Witamy na stronie Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Ośrodka Informacji Patentowej w Gdańsku

logo PATLIB nasze zadanie to upowszechnianie i dostarczenie informacji patentowej

dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim, przemysłu i gospodarki.

- współpracujemy z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

 

- należymy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

NASZA OFERTA:

 USŁUGI PODSTAWOWE   

                                                 ✔ dostęp do dokumentacji patentowej           

                                                 ✔ dostarczenie dokumentacji patentowej

                                                 ✔ usługi helpdesku 

 USŁUGI ZAAWANSOWANE   

 • Prowadzenie poszukiwań

 - poszukiwania bibliograficzne                                                                - poszukiwania w dziedzinach techniki             

nr patentu,                                                                                                    stan techniki,   
                                                   
nazwisko/nazwa wynalazcy lub zgłaszającego,                                       sprawdzanie nowości,

status  prawny zgłoszenia,                                                                         poszukiwanie naruszeń

- dostarczanie wraz z raportem dodatkowych informacji wyjaśniających w formie komentarzy

 • Monitoring IP

- regularne dostarczanie np.: co tydzień,
                                                  co miesiąc,
                                                  co kwartał
informacji na temat nowo opublikowanych praw wyłącznych lub zmian w ich stanie prawnym.

 • Analizy statystyk patentowych

- dostarczenie informacji na temat: trendów w technice
                                                            działań konkurentów,
w oparciu o statystyczne opracowanie danych patentowych.

 SZKOLENIA W ZAKRESIE  seminaria, prelekcje, warsztaty, konferencje

 • ☔   praw własności intelektualnej

 • ⌛   baz patentowych

 • ⌚   prowadzenia poszukiwań  informacji patentowej

                                   
     SZKOLENIA PROWADZIMY w grupach maximum 5 osobowych
 


                                         po wcześniejszym umówieniu telefonicznym / mailowym 

                                            +48 (58) 347 10 66                 patent@pg.edu.pl     

                                            +48 (58) 348 66 33                 linKaro@pg.edu.pl   
  

                                  
                                                     

      kiedy   od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00-15.00
                       (jeśli trudno jest Ci się umówić w powyższych godzinach napisz do nas,
                       sprawdzimy jak możemy pomóc) 

      gdzie   w siedzibie Informacji Patentowej
                             - Politechnika Gdańska -
                              Gmach B [10] - pok. 605                                                                                                                                 

 

 

  Mapka - Budynek nr 2 

 KLIK - Campus 10 
MapaCampusPG


            Zapraszamy Państwa do naszego Ośrodka Informacji Patentowej w Gdańsku - nasze usługi, w tym szkolenia, świadczymy nieodpłatnie.

NASZE ZASOBY:

W bazach patentowych  .  http://pg.edu.pl/zespol-rzecznikow-patentowych/bazy      

 • Znalezione obrazy dla zapytania biuletyn uprpbazy patentów

 • bazy wzorów użytkowych 

 • bazy wzorów przemysłowych

 • bazy znaków towarowych          

- bibliografia i skróty ok. 100 mln opisów patentowych
z całego świata
 

- pełne teksty opisów patentowych z całego świata
(w tym europejskich i międzynarodowych)
 

- literatura pomocnicza, m.in. akty prawne, orzecznictwo, wydawnictwa Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) - na dyskach 

umożliwiamy i ułatwiamy

dostęp on-line do ok. 100 mln
        dokumentów patentowych
        z całego świata,
        
w bazach internetowych
        patentowych, także komercyjnych

                         

jeśli szukasz opisów lub skrótów w jęz. angielskim

        opisów patentowych w językach niełacińskich
        (j
apoński, chiński, koreański, rosyjski, tajski),
pomożemy, 

 Plakat-M. Lewandowska-Zych_Konkursy UPRP

wspieramy

w korzystaniu z baz patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych        

 

Na nośniku papierowym

 • wydawnictwa Urzędu Patentowego RP

 • polskie opisy patentowe (wybrane)

 • książki, czasopisma (ochrona własności przemysłowej)

 • teksty Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej (MKP
  j. ang. IPC)

 • międzynarodowe klasyfikacje dla wzorów przemysłowych
  i znaków towarowych

 • materiały informacyjne EPO, WIPO
   


      
Wybrane publikacje dostępne Ośrodku Informacji Patentowej w Gdańsku

 
Ulotka ofertowa papierowa Ośrodka Informacji Patentowej w Gdańsku