Zadania Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Ośrodka Informacji Patentowej w Gdańsku:

 • współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)
 • należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)
 

 

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej
 dla potrzeb regionu Pomorza,  w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki. 

 

                                             

Oferta Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Ośrodka Informacji Patentowej w Gdańsku:

dla studentów i doktorantów trójmiejskich uczelni wyższych 
proponujemy

SZKOLENIA W ZAKRESIE

 • poszukiwania informacji patentowej,

 • wprowadzenie do własności intelektualnej.

 SZKOLENIA PROWADZIMY w grupach maximum 5 osobowych

       po wcześniejszym umówieniu telefonicznym / mailowym 

        +48 (58) 347 10 66                 patent@pg.gda.pl
                
        +48 (58) 348 66 33                 linKaro@pg.gda.pl                    
                                                     

      kiedy

 od poniedziałku do piątku,         

 w godzinach: 9.00-15.00        


      gdzie

 w siedzibie Informacji Patentowej

 Politechnika Gdańska - Gmach B [10] - pok. 605

 Mapka - Budynek nr 2                  

dla środowiska akademickiego, osób indywidualnych,
sektora przemysłu i gospodarki 

USŁUGI PODSTAWOWE

 • dostęp do dokumentacji patentowej,

 • dostarczenie dokumentacji patentowej,

 • usługi helpdesku.

USŁUGI ZAAWANSOWANE

 • Prowadzenie poszukiwań

- poszukiwania bibliograficzne np.:
                                                         nr patentu, 
                                                         nazwisko/nazwa wynalazcy lub zgłaszającego,
                                                         status  prawny zgłoszenia,

- poszukiwania w  dziedzinach  techniki:
                                                                   stan techniki,
                                                                   sprawdzenie nowości,
                                                                   poszukiwanie naruszeń,

- dostarczanie wraz z raportem dodatkowych informacji wyjaśniających, komentarzy, interpretacji wyników poszukiwań.

 • Monitoring IP

- regularne dostarczanie np.:
                                                co tydzień,
                                                co miesiąc,
                                                co kwartał informacji na temat nowo opublikowanych praw wyłącznych lub zmian w ich   stanie prawnym.

 • Analizy statystyk patentowych

- dostarczenie informacji na temat:
                                                          trendów w technice
                                                          działań konkurentów
   w oparciu o statystyczne opracowanie danych patentowych. 

 • Szkolenia

- organizacja szkoleń (seminaria, warsztaty) na temat praw własności intelektualnej,
                                                                                  baz patentowych,
                                                                                  prowadzenia poszukiwań,
                                                                                  innych zagadnień związanych
                                                                    z tematyką własności intelektualnej.
 

 

SZKOLENIA PROWADZIMY                                                         

       po wcześniejszym umówieniu telefonicznym / mailowym 

        +48 (58) 347 10 66                 patent@pg.gda.pl
                
        +48 (58) 348 66 33                 linKaro@pg.gda.pl


 

            Zapraszamy Państwa do naszego Ośrodka Informacji Patentowej w Gdańsku - nasze usługi, w tym szkolenia,
                                                                                                                                                                         świadczymy nieodpłatnie.

Zasoby Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Ośrodka Informacji Patentowej w Gdańsku:

 

Na dyskach CD-ROM i DVD

 • bibliografia i skróty ok. 3 mln opisów patentowych z całego świata

 • ok. 1 mln pierwszych stron zgłoszeń europejskich i międzynarodowych

 • ok. 300 tys. pełnych tekstów opisów patentowych

 • literatura pomocnicza, m.in. akty prawne, orzecznictwo, wydawnictwa Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

W bazach patentowych

        Dostęp on-line do ok. 90 mln

        dokumentów patentowych

        z całego świata


        (w tym skróty w jęz. angielskim
        opisów
        japońskich, chińskich, koreańskich)


        w bazach internetowych.Plakat-Małgorzata Lewandowska-Zych 
- Konkursy UP RP 

Na nośniku papierowym

 • wszystkie publikacje Urzędu Patentowego RP

 • polskie opisy patentowe (wybrane)

 • książki, czasopisma

 • teksty wszystkich edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej

 • międzynarodowe klasyfikacje dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych

 • materiały informacyjne EPO, WIPO
   


      
Wybrane publikacje dostępne Ośrodku Informacji Patentowej w Gdańsku

 
Ulotka ofertowa papierowa Ośrodka Informacji Patentowej w Gdańsku