Zapisz się na szkolenie z baz patentowych dzwoniąc pod numer tel/fax: +48 (58) 347 10 66  tel: +48 (58) 348 66 33 

 

Zapoznaj się z naszą ofertą Informacji Patentowej, Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania

 

nasz adres:
Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacja Patentowa - Politechnika Gdańska -  Gmach B [10] pok. 605, 606 
Polska, 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 

e-mail:
patent@pg.edu.pl, linKaro@pg.edu.pl
Rzecznik patentowy: juspawlo@pg.edu.pl
 

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN -  plan  kampusu PG - znajdź nas w Trójmieście Gmach B [10] - jak do nas dotrzeć od ul. Traugutta

PROGRAMY WSPIERAJĄCE POPRZEZ WIEDZĘ I DOFINASOWANIE
 Kwalifikator MŚP

SME fund - Bony własności intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw
 •                                                                                                           Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
                           PARP Grupa PFR 20 lat                     Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach: od pomysłu, przez badania i rozwój
                                                aż do wprowadzenia innowacji na rynek.
 •   

                „Inteligentny rozwój” 2014-2020
                  Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2020 rok

 
 •         
 •  
 •  
 • Szybka Ścieżka „Koronawirusy” dedykowana rozprzestrzenianiu się wirusów, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, 5/1.1.1/2020,  dla MŚP, dużych oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), projekty realizowane na terenie całego kraju, budżet konkursu 200 mln zł; Ogłoszenie konkursu 06 kwietnia 2020 r., nabór wniosków od 06 maja do 31 grudnia 2020 r. czytaj więcej…
  • Konkurs jest podzielony na rundy: od 06 maja do 05 czerwca (I runda), od 06 czerwca do 24 lipca (II runda), od 25 lipca do 31 grudnia, do godziny 12:00 (III runda).
 • Szybka Ścieżka – AGROTECH (MŚP, duże) oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), realizujących projekt poza województwem mazowieckim. Ogłoszenie konkursu 10 sierpnia 2020 r., nabór wniosków od 10 września 2020 r. do 6 listopada 2020 r. czytaj więcej...
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dla naukowców. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową FNP.FNP_broszura_programowa_2017-okladka
 •   Szybka ścieżka do  innowacji 
   
   (Fast Track to Innovation  - FTI)
   Nowy instrument w  Horyzoncie 2020
   na rzecz  komercjalizacji i nnowacji!
 • Portal Uczestnika  FTI  
  oraz innych programów Horyzont 2020

PORTALE    INTERNETOWE     i    CZASOPISMA

         Strona główna      WybitnyPolak.pl
 

                    
                           Portal "e-PUNKT" - www.e-punkt.gov.pl

                

                                                       Klastry w Polsce - PARP

Magazyn Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego                                                                                                                                                                                                         

ORGANIZACJE    WPIERAJĄCE    WYNALAZCZOŚĆ

World Intellectual Property Organization

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

European Patent Organization

Europejski Urząd Patentowy

Przejdź do strony głównej

European Union Intellectual Property Office, EUIPO
(European Union trade marks, registered Community designs)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej logotyp

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Polish Patent Office 

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Polish Chamber of Patent Attorneys