Znalezione obrazy dla zapytania patbase logo

   NOWA OFERTA w Ośrodku Informacji Patentowej w Gdańsku - baza patentowa komercyjna  PatBase 

   Baza umożliwia wyszukiwanie patentów z całego świata  oraz analizy patentów wyszukanych. Możesz korzystać z wielu opcji wyszukiwań jak m.in. wyszukiwanie semantyczne, używające w poszukiwaniu tekstu z patentu lub innego dokumentu naukowego, a wyniki sortować i przeglądać w wygodnej zwizualizowanej formie dzięki grafom tworzonym według potrzeb i czy klastrom, automatycznie i interaktywnie nakreślającym pola aktywności branżowej. 

  Zapraszamy do korzystania z bazy PatBase, więcej KLIK

Poszukujesz informacji patentowej w Gdańsku?  

Zapraszamy do Ośrodka Informacji Patentowej w Gdańsku kontakt:  tel/fax: +48 (58) 347 10 66   tel: +48 (58) 348 66 33

ale to nie wszystko dostarczamy informację patentową
przede wszystkim dla potrzeb regionu Pomorza, lecz także każdemu kto się do nas zgłosi,
zarówno ze środowiska akademickiego, jak i przemysłu czy gospodarki.
                       

Czym jest informacja patentowa? Jak można ją wykorzystywać w codziennej pracy studenta, naukowca, przedsiębiorcy?
Czym jest patent? Potrzebujesz szkolenia z baz patentowych? Szukasz profesjonalenej bazy patentowej?

- Informacja Patentowa - Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Politechnika Gdańska -

   siedziba informacji patentowej - Politechnika Gdańska - Gmach B [10] - pok. 605, 606
Gdańsk, 80-233, ul. Narutowicza 11/12 - Politechnika GdańskaTrójmiasto - od Gmachu Głównego oraz od ul. Traugutta          
 e-mail: patent@pg.edu.pl      linKaro@pg.edu.pl        Rzecznik patentowy: juspawlo@pg.edu.pl                                                                    

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania! ZAPRASZAMY - plan campusu Znajdziemy usługę odpowiednią dla Ciebie: Oferta Informacji Patentowej KLIK                                                       

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2018 obchodzi szczególny jubileusz.100. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich
systemu ochrony własności przemysłowej,

oraz utworzenia
dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego
 Urzędu Patentowego.

13 edycja projektu Premium Brand.  

W jego ramach ponad 200 firm w 20 kategoriach przypisanych różnym produktom
i usługom zostanie poddanych badaniu, które wyłoni marki
cieszące się wysoką reputacją.
Przedsiębiorcy zostaną poddani ocenie w pięciu aspektach — zaufanie, lojalność, atmosfera medialna, zaangażowanie społeczne oraz wizerunek pracodawcy. Na podstawie uzyskanych wyników dla każdej marki zostanie obliczony wskaźnik reputacji (od 1 do 100 punktów).
Premium Brand ma wspierać firmy mające wysoką ocenę w działaniach promocyjnych.
Organizator: Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”.
Termin zgłoszeń: za pomocą formularza dostępnego na stronie www.premiumbrand.com.pl do 28.02.
Najbliższe badanie zostanie przeprowadzone w marcu 2018 r.
Laureaci zostaną ogłoszeni w kwietniu.


 

MIT Technology Review
 

przyjmuje zgłoszenia do konkursu INNOVATORS UNDER TWENTY 35 EUROPE

ZA POMOCĄ PLATFORMY KLIK
aktywnej do 12 marca.

 


 FUNDACJA  POLSKIEGO 
 GODŁA PROMOCYJNEGO

    V EDYCJA PRIX GALIEN POLSKA - ZAPRASZAMY w imieniu Kapituły KONKURSU PRIX GALIEN POLSKA DO UDZIAŁU W PIĄTEJ EDYCJI

                   KONKURSU WYRÓŻNIAJĄCEGO TWÓRCÓW INNOWACJI W FARMACJI I MEDYCYNIE
                       Zgłoszenia  przesyłać można od 18 października 2017 r. do 9 kwietnia 2018 r. za pomocą platformy aplikacyjnej on-line.

 Nagrodzone zostaną firmy i osoby tworzące innowacyjne produkty leczniczewyroby medyczne oraz inwestujące w badania i nowoczesne technologie,
 autorzy przełomowych odkryć naukowych oraz twórcy kampanii społecznych o tematyce zdrowotnej. Więcej: KLIK


Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 38/2017/XXIV z 18 stycznia 2017 r.

informujemy o obowiązującym

Regulaminie zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej.  pdf   KLIK  

Z ŻYCIA URZĘDÓW DO SPRAW PATENTOWYCH  

uwaga Biuletyn Urzędu Patentowego (znaki towarowe)
Urząd Patentowy RP informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Biuletyn Urzędu Patentowego, w części dotyczącej zgłoszeń znaków towarowych, będzie wydawany jako tygodnik jedynie w wersji elektronicznej. Pierwszy numer w roku 2017 zostanie opublikowany w dniu 2 stycznia 2017 r. W odniesieniu do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych Biuletyn Urzędu Patentowego będzie wydawany na zasadach dotychczasowych, tj. jako dwutygodnik w wersji papierowej i elektronicznej.   
 Z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na 
Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
.
Co więcej, znosi się pojęcie  wspólnotowego znaku towarowego i wprowadza w to miejsce znak towarowy Unii Europejskiej.
  

Urząd Patentowy RP ostrzega! 

Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami! pdf
Szanowni Państwo,

na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że
tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.
http://www.uprp.pl/ostrzezenie-przed-wprowadzajacymi-w-blad-wezwaniami-do-zaplaty-lub-fakturami/Lead14,57,1375,7,index,pl,text/

           

I>  KWARTALNIK UPRP  
      KWARTALNIK NR 2 2017 
      KWARTALNIN NR 1 2017 

Wystawa Design PL
  w serwisie internetowym

  
 Urzędu  Patentowego
 Rzeczypospolitej  Polskiej

 Konkurs otwarty dla projektantów, agencji, firm projektowych i klientów
 dzieł całego spektrum  projektowania w dziedzinie designu - coroczne wydarzenie konkursowe - http://en.red-dot.org/ 

Statuetka Teraz Polska


TERAZ POLSKA
WWW.TERAZPOLSKA.PL


"Wiadomości Naukowe"
NIEDZIELA 19.20 TVP1  
LINK do programu:

"Wiadomości Naukowe"

Okładka artykułu