INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W CELU ZGŁOSZENIA ROZWIĄZANIA WYNALAZCZEGO w POLITECHNICE GDAŃSKEJ
 (zgłoszenie projektu wynalazczego jest konieczne celem przygotowania zgłoszenia patentowego przez Zespół Rzeczników Patentowych (ZRP))     
UWAGA! NIE UJAWNIAĆ ROZWIĄZANIA PUBLICZNIE PRZED OSATECZNYM DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PRZEZ RZECZNIKA PATENTOWEGO W URZĘDZIE PATENTOWYM