Zapisz się na szkolenie z baz patentowych dzwoniąc pod numer  +48 (58) 347 10 66   +48 (58) 348 66 33

 

Zapoznaj się z naszą ofertą Informacji Patentowej, Odwiedź nas - odpowiemy na Twoje pytania

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB          
 - Informacja Patentowa -
 - Politechnika Gdańska -

 siedziba Informacji Patentowej 

Politechnika Gdańska
Gmach B [10]
pok. 605, 606

 kontakt do Informacji Patentowej 

tel/fax: +48 (58) 347 10 66
       tel: +48 (58) 348 66 33

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN 
 -  plan  kampusu
  PG  -
          Politechnika Gdańska- mapka
          - znajdź nas w Trójmieście
 
          Gmach B [10] - jak do nas dotrzeć
          od ul. Traugutta
e-mail:  patent@pg.edu.pl 
           linKaro@pg.edu.pl
Rzecznik patentowy:
        juspawlo@pg.edu.pl
PROGRAMY WSPIERAJĄCE POPRZEZ WIEDZĘ I DOFINASOWANIE

 

Kwalifikator MSP

Inteligentny rozwój2014-2020

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2020 rok:

 

 


 
PARP Grupa PFR 20 lat

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach:
od pomysłu, przez badania i rozwój aż do wprowadzenia innowacji na rynek.

 


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dla naukowców.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programową FNP.

               FNP_broszura_programowa_2017-okladka

  Szybka ścieżka do  innowacji 
 (Fast Track to Innovation  - FTI)
 Nowy instrument w  Horyzoncie 2020
 na rzecz  komercjalizacji i nnowacji!


 
Portal Uczestnika  FTI  
oraz innych programów Horyzont 2020

PORTALE    INTERNETOWE i CZASOPISMA

         Strona główna      WybitnyPolak.pl
 

                    
                           Portal "e-PUNKT" - www.e-punkt.gov.pl

           

 

 

                                                               Interaktywna Mapa Klastrów w Polsce - PARP

                                                                                                                                Magazyn Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

                                                                                                                                                               

ORGANIZACJE    WPIERAJĄCE    WYNALAZCZOŚĆ

World Intellectual Property Organization

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

European Patent Organization

Europejski Urząd Patentowy

European Union Intellectual Property Office, EUIPO
(European Union trade marks, registered Community designs)

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej logotyp

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Polish Patent Office 

Polska Izba Rzeczników Patentowych

Polish Chamber of Patent Attorneys