Czym jest 
Informacja Patentowa?

Jak można ją wykorzystać?

 

Zapisz się na szkolenie
z baz patentowych
dzwoniąc pod numer
 
+48 (58) 347 10 66 
 
+48 (58) 348 66 33

 

Zapoznaj się z naszą ofertą
Informacji Patentowej,

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania:

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB          
 - Informacja Patentowa -
 - Politechnika Gdańska -

 siedziba Informacji Patentowej 

Politechnika Gdańska
Gmach B [10]
pok. 605, 606

 kontakt do Informacji Patentowej 

tel/fax: +48 (58) 347 10 66
       tel: +48 (58) 348 66 33
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 
- plan campusu
 
Politechnika Gdańska- mapka
- znajdź nas w Trójmieście
 
Gmach B [10] - jak do nas dotrzeć
od ul. Traugutta
e-mail:  patent@pg.gda.pl 
            linKaro@pg.gda.pl
Rzecznik patentowy:
juspawlo@pg.gda.pl

Uchwałą Senatu

Politechniki Gdańskiej

nr 38/2017/XXIV

z 18 stycznia 2017 r.


informujemy

o obowiązującym


Regulaminie

zarządzania

i komercjalizacji

własności intelektualnej

na Politechnice

Gdańskiej.
pdf

Zadania Centrum Wspierania Innowacji, zajmującej się Informacją Patentową 
  •  współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

  •  należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.

BAZY dostępne on-line - dostęp on-line do dokumentów patentowych z całego świata.

                            WYNALAZKI i WZORY UŻYTKOWE

Bazy danych UPRP


system baz danych odnoszący się do przedmiotów ochrony własności przemysłowej:
wynalazków, wzorów użytkowych,
znaków towarowych,
wzorów przemysłowych i zdobniczych
oraz oznaczeń geograficznych
i topografii układów scalonych

Serwer Publikacji


pełne teksty wydawanych przez UPRP: polskich opisów patentowych,
polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych,
polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych
oraz tłumaczeń na j. polski patentów europejskich
obowiązujących na terytorium RP

SERWER PUBLIKACJI UP RP

Espacenet

baza dokumentów patentowych EPO,
WIPO (OMPI) 
oraz innych krajów

PATENTSCOPE

baza WIPO – zasobna w zgłoszenia
międzynarodowe
 (od 1978 r.)

DepatisNET

baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej - Niemcy
 

USPTO

baza krajowego urzędu ds. własności intelektualnej – Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej

European Patent Register

rejestr zgłoszeń patentowych i patentów EP
 

European Publication Server

baza pełnych tekstów zgłoszeń i opisów patentowych EP
gromadzonych od 1978 r.

                            WZORY PRZEMYSŁOWE

RCD - ONLINE

baza zasobna we wspólnotowe wzory przemysłowe - OHIM/OAMI
 

Hague-Express

baza WIPO - zasobna w   międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych
 

                         ZNAKI TOWAROWE

CTM - ONLINE

baza zasobna we wspólnotowe znaki towarowe - EUIPO/Urząd Unii Europejskiej
ds. Własności Intelektualnej/ - wyszukiwanie proste

ROMARIN

baza WIPO - zasobna w   międzynarodowe znaki towarowe
 

Po większą dawkę informacji o BAZACH PATENTOWYCH zapraszamy do NAS.