Witamy na stronie Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB w Gdańsku

wybrane publikacje dostępne w PATLIB

nasze zadanie to upowszechnianie i dostarczenie informacji patentowej


  - współpracujemy z Urzędem Patentowym RP (UPRP) ulotka informacyjna UPRP
 

 


  - należymy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)
  

nasza oferta

USŁUGI PODSTAWOWE

✔ dostęp do dokumentacji patentowej  
✔ dostarczenie dokumentacji patentowej
✔ usługi helpdesku

USŁUGI ZAAWANSOWANE

✔ prowadzenie poszukiwań - bibliograficzne (numer patentu, nazwisko/ nazwa wynalazcy lub zgłaszającego, status prawny zgłoszenia)
✔ prowadzenie poszukiwań - w dziedzinach techniki (stan techniki, sprawdzanie nowości, poszukiwanie naruszeń)
✔ dostarczanie wraz z raportem informacji wyjaśniających w formie komentarzy
✔ monitoring IP (regularne dostarczanie np.: co tydzień, co miesiąc, co kwartał informacji na temat nowo opublikowanych praw wyłącznych lub zmian w ich stanie prawnym)
✔ analizy statystyk patentowych (dostarczenie informacji na temat: trendów w technice,  działań konkurentów, w oparciu o statystyczne opracowanie danych patentowych)
SZKOLENIA w zakresie:
☔   prawo własności przemysłowej   ⌛   bazy patentowe    ⌚   prowadzenie poszukiwań informacji patentowej
✔ seminaria  ✔ prelekcje ✔ warsztaty ✔ konferencje

nasze zasoby

w bazach patentowych  http://pg.edu.pl/zespol-rzecznikow-patentowych/bazy
bazy patentów
bazy wzorów użytkowych
bazy wzorów przemysłowych
bazy znaków towarowych  
- to bibliografia, skróty oraz pełne teksty opisów patentowych z całego świata (w tym europejskich i międzynarodowych)   

na nośniku papierowym
wydawnictwa Urzędu Patentowego RP
polskie opisy patentowe (wybrane)
książki i czasopisma z zakresu ochrony przemysłowej oraz literatura pomocnicza (m.in. akty prawne, orzecznictwo)
teksty Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
Międzynarodowe klasyfikacje dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych
materiały informacyjne UPRP, EPO, WIPO

ZATEM

jeśli szukasz abstraktów lub opisów patentowych (w języku angielskim, w językach niełacińskich - japońskim, chińskim, koreańskim, rosyjskim, tajskim) pomożemy,
umożliwiamy i ułatwiamy dostęp on-line do ok. 100 mln dokumentów patentowych z całego świata, w bazach internetowych patentowych, także komercyjnych (PatBase),
wspieramy także w korzystaniu z baz patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych

ulotka ofertowa Informacji Patentowej w Gdańsku