Informacja patentowa Gdańsk, Trójmiasto, pomorskie - wynalazek, patent.                                                                      
 Czym jest Informacja patentowa? Jak można ją wykorzystać? Czym jest patent na wynalazek? Znak towarowy?

Znalezione obrazy dla zapytania patbase logo

NOWA OFERTA w Ośrodku Informacji Patentowej w Gdańsku 
                    - PatBase - baza patentowa komercyjna - udostępniana jest wszystkim użytkownikom informacji patentowej 

 Baza umożliwia wyszukiwanie patentów z całego świata oraz analizy patentów wyszukanych.

 Zapraszamy do korzystanie z bazy, więcej KLIK

Poszukujesz

informacji patentowej

w Gdańsku?

Zapraszamy do
Ośrodka Informacji Patentowej
w Gdańsku
ale to nie wszystko

dostarczamy informację patentową
przede wszystkim dla potrzeb regionu Pomorza, lecz także każdemu
kto się do nas zgłosi,
zarówno ze środowiska akademickiego,
jak i przemysłu czy gospodarki.
                       


Czym jest informacja patentowa?
Jak można ją wykorzystywać w codziennej pracy studenta, naukowca, przedsiębiorcy?
Czym jest patent?
Potrzebujesz szkolenia z baz patentowych? Szukasz profesjonalenej bazy patentowej?

- Informacja Patentowa - Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Politechnika Gdańska -

                      siedziba informacji patentowej - Politechnika Gdańska                                                                            kontakt do informacji patentowej       
                                                                                        Gmach B [10] 
                                                                                                                    tel/fax: +48 (58) 347 10 66
                                                                                        pok. 605, 606                                                                                                                    tel: +48 (58) 348 66 33

Gdańsk, 80-233, ul. Narutowicza 11/12 - Politechnika Gdańskaod Gmachu Głównego oraz od ul. Traugutta                                      e-mail: patent@pg.edu.pl
(Trójmiasto)                                                                                                                                                                                                                             linKaro@pg.edu.pl
                                                                                                                                                                                                                                      Rzecznik patentowy:
                                                                                                                                                                                                                                                   juspawlo@pg.edu.pl

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania! Znajdziemy usługę odpowiednią dla Ciebie: Oferta Informacji Patentowej KLIK                                                          ZAPRASZAMY  -  plan campusu

n
a
 

b
i
e
ż
ą
c
o

    V EDYCJA PRIX GALIEN POLSKA - ZAPRASZAMY w imieniu Kapituły KONKURSU PRIX GALIEN POLSKA DO UDZIAŁU W PIĄTEJ EDYCJI

                   KONKURSU WYRÓŻNIAJĄCEGO TWÓRCÓW INNOWACJI W FARMACJI I MEDYCYNIE
                       Zgłoszenia  przesyłać można od 18 października 2017 r. do 9 kwietnia 2018 r. za pomocą platformy aplikacyjnej on-line.

 Nagrodzone zostaną firmy i osoby tworzące innowacyjne produkty leczniczewyroby medyczne oraz inwestujące w badania i nowoczesne technologie,
 autorzy przełomowych odkryć naukowych oraz twórcy kampanii społecznych o tematyce zdrowotnej. Więcej: KLIK

Poddziałanie 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej

Wsparcie dla mikro, małych, średnich przedsiebiorców w części kosztów uzyskania i realizacji ochrony praw własności przemysłowej.

Dwa rodzaje przedsięwzięć: pierwszy - dotyczy uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej. Drugi - dotyczy realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego..

.

   Nabór wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.3.4
   
Ochrona własności przemysłowej

 

Data rozpoczęcia naboru - 16 maja 2017 r.

Data zakończenia naboru - 28 grudnia 2017 r.

 

 

Informacje
z Politechniki Gdańskiej

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 38/2017/XXIV z 18 stycznia 2017 r. informujemy o obowiązującym

Regulaminie zarządzania i komercjalizacji własności intelektualne

j na Politechnice Gdańskiej.  pdf   KLIK  

Z ŻYCIA URZĘDÓW DO SPRAW PATENTOWYCH  

uwaga Biuletyn Urzędu Patentowego (znaki towarowe)
Urząd Patentowy RP informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Biuletyn Urzędu Patentowego, w części dotyczącej zgłoszeń znaków towarowych, będzie wydawany jako tygodnik jedynie w wersji elektronicznej. Pierwszy numer w roku 2017 zostanie opublikowany w dniu 2 stycznia 2017 r. W odniesieniu do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych Biuletyn Urzędu Patentowego będzie wydawany na zasadach dotychczasowych, tj. jako dwutygodnik w wersji papierowej i elektronicznej.   
 Z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
.

Co więcej, znosi się pojęcie  wspólnotowego znaku towarowego i wprowadza w to miejsce znak towarowy Unii Europejskiej.
  
Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami! pdf
Szanowni Państwo,

na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że
tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.
http://www.uprp.pl/ostrzezenie-przed-wprowadzajacymi-w-blad-wezwaniami-do-zaplaty-lub-fakturami/Lead14,57,1375,7,index,pl,text/

Urząd Patentowy RP ostrzega!

           

I>  KWARTALNIK UPRP  
      KWARTALNIK NR 2 2017 
      KWARTALNIN NR 1 2017 

Konkurs otwarty dla projektantów, agencji, firm projektowych i klientów
dzieł całego spektrum  projektowania w dziedzinie designu - coroczne wydarzenie konkursowe - http://en.red-dot.org/


Wystawa Design PL
  w serwisie internetowym

  
 Urzędu  Patentowego
 Rzeczypospolitej  Polskiej   

P O L E C A M Y    także

Statuetka Teraz Polska


TERAZ POLSKA
WWW.TERAZPOLSKA.PL


"Wiadomości Naukowe"
NIEDZIELA 19.20 TVP1  
LINK do programu:

"Wiadomości Naukowe"

Okładka artykułu

stopka kontaktowa

Rzecznik patentowy
 


mgr inż. Magdalena Leśnik
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66
magdalena.lesnik@pg.gda.pl

 urlop macierzyński                                                      

Rzecznik patentowy
 


dr Justyna Pawłowska
Gmach B, pok. 606
(58) 348 66 33
juspawlo@pg.gda.pl

                                                                                           

Samodzielny referent
ds. informacji patentowej


mgr Karolina Szambelan
Gmach B, pok. 605  
(58) 347 10 66, (58) 348 66 31
karolina.szambelan@pg.gda.pl