- PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - 

PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

PRAWA AUTORSKIE 
I PRAWA POKREWNE

  - podstawy prawne -  

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo własności przemysłowej
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)