracę,
dzięki czemu mogą one zachować pierwiastek twórczości. Więc na Światowy Dzień IP tego roku,
przyglądamy się niektórym z zagadnieniom związanym z naszą przyszłością kulturową.
Porozmawiać warto z ekspertami na temat kreatywności w rynku cyfrowego, aby dowiedzieć się, gdzie podążamy.

Zapraszamy też na stronę WIPO na Facebooku:

https://www.facebook.com/worldipday

         Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy” 
 w Gdańskiej Fundacji Oświatowej
                                                                            

Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
 

Na zaproszenie Gdańskiej Fundacji Oświatowej, której misją jest
zapewnienie warunków wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku,

przedstawieciele Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Ośrodka Informacji Patentowej
z Politechniki Gdańskiej,

w dniu 10.11.2015 odwiedzili Gdańską Fundację Oświatową.

Informacje o spotkaniu 151110dzienwynalazcy_041 
 

 

 

 

 


fot. M. Lewandowska

"We wtorek 10 listopada Gdańskie Liceum Autonomiczne
obchodziło Europejski Dzień Wynalazcy.
Jedną z imprez tego dnia była prezentacja multimedialna
 przygotowana przez 
dr Justynę Pawłowską i mgr Karolinę Szambelan
- pracownice Politechniki Gdańskiej z Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB. 
W prezentacji wzięli udział uczniowie klasy pierwszej z profili:
matematycznych, humanistycznego i ekonomicznego." Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)

 Miejsce spotkaniaGdańskie Liceum Autonomiczne, Osiek 11/12, Gdańsk 80-842
Godziny spotkania: 10.00-11.00
"Spotkanie i prezentacja przybliżyły młodzieży tematykę ochrony własności intelektualnej, tak istotną w naszych czasach."  Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)              


Centrum obchodów Europejskiego Dnia Wynalazcy to Berlin.
Nie jest to święto z fajerwerkami i ulicznymi paradami a najważniejsza jest odwaga
i chęć wprowadzania wynalazków w życie


Z okazji święta wynalazcy przywołują powiedzenie Alberta Einsteina, który mawiał:

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy!

 

Zapraszamy do odwiedzenia galerii ze Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
na stonach internetowych szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej 
http://www.gla.gfo.pl/aktualnosci/z-zycia-szkoly