GRUDZIEŃ                                                                                                                                                                                                                 GRUDZIEŃ 2016

Patent

nr Pat  224464

na wynalazek pt. "Zespół do ochrony hydraulicznego silnika satelitowego przed nieprawidłowym rozruchem w warunkach szoku termicznego"

 
 

twórcami są: dr inż. Ryszard Jasiński
                        Jarosław Zelewski

 dokument patentowy nr Pat 224464
Wydział
Mechaniczny
 
LISTOPAD                                                                                                                                                                                        LISTOPAD 2016

Patent

nr Pat  221524

na wynalazek pt. "Sposób absolutnego pomiaru położenia za pomocą liniału znacznikowego i kamery cyfrowej, zwłaszcza zespołów maszyn wykonujących ruch prostoliniowy"   

twórcą jest: dr inż. Wojciech Blacharski

 dokument patentowy nr Pat 221524
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat  222593

na wynalazek pt. "Sposób prowadzenia pomiarów właściwości utleniająco-redukujących badanych roztworów wodnych"  

twórcą jest: dr inż. Krzysztof Suchocki

  dokument patentowy nr Pat 222593
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat  222601

na wynalazek pt. "Sposób prowadzenia pomiarów właściwości utleniająco-redukujących badanych roztworów wodnych"

 

twórcą jest: dr inż. Krzysztof Suchocki

  dokument patentowy nr Pat 222601
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

 

nr Pat  222608

na wynalazek pt.  "Sposób pomiaru ugięcia elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza budowlanych"  

twórcami są: dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG
                      mgr inż. Karol Daliga
                      prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz

  dokument patentowy nr Pat 222608
Wydział
Inżynierii Lądowej
i
Środowiska
         

Patent

 

nr Pat  222611

na wynalazek pt. "Sposób doboru uszczelnień do wału obrotowego, zwłaszcza uszczelek oraz urządzenie do realizacji tego sposobu"  

twórcami są: dr hab. inż. Paweł Śliwiński
                      Kamil Łoś
                      Marek M. Maciejewski
                      Adam Lipski

  dokument patentowy nr Pat 222611
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat  222617

na wynalazek pt. "Foliowe łożysko ślizgowe poprzeczne, smarowane wodą, zwłaszcza do okrętowych wałów śrubowych, turbin wodnych i pomp wody"  

twórcą jest: dr inż. Artur Olszewski

  dokument patentowy nr Pat 222617
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

 

 

nr Pat  222739

na wynalazek pt. "Kompozycja chitozanowa i sposób wytwarzania hydrożelowej membrany chitozanowej"  

twórcami sądr inż. Grzegorz Gorczyca
                      dr inż. Robert Tylingo
                      dr inż. Piotr Szweda
                      prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
                      prof. dr hab. inż. Maria Teresa Sadowska profesor emeritus PG
                      dr inż. Magdalena M. Zalewska

  dokument patentowy nr Pat 222739
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat  222850

na wynalazek pt. "Sposób pomiaru czasu nadejścia sygnałów w systemie radiolokalizacyjnym opartym na technice DS-CDMA"  

twórcą jest: dr inż. Jarosław Sadowski

  dokument patentowy nr Pat 222850
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

 

 

nr Pat  223188

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi"
 
 

twórcami są: Witold Dytrych
                      prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska
                      dr inż. Anna Zielińska-Jurek
                      Anna Cybula
                      Anna Gołąbiewska
                      dr inż. Ewelina Grabowska
                      mgr inż. Joanna Reszczyńska
                      dr inż. Marek Klein
                      mgr inż. Michał Nischk

  dokument patentowy nr Pat 223188
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat  223134

na wynalazek pt. "Sposób poprawy zrozumiałości mowy w wielokanałowym sygnale multimedialnym, zwłaszcza wizyjno-fonicznym i układ do realizacji tego sposobu"  

twórcami są: mgr inż. Kuba Łopatka
                      prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

  dokument patentowy nr Pat 223134
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

 

nr Pat  223226

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania segmentowych poliuretanów"  

twórcami są: dr inż. Justyna Kucińska-Lipka
                      prof. dr hab. inż. Helena Janik
                      dr inż. Iwona Gibas
                      Andrzej Stelmasik
                      Michał Janowicz

 dokument patentowy nr Pat 223226
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat  223254

na wynalazek pt. "Układ pneumatyczny z odzyskiwaniem energii do napędu pojazdu mechanicznego"  

twórcą jest: dr inż. Ryszard Jasiński

 dokument patentowy nr Pat 223254
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

 

nr Pat  223280

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania chitozanowo-białkowego materiału biopolimerowego"  

twórcami są:dr inż. Grzegorz Gorczyca
                      dr inż. Robert Tylingo
                      dr inż. Piotr Szweda
                      prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
                      prof. dr hab. inż. Maria Teresa Sadowska profesor emeritus PG
                      dr inż. Magdalena M. Zalewska

 dokument patentowy nr Pat 223280
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat
 223547

na wynalazek pt. "Sposób i układ do badań diagnostycznych silnika indukcyjnego, zwłaszcza jego łożysk"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski
                   mgr inż. Tomasz Bloch

 dokument patentowy nr Pat 223547
Wydział
Elektro-techniki
i
Automatyki
         

Patent

nr Pat
 223670

na wynalazek pt. "Urządzenie do nauki chodzenia i pływania"      

twórcami są: mgr inż. Monika Wilczyńska
                       dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 223670
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat  223677

na wynalazek pt. "Stanowisko do badań odporności obiektów budowlanych na obciążenia dynamiczne, zwłaszcza wstrząsy górnicze i trzęsienia"  

twórcą jest: prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

 dokument patentowy nr Pat 223677  
Wydział
Inżynierii Lądowej
i
Środowiska
         

Patent

nr Pat  223681

na wynalazek pt. "Roztwór srebra koloidalnego i sposób jego wytworzenia"  

twórcą jest: dr hab. inż. Marek Lieder

 dokument patentowy nr Pat 223681
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat  223813

na wynalazek pt. "Układ do miksowania dźwięku"  

twórcami są: dr inż. Michał Lech
                   prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
                   prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

 dokument patentowy nr Pat 223813
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat  223888

na wynalazek pt. "Układ do wizyjnego monitorowania obiektów, zwłaszcza towarów w punktach handlowych"  

twórcami są: mgr inż. Janusz Cichowski
                     prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

 dokument patentowy nr Pat 223888
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat  223890

na wynalazek pt. "Mikrofalowy przesuwnik fazy"  

twórcami są: dr inż. Adam Kusiek
                   dr inż. Wojciech Marynowski
                   prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur 

 dokument patentowy nr Pat 223890
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat  223907

na wynalazek pt. "Płynowa maszyna wyporowa z mechanizmem satelitowym o odwróconej kinematyce"    

 

twórcami są: dr inż. Paweł Śliwiński
                   mgr inż. Piotr Patrosz
                   dr hab. inż. Leszek Osiecki 

 dokument patentowy nr Pat 223907
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat  223933

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania biopoliuretanów"   

twórcami są: dr inż. Ewa Głowińska
                     dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw. PG
                     prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk 

 dokument patentowy nr Pat 223933
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat  223940

na wynalazek pt. "Układ diagnozujący przysposobiony do identyfikacji stanu technicznego śruby napędowej o skoku nastawnym dla potrzeb sterowania jej działaniem, zwłaszcza na statkach morskich"   

twórcami są: prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler
                     dr inż. Janusz Fydrych 

 dokument patentowy nr Pat 223940
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  223946

na wynalazek pt. "Sposób dezodoryzacji ciekłych produktów pirolizy odpadów tworzyw sztucznych"   

twórcami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
                   dr inż. Katarzyna Januszewicz 

 dokument patentowy nr Pat 223946
Wydział
Chemiczny
         

Patent

 

 

nr Pat  223973

na wynalazek pt. "Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów zwłaszcza z układu klimatyzacji pojazdów mechanicznych"  

twórcami są: Witold Dytrych
                      prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska
                      dr inż. Anna Zielińska-Jurek
                      Anna Cybula
                      Anna Gołąbiewska
                      dr inż. Ewelina Grabowska
                      mgr inż. Joanna Reszczyńska
                      dr inż. Marek Klein
                      mgr inż. Michał Nischk

 dokument patentowy nr Pat 223973
Wydział
Chemiczny
         
Prawo
ochronne

nr 285538
na znak towarowy Politechniki Gdańskiej  
 świadectwo ochronne nr 285538
Politechnika
Gdańska
         
Prawo
ochronne

nr 285539
na znak towarowy Politechniki Gdańskiej  
 świadectwo ochronne nr 285539
Politechnika
Gdańska
         
Prawo
ochronne

nr 285540
na znak towarowy Politechniki Gdańskiej  
 świadectwo ochronne nr 285540
Politechnika
Gdańska
PAŹDZIERNIK                                                                                                                                                                                      PAŹDZIERNIK 2016

Patent

nr Pat 222216

na wynalazek pt. "Reaktor do redukcji tlenków węgla"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Jan Hupka
                      prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska

  dokument patentowy nr Pat 222216
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat 222218

na wynalazek pt. "Sposób i układ do oceny stopnia zużycia warystora"

 

twórcami są: dr hab. inż. Janusz Smulko prof. nadzw. PG
                      
dr inż. Lech Hasse
                      
mgr inż. Leszek Kaczmarek

  dokument patentowy nr Pat 222218
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat 222246

na wynalazek pt. "Sposób dwufazowej stymulacji odwiertu gazu łupkowego wykonanego sposobem szczelinowania suchego"  

twórcami są:  prof. dr hab. inż. Jan Hupka
                      mgr inż. Jan Krzysiek

  dokument patentowy nr Pat 222246
Wydział
Chemiczny
WRZESIEŃ                                                                                                                                                                                                       WRZESIEŃ 2016

Patent

 

nr Pat 221885

na wynalazek pt. "Sposób i układ do wspomagania terapii resynchronizującej serca"

 

twórcami są: dr hab. inż. Jerzy Wtorek  
                      mgr inż. Magdalena Lewandowska
                      dr n. med. Leszek Mierzejewski
                      dr inż. Adam Bujnowski

  dokument patentowy nr Pat 221885
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

 

nr Pat 222009

na wynalazek pt. "Urządzenie do pomiaru wydłużenia liny i siły w linie okrętowej lub holowniczej"  

twórcą jest: dr hab. inż. Lech Rowiński   

  dokument patentowy nr Pat 222009
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-
nictwa
         

Patent

 

nr Pat 222026

na wynalazek pt. "Sposób prowadzenia treningu słuchowo-wzrokowego, zwłaszcza u osób z zaburzeniami lateralnymi"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                      mgr inż. Łukasz Kosikowski
                      dr inż. Piotr Odya
                      mgr inż. Andrzej Kupryjanow
                      dr hab. inż. Piotr Suchomski

  dokument patentowy nr Pat 222026
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Prawo
ochronne      

nr Ru
68518

na wzór użytkowy pt. "Element przekryciowo-izolacyjny"

 

twórcami są: mgr inż. Przemysław Kitowski
                      mgr inż. Katarzyna Jakubczyk

  świadectwo ochronne nr Ru 68518
Wydział
Zarządzania
i
Ekonomii
AKACJE                                                                                                                                                                                                                        WAKACJE 2016

Patent

 

nr Pat 221807

na wynalazek pt. "Nowe amidowe pochodne kwasu mykofenolowego, sposób otrzymywania amidowych pochodnych kwasu mykofenolowego i zastosowanie nowych amidowych pochodnych kwasu mykofenolowego do wytwarzania leku immunosupresyjnego zwłaszcza zmniejszającego ryzyko odrzucenia przeszczepów"

 

twórcami są: dr inż. Grzegorz Cholewiński
                      prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka
                      mgr inż. Dorota Iwaszkiewicz-Grześ
                      prof. dr hab. med. Piotr Trzonkowski

  dokument patentowy nr Pat 221807
Wydział
Chemiczny
         

Patent

 

nr Pat 221849

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania nanokompozytów ditlenku tytanu modyfikowanych metalami, zwłaszcza szlachetnymi i sposób wytwarzania powłoki zawierającej nanokompozyty ditlenku tytanu modyfikowane metalami, zwłaszcza szlachetnymi"  

twórcami są: Witold Dytrych
                      prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska
                      dr inż. Anna Zielińska-Jurek
                      Anna Cybula
                      Anna Gołąbiewska
                      dr inż. Ewelina Grabowska
                      mgr inż. Joanna Reszczyńska
                      dr inż. Marek Klein
                      mgr inż. Michał Nischk

  dokument patentowy nr Pat 221849
Wydział
Chemiczny
         

Patent

 

nr Pat 221872

na wynalazek pt. "Sposób wykorzystania w sieci grzewczej ciepła odpadowego z pomieszczeń lub urządzeń, zwłaszcza serwerowni"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski
                      Andrzej Skrzypek
                      Marek Matulewicz
                      
Marek Ożarowski

       dokument patentowy nr Pat 221872
Wydział
Zarządzania
i
Ekonomii
         

Patent

 

nr Pat 221909

na wynalazek pt. "System wspomagania rozumienia mowy"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                      mgr inż. Andrzej Kupryjanow

       dokument patentowy nr Pat 221909
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
CZERWIEC                                                                                                                                                                                                                   CZERWIEC 2016

Patent

 

nr Pat

 

221434

na wynalazek pt. "Urządzenie samobieżne do transportu osób niepełnosprawnych wraz z wózkiem inwalidzkim po pochyłości, zwłaszcza na schodach"  

twórcami są: dr inż. Jacek Łubiński
                      mgr inż. Bartłomiej Gusowski

 dokument patentowy nr Pat 221434
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat
221494

na wynalazek pt. "Urządzenie wspomagające nawigację i poruszanie się osób niewidomych w terenie miejskim"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, prof. zw. PG
                      dr inż. Łukasz Kamiński
                      dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski
                      dr inż. Ryszard Kowalik

 dokument patentowy nr Pat 221494
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji

i
Informatyki
MAJ                                                                                                                                                                                                                                  MAJ 2016

Patent

nr Pat   220973

na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski         

 dokument patentowy nr Pat 220973
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-
nictwa
         

Patent

nr Pat   220977

na wynalazek pt. "Startery oligonukleotydowe do reakcji amplifikacji DNA kodującego białko syntazy trehalozy Deinococcus geothermalis DSMZ 11300, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych Ndel i Xhol, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego z metką oligohistydynową syntazy trehalozy (ST) Deinococcus geothermalis DSMZ 11300"  

twórcami są: dr inż. Paweł Filipkowski
                    prof. dr hab. Józef Synowiecki
                    mgr inż. Agnieszka Felczykowska
                    mgr inż. Olga Pietrow
                    mgr inż. Anna Panek

  dokument patentowy nr Pat 220977
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat
 220985

na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do mocowania przedmiotów na linach lub łańcuchach"  

twórcami są: mgr inż. Ryszard Partycki
                    mgr inż. Bogumił Porala
                    dr hab. inż. Lech Rowiński

  dokument patentowy nr Pat 220985
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-
nictwa
         

Patent

 

nr Pat 221064

na wynalazek pt. "Urządzenie do wodowania, zwłaszcza autonomicznych pojazdów głębinowych"  

twórcami są: dr hab. inż. Lech Rowiński
                      mgr inż. Bogumił Porala                      

  dokument patentowy nr Pat 221064
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-
nictwa
         

Patent

 

nr Pat 221088

na wynalazek pt. "Układ i sposób do poligeneracyjnego zasilania w media energetyczne budynków, zwłaszcza mieszkalnych"  

twórcami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
                      mgr inż. Michał Modzelewski
                      dr inż. Robert Matysko
                      prof. dr hab. inż. Jan Kiciński                  
                      Katarzyna Bogucka

  dokument patentowy nr Pat 221088
Wydział
Chemiczny
         

Patent

 

nr Pat
21137

na wynalazek pt. "Pasmowo-przepustowy filtr mikrofalowy"  

twórcami są: dr inż. Łukasz Szydłowski
                      dr inż. Adam Lamęcki
                      prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

  dokument patentowy nr Pat 221137
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji

i
Informatyki
KWIECIEŃ                                                                                                                                                                                                             KWIECIEŃ 2016

Patent

nr Pat   219114

na wynalazek pt. "Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń mechanicznych w silnikach indukcyjnych"  

twórcami są: dr inż. Marek Wołoszyk doc. PG
                      dr inż. Michał Ziółko 
                      mgr inż. Leszek Rafiński 
                      dr inż. Ariel Dzwonkowski         

 dokument patentowy nr Pat 219114
Wydział
Elektro-
techniki

i
Automatyki
MARZEC                                                                                                                                                                                                                   MARZEC 2016

Patent

nr Pat   218523

na wynalazek pt. "Sposób do oceny jakości kondensatorów foliowych"  

twórcami są: dr inż. Kazimierz Jóźwiak
                      dr inż. Marek Olesz
                      dr hab. inż. Janusz Smulko prof. nadzw. PG
                      dr inż. Lech Hasse           

 dokument patentowy nr Pat 218523
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji

i
Informatyki
         

Patent

nr Pat   219709

na wynalazek pt. "Sposób i układ do wykrywania uszkodzeń łożysk w silnikach indukcyjnych"  

twórcami są: dr inż. Marek Wołoszyk doc. PG
                      dr inż. Michał Ziółko 
                      mgr inż. Leszek Rafiński 
                      dr inż. Ariel Dzwonkowski         

 dokument patentowy nr Pat 219709
Wydział
Elektro-techniki
i
Automatyki
         

Patent

nr Pat   220709

na wynalazek pt. "Stanowisko o zmiennej konfiguracji jego kształtu do rehabilitacji i fizykoterapii, zwłaszcza kręgosłupa z możliwością wykorzystania go do diagnostyki kardiologicznej"
 
 

twórcami są: dr inż. Jacek Łubiński
                      mgr inż. Patrycja Czonstke

  dokument patentowy nr Pat 220709
Wydział
Mechaniczny
LUTY                                                                                                                                                                                                                               LUTY 2016

Patent

nr Pat   219139

na wynalazek pt."Napęd przenośnika wibracyjnego sterowany cyfrowo zintegrowany z panelem transportowym"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Jan Hupka
                      prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska           

 dokument patentowy nr Pat 219139
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat   219147

na wynalazek pt. "Układ do kompensacji luzów osiowych w hydraulicznej satelitowej maszynie wyporowej"  

twórcą jest: dr inż. Paweł Śliwiński

  dokument patentowy nr Pat 219147
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat   220589

na wynalazek pt. "Sposób ulepszania własności spoin i zgrzein w polimerach termoplastycznych" na wynalazek pt. "Urządzenie samobieżne do transportu osób niepełnosprawnych wraz z wózkiem inwalidzkim po pochyłości, zwłaszcza na schodach"  

twórcami są: dr inż. Cezary Żrodowski
                      dr inż. Leszek Matuszewski         

 dokument patentowy nr Pat 220589
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
STYCZEŃ                                                                                                                                                                                                                 STYCZEŃ 2016

Patent

nr Pat   219358

na wynalazek pt. "Napęd przenośnika wibracyjnego sterowany cyfrowo zintegrowany z panelem transportowym"


 
 

twórcą jest: dr hab. inż. Tomasz Kucharski
                                                prof. nadzw. PG           

 dokument patentowy nr Pat 219358
Wydział
Mechaniczny

        PRZEDMIOTY OCHRONY
WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

LEGENDA: 

wynalazek, wzór użytkowy inne
ELEKTROTECH-NIKA
 

 

 

 

FIZYKA

BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA

 

 

 

BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO

WŁÓKIENNIC-TWO; PAPIERNIC-TWO

 

 

 

CHEMIA; METALURGIA

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

 

 

 

PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE

 

 

wzór przemysłowy,
 

znak towarowy

8 18 9 2   11 12 9 3