I KWARTAŁ                                                                                                                                                                                                  I  KWARTAŁ 

2017

Patent

nr Pat  221322

na wynalazek pt. "Układ do monitorowania ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych przez pacjentów z wykorzystaniem aparatu do rehabilitacji schorzeń kręgosłupa"   

twórcami są: dr inż. Paweł Romanowski
                      mgr Andrzej Stolarz
                      mgr inż. Mateusz Pawelec

  dokument patentowy nr Pat 221322
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

 

nr Pat  224250

na wynalazek pt."Sposób lokalizacji obiektów lub miejsc w przestrzeni oraz urządzenie i układ do realizacji tego sposobu"  

twórcami są: dr inż. Adam Bujnowski
                     Przemysław Bujnowski
                     dr inż. Mariusz Kaczmarek
                     dr inż. Jacek Rumiński
                     dr hab. inż. Jerzy Wtorek 

  dokument patentowy nr Pat 224250
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat 224331

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania mieszanin gazowych o żądanym składzie zwłaszcza zawierających substancje zapachowe oraz układ do wytwarzania mieszanin gazowych o żądanym składzie zwłaszcza zawierających substancje zapachowe"

 

twórcami są: mgr inż. Cyprian Fijało 
                     dr inż. Tomasz Dymerski
                     dr inż. Jacek Gębicki
                     prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

  dokument patentowy nr Pat 224331
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat  224522

na wynalazek pt.  "Regulator przepływu"  

twórcą jest: dr hab. inż. Paweł Śliwiński

  dokument patentowy nr Pat 224522
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat  224702

na wynalazek pt. "System diagnozujący przysposobiony do identyfikacji stanu technicznego panwi łożysk ślizgowych, zwłaszcza okrętowych silników spalinowych tłokowych z zastosowaniem emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego"  

twórcami są: Wojciech Darski 
                     prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler
                     Piotr Darski 

  dokument patentowy nr Pat 224702
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  224718

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi"  

twórcami są:  Witold Dytrych
                        prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska
                        dr inż. Anna Zielińska-Jurek
                        mgr inż. Anna Cybula
                        mgr inż. Anna Gołąbiewska
                        dr inż. Ewelina Grabowska
                        dr inż. Joanna Reszczyńska
                        dr inż. Marek Klein
                        mgr inż. Michał Nischk

  dokument patentowy nr Pat 224718  
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat  224722

na wynalazek pt. "System komputerowy i sposób korzystania z komputera"  

twórcami są:  prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                     dr. inż. Piotr Dalka

  dokument patentowy nr Pat 224722
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Patent

nr Pat  224777

na wynalazek pt. "Urządzenie do pomiaru promienia położenia noży skrawających w głowicy strugarskiej"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski
                     dr inż. Jerzy Kapcia

  dokument patentowy nr Pat 224777
Wydział
Mechaniczny
         

Patent

nr Pat  224827

na wynalazek pt. "Urządzenie do ochrony morskich zapór minowych przed rozpoznaniem przez pojazdy głębinowe"
 
 

twórcą jest: dr hab. inż. Lech Rowiński  prof. nadzw. PG

  dokument patentowy nr Pat 224827
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  224861

na wynalazek pt. "Mikroemulsje"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Halina Szeląg
                     dr inż. Patrycja Szumała

  dokument patentowy nr Pat 224861
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat  225159

na wynalazek pt. "Impaktor cięgnowy"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
                     dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG
                     Jakub Żelazkiewicz

  dokument patentowy nr Pat 225159
Wydział
Inżynierii Lądowej
i
Środowiska
         

Patent

 

nr Pat  225160

na wynalazek pt. "Impaktor piezoelektryczny"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
                     dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG
                     mgr inż. Błażej Meronk
                     dr inż. Michał Hirsz

  dokument patentowy nr Pat 225160
Wydział
Inżynierii Lądowej
i
Środowiska
         

Patent

nr Pat  225161

na wynalazek pt. "Sposób modyfikacji miału gumowego"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk
                     dr inż. Krzysztof Formela

  dokument patentowy nr Pat 225161
Wydział
Chemiczny
         

Patent

nr Pat
 225165

na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla łożyska tocznego"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225165
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat
  225290

na wynalazek pt. "Uszczelnienie wielostopniowe z cieczą magnetyczną"      

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225290
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  225291

na wynalazek pt. "Przepust wału obrotowego z uszczelnieniem ferromagnetycznym"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225291
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  225299

na wynalazek pt. "Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego z cieczą magnetyczną"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 225299  
Wydział
Oceano-techniki
i
Okrętow-nictwa
         

Patent

nr Pat  225364

na wynalazek pt. "Sposób poprawy jakości brzmienia dźwięku w przenośnych urządzeniach elektronicznych i układ do realizacji tego sposobu"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
                     mgr inż. Piotr Hoffmann
                     mgr inż. Tomasz Sanner

  dokument patentowy nr Pat 225364
Wydział
Elektroniki
Teleko-
munikacji
i
Informatyki
         

Prawo ochronne

nr Ru  68813

na wzór użytkowy pt. "Element przekryciowo-izolacyjny"  

twórcą jest mgr inż. Przemysław Kitowski   

  świadectwo ochronne nr Ru 68813
Wydział
Zarządzania
i
Ekonomi

  PRZEDMIOTY OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 
  LEGENDA: 

wynalazek, wzór użytkowy inne
ELEKTROTECH-NIKA
 FIZYKA 
BUDOWA MASZYN; OŚWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNIKA MINERSKA
BUDOWNICTWO; GÓRNICTWO

WŁÓKIENNIC-TWO; PAPIERNIC-TWO
CHEMIA; METALURGIA

RÓŻNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORTPODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIEwzór przemysłowy,


znak towarowy

1 7 6 1 - 2 6 2 -