Czym jest 
Informacja Patentowa?

Jak można ją wykorzystać?

 

Zapisz się na szkolenie
z baz patentowych
dzwoniąc pod numer
 
+48 (58) 347 10 66 
 
+48 (58) 348 66 33

 

Zapoznaj się z naszą ofertą
Informacji Patentowej,

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania:

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB          
 - Informacja Patentowa -
 - Politechnika Gdańska -

 siedziba Informacji Patentowej 

Politechnika Gdańska
Gmach B [10]
pok. 605, 606

 kontakt do Informacji Patentowej 

tel/fax: +48 (58) 347 10 66
       tel: +48 (58) 348 66 33
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 
- plan campusu
 
Politechnika Gdańska- mapka
- znajdź nas w Trójmieście
 
Gmach B [10] - jak do nas dotrzeć
od ul. Traugutta
e-mail:  patent@pg.gda.pl 
            linKaro@pg.gda.pl
Rzecznik patentowy:
juspawlo@pg.gda.pl

Uchwałą Senatu

Politechniki Gdańskiej

nr 38/2017/XXIV

z 18 stycznia 2017 r.


informujemy

o obowiązującym


Regulaminie

zarządzania

i komercjalizacji

własności intelektualnej

na Politechnice

Gdańskiej.
pdf

Zadania Centrum Wspierania Innowacji, zajmującej się Informacją Patentową 
  •  współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

  •  należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA!
Urząd Patentowy RP ostrzega:  

 
            

  P O L E C A M Y      AKTULNOŚCI  

 

Czujniki wykrywające smog,
wyłapujące go okiennice czy cegły ze smogowego pyłu?
 

Sposobów na walkę ze smogiem jest wiele.

Można je zgłaszać do Smogathonu - międzynarodowego konkursu na rozwiązania antysmogowe, który odbędzie się w Krakowie.
Zwycięzca otrzyma 100 tys. dol.

Specjaliści wybierają najlepsze innowacyjne rozwiązania antysmogowe
z całego świata. Finał zawodów odbędzie się 25 i 26 listopada
w Krakowie, a dzień później, podczas konferencji Global Clean Air Summit, poznamy jego zwycięzców.
Autorzy najlepszego pomysłu otrzymają 100 tys. dolarów, z czego 75 proc. zostanie przeznaczone na wdrożenie rozwiązania w Krakowie.
 
Zespoły, które chcą wziąć udział w zawodach, mogą zapisywać się na jeden z pięciu półfinałów.
Odbędą się one w: Berkeley - 3 października, w Londynie - 5 października,
w Warszawie - 9 października, w Bangalore - 16 października i w Hongkongu - 18 października.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zgłoszenia bezpłatnego

można dokonywać

do 15 sierpnia 2017 r.


na stronie

w.smogathon.com/apply.

  •  European Inventor Award 2017 - Zagłosuj na swojego  ulubionego twórcę, 
     a dodatkowo weźmiesz udział w losowaniu nagród! 

     Europejska Organizacja Patentowa (EPO) zaprasza do konkursu na najlepsze wynalazki - European Inventor Award 2017 - “Popular Prize” .  więcej: KLIK

                                
  • Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
w tym przemysłowej,

3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,
   
    4.      XV edyc
ja Konkursu na plakat 2017.

 


ZAPRASZAMY OSOBY KREATYWNE I Z PASJĄ!


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

WIĘCEJ O KONKURSIE


  Terminy,
dane kontaktowe,
regulaminy
i formularze
zgłoszeniowe
dotyczące
poszczególnych konkursów
znajdują się


NA STRONIE

INTERNETOWEJ

UP RP


 


 Prace

konkursowe

można

nadsyłać


 

do

16 października
2017 r.


 

  P O L E C A M Y     Z ŻYCIA URZĘDÓW 

                                                                                                                                                                                                                                                      
uwaga Biuletyn Urzędu Patentowego (znaki towarowe)
Urząd Patentowy RP informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Biuletyn Urzędu Patentowego, w części dotyczącej zgłoszeń znaków towarowych, będzie wydawany jako tygodnik jedynie w wersji elektronicznej. Pierwszy numer w roku 2017 zostanie opublikowany w dniu 2 stycznia 2017 r. W odniesieniu do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych Biuletyn Urzędu Patentowego będzie wydawany na zasadach dotychczasowych, tj. jako dwutygodnik w wersji papierowej i elektronicznej.   
 Z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
.

Co więcej, znosi się pojęcie  wspólnotowego znaku towarowego i wprowadza w to miejsce znak towarowy Unii Europejskiej.
  
Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami! pdf
Szanowni Państwo,

na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.
http://www.uprp.pl/ostrzezenie-przed-wprowadzajacymi-w-blad-wezwaniami-do-zaplaty-lub-fakturami/Lead14,57,1375,7,index,pl,text/

           

I>  KWARTALNIK UPRP  
      KWARTALNIK NR 2 2017 
      KWARTALNIN NR 1 2017 

1_J_logo_UPRP_pl

Konkurs otwarty dla projektantów, agencji, firm projektowych i klientów
dzieł całego spektrum  projektowania w dziedzinie designu - coroczne wydarzenie konkursowe - http://en.red-dot.org/


Wystawa Design PL
  w serwisie internetowym

  
 Urzędu  Patentowego
 Rzeczypospolitej  Polskiej   

P O L E C A M Y    także

Statuetka Teraz Polska


TERAZ POLSKA
WWW.TERAZPOLSKA.PL


"Wiadomości Naukowe"
NIEDZIELA 19.20 TVP1  
LINK do programu:

"Wiadomości Naukowe"

Okładka artykułu

stopka kontaktowa

Rzecznik patentowy
 


mgr inż. Magdalena Leśnik
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66
magdalena.lesnik@pg.gda.pl

 urlop wychowawczy                                                      

Rzecznik patentowy
 


dr Justyna Pawłowska
Gmach B, pok. 606
(58) 348 66 33
juspawlo@pg.gda.pl

                                                                                           

Samodzielny referent
ds. informacji patentowej


mgr Karolina Szambelan
Gmach B, pok. 605  
(58) 347 10 66, (58) 348 66 31
karolina.szambelan@pg.gda.pl