Polish Graphic Design Awards 

Celem PGDAwards jest gromadzenie, selekcjonowanie, ocenianie oraz prezentowanie najbardziej wartościowych projektów graficznych zrealizowanych każdego roku. Wyróżnienie dla projektantów ma promować ich działalność nie tylko w środowisku, ale przede wszystkim wśród odbiorców i potencjalnych klientów. W długiej perspektywie PGDAwards ma odgrywać rolę przewodnika po współczesnym polskim designie wizualnym.
:Kategorie konkursowe:

 • identyfikacja wizualna

 • plakat

 • projektowanie krojów pism

 • ilustracja

 • wydawnictwa

 • prasa

 • infografika

 • wayfinding

 • opakowania

 • motion graphics

 • digital media

 • projektowanie eksperymentalne

 • projekty studenckie

 

 

 

Spośród zgłoszonych prac, decyzją jury, zostaną wyłonieni zwycięzcy każdej z wyodrębnionych kategorii. W ramach konkursu zostaną przyznane także nagrody specjalne dla najlepszych projektantów i studiów oraz najważniejszej realizacji minionego roku.

Uczestnicy:

Formuła konkursu jest otwarta i skierowana do profesjonalistów: samodzielnych twórców, freelancerów, nieformalnych grup, zespołów projektowych, studiów designerskich, agencji reklamowych, a także zleceniodawców – firm i instytucji, dla których projekty zostały zrealizowane. W przeglądzie mogą uczestniczyć także studenci i absolwenci szkół projektowych i artystycznych. Z myślą o nich stworzono oddzielną kategorię konkursową.

Zgłoszenia

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace, które zostały zrealizowane, wdrożone lub upublicznione. Projekty powinny być wykonane, zakończone lub upublicznione pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku. Konkurs dopuszcza zgłoszenie prac studenckich, ale wyłącznie w przeznaczonej do tego kategorii. Szczegółowy opis kategorii znajduje się na podstronie Kategorie oraz w regulaminie konkursu.

Jury:

Zgłoszone prace będą oceniane przez niezależne jury złożone z grona wybitnych projektantów, specjalistów danych dziedzin oraz laureatów poprzednich edycji konkursu. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie jury, ich rodziny oraz podmioty prawne z nimi związane.

Kryteria:

Głównymi kryteriami wyboru prac są:

 • wysoka jakość estetyczna projektu

 • sposób rozwiązania problemu projektowego

 • zgodność z regułami wiedzy projektowej

 • oryginalna i innowacyjna forma

 • funkcjonalność i użyteczność realizacji

 • odwaga w przełamywaniu konwencji i standardów

 • techniczna jakość wykonania

Zakończenie:

Rozstrzygnięcie czwartej edycji PGDAwards nastąpi w czerwcu 2021 roku.

PGDAwards to coroczne święto polskiego projektowania graficznego, które w kompleksowy sposób pozwala zapoznać się z najważniejszymi dokonaniami w obszarze komunikacji wizualnej.

Organizator:

Organizatorami wydarzenia jest platforma Polish Graphic Design, studio Design-Crit oraz organizator konkursu – Rene Wawrzkiewicz.

Formularz:

Zgłoś się

Regulamin

Regulamin

 

Urząd Patentowy RP ogłasza XVIII edycję Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

 

 

Celem Konkursu pod hasłem „Nie kopiuj – twórz nowe” jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej,
w szczególności wynalazkówwzorów przemysłowychznaków towarowychoznaczeń geograficznych i utworów.

Termin składania prac: 16 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 20 listopada 2020 r.

Plakaty należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419

z dopiskiem „konkurs na plakat”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Załączniki:

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

 

Urząd Patentowy RP ogłasza VIII edycję Konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej

 

 

Celem Konkursu pod hasłem „Nie kopiuj – twórz nowe” jest przygotowanie krótkiego filmu,
którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej,
w szczególności wynalazkówwzorów przemysłowychznaków towarowychoznaczeń geograficznych i utworów.

Termin składania prac: 16 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 20 listopada 2020 r.

Filmy należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419

z dopiskiem „konkurs na film”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Załączniki:

Regulamin Konkursu

Metryka filmu

Indywidualny formularz zgłoszeniowy

Grupowy formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

XVII edycja Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej 2019

 

Urząd Patentowy RP zaprasza do wzięcia udziału w XVII edycji Konkursu na najlepszy plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Celem Konkursu pod hasłem „Oryginał jest tylko jeden - wspólnie walczymy z podróbkami” jest wykonanie plakatu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów.

Termin składania prac: 16 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 15 listopada 2019 r.

Plakaty należy dostarczyć na adres: 
Urząd Patentowy RP 
al. Niepodległości 188/192 
00-950 Warszawa 
pokój 419 

z dopiskiem „konkurs na plakat”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Konkurs Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2019 - edycja XVII

 

Zapraszamy:

Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.*

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace z zakresu nauk prawnych, technicznych i przyrodniczych:


uprp.pl/xvii-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-naukowa-na-temat-wlasnosci-intelektualnej-2019

Termin nadsyłania prac konkursowych: 16 października 2019  r.
Rozstrzygnięcie Konkursu: 15 listopada 2019  r.

PATSTAT Online - WEBINARIUM transmisja

Data Rozpoczęcia: 18.09.2019 o 16:00
Data Zakończenia: 18.09.2019 o 17:00
Lokalizacja - Politechnika Gdańska, Budynek 10, pokój 605, Wirtualna klasa, online
 
Organizator: EPO, szkolenie: informacja patentowa
Język roboczy: język angielski
 
Opis: Seminarium internetowe przedstawia "PATSTAT Online", bazę danych EPO do analizy statystycznej danych patentowych oraz nowy interfejs dla początkujących.
 
Poziom wiedzy specjalistycznej - Poziom podstawowy
ZAPISY: patent@pg.edu.pl, 58 347 10 66

W dniu 27 kwietnia 2018 r.

w godzinach 10.00 - 17.20

na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w auli (Auditorium Maximum)

odbędzie się ogólnopolskie seminarium „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej”

(The Current Problems of IP Law)

oraz międzynarodowa konferencja „Nowe wyzwania w prawie własności intelektualnej w  sektorze biotechnologicznym”

 (New Challenges of the IP Law in the  Biotech Sector).

Wydarzenia realizowane są w celu podjęcie aktualnych problemów prawa własności intelektualnej w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i stuleciem zawodu rzecznika patentowego. 
Gorąco zapraszamy !

Zapraszamy do konkursu „Innowacja jest Kobietą”

Termin nadsyłania zgłoszeń do ósmej edycji konkursu pod hasłem „Innowacja jest Kobietą”
to 15 lutego 2018.

Konkurs organizuje Fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki.

Celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania technologicznego.

W ósmej edycji konkursu nagrodą jest prezentacja zwycięskiego projektu podczas Międzynarodowej Wystawy "Invent Arena 2018" w Trzyńcu (Czechy).

Zgłoszenia kandydatur: należy przesłać swoje CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, krótki (do 1 strony) opis projektu oraz opis implementacji (do 1 strony) na adres kontakt@kobietynauki.org z dopiskiem "Konkurs".

Serdecznie zapraszamy badaczki do udziału. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 lutego!

 
 FUNDACJA  POLSKIEGO 
 GODŁA PROMOCYJNEGO


V EDYCJA PRIX GALIEN POLSKA

ZAPRASZAMY w imieniu Kapituły KONKURSU PRIX GALIEN POLSKA

DO UDZIAŁU W PIĄTEJ EDYCJI

KONKURSU WYRÓŻNIAJĄCEGO TWÓRCÓW INNOWACJI W FARMACJI I MEDYCYNIE.

Nagrodzone zostaną firmy i osoby
tworzące innowacyjne produkty lecznicze

wyroby medyczne
oraz inwestujące w badania i nowoczesne technologi
e,
autorzy przełomowych odkryć naukowych
oraz twórcy kampanii społecznych o tematyce zdrowotne
j. 

W Prix Galien Polska 2018 medale zostaną przyznane w sześciu kategoriach:  

 

I.     Kategoria innowacyjnego oryginalnego produktu leczniczego

II.    Kategoria generycznego produktu leczniczego z elementami innowacji

III.   Kategoria innowacyjnego odkrycia naukowego

IV.   Kategoria innowacyjnego wyrobu medycznego

V.    Kategoria e-zdrowie

VI.  Kategoria innowacyjnej kampanii zdrowotnej

 

Zgłoszenia  przesyłać można od 18 października 2017 r. do 9 kwietnia 2018 r. za pomocą platformy aplikacyjnej on-line.

Po raz pierwszy Kapituła wybierze również laureata nagrody Pro Bono Humanum.
Nagroda honoruje osoby i organizacje, które mają przełomowy wkład w dziedzinę ochrony zdrowia w Polsce i działając na rzecz rozwoju profilaktyki, diagnostyki, leczenia, opieki okołomedycznej wpływają na poprawę stanu zdrowia członków społeczeństwa.

Więcej informacji na temat Konkursu dostepnych jest na stronie interneowej: https://prixgalien.pl/rusza-v-edycja-konkursu/

Konkurs Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału

w XV edycji Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Termin składania prac: 16 października 2017 r.

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej pracy naukowej
na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.
Do Konkursu mogą być zgłaszane także prace z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 24 listopada 2017 r.

PRZEDMIOT KONKURSU: 1) prace habilitacyjne oraz cykle publikacji powiązanych tematycznie, stanowiące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego, 2) prace doktorskie, 3) prace magisterskie, 4) prace licencjackie, na temat związany z własnością intelektualną, w tym z jej ochroną, zarządzaniem i marketingiem.

WARUNKI UCZESTNICTWA: 1. Konkurs skierowany jest do autorów prac naukowych poświęconych zagadnieniom własności intelektualnej, 2. Autorzy muszą posiadać status pracownika naukowego, absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej, działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace należy dostarczyć na adres:

Urząd Patentowy RP, al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, pokój 419, z dopiskiem „konkurs na pracę”. Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl.

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym na stronie organizatora Konkursu
http://www.uprp.pl/xv-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-naukowa-na-temat-wlasnosci-intelektualnej-2017/
 


Jednocześnie Urząd Patentowy organizuje także 3 inne konkursy, w tym: na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej:

XV edycja Konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,

 


 

V edycja Konkursu na informację medialną o tematyce związanej  z ochroną własności intelektualnej, w tym przemysłowej,

 

 

 

V edycja konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej.


Termin składania prac: 16 października 2017 r. Ogłoszenia o poszczególnych konkursach, regulaminy
i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP:
http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/
 

Zapraszamy i życzymy powodzenia!

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w organizowanych przez siebie konkursach:

1.       XV edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej 2017,

2.       V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej,
w tym przemysłowej,

3.      V edycji konkursu na krótki film promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej,

4.      XV edycja Konkursu na plakat 2017.

 

Prace konkursowe można nadsyłać do 16 października 2017 r.

 

Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone w czasie uroczystej gali.

 

Zapraszamy osoby kreatywne i z pasją!

 

Terminy, dane kontaktowe, regulaminy i formularze zgłoszeniowe dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się pod adresem:

http://www.uprp.pl/konkursy-uprp-2017/Menu05,824,7,index,pl/

 

     Zapraszamy do galerii nagrodzoncyh filmów i życzymy powodzenia!Czujniki wykrywające smog,
wyłapujące go okiennice czy cegły ze smogowego pyłu?

Sposobów na walkę ze smogiem jest wiele.

Można je zgłaszać do Smogathonu - międzynarodowego konkursu na rozwiązania antysmogowe, który odbędzie się w Krakowie. Zwycięzca otrzyma 100 tys. dol.

Specjaliści wybierają najlepsze innowacyjne rozwiązania antysmogowe z całego świata. Finał zawodów odbędzie się 25 i 26 listopada w Krakowie, a dzień później, podczas konferencji Global Clean Air Summit, poznamy jego zwycięzców. Autorzy najlepszego pomysłu otrzymają 100 tys. dolarów, z czego 75 proc. zostanie przeznaczone na wdrożenie rozwiązania w Krakowie.
 
Zespoły, które chcą wziąć udział w zawodach, mogą zapisywać się na jeden z pięciu półfinałów.
Odbędą się one w: kalifornijskim Berkeley (USA, 3 października), w Londynie (Wlk. Brytania, 5 października), w Warszawie (9 października), w Bangalore (Indie, 16 października) i w Hongkongu (Chiny, 18 października).
Zgłoszenia bezpłatnego można dokonywać do 15 sierpnia 2017 r. na stronie www.smogathon.com/apply.
 
Do każdego z półfinałów zakwalifikuje się 10-12 zespołów. Będą one mogły przez 5 minut na zaprezentować swoje rozwiązania, które międzynarodowe jury oceni m.in. pod kątem:

realności wdrożenia,
innowacyjności
i wpływu na zniwelowanie zanieczyszczenia powietrza.

 
W każdym z międzynarodowych półfinałów zostaną wybrane po dwa najlepsze zespoły. Organizatorzy sfinansują ich przyjazd na finał Smogathonu do Krakowa. Ponadto, do finału dostaną się dwa projekty zakwalifikowane bezpośrednio ze zgłoszeń internetowych. Spośród wszystkich finalistów wybrany zostanie jeden zwycięzca.
 
"Dzięki zwycięstwu i zaimplementowaniu rozwiązania w Krakowie, laureaci mogą zwrócić się do każdego innego miasta. A takich jest mnóstwo, praktycznie każda metropolia na świecie ma problem ze smogiem" - zaznacza w rozmowie z PAP pomysłodawca i organizator Smogathonu Maciej Ryś.
 

  
Do udziału w konkursie może aplikować każdy, kto ma pomysł na technologiczne i innowacyjne rozwiązanie antysmogowe. W tegorocznej edycji przygotowano sześć kategorii: 
1 i 2 to sposoby na oczyszczanie powietrza: wewnątrz budynków oraz poza budynkami.
3 poszukiwanie rozwiązań, które zapobiegają wydobywaniu się smogu z kominów.
4 przydomowe generowanie energii i ciepła oraz jej magazynowanie;
5 mapowanie i prognozowanie smogu.
6 całkowicie nowa kategoria w Smogathonie - smog jako produkt.
 

 
Partnerzy Smogathonu to m.in.: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, województwo małopolskie i miasto Kraków. Smogathon wspierają także: londyńskie i warszawskie oddziały Google Campus, stowarzyszenie Berkeley Energy and Resources Collaborative działające przy Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz ceniony indyjski uniwersytet International Institute of Information Technology. 
European Inventor Award 2017 - Zagłosuj na swojego ulubionego twórcę,

a weźmiesz udział w losowaniu nagród!

 

Europejska Organizacja Patentowa (EPO) zaprasza do konkursu na najlepsze wynalazki
- European Inventor Award 2017 - “Popular Prize” . 

 

A OTO FINALIŚCI KONKURSU (STRONA EPO) WYŁONIENI W 5 KATEGORIACH:
Przemysł
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Badania
Całokształt twórczości
Kraje pozaeuropejskie 

ZAGŁOSUJ na swoich ulubionych twórców
w kategorii "Popular Prize"
Europejskiej Nagrody Inventor 2017
i weź udział w losowaniu aby wygrać
pomysłowe żarówki

Pomysłowe żarówki uczą się i powtarzają swoje ulubione wzorce oświetleniowe,
gdy jesteś daleko - włamywaczom da do myślenia, że jesteś w domu.
Dodatkowo funkcje zabezpieczeń włączają się, gdy słyszysz dzwonek lub alarm pożarowy.
System oferuje oświetlenie awaryjne do 5 godzin.
Funkcje można łatwo uruchomić z dedykowanej aplikacji smartfona.
Odwiedź stronę internetową
 


 

 

Warunki i zasady
https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/popular-prize.html


KONKURS YOUNG DESIGN logo.png

Instytut Wzornictwa Przemysłowego zaprasza przedsiębiorczych studentów i absolwentów wzornictwa przemysłowego
do walki o główną wygraną stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 20 000 złotych ufundowane przez MKiDN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wystarczy przesłać trzy najlepsze projekty ze swojego portfolio (szczegóły na www.iwp.com.pl).
Dla wszystkich finalistów organizator przewidział warsztaty przygotowujące do finałowego wystąpienia przed jury,
prowadzone przez Lauren Peso Polska oraz szkolenie biznesowe, które przeprowadzi Startup Academy, partnerów konkursu.

Dodatkowa nagroda dla laureata konkursu - staż w firmie wdrażającej projekty wzornicze.

Young Design to projekt, który ma na celu wyłonienie najzdolniejszych, pełnych pasji i wyobraźni projektantów młodego pokolenia - takich, którzy potrafią zrozumieć rynek, oraz będą umieli przełożyć swoją wiedzę na praktykę w biznesie.

Do jury Young Design zapraszani są przedstawiciele biznesu, dzięki czemu młodzi projektanci mogą osobiście zaprezentować swoje portfolio i odpowiedzieć na pytania jurorów. Jest to jedyny konkurs w Polsce dający młodym projektantom szansę poznania swoich przyszłych zleceniodawców.

Zgłoszenia można nadsyłać do 1 czerwca 2017 roku!

Patronat honorowy Young Design - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, fundator głównej nagrody.

Regulamin konkursu Young Design 2017: http://www.iwp.com.pl/young_design Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Kobieta – wynalazczyni

W 2017 r. w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, w hołdzie wielkiej uczonej, dwukrotnej laureatce Nagrody Nobla, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy współudziale Redakcji „Przegląd Techniczny” organizuje kolejną edycję Konkursu-Plebiscytu „Kobieta – Wynalazczyni”. Konkurs-Plebiscyt przeznaczony jest dla kobiet posiadających udokumentowany dorobek wynalazczy.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zgłaszającej lub nazwę instytucji zgłaszającej,
 • dane osobiste osoby zgłoszonej,
 • imię i nazwisko, wykształcenie, rok urodzenia,
 • adres prywatny i numer telefonu,
 • miejsce pracy (nazwa instytucji, adres, nr telefonu), zajmowane stanowisko,
 • zdjęcie portretowe,
 • wykaz osiągnięć obrazujący zbiorczy, całościowy, udokumentowany dorobek wynalazczy,
 • skrócony życiorys wraz z najważniejszymi osiągnięciami (max. strona A4).

 Zgłoszenia należy nadsyłać mailem na adres spwir.agnieszka@gmail.com w terminie do 10.05.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2018 r.

Źródło: BIULETYN INFORMACYJNY Politechniki Gdańskiej Nr 37 / 27 kwietnia 2017

Urząd Patentowy, Polska Akademia Dzieci oraz Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji konkursu   

dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”.

W konkursie mogą brać udział dzieci do 13 roku życia.

Jury konkursu wybierze laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: 7 – 10 lat oraz 11 – 13 lat.

Do konkursu można zgłaszać projekty w następujących kategoriach:

* wynalazki lub inne rozwiązania techniczne,

 •  

* gry planszowe lub komputerowe.
 

Z nadesłanych zgłoszeń jury wybierze po 8 projektów
(2 wynalazki, 2 rozwiązania techniczne, 2 gry planszowe i 2 gry komputerowe)
w każdej z kategorii wiekowych, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.
Spośród autorów tych prac konkursowych
zostaną wybrani laureaci – Szkolni Ambasadorzy Wynalazczości 2017.
 Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe i finansowe.

Wszystkie placówki, które zgłoszą projekty uczniów do konkursu i zostaną zakwalifikowane do II etapu, dostaną Dyplomy Ambasad Szkolnych Wynalazców.

Dlatego też  gorąco zachęcamy dyrekcje szkół podstawowych, opiekunów i nauczycieli do wspierania dzieci podczas prac nad projektami konkursowymi.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 3 czerwca 2017 r.
w siedzibie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie, Pl. Defilad 1 (budynek Pałacu Kultury i Nauki).

 

Projekty konkursowe należy nadsyłać na adres:

Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

z dopiskiem Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2017

Prace należy przesłać do 17 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Więcej szczegółów odnośnie konkursu w tym:
Regulamin
Panteon Ambasadorów
Ambasady
Galerie
Organizatorzy i partnerzy
Kontakt
FAQ

znajdziecie Państwo na stronie: http://www.uprp.pl/ambasador-szkolnej-wynalazczosci/Menu09,791,28,index,pl/

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! POWODZENIA!

Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

- Go to Brand. 

zgłoszenia z użyciemem 
Generatora Wniosków
 ze strony internetowej PARP (linkw terminie: 
12 stycznia - 13 lutego 2017 r.
 

internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności naszej gospodarki.
Preferowani będą eksporterzy, promujący swoje produkty poza rynkiem europejskim.
Firmy powinny wpisywać się w branżowe programy promocji.
Rządowa agencja chce wspierać najbardziej perspektywiczne sektory polskiej gospodarki: m.in. meblarski, medyczny, kosmetyczny i IT/ICT.

 

Cele
p
r
o
g
r
a
m
u

Go to Brand

Politechnika Świętokrzyska zaprasza do udziału w VII edycji


Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”

Konkurs jest adresowany do:
studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami
wynalazku
lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym
lub zgłoszonego do ochrony
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.
Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe,
które powstały w ramach współpracy międzynarodowej,
których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni. 

 

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 29 marca – 2 kwietnia 2017 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów  w Genewie.

Nabór zgłoszeń do konkursu będzie trwać od 21 listopada 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

przesłanie mailem na adres kkot@tu.kielce.pl kompletnego zgłoszenia, które powinno zwierać:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (w pliku do edycji, najlepiej w formacie doc lub odt);
POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);
OŚWIADCZENIE z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);
jak również zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne, wizualizacje, rysunki techniczne, schematy, wykresy lub inne dodatkowe materiały i opisy, które mogą mieć istotne znaczenie w ocenie zgłaszanego rozwiązania.

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Kita, e-mail:mchechelska@tu.kielce.pl, tel.: 41 34 24 358

Kamil Kot, e-mail: kkot@tu.kielce.pl; tel.: 41 34 24 387
 

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU

 

Więcej informacji i niezbędne pliki znajdziecie Państwo na stronie:

http://tu.kielce.pl/student-wynalazca/

ulotka

Zachęcamy do wzięcia udziału i życzymy powodzenia!Link do krótkiego filmu promującego Konkurs:
https://www.youtube.com/watch?v=Hm2gZ4bDd84


  

Jeśli jestes twórcą
nowatorskiego projektu
naukowo-technologicznego

jest szansa na światową jego promocję.

W ramach wygranej wchodzi też i doradztwo biznesowe.

 

 Do końca roku autorzy projektów powinni zgłosić je poprzez platformę

closertopeople.com

- zaprezentowane tu zostaną obok rozwiązań z całego świata.

"Bringing tech&science closer to
people”
to międzynarodowa kampania edukacyjna organizowana wspólnie przez Fundację Centrum Innowacji i Komercjalizacji Technologii (CIKT) oraz platformę Internest, wspierana przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju i partnerów z niemal całego świata. Kampania otrzymała też międzynarodowy patronat UNESCO.

W ramach inicjatywy każdy internauta wchodząc na stronę www.closertopeople.com będzie mógł poznać najciekawsze, innowacyjne technologie i projekty naukowe
z kategorii:
transport i mobilność,
materiały i produkcja,
elektronika,
IoT i IoE,
wirtualna rzeczywistość,
technologie komunikacyjne,
nauki przyrodnicze i ochrona zdrowia,
energetyka i paliwa,
bezpieczeństwo,
FinTech.


Przez kwartał będą one dodatkowo prezentowane również organizacjom branżowym, izbom handlowym, inwestorom i akceleratorom – potencjalnym partnerom, mogącym wesprzeć ich rozwój lub proces komercjalizacji.

 

 

Dzięki zaangażowaniu ponad 50 lokalnych i międzynarodowych partnerów, kampania ma objąć ok. 100 krajów. W projekt zaangażowały się dotychczas m.in.:

UNESCO, Israel Innovation Institute, Hax Hardware Accelerator, EduCare India, Jumpstart Academy Africa, Australian Technology Park Sydney.

 

 

Partnerzy pomogą organizatorom w wyselekcjonowaniu najbardziej innowacyjnych i najciekawszych projektów z poszczególnych regionów oraz w dotarciu z wiedzą o objętych kampanią projektach do społeczności w poszczególnych regionach świata.

 

Kampania jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich.
Aby dokonać zgłoszenia, należy zarejestrować się na stronie www.closertopeople.com, uzupełniając po angielsku profil swojego projektu.
Ważne, aby opisać go przystępnym, popularnonaukowym językiem, który będzie zrozumiały dla przeciętnego internauty.
Projekt należy przypisać do którejś z 10 kategorii i uszczegółowić obszar korzystając z targów.

 

Nabór projektów trwa do 31 grudnia br.
W połowie stycznia opublikowanych będzie 250 najlepszych pomysłów.
Jednak jeżeli ciekawych projektów będzie więcej, organizatorzy deklarują możliwość zmiany tego ograniczenia.

Zgłoszone do kampanii projekty przeglądać będzie mógł każdy internauta. Organizatorzy zachęcają jednak do rejestracji, bo tylko zarejestrowani użytkownicy będą mogli oddać głos na projekty, które zrobią na nich największe wrażenie.

Dziesięć najlepszych - po jednym z każdej kategorii, wybranych w głosowaniu internautów, będzie mogło skorzystać m.in. z trzymiesięcznego doradztwa biznesowego i innych przywilejów.
Dodatkowo, każdy z partnerów będzie mógł wybrać najważniejsze dla niego projekty, którym wręczy własną nagrodę – np. zaproszenia na targi Hannover Messe.

 

Zapraszamy:

https://closertopeople.com/

Urząd Patentowy RP ogłasza XIV edycję konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.

Temat przewodni tegorocznej edycji:
100 rocznica ustanowienia na ziemiach polskich ochrony własności przemysłowej.

W listopadzie 1918 roku Naczelnik Państwa – Józef Piłsudski wydał dekret powołujący Urząd Patentowy RP.
Polska, stawała się zarazem częścią globalnego systemu ochrony własności intelektualnej a polska myśl techniczna i wynalazczość rozwijały się na przestrzeni wieków. 

Cel Konkursu:
zaprojektowanie utworu w formie plakatu, który w swej idei i sposobie wyrazu będzie nawiązywał do problematyki własności intelektualnej, z uwzględnieniem 100 rocznicy ustanowienia jej ochrony na ziemiach polskich, szerzej zaś – wielowiekowej tradycji tworzenia innowacyjnych rozwiązań przez rodzimych naukowców, wynalazców oraz projektantów.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin nadsyłania plakatów: 15 listopada 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 30 listopada 2016 r.

Plakaty należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419

z dopiskiem „konkurs na plakat”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego.

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.
 

IV edycja konkursu na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2016

Urząd Patentowy RP zaprasza do wzięcia udziału w:   
IV edycji konkursu
na krótki film

promujący korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej.

W konkursie promującym ochronę własności intelektualnej 2016 mogą wziąć udział wszyscy!
Wystarczy w sposób kreatywny przedstawić ochronę własności intelektualnej za pomocą krótkiego filmu!

Technika realizacji filmu jest dowolna – filmy mogą być nakręcone kamerą cyfrową, telefonem komórkowym
czy aparatem fotograficznym, mogą łączyć obraz filmowy z techniką animacyjną lub być w całości animowane.
 Ważne: film nie może przekroczyć 60 sekund.

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Urzędu Patentowego RP do 4 listopada 2016 r.
 Uroczysta gala rozdania nagród planowana jest na grudzień 2016 roku.

Jury konkursu ogłosi trzech laureatów, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 5 000 zł
 • II miejsce – 3 000 zł
 • III miejsce – 1 500 zł
   

Warunki konkursu - w regulaminie poniżej.

Wszelkie dodatkowe pytania: skmita@uprp.pl, tel. 22 579 06 85 lub msrednicka@uprp.pl, tel. 22 579 06 88.

Załączniki:

1. Regulamin

2. Metryka filmu

3. Indywidualny formularz zgłoszeniowy

4. Grupowy formularz zgłoszeniowy

5. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

6. Wzór umowy z laureatem konkursu

Zobacz: filmy nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej można obejrzeć na oficjalnym kanale UPRP na portalu YouTube.
IV edycja konkursu na informację medialną
 organizowanego

 przez

 Urząd Patentowy RP       


                                                                                        
Urząd Patentowy RP zaprasza do IV edycji konkursu
na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Adresatami konkursu są autorzy publikujący:
* w prasie,
* radiu,
* telewizji,
* mediach elektronicznych,
których prace zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie:
od 16 września 2015 r. do 30 września 2016 r.

Prace konkursowe należy zgłaszać poprzez wypełnienie odrębnego formularza zgłoszeniowego i,
wraz z publikacją, przesłać do siedziby Urzędu Patentowego RP w terminie do 22 października 2016 r.

Spośród nadesłanych prac kapituła konkursu wybierze 5 najlepszych,
a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5 000 zł brutto każda.

Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w załączonym poniżej regulaminie.

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adresy:

Adam Taukert
Rzecznik Prasowy Urzędu Patentowego RP
tel. +48 22 579 00 50
faks +48 22 579 04 37
e-mail: ataukert@uprp.pl

Magdalena Średnicka
msrednicka@uprp.pl
tel. +48 22 579 06 88

Sebastian Kmita
skmita@uprp.pl
tel. +48 22 579 06 85

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

Załączniki:

 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

European Inventor Award 2017

 • Okładka artykułu

  European Inventor Award

  Wyłońmy wynalazcę dla roku 2017

  Jeśli znasz wynalazców, którzy zasługują by stanąć w szranki by wygrać Europejską Nagrodę Wynalazców, zgłoś ich nominację dla 2017 roku!
   

  Wyróżnienia dla najlepszych wynalazców przyznawane są co roku przez Europejską Organizację Patentową (EPO).
  Nominować wynalazcę i wynalazek może każdy, można też o wyróżnienie ubiegać się osobiście.
  EPO czeka na zgłoszenia do 12 października 2016.

   

  Nominacje

  Nominacje do Europejskiej Nagrody Wynalazców 2017 rozpoczęły się.
  Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia wynalazców z całego świata, ze wszystkich dziedzin techniki i środowisk.
  Nie trzeba być wynalazcą by zgłosić można było sylwetkę swojego kandydata. Ludzie z przemysłu, instytutów badawczych, stowarzyszeń związanych z własnością intelektualną i uniwersytetów, a także ogół społeczeństwa, każdy może coś zaproponować. Więc wyznaczmy swojego ulubionego wynalazcę! Można także nominować siebie, jeśli tylko zechcemy, o ile wynalazcami jesteśmy!

  Kategorie

  Przemysł : za wybitne i skuteczne technologie opatentowane przez duże europejskie firmy

  Badania : dla pionierskich wynalazców pracujących na uniwersytetach lub w instytutach badawczych

  MŚP : dla wyjątkowych wynalazków w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

  Krajów pozaeuropejskich : dla wszystkich wynalazców, którzy nie są z Europy, ale uzyskali patent europejski

  Całokształt : uhonorowanie wkładu długoterminowego indywidualnego europejskiego wynalazcy

   

  Ustalenie zwycięzców

  Każdy członek społeczeństwa może wyznaczyć swego wynalazcę do Europejskiej Nagrody Wynalazców. Proces selekcji opiera się na pracy ekspertów EPO i niezależnego międzynarodowegon jury, które ocenia innowacje nie tylko za ich oryginalność technologiczną, ale także pod kątem ich wpływu na gospodarkę i wkładu społecznego.

  Zgłoszenia należy dokonać

   * za pośrednictwem formularza (pdf) 
   * lub zgłoszenia on-line
  dostępnego na stronie EPO:

  https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html


  Czytaj więcej na:

  https://www.epo.org/learning-events/european-inventor.html

DYREKTOR NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU


ogłasza otwarcie naboru wniosków w III konkursie w ramach programu: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG.

Okładka artykułu

 

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w elektronicznym systemie OSF:https://osf.opi.org.pl 
od 16 sierpnia  do 30 września 2016 r. (do godziny 15:00).

 

Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań:

 

 • Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
 • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
 • Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
 • Leśnictwo i przemysł drzewny.

 

Cel główny Programu:
rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.

 

Pytania formalne dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail:biostrateg@ncbr.gov.pl,
natomiast pytania finansowe prosimy kierować na adres e-mail: 
biostrateg-finanse@ncbr.gov.pl.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD

ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe,

ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.


 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych.
Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy (MŚP) oraz konsorcja naukowe, w których liderem jest przedsiębiorca.

 

 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do portfolio EUREKI.
Pliki do pobrania niezbędne do wzięcia udziału w konkursie znajdują się na stronie http://www.ncbr.gov.pl/

w zakładce http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 

 

 

II konkurs w ramach programu GO_GLOBAL.PL

Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych
lub prac rozwojowych
polskich firm

 Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ogłasza II konkurs w ramach programu
 
GO_GLOBAL.PL
Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm
 

Dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL przeznaczone jest na:
wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych przez innowacyjne mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze wysokiej i średnio-wysokiej technologii.

Wsparcie z NCBR będzie mogło zostać przeznaczone na opracowanie i wstępną weryfikację strategii przejścia z rynku lokalnego na rynki światowe:

(wypracowanie strategii wejścia na rynki światowe;
weryfikacja opracowanej strategii).

.
 


Partnerami merytorycznymi NCBR w programie GO_GLOBAL.PL są wyspecjalizowane, głównie zagraniczne podmioty, które prowadzą kompleksowe działania w zakresie międzynarodowej akceleracji przedsiębiorstw w sektorze B+R. Ich lista nie jest zamknięta, a w chwili ogłoszenia konkursu są to:
US-Polish Trade Council,
Plug and Play Tech Center,
Fraunhofer-Zentrum für Mittel und Osteuropa,
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,
Flinders Partners,
Accelerace,
FundingBox Accelerator,
Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI),
WIOT Technology Group,
Polski Instytut Badań i Rozwoju (program akceleracyjny Vertical Engine).
 

 

 
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 150 000 zł.
 
Wymagany wkład własny: minimum 15% wartości projektu.
 
Nabór wniosków: 18 kwietnia - 2 czerwca 2016 r.
 
Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa:
strona internetowa NCBR - zakładka dotycząca programu GO_GLOBAL.PL

 
http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/goglobal/ii-konkurs-goglobalpl/dokumenty-do-pobrania/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VI EDYCJI KONKURSU 
„STUDENT-WYNALAZCA”

TERMIN NABORU DO KONKURSU ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 31 STYCZNIA 2016r.

                                                                                              

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
przesłanie mailem na adres kkot@tu.kielce.pl,
 

w terminie od 2 listopada 2015r. do 31 stycznia 2016r.,
kompletnego zgłoszenia, które powinno zwierać:

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (w pliku do edycji, najlepiej w formacie doc lub odt);

2. POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą lub decyzję o udzieleniu prawa wyłącznego (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);

3. OŚWIADCZENIE  z czytelnym podpisem twórcy/współtwórcy dokonującego zgłoszenia (skan lub zdjęcie, najlepiej w formacie PDF, GIF, TIF, jpg, bmp);

jak również zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne, wizualizacje, rysunki techniczne, schematy, wykresy lub inne dodatkowe materiały i opisy, które mogą mieć istotne znaczenie w ocenie zgłaszanego rozwiązania.

Patronat nad konkursem objął m.in. KRPUT.KRPUT

Osoby do kontaktu:

Kamil Kot, e-mail: kkot@tu.kielce.pl; tel.: 41 34 24 387

Justyna Bonar, e-mail: jbonar@tu.kielce.pl. tel.: 41 34 24 486

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM KONKURSU
Naukowcy, dziennikarze, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, które odsłaniają tajemnice nauki
i przybliżają wyniki badań zwykłym ludziom,
zaproszani są
do udziału w 11. edycji konkursu "Popularyzator Nauki".
 

Zgłoszenia można przesyłać tylko do 20 października.

 

 

Nagrody w konkursie "Popularyzator Nauki" serwisu PAP - Nauka w Polsce

otrzymać mogą osoby i instytucje, które pomagają innym bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych. Tytuł "Popularyzator Nauki", przyznawany laureatom, oznacza osobę, która dzieli się swoją wiedzą i pasją naukową z innymi, niezależnie od ich wieku, poziomu wykształcenia i kariery zawodowej.

 
W 11. edycji laureaci zostaną wyłonieni w czterech podstawowych kategoriach:
Popularyzatorzy indywidualni
Instytucje naukowe
Instytucje pozanaukowe
Media.

 

Kandydatów do konkursu można zgłaszać wyłącznie za ich zgodą. Swoje kandydatury mogą nadesłać też sami zainteresowani.
Zgłoszenia można składać w formie wypełnionego formularza, pobranego ze strony serwisu PAP - Nauka w Polsce i wysłać pocztą elektroniczną na adres: 
popularyzator@pap.pl .

 

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu są m.in.:

współtwórczyni Warszawskiego Festiwalu Nauki prof. Magdalena Fikus,
Centrum Nauki Kopernik,
autor telewizyjnych programów popularnonaukowych red. Wiktor Niedzicki,
archeolog prof. Andrzej Kokowski,
fizyk prof. Łukasz Turski.

 

Szczegółowe informacje o konkursie, formularz i regulamin: http://www.naukawpolsce.pap.pl

Konkurs Innowacyjny ENEA

Enea aktywnie wspiera rozwijanie nowoczesnych technologii dla elektroenergetyki, poszukując innowacyjnych pomysłów i partnerów do współpracy.
Zapraszamy wszystkich otwartych na innowacje do udziału w Konkursie i zgłaszanie swoich projektów.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Konkursie: Formularz zgłoszeniowy do udziału w Konkursie

Dodatkowe pytania prosimy przesyłac na adres e-mail: dariusz.duda@enea.pl

Zadanie uczestników: zaproponowanie innowacyjnego pomysłu, który docelowo zostanie wdrożony w strukturach Grupy Enea - głównego sponsora tego wydarzenia.

Zgłaszany przez uczestników konkursu pomysł powinien spełniać kryteria innowacyjnej i konkurencyjnej technologii dla elektroenergetyki. W takich obszarach, jak wytwarzanie, dystrybucja oraz sprzedaż. Ponadto musi być zgodny ze strategią Grupy Enea i w fazie rozwoju TRL 4-6 (optymalnie na etapie testowania technologii). Istotne jest także, aby możliwe było rozwinięcie i wdrożenie go w ciągu maksymalnie 2-3 lat.

Nagroda konkursu: dofinansowanie w kwocie do 1 mln zł na rozwój innowacyjnej technologii dla elektroenergetyki. Ponadto możliwość jej testowania w strukturach Grupy Enea, a także wsparcie biznesowe funduszu GIZA Polish Ventures oraz technologiczne Polskiego Instytutu Badań i Rozwoju.

Organizator konkursu: Komitet ds. Innowacji i Nowych Technologii Krajowej Izby Gospodarczej.
Partnerzy Strategiczni: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polski Instytut Badań i Rozwoju oraz Fundusz GIZA Polish Ventures.

Więcej informacji o ENERGIA + !nnowacje: http://www.enea.pl/pl/grupaenea/konkurs-innowacyjny

                  „LAUR INNOWACYJNOŚCI 2015”

V edycja

 

Konkurs im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne

          Cel Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
„Laur Innowacyjności 2015” organizowanego corocznie przez
Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną:

promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań
mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
Konkurs pod wysokimi patronatami rządowymi, parlamentarnymi, instytucjonalnymi, międzynarodowymi
i medialnymi.

W tym roku, V edycja Konkursu ubogaca obchody przypadające w 2015 r. jubileuszy polskich inżynierów i techników.
Honorowy Patronat nad tymi obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
W Konkursie mogą uczestniczyć:
polskie i zagraniczne firmy zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów,
w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo – techniczne. Mogą w nim także uczestniczyć podmioty zagraniczne
z innych krajów, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.
Uroczysta Gala, na której zostaną ogłoszone wyniki Konkursu, odbędzie się 25 listopada 2015 r. w Sali Balowej Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie. Będzie poprzedzona III Konferencją „INNOWACJE WARUNKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI – usunąć bariery, stworzyć ułatwienia”.
Obu tym wydarzeniom będzie towarzyszyła wystawa produktów innowacyjnych.
W ramach Konkursu w dniu 10 czerwca br. na Targach ITM w Poznaniu odbędzie się Platforma współpracy i transferu innowacji
„POLSKIE INNOWACJE DLA ŚWIATA, ŚWIATOWE INNOWACJE DLA POLSKI”, połączona z spotkaniami brokerskimi.

Termin zgłoszeń i opłat zgłoszniowych: 30 czerwca 2015 r.

Ostateczny termin zgłaszania wniosków do Konkursu i wnoszenia związanych z tym opłat upływa z dniem 5 listopada 2015r.

Szczegółowe informacje są dostępne w zakładkach strony internetowej:
http://www.laurinnowacyjnosci.pl/regulamin-konkurs-laur-innowacyjnosci-2015
lub pod adresem e-mailowym:
biuro1@zutnot.com.pl.

Rozpoczęła się kolejna edycja programu stypendialnego dla kobiet naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu.
Forma: konkurs
Tytuł: „Dla Kobiet i Nauki we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Zdobyć można pięć rocznych stypendiów: dwa dla doktorantek i trzy dla habilitantek.
Wysokość stypendiów w tegorocznej edycji wynosi: 
30.000 zł (w przypadku stypendiów doktoranckich) i 35.000 zł (dla stypendiów habilitacyjnych). Ponadto MNiSW przyzna każdej laureatce dodatkowe wyróżnienie – pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową na terenie Europy.

 

 

Warunki przystąpienia do konkursu: zarówno dla doktorantek (granica wieku – 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji prac oraz ich kontynuacja w roku pobierania stypendiów. Kandydatury oceniane są przez 16 jurorów – wybitnych naukowców i autorytety polskiego życia naukowego.
 nadsyłania zgłoszeń mija: 31 maja 2015 r.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.lorealdlakobietinauki.pl
/regulamin, formularze zgłoszeniowe, skład jury, historia konkursu oraz artykuły prasowe/ 

Polska filia Grupy L’Oréal już od 15 lat prowadzi program stypendialny dla młodych kobiet naukowców. Jego celem jest promowanie kobiet i ich osiągnięć zawodowych oraz popularyzacja nauki w szerokich kręgach społeczeństwa. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić do podejmowania kariery naukowej. Stypendystki prowadzą zaawansowane badania w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii, biologii. Na liście laureatek jest już 70 pań z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

http://www.lorealdlakobietinauki.pl/

http://www.lorealdlakobietinauki.pl/regulamin.php

    „Eureka! DGP – Odkrywamy polskie wynalazki”

Eureka! DGP - Odkrywamy polskie wynalazki 
cykl redakcyjny połączony z konkursem na najlepszy wynalazek zgłoszony przez polską uczelnię lub instytut naukowy.

 

    Idea cyklu
    promocja polskiej nauki i potencjału twórczego młodych wynalazców
    poprzez
    przedstawienie na łamach gazety wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP, które mają zastosowanie w praktyce,
    mogą być wykorzystane w   gospodarce i w produkcji.

 

Zgłoszenia wynalazków od uczelni i instytutów naukowych przyjmowane są: na przełomie października i listopada.

 

Warunki uczestnictwa: przesłanie formularza oraz potwierdzenia zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP wynalazku jednej z poniżej wskazanych dziedzin:
informatyka,
inżynieria mechaniczna, inne nauki inżynieryjne i technologie, inżynieria lądowa, inżynieria materiałowa i nanotechnologia, nauki fizyczne,
nauki biologiczne i biotechnologia, nauki chemiczne, nauki medyczne, farmaceutyki,
nauki o ziemi i o środowisku, nauki rolnicze i weterynaryjne.

Sprawdzenie zgłoszeń pod względem formalnym i dopuszczenie do konkursu następuje w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej”. Przyjęte do konkursu wynalazki poddawane są merytorycznej ocenie przez komisję weryfikacyjną. W skład komisji wchodzą przedstawiciele patronów merytorycznych cyklu.
Projekty z największą liczbą punktów redakcja DGP prezentuje na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” w piątkowym magazynowym wydaniu, natomiast metryczki wszystkich wynalazków zostają umieszczone na stronie internetowej konkursu.

 

Przyjmowanie zgłoszeń:  27 października  25 listopada 2014 r. pod adresem e-mail:eureka@dziennik.gazetaprawna.pl.

 

Laureat konkursu: zostaje nim autor/autorzy wynalazku wybranego z grona wynalazków opublikowanych na łamach „DGP” przez kapitułę konkursu złożoną z przedstawicieli redakcji DGP, przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów.

 

Nagroda: pieniężna na prowadzenie dalszej działalności naukowej. Nagroda wręczana jest podczas uroczystej gali na przełomie maja i czerwca. Konkursowi głównemu towarzyszy konkurs dla internautów na najlepszy wynalazek, którego twórcy również odbierają wyróżnienie podczas gali finałowej.

 

Informacje dotyczące regulaminu, wymogów oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie internetowej:


 http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp.

Konkurs na informację medialną o ochronie własności przemysłowej

Konkurs na informację medialną o ochronie..

 

Konkurs na informację medialną o..

 

 

 

II edycja konkursu na informację medialną o ochronie własności przemysłowej

organizator: Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP ogłasza konkurs na informację medialną o tematyce związanej z ochroną
własności przemysłowej.
Konkurs adresowanych jest do autorów publikujących w prasie, radiu,
telewizji i mediach elektronicznych,
których prace zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie
od 26 listopada 2013 r. do 15 listopada 2014 r.

Prace konkursowe należy zgłaszać: przez wypełnienie odrębnego formularza zgłoszeniowego i,
wraz z publikacją, przesłać
                                        do siedziby Urzędu Patentowego RP w terminie do 17 listopada 2014 r.

Nagroda konkursu: 

                          
kapituła konkursu wybierze 5 najlepszych prac,
                     autorom zwycięskich 
prac przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród
w wysokości po 5 000 zł brutto każda.
                                             
                       Formularz zgłoszeniowy zamieszczony jest na stronie organizatora.

http://www.uprp.pl/ii-edycja-konkursu-na-informacje-medialna-organizowanego-przez-urzad-patentowy-rp/Lead02,60,10843,7,index,pl,text/
 
                      Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w regulaminie zamieszczonym na stronie organizatora.

http://www.uprp.pl/ii-edycja-konkursu-na-informacje-medialna-organizowanego-przez-urzad-patentowy-rp/Lead02,60,10843,7,index,pl,text/
 •  
   Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adresy:
   Adam Taukert Rzecznik Prasowy Urzędu Patentowego RP 
 •  tel. +48 22 579 00 50 faks +48 22 579 04 37 e-mail: ataukert@uprp.pl
 • Sylwia Marzec Departament Promocji i Wspierania Innowacyjności 
 •  smarzec@uprp.pl tel. +48 22 579 04 50
  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa

 


 

 

ZGŁOŚ SIĘ

 

zapraszamy

do udziału w konkursie      MŁODA MARKA SUKCESU      
        Konkurs Młoda Marka Sukcesu
     TO 
  Zaproszenie dla młodych, dynamicznych polskich marek
 
Główną nagrodą w konkursie będzie warta 400 tysięcy złotych kampania reklamowa dla Młodej Marki Sukcesu.
 
"Zgodnie z ustaleniami Rady Polskich Marek, w konkursie Młoda Marka Sukcesu mogą startować marki konsumenckie utworzone specjalnie na polski rynek, które: 
– zadebiutowały na polskim rynku po 1 stycznia 2007 roku 
– uzyskały co najmniej 7 mln zł przychodów ze sprzedażny w 2013 roku (albo przez 6 miesięcy 2014 – dla marek debiutujących po 1 stycznia 2013 r.)".
 
Partner i Fundator nagrody w konkursie Młoda Marka Sukcesu
              ORGANIZATORZY czekaja na zgłoszenia do 15 października.
 
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIECIE PAŃSTWO POD LINKIEM: http://www.rp.pl/temat/710549.html
Tam dostepne są także: 

FORMULARZ KONKURSOWY 

REGULAMIN KONKURSU 

 
 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

IV konkurs w ramach Programu Patent Plus
 


Program wspiera finansowo:
jednostki naukowe oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.
Finansowaniem są m.in. objęte działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT, wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP - w których zgłaszający zgodnie z deklaracją  ubiega się o patent.
Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku.Nabór wniosków rozpoczyna się 6 października 2014 r., a kończy 5 listopada 2014 r. o godzinie 16:00.

Składanie wniosków wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, który zostanie udostępniony w dniu otwarcia naboru wniosków.


Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową zamieszczoną poniżej.
Pliki do pobrania:

 

 1. Regulamin IV konkursu
 2. Przewodnik kwalifikowalności kosztów z katalogiem kosztów kwalifikowanych 
 3. Wzór umowy dot. Współwykonawców

 

 

 Ministerstwo Gospodarki zaprasza do udziału w programie Tech-Match Europe, który stanowi kontynuację wcześniejszych dwóch edycji projektu Tech-Match Poland, realizowanych w grudniu 2013 r. oraz w czerwcu 2014 r. Program prowadzony jest w ramach programu Ministra Gospodarki 

                                                    pn. InSight2030 into Silicon Valley 2013-2016.

Polska, Hiszpania, Węgry oraz miasto Bruksela to jednostki biorące udział. Z każdej z nich wyłonione zostaną trzy najlepsze firmy, które będą miały możliwość przedstawienia technologii przedstawicielom korporacji oraz inwestorów uczestniczącym w programie.

"Program skierowany jest do polskich firm (start-upów, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych przedsiębiorstw),
posiadających gotowe rozwiązania technologiczne (w fazie komercyjnej),
wpisujących się w wyniki projektu Foresight technologiczny przemysłu oraz Krajowa Inteligentna Specjalizacja 
oraz zapotrzebowanie technologiczne korporacji z Doliny Krzemowej (projekt ma charakter matchmakingowy)".

27-30 października 2014r. warsztaty dla firmy w celu dopracowania prezentacji.
Prezentacje będą przedstawione przed amerykańskimi korporacjami oraz inwestorami.

Wydarzenia promocyjne towarzyszące programowi: tzw. Demo Days (w Dolinie Krzemowej oraz San Francisco).
Firmy odbędą także indywidualne spotkania z zainteresowanymi korporacjami/inwestorami.

UWAGA: Firmy uczestniczące w programie we własnym zakresie pokrywają koszty transportu i zakwaterowania
Korporacje z Doliny Krzemowej, biorące udział w programie: Bank of the West, The Walt Disney Company, DoCoMo Ventures, Orange, Panasonic, Sony Corporation of America, Standard Chartered, Atlantic Bridge (VC), BT, Cisco, Dell, Deutsche Telecom, Hyundai Ventures, Hyundai Motor Company, IBM, LG, NEC, Oracle, Orange/Rallyteam, Samsung Electronics, SAP, Sprint.

Wishlist: zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne w Dolinie Krzemowej

Aplikacja: http://www.f6s.com/techmatch5

Termin na zgłaszanie aplikacji: 23 września 2014 r., godz. 24:00 czasu polskiego.
Ogłoszenie listy firm zakwalifikowanych do udziału w programie: początek października 2014 r.

Obowiązkowe szkolenie dla firm zakwalifikowanych do udziału w programie przeprowadzone zostanie przez przedstawiciela US Market Access Center w połowie października 2014 r. w Warszawie.

 

Kontakt: Pani Justyna Gorzoch, e-mail: justyna.gorzoch@mg.gov.pl

 

Konkurs na najlepszą promocję projektów wspartych z Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Pokaż, jak promujesz swoje innowacje
i zdobądź atrakcyjne nagrody!

 

"Innowacja to nie wszystko – jej wdrożenie powinno przynieść zysk.
Istotną rolę w procesie komercjalizacji odgrywają działania z zakresu komunikacji marketingowej.
Dlatego właśnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza konkurs „Innowacja plus” – na najlepszą promocję projektów B+R,
które uzyskały dofinansowanie z Programu Innowacyjna Gospodarka". - 

Cel konkursu: wskazanie najbardziej efektywnych form promocji, które wspierają komercjalizację wyników projektów badawczo-rozwojowych.

Najbardziej efektywne formy promocji zostaną opisane w publikacji pokonkursowej.
Stworzony katalog najlepszych praktyk będzie mógł służyć jako inspiracja dla wszystkich podmiotów korzystających z PO IG, a także dla przyszłych beneficjentów Programu Inteligentny Rozwój (2014-2020)

Konkurs wyłoni: trzech laureatów, którzy otrzymają pakiety atrakcyjnych nagród. Dla zwycięzcy przewidziano opracowanie i wydanie dedykowanego dwujęzycznego folderu oraz realizację filmu promującego działalność, za drugie miejsce i trzecie miejsce nagrodami są szkolenia z zakresu PR oraz zarządzania projektami. Pierwsze i drugie miejsce nagrodzone zostaną tabletami, wszyscy laureaci otrzymają dyplomy i roczną prenumeratę miesięcznika o tematyce PR i marketingu. Przewidziane są również wyróżnienia specjalne. Najlepsi skorzystają także z pakietu dodatkowych działań promocyjnych zapewnionych przez organizatora, dzięki którym dotrą ze swoim projektem do jeszcze szerszego kręgu odbiorców.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2014 r. 
Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdują się na stronie na stronie www.innowacjaplus.pl.
Polacamy również poradnik konkursowy, również udostępniony na stronie.

W razie pytań prosimy o kontakt: Piotr Koziróg, kom.: 605-517-004; Dorota Bonk-Hammermeister, kom.: 602-510-639

Biuro Konkursu „Innowacja plus”
ul. Zjazd 2/4 Poznań
60-653 Poznań
tel.: (61) 849-90-40 wew. 102 i 103
e-mail: konkurs-poig@smartlink.pl

Rusza V edycja konkursu dla dziennikarzy „Słowa dla Innowacji”
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w V edycji konkursu „Słowa dla Innowacji”.
Konkurs adresowany: do dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne podejmowane przez przedsiębiorców,
instytucje,
organizacje,
przedstawicieli nauki
oraz zwykłych obywateli.

Zgłaszać można:

 • opublikowane artykuły prasowe,
 • opublikowane artykuły internetowe,
 • wyemitowane audycje radiowe i telewizyjne,
 • artykuły lub audycje zrealizowane w ramach cykli redakcyjnych,
 • blogi.
Na prace konkursowe czekamy do 1 października 2014 r.

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Więcej informacji pod adresem www.parp.gov.pl/sdi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału
w IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie lub inżynierskie
obronione w terminie od 1 czerwca 2012 r. do 13 października 2014 r.
na ocenę, co najmniej dobrą.

Prace można zgłaszać do 13 października 2014 r.

Cel konkursu:
wyłonienie i promocja najlepszych prac dyplomowych:
magisterskich i inżynierskich z zakresu innowacyjności.

                                                                                                                           W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:                                                       nagroda główna o wartości minimum 3000 zł
                      dwa wyróżnienia, każde o wartości minimum 1500 zł.

Więcej informacji: http://goo.gl/XiC3Hp

- Grant dla młodych przedsiębiorczyń - Darboven Idee Grant 2014 -

Zapraszamy do wzięcia udziału w czwartej edycji konkursu Darboven Idee Grant. Konkurs odbywa się w Polsce co dwa lata. Od roku 2006 nagroda przyznawana naprzemiennie w Niemczech i w Polsce. Więcej informacji w zakładce Edycje, gdzie dostępne są listy laureatek. Laureatki ex aequo 2012: Anna Supernat, Mirosława Skupińska - prezentują swe dokonania w materiale filmowym.

 

Pomysłodawcą oraz fundatorem głównej nagrody w konkursie Darboven Idee Grant - inicjatywie mającej na celu promowanie przedsiębiorczości oraz pomoc w realizacji pomysłów bizne sowych wśród kobiet jest Albert Darboven. 
Jak mówi: 
"Miejsca pracy mogą powstać na długie lata tylko tam, gdzie wzajemnie wspierają się: innowacja, duch przedsiębiorczości i dobry plan biznesowy. W Polsce, tak jak i w Niemczech, jest wiele kobiet, (…) które odważyły się wykorzystać swoje idee i uczynić krok w stronę zawodowej samodzielności. Właśnie takie postawy chciałbym wspierać, gdyż są one kluczem do rozwoju każdego społeczeństwa.” 

Zgłoszenia można nadsyłać do 12 września 2014 roku. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. Przy wyborze wysyłki formularza drogą mailową ostateczny termin mija 12 września 2014 roku o godzinie 24.00.

Konkurs jest przeznaczony dla młodych przedsiębiorczyń - Cytat z regulaminu: "Uczestnikami konkursu Darboven Idee Grant 2014 mogą być wszystkie Polki planujące samodzielne stworzenie nowej firmy, bądź prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż trzy lata."

Nagrodę Idee Grant stanowiącą nagrodę pieniężną w wyskokości 100.000 zł. przyzna Jury w składzie: 
             Olga Krzyżanowska - działaczka społeczna, była Senator RP
             Ewa Plucińska - prezes Grupy Firm Doradczych EVIP
             Irena Eris - współwłaścicielka Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris
             Anita Plantikow - naukowiec, członek Jury niemieckiej edycji konkursu
             Rolf Eggert - były Minister Gospodarki w rządzie Haralda Ringstorffa

Innowacja jest kobietą! Darboven Idee Grant     

MASZ INNOWACYJNY POMYSŁ NA BIZNES?
 
WEŹ UDZIAŁ 

                          W DARBOVEN IDEE GRANT      

 ŻYCZYMY POWODZENIA!

FORMULARZA KONKURSOWY

REGULAMIN KONKURSU Jednym z warunków prawidłowego wypełnienia formularza konkursowego jest zaakceptowanie regulaminu. 

KONTAKT:
e-mail: tatiana.ideegrant@darboven.pl i agata.ideegrant@darboven.pl

 

 

European Inventor Award 2014 - Zagłosuj na swojego ulubionego twórcę, a weźmiesz udział w losowaniu nagród!

 • European Inventor Award 2014 - Popular Prize

  Europejska Organizacja Patentowa (EPO) zaprasza do konkursu na najlepsze wynalazki - European Inventor Award 2014 - “Popular Prize” . 

  ZAGŁOSUJ na swoich ulubionych twórców w kategorii "Popular Prize" Europejskiej Nagrody Inventor 2014 i weź udział w losowaniu aby wygrać jedną z 20 ładowarek ogniw paliwowych dla telefonów komórkowych.


  A OTO FINALIŚCI KONKURSU (STRONA EPO) WYŁONIENI W 5 KATEGORIACH: - Przemysł - Małe i średnie przedsiębiorstwa -Badania -Całokształt twórczości - Kraje pozaeuropejskie - 

  Wielka nagroda czeka na Ciebie! Dwadzieścia nagród do wygrania!   
                    
             
   
  Nagroda - MYFC PowerTrekk - rewolucyjna przenośna ładowarka, która wytwarza energię elektryczną z wody - w oparciu o technologię ogniw paliwowych.
  Uczestnicy konkursu wezmą udział w losowaniu jednej z 20 ładowarek. Nie ma znaczenia, na którego z finalistów zostanie oddany głos. Aby wziąć udział, wystarczy wpisać imię i nazwisko oraz adres e-mail w postaci, która otwiera się po przekierowaniu. Możesz zwiększyć swoje szanse głosując wiele razy: Każdy głos jest jak jeden bilet loterii!
  Dla każdego z oddanych głosów, EPO przekaże 0,25 PLN do projektu "Child ViSion Project" do wysokości ogółem 25 000 EUR. Projekt ustanowiony przez Josh Silver, wynalazcę regulowanych soczewek wypełnionych płynem i finalistą Europejskiej Nagrody Inventor 2011 /dystrybuuje okulary dla dzieci w krajach rozwijających się tylko za 1 euro od pary/.

  European Inventor Award organizowany przez Europejski Urząd Patentowy, finał i ceremonię przyznania nagród planuje na dzień 17 czerwca 2014 r. - Berlin, Niemcy.

   

  Regulamin i Warunki NA STRONIE EPO W Terms and Conditions

 • GŁOSUJ TERAZ! ZAMKNIĘCIE GŁOSOWANIA: 10 CZERWCA 2014
   
   
  Twój ulubiony wynalazca? Oddaj na niego głos!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości

 

Polski Produkt Przyszłości

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Ministra Gospodarki. 
Konkurs promuje i upowszechniania osiągnięcia twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. 
Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

 1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
 2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
 3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca. 

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:

 • jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),

albo

 • został wdrożony do praktyki produkcyjnej - w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).

  Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

   

Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

 • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
 • za projekt z branży ICT,
 • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą
                                                  w terminiedo dnia 16 czerwca 2014 roku, do godz. 16.30

                                                  na adresPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
                                                                ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,
                                                                z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Więcej informacjiWięcej informacji
Informacje odnośnie Konkursu można uzyskać pod nr telefonu (22) 432 83 12 
lub za pośrednictwem poczty e-mail: 
konkursppp@parp.gov.pl
czytaj więcej

Dokumenty dla uczestników XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości:

Regulamin Konkursu Polski Produkt Przyszłości, w tym:

 1. Formularz zgłoszenia projektu do Konkursu PPP,
 2. Wykaz branż technologicznych,
 3. Instrukcja przygotowania załączników do projektu zgłoszonego do Konkursu PPP,
 4. Kryteria oceny wstępnej projektu zgłoszonego do Konkursu PPP,
 5. Kryteria oceny zasadniczej projektu zgłoszonego do Konkursu PPP,
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji o projekcie zgłoszonym do Konkursu PPP,

oraz

 1. Arkusz oceny wstępnej projektu zgłoszonego do Konkursu PPP,
 2. Arkusz oceny zasadniczej projektu zgłoszonego do Konkursu PPP,
 3. Deklaracja bezstronności i poufności eksperta/członka Kapituły Konkursu PPP.

 

Najważniejszy wynalazek ostatniego 25-lecia PLEBISCYT MNiSW

Plebiscyt Nauka to Wolność

Wybierz najważniejszy wynalazek ostatniego 25-lecia i uzasadnij,  jaki miał on wpływ na rozwój nauki w Polsce. Możesz zagłosować tylko na jeden z 25 wynalazków i wydarzeń.


Każdy może oddać swój głos w plebiscycie „Nauka to WOLNOŚĆ”. Wybierane są w nim trzy spośród 25 najciekawszych polskich wynalazków, osiągnięć naukowych i wydarzeń ostatniego 25-lecia.  Dla głosujących, którzy najciekawiej uzasadnią, jaki wpływ zwycięskie wynalazki, osiągnięcia naukowe albo wydarzenia miały na rozwój nauki w Polsce, MNiSW przygotowało atrakcyjne niespodzianki, aparat albo tablet. 

  Przez 25 lat wolności polska nauka osiągnęła naprawdę dużo. Odkrywaliśmy planety, na orbitę poleciał pierwszy polski satelita, mamy wielkie sukcesy w medycynie, informatyce i  archeologii. Te osiągnięcia pokazały, że w warunkach wolności nauka się rozwija. Bo nauka to wolność – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.            
Ogłoszenie zwycięskich wynalazków, osiągnięć lub wydarzeń
nastąpi w rocznicę wyborów z 4 czerwca 1989 roku.
czytaj więcej

Głos w plebiscycie oddajemy za pośrednictwem strony http://www.nauka.gov.pl/nauka-to-wolnosc/ lub profilu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na portalu Facebook. 

Głosowanie: od 12 maja 2014 r. od godz. 12:00 do 3 czerwca 2014 r. do godz. 24:00.

Aparat Nikon D5200, tablet Apple iPad Retina 16GB WiFi oraz Amazon Kindle Fire HDX 7 cali 16GB CZEKAJĄ! GORĄCO ZACHĘCAMY DO ODDANIA GŁOSU!

                                                                                                                                                                     ZASADY                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                    WYRÓŻNIENIA

Tech-Match Poland (2. edycja) - nabór przedsiębiorstw do projektu w Dolinie Krzemowej

 

Projekt Tech-Match Poland to projekt dla polskich firm
(start-upów, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także dużych przedsiębiorstw),
firm posiadających gotowe rozwiązania technologiczne (w fazie komercyjnej).
Firm wpisujących się w wyniki projektu 
Foresight technologiczny przemysłu - InSight2030 oraz Krajowa Inteligentna Specjalizacja 
(cel obu dokumentów --> podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki) oraz zapotrzebowanie technologiczne korporacji z Doliny Krzemowej (projekt ma charakter matchmakingowy).

Projekt realizowany jest w ramach programu Ministra Gospodarki pn. InSight2030 into Silicon Valley 2013-2016

W 1. edycji projektu Tech_Match Poland, realizowanej w grudniu 2013 r., wzięło udział 10 polskich przedsiębiorstw, które odbyły spotkania z przedstawicielami korporacji działających na terenie Doliny Krzemowej, w tym: SalesForce, Fujitsu, Singtel, Standard Chartered, British Telecom Group, Symantec, Belkin, LG, Microsoft, Qualcomm, Amazon.com. (podsumowanie 1.edycji – załącznik nr 1)

 W 2. edycji projektu, realizowanej w dniach 24-27 czerwca br. bierze udział 17 korporacji/funduszy z Doliny Krzemowej:

AT&T, SAP, Honda, Intel Capital, Sood Ventures, Docomo Capital, Atlantic Bridge, GE Software, Panasonic, LG, Oracle, NEC, Sprint, ABB Technology Ventures, Telefonica, Bayer Healthcare, BT, które zgłosiły zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne (wishlist), które zgodnie z wynikami InSight2030 oraz Krajową Inteligentną Specjalizacją stanowią o potencjale konkurencyjnym polskiego przemysłu. 

Wishlist: załącznik nr 2

Zasady naboru i rekrutacji: załącznik nr 3

Aplikacja: http://www.f6s.com/techmatch3#/info

Termin na zgłaszanie aplikacji: 2 czerwca (poniedziałek), godz. 12:00 (południe) czasu polskiego.

Ogłoszenie listy firm zakwalifikowanych do udziału w II etapie selekcji: 5 czerwca 2014 r.

Obowiązkowe szkolenie z wybranymi firmami oraz przedstawicielem US Market Access Center odbędzie się 10 czerwca br. w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Gospodarki (sala 111). Podczas szkolenia zweryfikowane zostaną informacje udostępnione przez firmy w aplikacjach.

11 czerwca br. na stronie MG oraz partnerów projektu ogłoszona zostanie lista finalistów, którzy zaproszeni zostaną do udziału w programie realizowanym w Dolinie Krzemowej, w dniach 24-27 czerwca br.

W Dolinie Krzemowej, firmy odbędą warsztaty mające na celu dopracowanie prezentacji, które zostaną przedstawione przed amerykańskimi korporacjami. W ramach projektu zorganizowane zostanie tzw. Demo Days, podczas którego rozwiązania technologiczne polskich firm zaprezentowane zostaną przedstawicielom korporacji biorących udział w programie oraz inwestorom. Dodatkowo, firmy odbędą indywidualne spotkania z zainteresowanymi korporacjami/inwestorami.

UWAGA: Firmy uczestniczące w programie we własnym zakresie pokrywają koszty transportu i zakwaterowania

Więcej informacji:
Justyna Gorzoch,
Departament
Innowacji i Przemysłu
justyna.gorzoch@mg.gov.pl
SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW MG
ŻYCZYMY POWODZENIA!

 

XII edycja konkursu na plakat

Cel konkursu to: uzyskanie utworu artystycznego w formie plakatu, którego główną ideę będzie stanowić upowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o ochronie własności intelektualnej obejmującej w szczególności: ochronę wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Termin nadsyłania plakatów17 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu28 listopada 2014 r.

Adres dostarczania pracUrząd Patentowy RP
                                        al. Niepodległości 188/192
                                        00-950 Warszawa 
                                        pokój 419
                                        Z dopiskiem „konkurs na pracę”

Dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Szczegółowe warunki konkursu zawiera regulamin zamieszczony poniżej.

 Formularz zgłoszeniowy

 Regulamin konkursu

 • Weź udział w KONKURSIE, promuj wiedzę o ochronie własności intelektualnej !!!

  ŻYCZYMY POWODZENIA!

XII edycja konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską

Konkurs wyłonić ma i przyznać nagrody: najlepszej rozprawie habilitacyjnej, rozprawie doktorskiej, pracy magisterskiej, pracy licencjackiej lub inżynierskiej.

Temat prac ma być związanyz ochroną własności intelektualnej, w tym również z zarządzaniem i marketingiem prawami własności intelektualnej lub oceną stanu techniki.

Termin nadsyłania prac3 października 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu28 listopada 2014 r.

Adres dostarczania pracUrząd Patentowy RP
                                        al. Niepodległości 188/192
                                        00-950 Warszawa 
                                        pokój 419
                                        Z dopiskiem „konkurs na pracę”

Pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Szczegółowe warunki konkursu zawarte są w regulaminie poniżej.

„Polski Wynalazek 2014" - KONKURS II edycja - szansą na ponowny sukces Politechniki Gdańskiej na miarę Cyber-Oka

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Telewizję Polską, promujący innowacyjność i wynalazczość wśród Polaków. 

Podczas gali finałowej, 7 kwietnia na antenie TVP1, naukowcy zaprezentują swoje nowatorskie pomysły. Każdy, kto ma interesujący projekt może zgłosić się do konkursu. O nagrodę główną mają szansę powalczyć zarówno duże wynalazki, które powstały w laboratorium pod okiem zespołu badaczy, jak i małe, stworzone przez zwykłych ludzi w ich przydomowym garażu. Liczy się przede wszystkim ich użyteczność i potencjał ekonomiczny.

Finałowe projekty zostaną zaprezentowane przed Kapitułą Konkursu, ale ostateczną decyzję o przyznaniu tytułu „Polski Wynalazek 2014” podejmą widzowie.

Zachęcamy do zgłaszania swoich projektów! 
Każdy innowacyjny 
wynalazek dzięki pomysłowości jego twórcy
może stać się polskim
 produktem eksportowym i wizytówką naszego ktaju na świecie. 
 Nagroda główna w konkursie to 50 tys. zł. 

Aby wziąć udział w konkursie „Polski Wynalazek 2014” należy:
• Wysłać wypełnioną ANKIETĘ na adres polskiwynalazek@jake-vision.pl do dnia 17.03.2014

• Do ankiety proszę dołączyć:
1. Wypełnione OŚWIADCZENIE – ZGODĘ  NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (każdy z członków zespołu badawczego powinien wypełnić oświadczenie oraz każda osoba, która pojawia się w przesłanych materiałach video),
2. KOMPLET ZDJĘĆ – zespołu badawczego, wynalazku (z różnych etapów prac nad nim), do zwrotu po zakończeniu konkursu,
3. VIDEO – maksymalnie 1 minutowy materiał video o zespole i wynalazku (format mp4).

Informacje o tym, co powinno zawierać zgłoszenie znajdziesz w zakładce ZGŁOŚ SIĘ !!!

 Więcej informacji na stronie www.facebook.com/polskiwynalazek2014 lub www.wynalazek2014.tvp.pl

REGULAMIN KONKURSU
OŚWIADCZENIE – ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
ANKIETA
 

Program stypendialny dla kobiet naukowców „Dla Kobiet i Nauki" 2014

Dnia 2 kwietnia 2014 r. rozpoczyna się kolejna IV edycja programu stypendialnego dla kobiet naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu.

Termin nadsyłania wniosków:
2 kwietnia - 31 maja 2014 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu:
31 lipca 2014 roku

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego i promocja utalentowanych kobiet
naukowców prowadzących prace badawcze w dziedzinach nauk o życiu i przygotowujących rozprawę doktorską albo rozprawę habilitacyjną.

„Dla Kobiet i Nauki we współpracy między L’Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego” daje możliwość zdobycia rocznych stypendiów w tym dwóch dla doktorantek i trzech dla habilitantek.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie organizatora.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE, ŻYCZYMY POWODZENIA!

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

                            III konkurs w ramach Programu Patent Plus

 

Wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

Szczegóły Programu, dokumenty konkursowe:               

NCBR.gov.pl/programy-krajowe/patent-plus/patent-plus-iii-konkurs/

 


Nabór wniosków jest jednoetapowy,
w terminie od 13 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. (do godz. 23:59).

Wnioski należy przesyłać w wersji papierowej na adres:


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
ul. Nowogrodzka 47a,
00-695 Warszawa
z dopiskiem: III Konkurs Programu Patent Plus


oraz elektronicznej na adres:


patent.plus@ncbr.gov.pl z dopiskiem III Konkurs Programu Patent Plus.

 


            Pytania związane z konkursem Programu Patent Plus można kierować na adres e-mail:  
patent.plus@ncbr.gov.plPliki do pobrania:

 

Innotech

                                                                             

   INNOTECH to program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Stanowi wsparcie nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

Skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.

Składanie wniosków, możliwe będzie w dniach od 1 do 30 lipca 2013 roku, pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Dla skuteczności złożenia wniosku konieczne jest przesłanie na adres innotech@ncbr.gov.pl,  „oświadczenia woli” w formie skanu dokumentu, w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2013 r.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: innotech@ncbr.gov.pl.

Obecny III konkurs jest ostatnim w ramach programu INNOTECH.

 

Dokumenty Konkursowe

Kontakt

Dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i naukowców w programie Patent Plus

 

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs w programie Patent Plus, wspomagający ubieganie się o europejską i międzynarodową ochronę patentową wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 
Do dyspozycji naukowców i firm w obecnej edycji programu przeznaczone zostanie 10 mln zł. 
Nabór wniosków jednoetapowy, od 19 czerwca 2013 r. do 19 lipca 2013 r. (do godz. 23:59).

- Na świecie obserwujemy coraz większą walkę konkurencyjną w zakresie ochrony patentowej. Jednym z nadrzędnych celów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wspomaganie rodzimych naukowców oraz przedsiębiorców w zakresie ochrony ich innowacji za granicą - wyjaśnia prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Nabór wniosków II edycji rozpocznie się 19 czerwca i potrwa miesiąc.

Maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.

Pliki do pobrania:

VIII KRAJOWY KONKURS NA ROZWIĄZANIE INNOWACYJNE OPRACOWANE PRZEZ MŁODYCH WYNALAZCÓW

Patronat Honorowy

Pani prof. Barbara Kudrycka;

Pan Janusz Piechociński

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

                        

Inicjatywa non-profit

Firma Eurobusiness-Haller, ogłasza siódmą edycję rokrocznego konkursu na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.

Nagrodą Główną konkursu jest prezentacja zwycięskiego wynalazku w Brukseli listopadzie 2013r. na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „ BRUSSELS INNOVA” oraz w Warszawie w lutym 2014 roku na Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2013 r. na Międzynarodowych Targach Wynalazczości.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE prosimy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2013 r. na adres organizatora konkursu: EUROBUSINESS-HALLER, ul. Obroki 133, 40-833 Katowice z dopiskiem "KONKURS „MŁODY WYNALAZCA 2013”. 

Zgłoszenie winno zawierać:

imiona i nazwiska, adresy wykonawców i ewentualnie opiekuna projektu
tytuł rozwiązania
opis rozwiązania, etap wdrożeniowy projektu
spodziewane efekty wdrożenia i ewentualne koszty wdrożeniowe
ewentualne nagrody, opinie
ewentualnie prototyp lub jego makietę.

Krajowemu Jury konkursu przewodniczy dr inż. Krzysztof Biernat, wieloletni przedstawiciel Polski w Międzynarodowym Jury Targów „ BRUSSELS INNOVA”, vice- przewodniczący międzynarodowego jury Brussels Innova.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Dyrektor Edyta Wołczyk tel.: 032 355 38 01.

REGULAMIN KONKURSU

INFORMACJE O KONKURSIE

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką 2013 - edycja XI

Urząd Patentowy RP ogłasza XI edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką dotyczącą zagadnień własności intelektualnej.

Przedsięwzięcie adresowane jest do pracowników naukowych oraz studentów. 

Tematyka prac konkursowych powinna być związana z zagadnieniami szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej, w tym również marketingu i zarządzania prawami własności przemysłowej lub oceną stanu techniki.

Prace konkursowe można składać w siedzibie Urzędu Patentowego RP do dnia 5 października 2013 roku, zaś szczegółowe warunki konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

 Formularz zgłoszeniowy

 Regulamin konkursu

Konkurs na plakat 2013 - edycja XI

Urząd Patentowy RP ogłasza XI edycję konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej. 

Projekty plakatów można składać w siedzibie Urzędu Patentowego RP do 10 października 2013 r.

Szczegółowe warunki konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

 Formularz zgłoszeniowy

 Regulamin konkursu