Wykaz MIESIĘCZNY praw wyłącznych przyznanych Politechnice Gdańskiej za 2016 rok dostępny jest z pozycji menu tabeli z lewej strony ekranu.