ZAPRASZAMY do Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB

w Gdańsku

Politechnika Gdańska   +48 (58) 347 10 66    +48 (58) 348 66 33 

                                           patent@pg.edu.pl        linkaro@pg.edu.pl
                                           Rzecznik patentowy    juspawlo@pg.edu.pl                     

Siedziba Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB                                                              

Politechnika Gdańska, Gmach B [10] - pok. 605, 606
ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk 80-233

 

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania
i znajdziemy usługę odpowiednią dla Ciebie Oferta Informacji Patentowej KLIK       

 

CAMPUS PG Trójmiasto - Gdańsk, Sopot, Gdynia              

 

IP DAY 2020 - już niedługo!!   do zobaczenia na Facebooku OIP PATLIB w Gdańsku                          

 

W związku z obchodzonym co roku Światowym Dniem Własności Intelektualnej, IP DAY 2020, Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB, zaprasza do bezpłatnych konsultacji w zakresie Informacji patentowej, w szczególności poszukiwania stanu techniki w bazach patentowych. W ramach konsultacji będzie można również uzyskać specjalistyczną pomoc rzecznika patentowego.

Konsultacje będą prowadzone w dniu 24 kwietnia (piątek) od 9 do 15
w formie konsultacji telefonicznych 58 348 10 66 oraz on-line poprzez e-mail patent@pg.edu.pl 

Zapraszamy także na webinaria Urzędu Patentowego 23 i 27 kwietniawięcej
 

                 #DesignEuropa

Zapraszamy do korzystania z nowej bazy patentowej Urzędu Patentowego RP (link w tabeli poniżej)
oraz nowej witryny https://uprp.gov.pl/pl Zaproszenie do korzystania z nowej witryny Urzędu Patentowego RP.

NOWA BAZA DANYCH UPRP
system wyszukiwania w typach (rodzajach przedmiotów własności przemysłowej - PWP):
 
Znaki Towarowe, Wynalazki, Patenty Europejskie, Dodatkowe Prawa Ochronne, Wzory Użytkowe, Wzory Przemysłowe, Topografia Układów Scalonych
 
oraz
 
w kolekcjach:
 
BUP, WUP, E-rejestr, Opisy Patentowe, Skróty opisów patentowych, Opisy wzorów użytkowych, Opisy wzorów przemysłowych, Tłumaczenia Patentów Europejskich
z uwzględnieniem polskich znaków

     

15-lecie przystąpienia Polski do Europejskiej Organizacji Patentowej

1 marca 2004 roku Polski przystąpiła do Europejskiej Organizacji Patentowej.
Tym samym Polska stała się stroną konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich.1973 konferencja dyplomatyczna
Logo European Patent OfficeFotografia: Europejska konwencja patentowa podpisana w Monachium;
Źródło:
https://www.epo.org/about-us/timeline.html, dostęp: marzec 2019.
 

Organem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej jest z Europejski Urząd Patentowy (EPO).

  Programy współpracy Urzędu Patentowego UP i Europejskiego Urzędu Patentowego są
  różnorodne i stale rozwijają się a jednym z nich jest

  działalność w Polsce sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB.

 Dzięki systemowi patentu europejskiego możliwym jest, iż na podstawie jednego zgłoszenia
 zostaje przeprowadzone, w formie wieloetapowej procedury, jedno postępowanie przed
 Europejskim Urzędem Patentowym, a patent udzielony, jest skuteczny w tych krajach-sygnatariuszach konwencji monachijskiej, które wskaże zgłaszający.

Dzięki przystąpieniu do konwencji monachijskiej i członkostwie w Europejskiej Organizacji Patentowej polski zgłaszający uczestniczy

w regionalnym systemie ochrony patentowej funkcjonującym na terenie całej Europy.


 100. rocznica ustanowienia na ziemiach polskich systemu ochrony własności  przemysłowej,
  oraz utworzenia dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego  Urzędu  Patentowego.


 

21 maja o 18.00
www.facebook.com/PolitechnikaOtwarta 
- transmisja na żywo

WEBINARIUM
URZĘDU PATENTOWEGO RP 23.04.2020
Gra w zielone

Zaproszenie do korzystania z nowej witryny Urzędu Patentowego RP.

 

     konkurs otwarty do 31.01.2020

Okładka artykułu
 
broszury dostępne są w OIP PATLIB GDAŃSK
(ośrodku informacji patentowej PATLIB GDAŃSK)
 

KWARTALNIK URZĘDU PATENTOWEGO RP
wydanie specjalne dostępne online