Czym jest 
Informacja Patentowa?

Jak można ją wykorzystać?

 

Zapisz się na szkolenie

z baz patentowych
dzwoniąc pod numer
 
+48 (58) 347 10 66 
 
+48 (58) 348 66 33

 

Zapoznaj się z naszą ofertą
Informacji Patentowej,

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB          
 - Informacja Patentowa -
 - Politechnika Gdańska -

 siedziba Informacji Patentowej 

Politechnika Gdańska
Gmach B [10]
pok. 605, 606

 kontakt do Informacji Patentowej 

tel/fax: +48 (58) 347 10 66
       tel: +48 (58) 348 66 33

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 
 -  plan  campusu
  PG  -
          Politechnika Gdańska- mapka
          - znajdź nas w Trójmieście
 
          Gmach B [10] - jak do nas dotrzeć
          od ul. Traugutta
e-mail:  patent@pg.edu.pl 
           linKaro@pg.edu.pl
Rzecznik patentowy:
        juspawlo@pg.edu.pl
Uchwałą Senatu

Politechniki Gdańskiej

nr 38/2017/XXIV

z 18 stycznia 2017 r.


informujemy

o obowiązującym


Regulaminie

zarządzania

i komercjalizacji

własności intelektualnej

na Politechnice

Gdańskiej.
pdf
PROGRAMY WSPIERAJĄCE POPRZEZ WIEDZĘ I DOFINASOWANIE

 

Kwalifikator MSP

Inteligentny rozwój2014-2020


 

 


 

Aktualne nabory wniosków

w programach NCBR
 

 
 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dla naukowców.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową FNP na rok 2018.

               FNP_broszura_programowa_2017-okladka

 Szybka ścieżka do  innowacji 
 (Fast Track to Innovation  - FTI)

 Nowy instrument w  Horyzoncie 2020
 na rzecz  komercjalizacji i nnowacji! 

Portal Uczestnika FTI  
oraz innych programów Horyzont 2020
PORTALE    INTERNETOWE    I    CZASOPISMA

PORTALE INTERNETOWE

CZASOPISMA 
 
 

KWARTALNIK
URZĘDU PATENTOWEGO RP


informacja o numerach archiwalnych

NOWY 
NUMER

 

      KWARTALNIK NR 2 2017 

Mapa  klastrów w Polsce 

      - PARP prezentuje

Interaktywna Mapa Klastrów

WybitnyPolak.pl


 

Portal "e-PUNKT" - www.e-punkt.gov.pl

DWUTYGODNIK
FEDERACJI SNT NOT

 


Dwutygodnik Federacji SNT NOT

(www.not.org.pl)


Horyzont 2020 - NOWE WSPARCIE
100 mln euro dla innowacji z dużymi szansami k
omercjalizacji.

 

  Biała Księga Innowacji 

to rządowy dokument ułatwiający biznesowi nowatorską działalność.
Proponuje m.in. zwiększenie ulgi na badania i rozwój. Białą Księgę Innowacji przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Rady ds. Innowacyjności,
która koordynuje realizowaną przez rząd politykę innowacyjności.
              

MAGAZYN TERAZ POLSKA
ORGANIZACJE    WPIERAJĄCE    WYNALAZCZOŚĆ

World Intellectual Property Organization

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

European Patent Organization

Europejski Urząd Patentowy

European Union Intellectual Property Office, EUIPO
(European Union trade marks, registered Community designs)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Polish Patent Office 

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Polish Chamber of Patent Attorneys

CIEKAWOSTKI, CAMPUS PG

 


BEZPŁATNE ZESZYTY (TU NR 1)
DOSTĘPNE SĄ
w Centrum Wspierania Innowacji  
 
Informacji Patentowej

ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA E-MAIL:
linKaro@pg.gda.pl
linKaro@pg.gda.pl

P

O

L

E

C

A

M

          Y          
10  technologii,hnologii

                          które mogą zmienić
 
nasze życie