Wykaz MIESIĘCZNY praw wyłącznych przyznanych Politechnice Gdańskiej w okresie od listopada 2013 do grudnia 2015 roku dostepny jest z pozycji menu tabeli z lewej strony ekranu.