STYCZEŃ                                                                                                                                                                                                                 STYCZEŃ 2015

Patent

nr Pat 217669

na wynalazek pt. "Czujnik poziomu cieczy"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Marian Kamiński
                                                               prof. zw. PG
                        prof. dr hab. inż. Tadeusz Wilczewski                  

 dokument patentowy nr Pat 217669    
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat 217658

na wynalazek pt. "Sposób oceny jakości kondensatorów foliowych"

 

twórcami są: dr inż. Kazimierz Józwiak
                         dr inż. Marek Olesz
                         dr hab. inż. Janusz Smulko
                                             prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 217658
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji

i
Informatyki
         

Patent

nr Pat 217745

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania emulgatora acylopropylenoglikolowego"

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Halina Szeląg
                                                   prof. nadzw. PG         
                        
dr inż. Elwira Sadecka       

 dokument patentowy nr Pat 217745
Wydział
Chemiczny
         
LUTY                                                                                                                                                                                                                                LUTY 2015

Prawo
ochronne

nr Ru 
67614

na wzór użytkowy pt. "Opaska chłodząca do naczyń na ciecze, zwłaszcza na napoje spożywcze"  

twórcą jest: mgr inż. Przemysław Kitowski

 świadectwo ochronne nr Ru 67614
Wydział
Zarządzania
i
Ekonomii
         

 

 MARZEC                                                                                                                                                                                                                   MARZEC  2015 

Patent

nr Pat 218217

na wynalazek pt. "Sposób i układ do utylizacji odpadów gumowych i tworzyw sztucznych"  

twórcami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann-                                                                      Radziemska  
                        mgr inż. Katarzyna Januszewicz
                        mgr inż. Michał Modzelewski              

 dokument patentowy nr Pat 218217
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat 218218

na wynalazek pt. "Urządzenie do podnoszenia i uwalniania zwłaszcza pojazdów głębinowych"  

twórcami są: dr hab. inż. Lech Rowiński   
                        mgr inż. Bogumił Porala                  

 dokument patentowy nr Pat 218218
Wydział
Oceano-
techniki
i
Okręto-
wnictwa
         

 

 KWIECIEŃ                                                                                                                                                                                                                KWIECIEŃ  2015

Patent

nr Pat 218243

na wynalazek pt. "Styk ruchomy złącza elektrycznego"  

twórcami są: mgr inż. Wojciech Rytlewski  
                      dr inż. Rajmund Rytlewski          

 dokument patentowy nr Pat 218243
Wydział
Mecha-
niczny
         

Patent

nr Pat 218888

na wynalazek pt. "Satelitowy mechanizm roboczy hydraulicznej maszyny wyporowej"  

twórcami są: dr inż. Paweł Śliwiński
                      mgr inż.
Piotr Patrosz      

  dokument patentowy nr Pat 218888
Wydział
Mecha-
niczny
         

Patent

nr Pat 218912

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania hydroksylowanego oleju sojowego"  

twórcami są: dr hab. inż. Janusz Datta
                      dr inż. Ewa Głowińska
                      prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk         

 dokument patentowy nr Pat 218912
Wydział
Chemiczny
         
SIERPIEŃ                                                                                                                                                                                                                    SIERPIEŃ 2015

Patent

nr Pat 218345

na wynalazek pt. "Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski          

 dokument patentowy nr Pat 218345
Wydział
Oceano-
techniki

i
Okręto-
wnictwa
         

Patent

nr Pat 218346

na wynalazek pt. "Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 218346
Wydział
Oceano-
techniki

i
Okręto-
wnictwa
         

 

 WRZESIEŃ                                                                                                                                                                                                                                           WRZESIEŃ  2015

Patent

nr Pat 218974

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania segmentowych poliuretanów, zwłaszcza do zastosowań medycznych"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Helena Janik
                        dr inż. Iwona Gibas  
                        mgr inż. 
Przemysław Litwa     

 dokument patentowy nr Pat 218974
Wydział
Chemiczny
         
LISTOPAD                                                                                                                                                                                                                                             LISTOPAD  2015

Patent

nr Pat 220746

na wynalazek pt. "Urządzenie do pomiaru
i rejestracji przepływu wydmuchiwanego przez człowieka strumienia powietrza"
 

twórcami są: dr inż. Jacek Rumiński
                        dr hab. inż. Jerzy Wtorek  
                        
dr inż. Adam Bujnowski
                        dr inż. Mariusz Kaczmarek
 
                       Arkadiusz Paliński          

 dokument patentowy nr Pat 220746
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji

i
Informatyki
         
 GRUDZIEŃ                                                                                                                                                                                                                                             GRUDZIEŃ  2015

Patent

nr Pat
218569

na wynalazek pt. "Złącze magiczne -T mikrofalowe zintegrowane"  

twórcami są: dr inż. Wojciech Marynowski
                      prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur    

 dokument patentowy nr Pat 218569
Wydział
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat
219110

na wynalazek pt. "Sposób i układ do wykrywania gazów
o właściwościach kwasotwórczych lub zasadotwórczych
za pomocą zjawisk fluktuacyjnych"
 

twórcami są: dr hab. inż. Janusz Smulko
                                      prof. nadzw. PG
                      dr inż. Mateusz Kotarski

 dokument patentowy nr Pat 219110
Wydział
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat
219111

na wynalazek pt. "Antena mikropaskowa ze szczeliną"  

twórcami są: dr inż. Wojciech Marynowski
                      dr inż. Mariusz Pergoł
                      prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur    

 dokument patentowy nr Pat 219111
Wydział
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

                                                                                                                         PRZEDMIOTY OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

LEGENDA: 

wynalazek, wzór użytkowy inne
ELEKTROTECH-NIKA

 

 

 

FIZYKA

BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

 

 

 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO

WŁÓKIENNIC-TWO; PAPIERNIC-TWO

 

 

 

CHEMIA; METALURGIA

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

 

 

 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

 

 

wzór przemysłowy,
 

znak towarowy

4 3 4 0 0 5 2 2 0