I KWARTAŁ                                                                                                                                                                                                  I  KWARTAŁ 

2017

Patent

nr Pat  221322

na wynalazek pt. "Układ do monitorowania ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych przez pacjentów z wykorzystaniem aparatu do rehabilitacji schorzeń kręgosłupa"   

twórcami są: dr inż. Paweł Romanowski
                      mgr Andrzej Stolarz
                      mgr inż. Mateusz Pawelec

  dokument patentowy nr Pat 221322
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

 

nr Pat  224250

na wynalazek pt."Sposób lokalizacji obiektów lub miejsc w przestrzeni oraz urządzenie i układ do realizacji tego sposobu"  

twórcami są: dr inż. Adam Bujnowski
                     Przemysław Bujnowski
                     dr inż. Mariusz Kaczmarek
                     dr inż. Jacek Rumiński
                     dr hab. inż. Jerzy Wtorek 

  dokument patentowy nr Pat 224250
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat 224331

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania mieszanin gazowych o żądanym składzie zwłaszcza zawierających substancje zapachowe oraz układ do wytwarzania mieszanin gazowych o żądanym składzie zwłaszcza zawierających substancje zapachowe"

 

twórcami są: mgr inż. Cyprian Fijało 
                     dr inż. Tomasz Dymerski
                     dr inż. Jacek Gębicki
                     prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

  dokument patentowy nr Pat 224331
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat  224522

na wynalazek pt.  "Regulator przepływu"  

twórcą jest: dr hab. inż. Paweł Śliwiński

  dokument patentowy nr Pat 224522
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat  224702

na wynalazek pt. "System diagnozujący przysposobiony do identyfikacji stanu technicznego panwi łożysk ślizgowych, zwłaszcza okrętowych silników spalinowych tłokowych z zastosowaniem emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego"  

twórcami są: Wojciech Darski 
                     prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler
                     Piotr Darski 

  dokument patentowy nr Pat 224702
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  224718

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi"  

twórcami są:  Witold Dytrych
                        prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska
                        dr inż. Anna Zielińska-Jurek
                        mgr inż. Anna Cybula
                        mgr inż. Anna Gołąbiewska
                        dr inż. Ewelina Grabowska
                        dr inż. Joanna Reszczyńska
                        dr inż. Marek Klein
                        mgr inż. Michał Nischk

  dokument patentowy nr Pat 224718  
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat  224722

na wynalazek pt. "System komputerowy i sposób korzystania z komputera"  

twórcami są:  prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                     dr. inż. Piotr Dalka

  dokument patentowy nr Pat 224722
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat  224777

na wynalazek pt. "Urządzenie do pomiaru promienia położenia noży skrawających w głowicy strugarskiej"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski
                     dr inż. Jerzy Kapcia

  dokument patentowy nr Pat 224777
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat  224827

na wynalazek pt. "Urządzenie do ochrony morskich zapór minowych przed rozpoznaniem przez pojazdy głębinowe"
 
 

twórcą jest: dr hab. inż. Lech Rowiński  prof. nadzw. PG

  dokument patentowy nr Pat 224827
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  224861

na wynalazek pt. "Mikroemulsje"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Halina Szeląg
                     dr inż. Patrycja Szumała

  dokument patentowy nr Pat 224861
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat  225159

na wynalazek pt. "Impaktor cięgnowy"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
                     dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG
                     Jakub Żelazkiewicz

  dokument patentowy nr Pat 225159
Wydział
Inżynierii Lądowej
i
Środowiska
         

Patent

 

nr Pat  225160

na wynalazek pt. "Impaktor piezoelektryczny"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
                     dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG
                     mgr inż. Błażej Meronk
                     dr inż. Michał Hirsz

  dokument patentowy nr Pat 225160
Wydział
Inżynierii Lądowej
i
Środowiska
         

Patent

nr Pat  225161

na wynalazek pt. "Sposób modyfikacji miału gumowego"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk
                     dr inż. Krzysztof Formela

  dokument patentowy nr Pat 225161
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat
 225165

na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla łożyska tocznego"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225165
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat
  225290

na wynalazek pt. "Uszczelnienie wielostopniowe z cieczą magnetyczną"      

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225290
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  225291

na wynalazek pt. "Przepust wału obrotowego z uszczelnieniem ferromagnetycznym"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225291
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  225299

na wynalazek pt. "Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego z cieczą magnetyczną"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 225299  
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  225364

na wynalazek pt. "Sposób poprawy jakości brzmienia dźwięku w przenośnych urządzeniach elektronicznych i układ do realizacji tego sposobu"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
                     mgr inż. Piotr Hoffmann
                     mgr inż. Tomasz Sanner

  dokument patentowy nr Pat 225364
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Prawo ochronne

nr Ru  68813

na wzór użytkowy pt. "Element przekryciowo-izolacyjny"  

twórcą jest mgr inż. Przemysław Kitowski   

  świadectwo ochronne nr Ru 68813
Wydział
Zarządzania
i
Ekonomi

 

II/III KWARTAŁ                                                                                                                                                                                                 II/III  KWARTAŁ 

2017

Patent

nr Pat 225374

na wynalazek pt. "Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego"

 

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225374
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat 225388

na wynalazek pt.
 oczyszczania płaskiego
i ogniwa fotowoltaicznego"
"Układ do odśnieżania
kolektora słonecznego 
 

twórcami są: dr inż. Jan Wajs
                         mgr inż. Tomasz Górski

 dokument patentowy nr Pat 225388
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 
225391

na wynalazek pt. "Układ do poprawy jakości dźwięku cyfrowych urządzeń elektronicznych"

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                      dr hab. inż. Piotr Suchomski 
                      dr inż. Piotr Odya                   
                      mgr inż. Kuba Lopatka

  dokument patentowy nr Pat 225391
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat 225401

na wynalazek pt.  "Hybrydowe uszczelnienie  wału obrotowego"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225401
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  
225662

na wynalazek pt. "Giętki układ mikrofalowy zwłaszcza do powierzchni zakrzywionych"  

wórcami są: dr inż. Rafał Lech
                       prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur
                       dr inż. Wojciech Marynowski
                       dr inż. Adam Kusiek

  dokument patentowy nr Pat 225662
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat 225689

na wynalazek pt. "Pocisk, zwłaszcza do amunicji snajperskiej" [Bullet, preferably for the sniper's ammunition]

 

twórcami są:  prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
                      dr inż. Beata Świeczko-Żurek

  dokument patentowy nr Pat 225689
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat 225694

na wynalazek pt. "Układ do pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych" [Method for obtaining sea or ocean waves energy]  

twórcami są:  prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski
                      
dr inż. Paweł Dymarski
                      Sławomir Klukowski

  dokument patentowy nr Pat 225694
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Prawo z rejestracji

nr Wp
23351

na wzór przemysłowy pt. "Stojak na deski do krojenia"   

twórcami są: Agnieszka Ebertowska
                        Mateusz Gackowski 

  świadectwo z rejestracji nr Wp 23351
Wydział
Zarządzania
i
Ekonomi
         

Prawo z rejestracji

nr Wp
23408

na wzór przemysłowy pt. "Forma do wypieku chleba"   

twórcami są: dr inż. Jan Wajs
                        mgr inż. Tomasz Górski 

  świadectwo z rejestracji nr Wp 23408
Wydział
Mechaniczny

III KWARTAŁ                                                                                                                                                                                                 III  KWARTAŁ 

2017

Patent

nr Pat
225719

Układ do pomiaru czasu nadejścia sygnału w korelacyjnym odbiorniku sygnałów DS-CDMA"

Tytuł angielski: System for measuring the time of signal arrival in the DS-CDMA signal correlation-type receiver

 

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 225719
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat 225746

na wynalazek pt. "Sposób ograniczenia wpływu odkształcenia napięcia sieci na dokładność pomiaru impedancji uziemienia metodą techniczną"

Tytuł angielski: Method for limiting the impact of the mains voltage deformation on the accuracy of measurement of the earthing impedance by technical method

 

twórcami są: dr inż. Michał Ziółko 
                     dr inż. Marek Wołoszyk doc. PG
                     
prof. dr hab. inż. Ryszard Roskosz

  dokument patentowy nr Pat 225746
Wydział
Elektrotechniki i Automatyki
         

Patent

nr Pat
226010

na wynalazek pt. "Sposób wyznaczenia odporności na pękanie lub złamanie i sposób wyznaczenia wytrzymałości na ścinanie elementów wykonanych z materiałów ortotropowych, zwłaszcza z drewna"

Tytuł angielski: Method for determining the resistance to cracking or breaking and method for determining the resistance to shearing of elements produced from orthotropous materials, preferably from wood

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski
                     dr Jakub Sandak
                     dr  Anna Sandak
                     dr Mariapaola Riggio

 dokument patentowy nr Pat 226010
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat
226022

na wynalazek pt. "Sposób spektroskopii impedancyjnej powłok antykorozyjnych"

Tytuł angielski: Method of impedance spectroscopy of anticorrosive coatings

 

twórcą jest: dr inż. Michał Kowalewski

 dokument patentowy nr Pat 226022
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat
226035

na wynalazek pt. "Sposób kanonicznej konwersji napięcia stałego i układ do realizacji tego sposobu"

Tytuł angielski: Method for canonical conversion of direct voltage and the circuit for execution of this method

 

twórcą jest: dr inż. Marek Makowski

 dokument patentowy nr Pat 226035
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat
226484

na wynalazek pt. "Układ pośredniego przemiennika częstotliwości z quasi-rezonansowym  obwodem pośredniczącym"
Tytuł angielski: System of intermediate frequency converter with quasi-resonance intermediate circuit
 

twórcą jest: dr inż. Marek Turzyński

 dokument patentowy nr Pat 226484
Wydział
Elektrotechniki i Automatyki
         

Patent

nr Pat
226485

na wynalazek pt. "Pięciofazowy zintegrowany filtr sinusoidalny i składowej wspólnej falownika napięcia"

Tytuł angielski: Five-phase sine-wave integrated filter and common component of voltage inverter

 

twórcami są: dr hab. inż. Jarosław Guziński,
                                           prof. nadzw. PG
                      mgr inż. Patryk Strankowski

  dokument patentowy nr Pat 226485 
Wydział
Elektrotechniki i Automatyki
         

Patent

nr Pat
226163

na wynalazek pt. "Poprzeczno-wzdłużne łożysko hydrodynamiczne z wahliwymi segmentami, zwłaszcza do hydrozespołów o pionowych wałach"
Tytuł angielski: Cross-longitudinal hydrodynamic bearing with oscillating segments, especially for hydrosections with vertical shafts
 

twórcą jest: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

  dokument patentowy nr Pat 226163
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat
226192

na wynalazek pt. "Sposób i układ do zmniejszania błędów przekładnika prądowego"
Tytuł angielski: Method and the system for reducing errors of the current transformer
 

twórcami są: dr inż. Michał Ziółko 
                     dr inż. Marek Wołoszyk doc. PG

  dokument patentowy nr Pat 226192
Wydział
Elektrotechniki i Automatyki
         

Patent

nr Pat
226193

na wynalazek pt. "Sposób i układ do zmniejszania błędów przekładnika prądowego poprzez sumowanie prądów"

Tytuł angielski: Method and the system for reducing errors of the current transformer through the summation of currents

 

twórcami są: dr inż. Michał Ziółko 
                     dr inż. Marek Wołoszyk doc. PG

  dokument patentowy nr Pat 226193
Wydział
Elektrotechniki i Automatyki
         

Prawo
ochronne

nr Ru
69078

na wzór użytkowy pt. "Matryca przetworników ultradźwiękowych do bezkontaktowej interakcji użytkownika z urządzeniami mobilnymi"
Tytuł angielski: A matrix of ultrasonic transducers for contactless user interaction with mobile devices
 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski 
                     mgr inż. Janusz Cichowski
                     dr inż. Michał Lech

  świadectwo ochronne nr Ru 69078
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki

 

  PRZEDMIOTY OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 
  LEGENDA: 

wynalazek, wzór użytkowy inne
ELEKTROTECH-NIKA
 FIZYKA 
BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO

WŁÓKIENNIC-TWO; PAPIERNIC-TWO
CHEMIA; METALURGIA

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORTPODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIEwzór przemysłowy,


znak towarowy

11 14 10 1 - 2 7 2 2