BAZY dostępne on-line to dostęp on-line do dokumentów patentowych z całego świata

                            WYNALAZKI i WZORY UŻYTKOWE 

Bazy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

NOWA BAZA DANYCH UPRP
system wyszukiwania w typach (rodzajach przedmiotów własności przemysłowej - PWP):
 
Znaki Towarowe, Wynalazki, Patenty Europejskie, Dodatkowe Prawa Ochronne, Wzory Użytkowe, Wzory Przemysłowe, Topografia Układów Scalonych
 
oraz
 
w kolekcjach:
 
BUP, WUP, E-rejestr, Opisy Patentowe, Skróty opisów patentowych, Opisy wzorów użytkowych, Opisy wzorów przemysłowych, Tłumaczenia Patentów Europejskich
z uwzględnieniem polskich znaków
Bazy danych UPRP
system baz danych przedmiotów ochrony własności przemysłowej:
wynalazków, wzorów użytkowych,
znaków towarowych,
wzorów przemysłowych i zdobniczych
oraz oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych
Serwer Publikacji
pełne teksty wydawanych przez UPRP:
polskich opisów patentowych,
polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych,
polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych
oraz tłumaczeń na j. polski patentów europejskich
obowiązujących na terytorium RP
SERWER PUBLIKACJI UP RP

Bazy międzynarodowe

Espacenet
baza dokumentów patentowych EPO,
WIPO (OMPI) oraz innych krajów
PATENTSCOPE
baza WIPO – zasobna w zgłoszenia
międzynarodowe od 1978 r.
DepatisNET
baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy
USPTO
baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
European Patent Register
rejestr zgłoszeń patentowych i patentów EP
European Publication Server
baza pełnych tekstów zgłoszeń i opisów patentowych EP gromadzonych od 1978 r.

Baza patentowa komercyjna

PatBase

wyszukiwanie patentów z całego świata oraz analizy patentów wyszukanych.
   Możesz korzystać z wielu opcji wyszukiwań jak m.in. wyszukiwanie semantyczne,
używające w poszukiwaniu fragmentu tekstu z patentu /tekstu naukowego,
Wyniki można sortować i przeglądać w zwizualizowanej formie dzięki grafom
tworzonym według ustalonych własnych potrzeb, czy klastrom, automatycznie i interaktywnie nakreślającym pola aktywności branżowej.
 
Znalezione obrazy dla zapytania patbase logo

WZORY PRZEMYSŁOWE

                       wersja podstawowa


 wersja polska

narzędzie do wyszukiwania wzorów przemysłowych  wzory w Unii Europejskiej i poza jej granicami - EUIPO,


zasobna w dane z rejestrów uczestniczących urzędów, WIPO i EUIPO

Przejdź do strony głównej
Hague-Express
baza WIPO - zasobna w   międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych

ZNAKI TOWAROWE

narzędzie do wyszukiwania znaków towarowych  znaki towarowe w Unii Europejskiej i poza jej granicami - EUIPO,
- EUIPO/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej/

zasobna w dane o znakach towarowych z różnych urzędów ds. własności przemysłowej
Przejdź do strony głównej
ROMARIN
baza WIPO - zasobna w międzynarodowe znaki towarowe

Po większą dawkę informacji o BAZACH PATENTOWYCH zapraszamy do NAS
tel/fax: +48 (58) 347 10 66
      tel: +48 (58) 348 66 33