POLECAMY   zestawienie miesięczne - zamieszczone w menu rozwijalnym z poziomu "Prawa wyłączne przyznane PG"

LUB


                               POLECAMY   zestawienie całościowe - zamieszczone poniżej, strona bieżąca "Prawa wyłączne przyznane PG"
UWAGA - wszystkie prawa wyłączne dostępne na bieżąco w menu miesięcznym - następnie zamieszczane są w zestawieniu całościowym, poniżej!

                                                                                                                         PRZEDMIOTY OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

LEGENDA: 

wynalazek, wzór użytkowy inne
ELEKTROTECH-NIKA

 

 

 

FIZYKA

BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

 

 

 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO

WŁÓKIENNIC-TWO; PAPIERNIC-TWO

 

 

 

CHEMIA; METALURGIA

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

 

 

 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

 

 

wzór przemysłowy,
 

znak towarowy

12 7 14 2 1 10 14 2 3

 

 LISTOPAD   2013 

Patent

nr Pat 215033 

na wynalazek pt. "Pojazd do niszczenia min morskich"  

twórcą jest dr hab. inż. Lech Rowiński   

 dokument patentowy nr Pat 215033
Wydział
Oceanitechniki
i
Okrętownictwa
         

Prawo ochronne

nr Ru 66828

na wzór użytkowy pt. "Materiał przekryciowo-izolacyjny"  

twórcą jest mgr inż. Przemysław Kitowski   

 świadectwo ochronne nr Ru 66828

Wydział
Zarządzania
i
Ekonomii

 GRUDZIEŃ   2013 

Patent

nr Pat 215284

na wynalazek pt. "Sposób mocowania pił na przecinarkach tarczowych"  

twórcami są: dr hab. inż. Roman Wasielewski
                         prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski

 dokument patentowy nr Pat 215284
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 215349 

na wynalazek pt. "Sposób impregnacji tkanin cząstkami nanosrebra"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Jan Hupka
                      dr hab. inż. Adriana Zaleska
                      dr inż. Anna Zielińska
                      dr inż. Franiciszek Kozera    

 dokument patentowy nr Pat 215349
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat 215378

na wynalazek pt. "Sposób i układ ostrzegania dla przejazdów kolejowych"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                         
doc. dr hab. inż. Gustaw Budzyński

 dokument patentowy nr Pat 215378
Wydział
Elektroniki
Telekomunikacji
i
Informatyki
         

Prawo
z rejestracji

nr Wp 20120

na wzór przemysłowy pt. "Statek wodny zwłaszcza wycieczkowy"  

twórcami są: dr hab. inż. Janusz Kozak
                         dr Paweł Gełesz

 świadectwo rejestracji nr Wp 20120
Wydz. OiO - PG
Wydz. AiW-ASP
 LUTY                                                                                                                                                                                            LUTY   2014 

Patent

nr Pat 215639

na wynalazek pt. "Układ sterowania elektropneumatycznego strumieniem czynnika roboczego maszyny hydrostatycznej wielotłoczkowej"  

twórcą jest: dr inż. Ryszard Jasiński

 dokument patentowy nr Pat 215639
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 215640 

na wynalazek pt. "Układ dwóch siłowników hydraulicznych"  

twórcą jest: dr inż. Ryszard Jasiński
                      Dariusz Żarski  

 dokument patentowy nr Pat 215640
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 215648

 na wynalazek pt. "Układ
 sprężonego powietrza
 do formowania
odzyskiwania energii 
w maszynach  
z rozdmuchem" 
 

twórcą jest: Paweł Wawrzyniak
                      dr inż. Waldemar Karaszewski

 dokument patentowy nr Pat 215648
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 215652

na wynalazek pt. "Maszyna hydrostatyczna wielotłoczkowa osiowa"  

twórcą jest: dr hab. inż. Leszek Osiecki

 dokument patentowy nr Pat 215652

Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 215700

na wynalazek pt. "Sposób i układ do spektroskopii impedancyjnej powłok antykorozyjnych"  

twórcą jest: Jerzy Hoja
                      dr inż. Grzegorz Lentka

 dokument patentowy nr Pat 215700
Wydział
Elektroniki
Telekomunikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat 215770

na wynalazek pt. "Urządzenie
krzemowych z ogniw
do odzysku materiałów 
fotowoltaicznych"
 

twórcą jest: prof. dr hab. Ewa Klugmann-                                                                      Radziemska
                      Piotr Ostrowski
                      dr inż. Franciszek Kozera

 dokument patentowy nr Pat 215770
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat 215961

na wynalazek pt. "Sprzęgacz mikrofalowy"  

twórcą jest: dr inż. Wojciech Marynowski
                      dr inż. Adam Kusiek
                      prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur

 dokument patentowy nr Pat 215961
Wydział
Elektroniki
Telekomunikacji
i
Informatyki
         

Prawo
ochronne

nr Ru 66977

na wzór użytkowy pt. "Urządzenie do monitorowania parametrów ciała osób, zwłaszcza z problemami krążeniowymi, w warunkach domowych"  

twórcą jest: dr hab. inż. Jerzy Wtorek
                      dr inż. Adam Bujnowski
                      dr inż. Mariusz Kaczmarek
                      Arkadiusz Paliński
                      dr inż. Jacek Rumiński

 świadectwo ochronne nr Ru 66977
Wydział
Elektroniki
Telekomunikacji
i
Informatyki
 MARZEC                                                                                                                                                                                  MARZEC   2014 

Patent

nr Pat 215947

na wynalazek pt. "Mieszanina 
wytwarzania strunobetonowych 
i sposób wytwarzania
 
betonowa zwłaszcza do 
słupów wirowanych
tych słupów"
 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk
                      dr inż. Łukasz Piszczyk
                      dr hab. inż. Janusz Datta
                      dr inż. Michał Strankowski
                      mgr inż. Magdalena Danowska
                      Joanna Gortych
                      Jacek Cukrowski
                      Przemysław Kotewicz

 dokument patentowy nr Pat 215947
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat 215971

na wynalazek pt. "Maszyna hydrostatyczna wielotłoczkowa osiowa"  

twórcą jest: dr hab. inż. Leszek Osiecki

 dokument patentowy nr Pat 215971
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 215981

na wynalazek pt. "Sposób własności wewnętrznych wykonanych z materiałów 
 
 i urządzenie do ulepszania
powierzchni rurociągów
termoplastycznych"
 
 

twórcami są: dr inż. Cezary Żrodowski
                      dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 215981
Wydział
Oceanitechniki
i
Okrętownictwa
         

Patent

nr Pat 215994

na wynalazek pt. "Sposób regulacji maszyną pierścieniową zasilaną z falownika prądu"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński
                      dr inż. Marcin Morawiec

 dokument patentowy nr Pat 215994
Wydział
Elektrotechniki
i
Automatyki
         

Patent

nr Pat 216082

na wynalazek pt. "Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie magnetyczne wałka"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 216082
Wydział
Oceanitechniki
i
Okrętownictwa
         

Patent

nr Pat 216096

na wynalazek pt. "Kompozyty 
sieciowane związkami
ich otrzymywania"
poliuretanowo-gumowe
nienasyconymi oraz sposób
 
 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Adolf Balas
                      prof. dr hab. inż. Helena Janik
                      dr inż. Maciej Sienkiewicz
                      dr inż. Justyna Kucińska-Lipka

 dokument patentowy nr Pat 216096
Wydział
Chemiczny
 KWIECIEŃ                                                                                                                                                                            KWIECIEŃ   2014 

Prawo
z
rejestra-cji

nr Wp 20391

na wzór przemysłowy pt. "Krzesło"  

twórcą jest: dr hab. inż. Adam Boryczko

 świadectwo rejestracji nr Wp 20391
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 216186

na wynalazek pt. "Urządzenie do
sypkich zwłaszcza trocin i słomy"
brykietowania materiałów 
 
 

twórcą jest: dr inż. Ryszard Jasiński
                                   Dariusz Żarski

 dokument patentowy nr Pat 216186
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 216395

na wynalazek pt. "Sposób i 
koncentracji jonów w roztworze" 
układ do pomiaru 
 
 

twórcą jest: dr inż. Maciej Kokot

 dokument patentowy nr Pat 216395
Wydział
Elektroniki
Telekomunikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat 216396

na wynalazek pt. "Sposób i układ tłumienia echa akustycznego w terminalu VoIP"  

twórcą jest: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                               dr inż. Grzegorz Szwoch

 dokument patentowy nr Pat 216396
Wydział
Elektroniki
Telekomunikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat 216462

na wynalazek pt. "Sposób usztywnienia dynamicznego wiotkiej rynny transportowej przenośnika wibracyjnego"  

twórcą jest: dr hab. inż. Tomasz Kucharski
                                                prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 216462
Wydział
Mechaniczny
         

Prawo ochronne

nr 261455

na znak towarowy Politechniki Gdańskiej  
 świadectwo ochronne nr 261455

Politechnika

Gdańska

 MAJ                                                                                                                                                                                               MAJ   2014 

Patent

nr Pat
216424

na wynalazek pt. "Sposób identyfikacji charakterystyki nastawnika prędkości kątowej synchronizowanego zespołu wytwórczego w procesie"  

twórcą jest: dr hab. inż. Grzegorz Redlarski
                      prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 216424
Wydział
Elektrotechniki
i
Automatyki
         

Patent

nr Pat 
216436

Własność: 
PG +
Zakłady
Mięsne NOWAK
Sp. z o.o.

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania wędlin, zwłaszcza kiełbas"  

twórcami są: Zbigniew Nowak
                        dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek
                        dr inż. Barbara Kusznierewicz
                        dr inż. Joanna Lewandowska
                        Ewa Szukalska
                        dr inż. Maria Tynek
                        prof. dr hab. inż. Ilona Kołodziejska
                        prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
                        dr inż. Edyta Malinowska-Pańczyk
                        prof. dr hab. Lidia Wolska

 dokument patentowy nr Pat 216436
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat
216536

Własność
PG+
GASS-TECH PP
Sp. z o.o. 

na wynalazek pt. "Piła tarczowa z nacięciami między ostrzami"  

twórcami są: dr hab. inż. Roman Wasielewski 
                                                       prof. nadzw. PG 
                         prof. dr hab. inż. Kaziemierz Orłowski
                         Stanisław Szyszkowski
                         Edward Wnukowski

 dokument patentowy nr Pat 216536
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat
216667

na wynalazek pt. "Aparat słuchowy"  

twórcą jest: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

 dokument patentowy nr Pat 216667
Wydział
Elektroniki
Telekomunikacji
i
Informatyki
 CZERWIEC                                                                                                                                                                           CZERWIEC   2014 

Patent

nr Pat 216704

na wynalazek pt. "Pompa satelitowa"  

twórcami są: dr inż. Paweł Śliwiński
                         Piotr Śliwiński      

 dokument patentowy nr Pat 216704
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 
216705

na wynalazek pt. "Sposób synchronizacji obiektów elektroenergetycznych w stanach przeciążeniowych systemu elektroenergetycznego mocą czynną"  

twórcą jest: dr hab. inż. Grzegorz Redlarski
                                                 prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 216705
Wydział
Elektrotechniki
i
Automatyki
         

Patent

nr Pat 
216706

na wynalazek pt. "Sposób realizacji warunku częstotliwościowego w procesie automatycznej synchronizacji obiektów elektroenergetycznych"  

twórcą jest: dr hab. inż. Grzegorz Redlarski
                                                 prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 216706
Wydział
Elektrotechniki
i
Automatyki
         

Patent

nr Pat 
216710

na wynalazek pt. "Sposób synchronizacji obiektów elektromagnetycznych"  

twórcą jest: dr hab. inż. Grzegorz Redlarski
                                                prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 216710
Wydział
Elektrotechniki
i
Automatyki
         

Patent

nr Pat 
216738

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania nowych poliuretanów"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Adolf Balas
                         dr inż. Lidia Jasińska-Walc 
                         
dr inż. Justyna Kucińska-Lipka
                         d
r hab. inż. Janusz Datta
                         
prof. dr hab. inż. Helena Janik
                         
prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk

 dokument patentowy nr Pat 216738
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat 
217003

na wynalazek pt. "Sposób recyklingu opon samochodowych"
 
 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski
                  prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
                        Tadeusz Kondlewski
                        Leopold Lewandowski
                        dr inż. Michał Ryms
                        mgr inż. Piotr Meler

 dokument patentowy nr Pat 217003
Wydział
Chemiczny
 LIPIEC                                                                                                                                                                                       LIPIEC   2014 

Patent

nr Pat 216999

na wynalazek pt. "Agregat pompowy"  

twórcami są: dr hab. inż. Leszek Osiecki
                         dr inż. Paweł Śliwiński

 dokument patentowy nr Pat 216999
Wydział
Mechaniczny
 SIERPIEŃ                                                                                                                                                                              SIERPIEŃ   2014 

Patent

nr Pat 216753

na wynalazek pt. "Sposób
 
 wykonywania  destylacji 
symulowanej"
 

twórcami są: prof. dr hab. inż.  Marian Kamiński 
                                                                prof. zw. PG
                         dr inż. Grzegorz Boczkaj

 dokument patentowy nr Pat 216753
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat 216754

na wynalazek pt. "Sposób ciągłego wzbogacania lotnych związków chlorowcowo-organicznych i układ analizatora do pomiaru śladowych zawartości lotnych związków chlorowcowo-organicznych"  

twórcami są: prof. dr hab. inż.  Marian Kamiński 
                                                                 prof. zw. PG
                        mgr inż. Marek Klein
                        mgr inż. Łukasz Heda

 dokument patentowy nr Pat 216754
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat 217312

na wynalazek pt. "Sposób regulacji transformatorów zasilających sieć rozdzielczą"   

twórcami są: prof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba
                        dr inż. Robert Małkowski

 dokument patentowy nr Pat 216706
Wydział
Elektrotechniki
i
Automatyki
         

Patent

nr Pat 217272

na wynalazek pt. "Statek głębinowy zdalnie sterowany"  

twórcami są: dr hab. inż. Lech Rowiński   
                         Maciej Kaczmarczyk
                         dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 217272
Wydział
Oceanitechniki
i
Okrętownictwa
         

Prawo
ochronne

nr Ru 
67362

na wzór użytkowy pt. "Stanowisko laboratoryjne do badań energetycznych wielosymptomowego zmęczenia wysokocyklowego materiałów konstrukcyjnych prostych układów mechanicznych"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
                        mgr inż. Andrzej Kaczmarski

 świadectwo ochronne nr Ru 67362
Wydział
Oceanitechniki
i
Okrętownictwa
 WRZESIEŃ                                                                                                                                                                           WRZESIEŃ   2014 

Patent

nr Pat 217325

na wynalazek pt. "Zaadaptowana do zimna β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32c, sposób jej otrzymywania oraz sekewncje i szczepy wykorzystane w tym sposobie"  

twórcami są:  mgr inż. Anna Pawlak
                         dr inż. Marta Wanarska
                         Arkadiusz Popinigis
                         prof. dr hab. Józef Kur prof. zw. PG

 dokument patentowy nr Pat 217325
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat 217344

na wynalazek pt. 

 
"Uszczelniinie pędnika wodnego pierścieniowego"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 217344
Wydział
Oceanitechniki
i
Okrętownictwa
         

 Patent

nr Pat 217350

Własność: 
PG 
+

Stoso-wanie
Maszyn
+

Hydro-masz

na wynalazek pt. "Kanały dopływu i odpływu w płytach bocznych satelitowego mechanizmu roboczego maszyny wyporowej"  

twórcami są: dr inż. Paweł Śliwiński
                        Piotr Śliwiński
                        Szwajca Tadeusz

 dokument patentowy nr Pat 217350
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 217363

Własność: 
PG

Stoso-wanie Maszyn

Hydro-masz

na wynalazek pt. "Kanały dopływu i odpływu w płytach bocznych satelitowego mechanizmu roboczego maszyny wyporowej"  

twórcami są: dr inż. Paweł Śliwiński
                        Piotr Śliwiński
                        Szwajca Tadeusz

 dokument patentowy nr Pat 217363
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 217414

na wynalazek pt.
 
"Sposób otrzymywania
domieszkowa-
ditlenku tytanu
nego jodem"
 

twórcami są: prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak   
                         Katarzyna Szybowska
                         Wojciech Szyszko
                         Filip Szyler

 dokument patentowy nr Pat 217414
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat 217841

na wynalazek pt. "Poprzeczne łożysko ślizgowe smarowane cieczą magnetyczną"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 217841
Wydział
Oceanitechniki
i
Okrętownictwa
         

Patent

nr Pat 217843

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania elastomerów poliuretanowych"  

twórcami są: dr hab. inż. Janusz Datta           
                         prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk
                         Andrzej Stelmasik

 dokument patentowy nr Pat 217843
Wydział
Chemiczny
         

Prawo
ochronne

nr Ru 
67312

na wzór użytkowy pt. "Szkielet urządzenia do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń gazowych powietrza"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
                        prof. dr hab. Jacek Namieśnik 
                                                         prof. zw. PG
                        dr hab. inż. Jacek Stefański
                        dr inż. Jarosław Sadowski
                        Krystyna Szymańska
                        prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki
                                                                       prof. zw. PG

 świadectwo ochronne nr Ru 67312
Wydział
Elektroniki
Telekomunikacji
i
Informatyki
         

Prawo
z rejestracji

nr Wp
20892

na wzór przemysłowy pt. "Kałamarz"  

twórcami są: dr inż. arch. Ksenia Piątkowska
             dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska 
                                                                      prof. nadzw. PG

   świadectwo rejestracji nr Wp 20892
Wydział Architektury
 GRUDZIEŃ                                                                                                                                                                            GRUDZIEŃ   2014 

Patent

nr Pat 217650

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania segmentowych poliuretanów"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Helena Janik
                        dr inż. Iwona Gibas
                        dr inż. Justyna Kucińska-Lipka                        

 dokument patentowy nr Pat 217650
Wydział
Chemiczny