Zapraszamy do GALERII ŚWIĄTECZNYCH WYNALAZKÓW

undefined
 WIĘCEJ KLIK           Spotkanie konsultacyjno-informacyjnym w formule warsztatowej. WZORY PRZEMYSŁOWE  WIĘCEJ KLIK

Konkursy, konkursy, Laureaci  -  Uroczystość wręczenia nagród laureatom 16. edycja konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy RP 

Ochrona własności przemysłowej - nawet 0,5 mln zł dofinansowania

ochrona swojej własności,

to szansa by zbudować przewagę konkurencyjnąnad przedsiębiorcami działającymi w tej samej branży.

Uzyskując patent lub prawo ochronne podnosisz wartość i wiarygodność twojej firmy.

Możesz otrzymać do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.
Zgłoś się do 29 listopada 2018 r.
Więcej informacji na stronie Zespołu Rzeczników Patentowych PG.

Wizyty studyjne w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) 11.10.2018, lokalizacja: Monachium, Niemcy,
organizator: Europejska Akademia Patentowa

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2018 jubileuszowym (100 lat Urzęd Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej)

zapraszał do uczestnictwa w KONKURSACH - więcej - KLIK 

Zakończono: transmisja 6-7 września 2018 
XIV międzynarodowe sympozjum pt.: „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. IP w ekosystemie innowacji – strategie ochrony, zarządzanie i komercjalizacja”
/Międzynarodowe Centrum Kultury przy ul. Rynek Główny 25 w Krakowie/.

Termin aplikacji - zamknięty z końcem sierpnia 2018. 

ZAKOŃCZONO nabór na szkolenie "Impact School 2018: Science Transfer in the 21st century" dotyczące transferu wiedzy do świata gospodarki i polityki oraz kontaktu z mediami, które odbędzie się we wrześniu w Berlinie.

https://www.leibniz-science20.de/impactschool/

„Przegląd najnowszego polskiego i europejskiego orzecznictwa w sprawach dotyczących znaków towarowych” 

Szanowni Państwo, Urząd Patentowy RP zapraszał do udziału w SPOTKANIU konsultacyjno-informacyjnym z z Panią Ewą Węgielską-Święcicką oraz Panią Pauliną Uszyńską-Rzewuską, Ekspertami w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP.
Wykład odbył się: dnia 12 czerwca 2018 r. 

Urząd Patentowy RP zapraszał na seminarium pt. „Patent na sukces” 

 problematykawłasność intelektualna, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów własności przemysłowej oraz możliwości ich ochrony. 

Kolejne wydarzenia z tego cyklu dostępne na stronach UPRP.

 

FUNDACJA  POLSKIEGO 
 GODŁA PROMOCYJNEGO

 

                   V EDYCJA PRIX GALIEN POLSKA - ZAPRASZAMY w imieniu Kapituły KONKURSU PRIX GALIEN POLSKA DO UDZIAŁU
W PIĄTEJ EDYCJI - KONKURSU WYRÓŻNIAJĄCEGO TWÓRCÓW INNOWACJI W FARMACJI I MEDYCYNIE
                       Zgłoszenia zakończone 9 kwietnia 2018 r. 
 Nagrodzone zostaną firmy i osoby tworzące innowacyjne produkty leczniczewyroby medyczne oraz inwestujące
w badania i nowoczesne technologi
e,
 autorzy przełomowych odkryć naukowych oraz twórcy kampanii społecznych o tematyce zdrowotnej. Więcej: KLIK

 

MIT Technology Review przyjmuje zgłoszenia do konkursu INNOVATORS UNDER TWENTY 35 EUROPE do 12 marca.

13 edycja projektu Premium Brand.  W jego ramach ponad 200 firm w 20 kategoriach przypisanych różnym produktom i usługom zostanie poddanych badaniu, które wyłoni marki cieszące się wysoką reputacją.
Przedsiębiorcy zostaną poddani ocenie w pięciu aspektach — zaufanie, lojalność, atmosfera medialna, zaangażowanie społeczne oraz wizerunek pracodawcy. Na podstawie uzyskanych wyników dla każdej marki zostanie obliczony wskaźnik reputacji (od 1 do 100 punktów).
Premium Brand ma wspierać firmy mające wysoką ocenę w działaniach promocyjnych. 
Organizator: Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”.
Termin zgłoszeń: 28.02.

Termin nadsyłania zgłoszeń do ósmej edycji konkursu pod hasłem „Innowacja jest Kobietą”:
upłynął 15 lutego 2018
Organizator: Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP
Cel konkursu - wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.       

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP  

Data zakończenia naboru:
8 lutego 2018 r.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszał na cykl międzynarodowych seminariów eksperckich „Roving Seminars” Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO): styczeń 2018
Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO są organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniką Śląską,Politechniką Wrocławską.

Cyklem międzynarodowych seminariów w Polsce pragniemy zainaugurować szczególny jubileusz – 100. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności przemysłowej, jak również utworzenia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego Urzędu Patentowego.                     

Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego – wybrane zagadnienia

Szanowni Państwo, Urząd Patentowy RP zapraszał do udziału w SPOTKANIU
konsultacyjno-informacyjnym 
z Panią Martą Chylińską,
Ekspertem w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP, radcą prawnym
 
nt.: „Ocena zdolności odróżniającej znaku towarowego – wybrane zagadnienia”

Wykład odbył się: dnia 17 stycznia 2018 r.

 

Data zakończenia naboru - 28 grudnia 2017 r.
Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Cel działania wsparcie MŚP NA OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 

Wsparcie dla mikro, małych, średnich przedsiebiorców w części kosztów uzyskania
i realizacji ochrony praw własności przemysłowej.

Dwa rodzaje przedsięwzięć: pierwszy - dotyczy uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej.


Drugi - dotyczy realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego..  

NEPTUNE - nabór na rozwój innowacyjnych projektów w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” - zakończono.
Projekt NEPTUNE dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” (Blue Growth). 
 

Neptun

Informacje o projekcie oraz lista beneficjentów:

http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Interest-SMEs-and-would-be-entrepreneurs 

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek - zakończenie naboru wniosków 28 lutego 2018 r.

ZAKOŃCZONO - konkursy 2017 organizowane przez Urząd Patentowy RP,
JESTEŚ KREATYWNY? nie czekaj, DOŁĄCZ DO KONKURSOWICZÓW!  ♘  ⌛ 
 

  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,


2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
w tym przemysłowej,


3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

   
    4.      XV edycja Konkursu na plakat 2017.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

Czujniki wykrywające smog,
wyłapujące go okiennice czy cegły ze smogowego pyłu?

Sposobów na walkę ze smogiem jest wiele.

Można je zgłaszać do Smogathonu
- międzynarodowego
konkursu na rozwiązania antysmogowe,
który odbędzie się w Krakowie.
Zwycięzca otrzyma 100 tys. dol.


Specjaliści wybierają najlepsze innowacyjne rozwiązania antysmogowe z całego świata.

Zgłoszenia zamknięte 15 sierpnia 2017 r.
 

 European Inventor Award 2017 - Zagłosuj na swojego  ulubionego twórcę, 
 a dodatkowo weźmiesz udział w losowaniu nagród! 
 

Europejska Organizacja Patentowa (EPO) zaprasza do konkursu na najlepsze wynalazki - European Inventor Award 2017
- “Popular Prize” . 
 więcej: KLIK

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pod nazwą
„Pomorskie wdrożenia” (edycja 2017).

 • Wnioski należy składać w terminie do 30.04.2017r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.07.2017r.
 • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.08.2017r.

Cel konkursu: wyłonienie i dofinansowanie realizacji projektów do wdrożenia dla województwa pomorskiego innowacyjnych technologii w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub ograniczenia emisji do środowiska, ograniczenia wodochłonności lub energochłonności procesów produkcyjnych, wdrażania gospodarki cyrkularnej oraz/lub wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, jak i poprawy efektywności.

więcej: https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/pomorskie-wdrozenia-edycja-2017
https://wfos.gdansk.pl/fundusze-krajowe/konkursy/pomorskie-wdrozenia-edycja-2017

  Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę?

   Aplikuj w terminie:
   od 1 marca do 30 czerwca 2017 r.
(do godz. 16:00).

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują
badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe
albo eksperymentalne prace rozwojowe
(projekty, w których nie przewidziano
eksperymentalnych prac rozwojowych,
nie mogą uzyskać dofinansowania).

Na mały i średni biznes, który chce wprowadzić na rynek nowy produkt lub usługę,
która będzie wynikiem przeprowadzonych działań B+R, czeka aż miliard złotych.
Natomiast duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na 400 mln zł. 
Więcej KLIK

Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza przedsiębiorczych studentów
i absolwentów wzornictwa przemysłowego

do walki o główną wygraną stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 złotych ufundowane przez MKiDN.

Więcej KLIK


Co oznacza nadchodząca premiera technologii 5G? Jak budować wiarygodność organizacji w dobie „fake news”? W jaki sposób przygotować dobrą kampanię viralową? Jak używać wirtualnej rzeczywistości do pozyskiwania środków na działania?

To tylko przykładowe tematy, którymi będą zajmować się uczestnicy Festiwalu Sektor 3.0, największego w Polsce wydarzenia poświęconego wykorzystaniu nowych technologii w działaniach społecznych. Spotkanie odbędzie się 30 i 31 maja w Warszawie. Weźmie w nim udział blisko 600 osób, w tym 70 krajowych i zagranicznych ekspertów od nowych technologii. Tegoroczne hasło przewodnie Festiwalu to „Shape your future”.

Więcej KLIK 

 • IV edycja konkursu - dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” - została zamknięta.

Konkurs zamkniety: 17 kwietnia 2017 r. 

 

  Poniżej udostępniono link:
  więcej o konkursie

Czas 10:00 - 14:30

Miejsce Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie sala: sala konferencyjna (parter)

Kategorie tematyczne Horyzont 2020 Innowacje w MŚP

Więcej KLIK

 • Kobieta – wynalazczyni 
  W 2017 r. w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w hołdzie wielkiej uczonej, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współudziale Redakcji „Przegląd Techniczny” organizuje kolejną edycję Konkursu-Plebiscytu „Kobieta – Wynalazczyni”. Konkurs-Plebiscyt przeznaczony jest dla kobiet posiadających udokumentowany dorobek wynalazczy.
  Zgłoszenia należy nadsyłać mailem na adres 
  spwir.agnieszka@gmail.com w terminie do 10.05.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2018 r. Więcej: link

 • Dofinansowanie projektów - 180 mnl zł w konkursie dla branży chemicznej -  Innochem powraca 

10 stycznia 2017 r.
został ogłoszony
konkurs 
na dofinansowanie
projektów
 w ramach
Programu sektorowego
„INNOCHEM” 

http://zrp.pg.edu.pl/programy-i-inicjatywy-wspierajace
-poprzez-wiedze-i-dofinansowanie
 

Nabór:

od 
1.03
 do 28.04.17

 • EUREKA innovation across borders
Logo inicjatywy Eureka

- nabór wniosków - do 10 kwietnia 2017 
Dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł (dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł). 


Projekty w Konkursie Eureka powinny spełniać następujące kryteria podstawowe:
*realizacja we współpracy międzynarodowej -
w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch państw członkowskich Eureki;
*ukierunkowanie rynkowe;
*cywilny cel projektu;
*przewidywane opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: 
NCBiR.http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/eureka/aktualnosci/art,4963,otwarcie-naboru-wnioskow-inicjatywy-eureka-konkurs-12017.html

Seminarium regionalne Urzędu Patentowego RP 
„Jak skutecznie chronić znaki towarowe w Polsce i w Unii Europejskiej”
w najbliższym czasie odbędzie się w Gdańsku.W imieniu Urzędu Patentowego RP zapraszamy gorąco do uczestnictwa

29 marca 2017 


w godzinach od 10:00 do 13:00

w Centrum Edukacyjnym 
NOVA, przy ulicy Piwnej 1 w Gdańsku.


 


 Udział w seminarium jest bezpłatny.

 Liczba miejsc jest ograniczona,

 o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

 Serdecznie zapraszamy!

 


 Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować

 na adres e-mail: kcichocka@uprp.pl

 lub tel. 22 579 05 25.
 Rejestracja:

 KLIK 
 


 
Okładka artykułu

21 marca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 

 


Nowe ulgi podatkowe oraz dotacje na B+R
na przykładzie „Szybkiej ścieżki” NCBiR - spotkanie.


http://zrp.pg.edu.pl/szkolenia

KLIK
http://zrp.pg.edu.pl/szkolenia

Neptun
 • Projekt NEPTUNE dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP),
   jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” (Blue Growth). 

Udział w projekcie to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia w ramach przyznawanych grantów na projekty oraz profesjonalnego doradztwa.
Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu na projekty wynosi 60 tys. euro, zaś zaplanowany w projekcie budżet środków przeznaczonych na wsparcie to ponad 3 mln euro.

Dodatkowo, oferowane usługi eksperckie pomogą w przezwyciężaniu wyzwań społecznych i ekonomicznych w projektach z niżej wymienionych dziedzin:

Gospodarka wodna na terenach wiejskich
Gospodarka wodna w miastach
Logistyka portów
Transport rzeczny oraz morski
Środowisko/Ochrona środowiska
Morska oraz wodna energia odnawialna

W ramach projektu planowane są 2 nabory. Pierwszy upływa 15-ego marca 2017, kolejny 15-ego września 2017.

Informacje o projekcie: http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Interest-SMEs-and-would-be-entrepreneurs

NEPTUNE - nabór na rozwój innowacyjnych projektów w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” 

Konkurs otwarty dla projektantów, agencji, firm projektowych i klientów
dzieł całego spektrum  projektowania w dziedzinie designu

Red Dot Award: Product Design 2017
Faza rejestracji Red Dot Award: Product Design 2017 upływa 8 lutego.


Red Dot Award: Projekt koncepcyjny 2017
Faza rejestracji : "Standart" upływa 22 marca.

                                                                      - coroczne wydarzenie konkursowe - http://en.red-dot.org/

 • Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji  innowacyjnych przedsiębiorstw - nabór zakończony

poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand. 
Zgłoszenia z użyciem Generatora Wniosków  ze strony internetowej PARP (link w terminie: 12 stycznia - 13 lutego 2017 r. 
Okładka artykułu

"Student-Wynalazca"- edycja VIII     UWAGA -  Nabór projektów zakończony w dniu 25.01.2017

Bezpłatne warsztaty dla ambitnych naukowców i innowatorów z całego kraju!

      Piąta już edycja alfa SCHOOl odbyła się 23 i 24 lutego, tym razem na Pomorzu - w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER.                                                                                                                                                   alfa.ac

 
Szanowni Państwo!
Oto Zwyciezcy TARGÓW.     

Dziękujemy za odwiedziny 
naszego stoiska targowegoCentrum Wspierania Innowacji PATLIB, Zespołu Rzeczników Patentowych Politechniki Gdańskiej i zapraszamy na kolejne konsultacje, podczas następnego Techniconu.     

                                        zaproponuj kandydaturę do konkursu                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                    ✎ ✎ ✎           ✒✒   ✐ ZKOŃCZONE


Trwa rekrutacja do 2. edycji "3-Day Bioentrepreneurship Crash Course" 


Ośrodek Transferu Technologii BioTech-IP przy Międzynarodowym Instytucie
Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. 

 
 INTELIGENTNY WÓZEK INWALIDZKI 
  ZWYCIĘZCA 
 2014 
 
projekt, KTÓRY MA POMAGAĆ  
Cyber-oko  wynalazek 2013 zespołu prof. Czyżewskiego /ETI/PG/.

   

 

 II EDYCJA KONKURSU NA FILM - 2014                                                                                                                                                                           
     
 W PRACOWNI I MIEJSCE 


          
 
XII edycja konkursu na plakat 2014                                                                                


 

 

 


 
    


 
 

             
GŁOSOWANIE European Inventor Award   2014  
 -      "Popular Prize" oto WYGRANI   


 
 OWANIE European Inventor Award   2014        
                      
 "Popular Prize" oto W           YGRANI      
                 
 
 
Program Patent PLUS  
                                       Program Patent PLUS  

• • ▬ • ▬  ▬ • ▬  ▬  ▬ • • ▬ pre-akceleracja ! zgłoszenia zakończone  13 LISTOPADA !                                                                                                                                

 

 

 

Archiwum CWI PATLIB

Światowy Dzień IP 2018, piktogramŚwiatowy Dzień Własności IntelektualnejŚwiatowy Dzień IP 2018, 
w tym roku w Ośrodku Informacji Patentowej PATLIB w Gdańsku przy Politechnice Gdańskiej zakcentowaliśmy w dniach 26-27                                                                                

By poznać ideę, tricki i tajniki własności intelektualnej, przygotowaliśmy materiały pomocnicze, krótkie prezentacje, przegląd baz patentów a nasze wydarzenie włączyło się jako 1 z 5
w Polsce w świętowaniu dnia IP na świecie.                               
Dzękujemy za odwiedziny!                      

 e-mail: patent@pg.edu.pl      linKaro@pg.edu.pl        Rzecznik patentowy: juspawlo@pg.edu.pl                                                                    

ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku
-  Informacja Patentowa  (pok. 605 gmach B)       

                                  

                                                          

  "Czym jest Światowy Dzień Własności  Intelektualnej?" zapraszamy do Ośrodka Informacji Patentowej
 

WE WTOREK 26 KWIETNIA 2016 ROKU na Politechnice Gdańskiej
 zorganizowaliśmy
 DZIEŃ OTWARTY
Centrum Wspierania Innowacji PATLIB Zespołu Rzeczników Patentowych PG

zakładki, pocztówki do pobrania promujące IP DAY 2016 przygotowane do wydruku przez  
WIPO - światowe forum własności intelektualnej : usług, polityki, informacji i współpracy.
Agencja samofinansująca się Organizacji Narodów Zjednoczonych (skład: 188 państw członkowskich).

zakładki (bookmarks)
ipday2016_bookmarks.pdf

pocztówki (postcards)
ipday2016_postcards.pdf


 sposoby ochrony swoich praw własności intelektualnej 
 wzmocnienie ochrony swoich praw własności intelektualnej.

materiały drukowane opisujące zagadnienia ochrony własności intelektualnej.
- skąd tradycja obchodów 26 kwietnia -


W 2000 roku państwa członkowskie WIPO wyznaczyły 26 kwietnia -
dzień, w którym konwencja WIPO
weszła w życie w 1970 roku - jako Światowy Dzień Własności Intelektualnej
w celu zwiększenia ogólnej wiedzy IP (Intellectual Property). 

Od tego czasu, Światowy Dzień IP każdego roku zaproponował wyjątkową okazję
przyłączyć się do innych na całym świecie, aby zastanowić się, jak IP przyczynia się do rozkwitu muzyki i sztuki oraz do napędzania innowacji technologicznych, które pomagają kształtować nasz świat.

Cyfrowa Kreatywność: Kultura Reimagined
 - to temat przewodni na Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2016 - 
 

Filmy, telewizja, muzyka, książki, sztuka, gry wideo -dzieła kultury- już dawno przekroczył granice.
Era WiFi kształtuje sposoby eksploatacji kultury jej tworzonie, rozpowszechnianie na rynkach rozwijających się,
które są daleko poza granicami kraju twórców. Coraz bardziej dostępne technologie cyfrowe zdjęły ograniczenia fizyczne,
umieszczając świat współpracy międzykulturowej w zasięgu ręki każdego artysty i twórcy, karmiąc wyobraźnię na nowe sposoby.
Z rozkwitem cyfrowej kreatywności przychodzi dla konsumentów cyfrowych owo twórcze sztuk dobrodziejstwo.
Czytamy, oglądamy i słuchamy dzieła niezliczonych twórców na całym świecie, gdziekolwiek, kiedykolwiek i jakkolwiek tylko chcemy.

Reimagining kultury - przetwarzanie kultyry - jak je tworzyć, w jaki sposób uzyskać do niego dostęp, oraz w jaki sposób finansować.
To wyzwanie dla elastyczności, adaptacyjnego systemu własności intelektualnej, aby zapewnić,
by artyści i przemysły kreatywne w naszym cyfrowym wszechświecie mogły być odpowiednio wynagrodzane za swoją pracę,
dzięki czemu mogą one zachować pierwiastek twórczości. Więc na Światowy Dzień IP tego roku,
przyglądamy się niektórym z zagadnieniom związanym z naszą przyszłością kulturową.
Porozmawiać warto z ekspertami na temat kreatywności w rynku cyfrowego, aby dowiedzieć się, gdzie podążamy.

Zapraszamy też na stronę WIPO na Facebooku:

https://www.facebook.com/worldipday

         Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy” 
 w Gdańskiej Fundacji Oświatowej
                                                                            

Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
 

Na zaproszenie Gdańskiej Fundacji Oświatowej, której misją jest
zapewnienie warunków wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku,

przedstawieciele Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Ośrodka Informacji Patentowej
z Politechniki Gdańskiej,

w dniu 10.11.2015 odwiedzili Gdańską Fundację Oświatową.

Informacje o spotkaniu 151110dzienwynalazcy_041 
 

 

 

 

 


fot. M. Lewandowska

"We wtorek 10 listopada Gdańskie Liceum Autonomiczne
obchodziło Europejski Dzień Wynalazcy.
Jedną z imprez tego dnia była prezentacja multimedialna
 przygotowana przez 
dr Justynę Pawłowską i mgr Karolinę Szambelan
- pracownice Politechniki Gdańskiej z Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB. 
W prezentacji wzięli udział uczniowie klasy pierwszej z profili:
matematycznych, humanistycznego i ekonomicznego." Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)

 Miejsce spotkaniaGdańskie Liceum Autonomiczne, Osiek 11/12, Gdańsk 80-842
Godziny spotkania: 10.00-11.00
"Spotkanie i prezentacja przybliżyły młodzieży tematykę ochrony własności intelektualnej, tak istotną w naszych czasach."  Małgorzata Lewandowska (12.11.2015)              


Centrum obchodów Europejskiego Dnia Wynalazcy to Berlin.
Nie jest to święto z fajerwerkami i ulicznymi paradami a najważniejsza jest odwaga
i chęć wprowadzania wynalazków w życie


Z okazji święta wynalazcy przywołują powiedzenie Alberta Einsteina, który mawiał:

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy!

 

Zapraszamy do odwiedzenia galerii ze Spotkania z patentem 2015 w Gdańsku: „Europejski Dzień Wynalazcy”
na stonach internetowych szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej 
http://www.gla.gfo.pl/aktualnosci/z-zycia-szkoly