ZAPRASZAMY do Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB

w Gdańsku

Politechnika Gdańska   +48 (58) 347 10 66    +48 (58) 348 66 33 

                                           patent@pg.edu.pl        linkaro@pg.edu.pl
                                           Rzecznik patentowy    juspawlo@pg.edu.pl                     

Siedziba Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB                                                              

Politechnika Gdańska, Gmach B [10] - pok. 605, 606
ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk 80-233

 

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania
i znajdziemy usługę odpowiednią dla Ciebie Oferta Informacji Patentowej KLIK       

 

CAMPUS PG Trójmiasto - Gdańsk, Sopot, Gdynia              

 

IP DAY 2020 - już niedługo!!   do zobaczenia na Facebooku OIP PATLIB w Gdańsku                          

 

W związku z obchodzonym co roku Światowym Dniem Własności Intelektualnej, IP DAY 2020, Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, zaprasza do bezpłatnych konsultacji w zakresie Informacji patentowej, w szczególności poszukiwania stanu techniki w bazach patentowych. W ramach konsultacji będzie można również uzyskać specjalistyczną pomoc rzecznika patentowego.

Konsultacje będą prowadzone w dniu 24 kwietnia (piątek) od 9 do 15
w formie konsultacji telefonicznych 58 348 10 66 oraz on-line poprzez e-mail patent@pg.edu.pl 

Zapraszamy także na webinaria Urzędu Patentowego 23 i 27 kwietniawięcej
 

                 #DesignEuropa

Zapraszamy do korzystania z nowej bazy patentowej Urzędu Patentowego RP (link w tabeli poniżej)
oraz nowej witryny https://uprp.gov.pl/pl Zaproszenie do korzystania z nowej witryny Urzędu Patentowego RP.

NOWA BAZA DANYCH UPRP
system wyszukiwania w typach (rodzajach przedmiotów własności przemysłowej - PWP):
 
Znaki Towarowe, Wynalazki, Patenty Europejskie, Dodatkowe Prawa Ochronne, Wzory Użytkowe, Wzory Przemysłowe, Topografia Układów Scalonych
 
oraz
 
w kolekcjach:
 
BUP, WUP, E-rejestr, Opisy Patentowe, Skróty opisów patentowych, Opisy wzorów użytkowych, Opisy wzorów przemysłowych, Tłumaczenia Patentów Europejskich
z uwzględnieniem polskich znaków

     

15-lecie przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej

1 marca 2004 roku Polski przystąpiła do Europejskiej Organizacji Patentowej.
Tym samym Polska stała się stroną konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich.1973 konferencja dyplomatyczna
Logo European Patent OfficeFotografia: Europejska konwencja patentowa podpisana w Monachium;
Źródło:
https://www.epo.org/about-us/timeline.html, dostęp: marzec 2019.
 

Organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej jest z Europejski Urząd Patentowy (EPO).

  Programy współpracy Urzędu Patentowego UP i Europejskiego Urzędu Patentowego są
  różnorodne i stale rozwijają się a jednym z nich jest

  działalność w Polsce sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB.

 Dzięki systemowi patentu europejskiego możliwym jest, iż na podstawie jednego zgłoszenia
 zostaje przeprowadzone, w formie wieloetapowej procedury, jedno postępowanie przed
 Europejskim Urzędem Patentowym, a patent udzielony, jest skuteczny w tych krajach-sygnatariuszach konwencji monachijskiej, które wskaże zgłaszający.

Dzięki przystąpieniu do konwencji monachijskiej i członkostwie w Europejskiej Organizacji Patentowej polski zgłaszający uczestniczy

w regionalnym systemie ochrony patentowej funkcjonującym na terenie całej Europy.


 100. rocznica ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności  przemysłowej,
  oraz utworzenia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego  Urzędu  Patentowego.


 
Premiera polskiej marki motoryzacyjnej samochodów elektrycznych
już we wtorek 28 lipca o godz. 14.

KLIK
 

21 maja o 18.00
www.facebook.com/PolitechnikaOtwarta 
- transmisja na żywo

WEBINARIUM
URZĘDU PATENTOWEGO RP 23.04.2020
Gra w zielone

Zaproszenie do korzystania z nowej witryny Urzędu Patentowego RP.

 

     konkurs otwarty do 31.01.2020

Okładka artykułu
 
broszury dostępne są w OIP PATLIB GDAŃSK
(ośrodku informacji patentowej PATLIB GDAŃSK)
 

KWARTALNIK URZĘDU PATENTOWEGO RP
wydanie specjalne dostępne online