Koordynator Zespołu, Rzecznik patentowy

mgr Małgorzata Kluczyk
Gmach B, pok. 608
(58) 348 61 80
malgorzata.kluczyk@pg.edu.pl

 

Rzecznik patentowy

mgr inż. Czesław Popławski
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 19 87
czpop@pg.edu.pl

 

Rzecznik patentowy

mgr inż. Magdalena Leśnik
Gmach B, pok. 606  
(58) 347 10 66
magdalena.lesnik@pg.edu.pl
      urlop macierzyński       

 

Rzecznik patentowy

dr Justyna Pawłowska
Gmach B, pok. 606
(58) 348 66 33
juspawlo@pg.edu.pl

 

Rzecznik patentowy

mgr Bogdan Niesiobędzki
Gmach B, pok. 606
(58) 348 66 31
bogdan.niesiobedzki@pg.edu.pl

 

Starszy specjalista

mgr inż. Beata Kajtanowska
Gmach B, pok. 607
(58) 348 61 38
bkajtan@pg.edu.pl

 

Samodzielny referent ds. informacji patentowej

mgr Karolina Szambelan
Gmach B, pok. 605  
(58) 347 10 66
karolina.szambelan@pg.edu.pl