ZESPÓŁ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH - STRUKTURA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESPÓŁ RZECZNIKÓW PATENTOWYCH - STRUKTURA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

   STRUKTURA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ:

 

 

        PION UMIĘDZYNARODOWIENIA I INNOWACJI

         Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji
         prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański