Czym jest 
Informacja Patentowa?

Jak można ją wykorzystać?

 

Zapisz się na szkolenie

z baz patentowych
dzwoniąc pod numer
 
+48 (58) 347 10 66 
 
+48 (58) 348 66 33

 

Zapoznaj się z naszą ofertą
Informacji Patentowej,

Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB          
 - Informacja Patentowa -
 - Politechnika Gdańska -

 siedziba Informacji Patentowej 

Politechnika Gdańska
Gmach B [10]
pok. 605, 606

 kontakt do Informacji Patentowej 

tel/fax: +48 (58) 347 10 66
       tel: +48 (58) 348 66 33

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 
 -  plan  campusu
  PG  -
          Politechnika Gdańska- mapka
          - znajdź nas w Trójmieście
 
          Gmach B [10] - jak do nas dotrzeć
          od ul. Traugutta
e-mail:  patent@pg.gda.pl 
           linKaro@pg.gda.pl
Rzecznik patentowy:
        juspawlo@pg.gda.pl
Uchwałą Senatu

Politechniki Gdańskiej

nr 38/2017/XXIV

z 18 stycznia 2017 r.


informujemy

o obowiązującym


Regulaminie

zarządzania

i komercjalizacji

własności intelektualnej

na Politechnice

Gdańskiej.
pdf
Zadania Centrum Wspierania Innowacji, zajmującej się Informacją Patentową 
  •  współpracuje z Urzędem Patentowym RP (UP RP)

  •  należy do europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej PATLIB pod patronatem Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO)

Głównym naszym zadaniem jest upowszechnianie i dostarczanie informacji patentowej dla potrzeb regionu Pomorza, w środowisku akademickim oraz przemysłu i gospodarki.

PROGRAMY WSPIERAJĄCE POPRZEZ WIEDZĘ I DOFINASOWANIE

kwalifikator.een.org.pl

Kwalifikator MSP

     Poddziałanie 2.3.4 
 Ochrona własności przemysłowej

Przyjmowanie zgłoszeń w konkursie na 2017:
 16 maja - 28 grudnia

 z pulą 50 mln zł. 


wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. 

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 

Cel działania: wsparcie MŚP NA OCHRONĘ PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
 Rodzaje kosztów podlegających  dofinansowaniu
- strony 6 i 7 w prezentacji 
 6 i 7 prezent.                

 Program
Inteligentny rozwój”,
 
w okresie 2014-2020 zastępuje
„Innowacyjną gospodarkę”.
-----------------------------------------------

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP  
Data rozpoczęcia naboru: 8 czerwca 2017 r. 
Data zakończenia naboru: 8 lutego 2018 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.3.1 (Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP)
Cel konkursu - wsparcie MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

10 sierpnia 2017 r.

28 lutego 2018 r.

Numer
 i nazwa działania

Data ogłoszenia

Data rozpoczęcia naboru

Data zakończenia naboru

Alokacja

 

 

Poddziałanie


3.2.1


Badania

 na

rynek

STARTUJE

5 września 2017 r.

2 sierpnia 2017 r.**

5 września 2017 r.

28 lutego 2018 r.

750 000 000 zł

2 sierpnia 2017 r.***

5 września 2017 r.

28 lutego 2018 r.

400 000 000 zł

* Konkurs skierowany do branży dedykowanej elektromobilności

** Konkurs podzielony na etapy

*** Konkurs podzielony na etapy, dedykowany średnim miastom

NEPTUNE - nabór na rozwój innowacyjnych projektów w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” 
Projekt NEPTUNE dedykowany jest mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), jak również osobom chcącym założyć jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze „Niebieskiego Wzrostu” (Blue Growth). 

Udział w projekcie to szansa na otrzymanie finansowego wsparcia w ramach przyznawanych grantów na projekty oraz profesjonalnego doradztwa. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego podmiotu na projekty wynosi 60 tys. euro, zaś zaplanowany w projekcie budżet środków przeznaczonych na wsparcie to ponad 3 mln euro.

Dodatkowo, oferowane usługi eksperckie pomogą w przezwyciężaniu wyzwań społecznych
i ekonomicznych w projektach z niżej wymienionych dziedzin:

  • Gospodarka wodna na terenach wiejskichNeptun
  • Gospodarka wodna w miastach
  • Logistyka portów
  • Transport rzeczny oraz morski
  • Środowisko/Ochrona środowiska
  • Morska oraz wodna energia odnawialna

W ramach projektu planowane są 2 nabory. Pierwszy upłynął 15-ego marca 2017,
                                                                kolejny zostanie uruchomiony 15-ego września 2017.

Informacje o projekcie:

http://www.neptune-project.eu/Neptune-Accelerator/Call-for-Interest-SMEs-and-would-be-entrepreneurs 

Aktualne nabory wniosków

w programach NCBR
 

 
 

Ponad 270 mln zł od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla naukowców w 2017.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową FNP na rok 2017.

               FNP_broszura_programowa_2017-okladka

 Szybka ścieżka do  innowacji 
 (Fast Track to Innovation  - FTI)

 Nowy instrument w  Horyzoncie 2020
 na rzecz  komercjalizacji i nnowacji! 

Portal Uczestnika FTI  
oraz innych programów Horyzont 2020
PORTALE    INTERNETOWE    I    CZASOPISMA

PORTALE INTERNETOWE

CZASOPISMA 
 
 

KWARTALNIK
URZĘDU PATENTOWEGO RP


informacja o numerach archiwalnych

NOWY 
NUMER

 

      KWARTALNIK NR 2 2017 

Mapa  klastrów w Polsce 

      - PARP prezentuje

Interaktywna Mapa KlastrówNUMER 
SPECJALNY

Numer 5/2013
 

Portal "e-PUNKT" - www.e-punkt.gov.pl

DWUTYGODNIK
FEDERACJI SNT NOT

 


Dwutygodnik Federacji SNT NOT

(www.not.org.pl)


 

 

 


Horyzont 2020 - NOWE WSPARCIE
100 mln euro dla innowacji z dużymi szansami komercjalizacji.
  Biała Księga Innowacji 

to rządowy dokument ułatwiający biznesowi nowatorską działalność.
Proponuje m.in. zwiększenie ulgi na badania i rozwój. Białą Księgę Innowacji przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zlecenie Rady ds. Innowacyjności,
która koordynuje realizowaną przez rząd politykę innowacyjności.
              
 
ORGANIZACJE    WPIERAJĄCE    WYNALAZCZOŚĆ

World Intellectual Property Organization

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

European Patent Organization

Europejski Urząd Patentowy

European Union Intellectual Property Office, EUIPO
(European Union trade marks, registered Community designs)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Polish Patent Office 

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Polish Chamber of Patent Attorneys

INNE CIEKAWOSTKI, CAMPUS PG

 


BEZPŁATNE ZESZYTY (TU NR 1)
DOSTĘPNE SĄ
w Centrum Wspierania Innowacji  
 
Informacji Patentowej

ZAMÓWIENIA PROSIMY KIEROWAĆ NA E-MAIL:
linKaro@pg.gda.pl
linKaro@pg.gda.pl

P

O

L

E

C

A

M

          Y          
10  technologii,hnologii

                          które mogą zmienić
 
nasze życie