Przedstawiamy Państwu narzędzia do poszukiwania patentów oraz możliwe szkolenia ułatwiające ich użycie odbywające się w Ośrodku Informacji Patentowej w Gdańsku
/Politechnika Gdańska, Zespół Rzeczników Patentowych/:

Bazy danych Urzędu
Patentowego RP
 wynalazków, wzorów użytkowych,
 znaków towarowych,
 wzorów przemysłowych i zdobniczych
 oznaczeń geograficznych
 topografii układów scalonych
Serwer Publikacji 
Urzędu 
Patentowego RP
 pełne teksty wydawanych przez UPRP:
 polskich opisów patentowych,
 polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych,
 polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych
 tłumaczeń na j. polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium RP
Espacenet
 baza dokumentów patentowych z całego świata
 
PATENTSCOPE
 baza dokumentów  patentowych międzynarodowych
 

Zapisy na szkolenia poprzez formularz na stronie bieżącej
/według wyboru szkolenia z menu rozwijalnego formularza/.

 

Formuła dopasowana cykliczne spotkania
na idywidualne Państwa zapytania 

/w zależności od posiadanych informacji o przedmiotach ochrony własności przemysłowej i kierunku poszukiwań/.

 

Dodatkowo udostępniamy materiały pomocnicze 

"Wlasność intelektualna - książeczka przedsiebiorcy PL" to przepis na wykonanie szybkiego portfolio patentowego krok po kroku
(wysyłamy wersję elektroniczną na wskazany e-mail)

"Własnośc intelektualna w działalności gospodarczej" - PODRĘCZNIK dla przedstawicieli kadry zarządzającej
(udostępniamy na miejscu)

 

Ośrodek Informacji Patentowej w Gdańsku
Politechnika Gdańska, Zespół Rzeczników Patentowych:
+48 58 347-10-66, +48 58 348-66-31

Formularz wygasł