Informacja patentowa Gdańsk, Trójmiasto, pomorskie - wynalazek, patent
Informacji patentowa Gdańsk
Czym jest Informacja patentowaJak można ją wykorzystać?
Czym jest patent na wynalazekZnak towarowy?

Poszukujesz


informacji patentowej

w Gdańsku?

Zapraszamy do
Ośrodka Informacji Patentowej
w Gdańsku
ale to nie wszystko

dostarczamy informację patentową
przede wszystkim
dla potrzeb regionu Pomorza, lecz także każdemu kto się do nas zgłosi,
zarówno ze środowiska akademickiego,
jak i przemysłu czy gospodarki.

 

 Czym jest Informacja patentowa? Jak można ją wykorzystać? Czym jest patent
 

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacja Patentowa
 - Politechnika Gdańska -

siedziba Informacji Patentowej
Politechnika Gdańska
Gmach B [10]
pok. 605, 606

kontakt do Informacji Patentowej
tel/fax: +48 (58) 347 10 66

      tel: +48 (58) 348 66 33

P
A
T
L
I
B

e-mail:
patent@pg.gda.pl
linKaro@pg.gda.pl

Rzecznik patentowy:
juspawlo@pg.gda.pl

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania! 
znajdziemy usługę odpowiednią dla Ciebie: Oferta Informacji Patentowej KLIK

 
Zapisz się na szkolenie z baz patentowych dzwoniąc pod numer 

                                  +48 (58) 347 10 66  +48 (58) 348 66 33
 NOWA BAZA - PatBase - baza patentowa komercyjna             Znalezione obrazy dla zapytania patbase logo
 Baza zawiera możliwość analizy patentów                                 
 Zapisy na korzystanie z bazy  KLIK                                            
Informacje bieżące

Jeszcze do 16 października można wziąć udział w konkursach organizowanych przez Urząd Patentowy RP,

są to cztery następujące konkursy: 

JESTEŚ KREATYWNY? nie czekaj, DOŁĄCZ DO KONKURSOWICZÓW!  ♘  ⌛ 


  1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
w tym przemysłowej,

3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,
   
    4.      XV edyc
ja Konkursu na plakat 2017.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach Urzędu Patentowego RP rozpisanych na rok 2017

                  WIĘCEJ O KONKURSACH 

Poddziałanie 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie
dla poddziałania 2.3.4

 (Ochrona własności przemysłowej)


 

Wsparcie dla mikro, małych, średnich przedsiebiorców w części kosztów uzyskania i realizacji ochrony praw własności przemysłowej...
 

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

 

 

 

11 kwietnia 2017 r.

16 maja 2017 r.

grudzień 2017 r.

Informacje
z Politechniki Gdańskiej

Uchwałą Senatu Politechniki Gdańskiej nr 38/2017/XXIV z 18 stycznia 2017 r. informujemy o obowiązującym

Regulaminie zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej.  pdf   KLIK  

  Z ŻYCIA URZĘDÓW DO SPRAW PATENTOWYCH 

                                                                                                                                                                                                                                                      
Urząd Patentowy RP ostrzega:  
 
uwaga Biuletyn Urzędu Patentowego (znaki towarowe)
Urząd Patentowy RP informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 r. Biuletyn Urzędu Patentowego, w części dotyczącej zgłoszeń znaków towarowych, będzie wydawany jako tygodnik jedynie w wersji elektronicznej. Pierwszy numer w roku 2017 zostanie opublikowany w dniu 2 stycznia 2017 r. W odniesieniu do zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych Biuletyn Urzędu Patentowego będzie wydawany na zasadach dotychczasowych, tj. jako dwutygodnik w wersji papierowej i elektronicznej.   
 Z dniem 23 marca 2016 r. Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego zmieni nazwę na 

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
.

Co więcej, znosi się pojęcie  wspólnotowego znaku towarowego i wprowadza w to miejsce znak towarowy Unii Europejskiej.
  
Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami! pdf
Szanowni Państwo,

na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestru znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.
http://www.uprp.pl/ostrzezenie-przed-wprowadzajacymi-w-blad-wezwaniami-do-zaplaty-lub-fakturami/Lead14,57,1375,7,index,pl,text/

           

I>  KWARTALNIK UPRP  
      KWARTALNIK NR 2 2017 
      KWARTALNIN NR 1 2017 

1_J_logo_UPRP_pl

Konkurs otwarty dla projektantów, agencji, firm projektowych i klientów
dzieł całego spektrum  projektowania w dziedzinie designu - coroczne wydarzenie konkursowe - http://en.red-dot.org/


Wystawa Design PL
  w serwisie internetowym

  
 Urzędu  Patentowego
 Rzeczypospolitej  Polskiej   

P O L E C A M Y    także

Statuetka Teraz Polska


TERAZ POLSKA
WWW.TERAZPOLSKA.PL


"Wiadomości Naukowe"
NIEDZIELA 19.20 TVP1  
LINK do programu:

"Wiadomości Naukowe"

Okładka artykułu

stopka kontaktowa

Rzecznik patentowy
 


mgr inż. Magdalena Leśnik
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66
magdalena.lesnik@pg.gda.pl

 urlop macierzyński                                                      

Rzecznik patentowy
 


dr Justyna Pawłowska
Gmach B, pok. 606
(58) 348 66 33
juspawlo@pg.gda.pl

                                                                                           

Samodzielny referent
ds. informacji patentowej


mgr Karolina Szambelan
Gmach B, pok. 605  
(58) 347 10 66, (58) 348 66 31
karolina.szambelan@pg.gda.pl