Rok 2018 obfituje w jubileusze, 100. rocznica ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce oraz Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i zawodu rzecznika patentowego.
Polecamy Państwu interesujące wydawnictwo o historii zawodu rzecznika patentowego:
  
                            
ZAWÓD RZECZNIKA PATENTOWEGO W POLSCE W LATACH 1918-1949 NA TLE ROZWOJU O WCZESNEGO PRAWA WŁASNOS CI PRZEMYSŁOWEJ


Cytat rozpoczynający dzieło ciekawie je zapowiada: „[…] ludzie, którzy chcą załatwić formalność z [Urzędem Patentowym RP] narażeni są na pasmo udręczeń, które się dla nich nie kończą dotąd, dopóki nie dobiorą sobie specjalistów, orjentujących się w tej zawiłej obrzędowości, a noszących miano «rzeczników patentowych»”.

 

Gorąco zapraszamy do Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacji Patentowej - 

w celu zapoznania się z nowymi materiałami informacyjnymi na temat OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ.


 

         

Materiały przygotowane zostały specjalnie dla Państwa, użytkowników informacji patentowej, przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.   

Materiały zawierają interesujące treści dotyczące OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o: wynalazkach, patentach, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych czy znakach towarowych, zapraszamy do Centrum Wspierania Innowacji PATLIB.

 

PRZYKŁADOWE BROSZURY:
Prof. zw. dr hab. Aurelia Nowicka - Wynalazek i jego zdolność patentowa;
Programy komputerowe w systemach prawa patentowego;
Tryby dokonywania zgłoszeń w celu uzyskania ochrony patentowej w Polsce
Dr Justyna Ożegalska-Trybalska - Domeny internetowe a prawo własności intelektualnej
ZAPRASZAMY   PO   MATERIAŁY
 MATERIAŁY SĄ BEZPŁATNE 

 

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB - Informacja Patentowa - Politechnika Gdańska
                                       
 Gmach B [10] - poziom 600 pok. 605, 606          tel/fax: +48 (58) 347 10 66      
                                                                                                              tel: +48 (58) 348 66 33      
                                                                                                               e-mail: patent@pg.edu.pl    

Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji

Umowy_Szewc

   
   Autorzy

   Andrzej Szewc, Karolina Zioło, Mariusz Grzesiczak


 

   Wydawca:
   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PORADA - Jak chronić własność intelektualną podczas targów?WARTO MIEĆ DOKUMENTY

* W celu ochrony przed nieuzasadnionymi zarzutami o naruszanie praw osób trzecich  przedsiębiorca powinien posiadać przy sobie dokumenty (kopie), poświadczające jego uprawnienia do wystawianych produktów / towarów w odniesieniu do praw własności intelektualnej.
* Dokumenty te powinny być dostępne u  osób odpowiedzialnych za stoisko targowe. Można się wtedy szybko przeciwstawić ewentualnym zarzutom nieuczciwej konkurencji.
* Szczególne restrykcje towarzyszą targom odbywającym się w Niemczech.

opracowanie własne na podstawie: 
RZECZPOSPOLITA   Prawo   gospodarcze   Czwartek-piątek   14-15   SIERPNIA   2014
"Jak chronić własność intelektualną podczas targów za Odrą"


Zachęcamy do lektury podręcznika dobrych praktyk projektu polski Most Krzemowy pt. „Zaistnieć w Dolinie Krzemowej”, który - oprócz opinii Beneficjentów projektu - zawiera porady najlepszych amerykańskich mentorów i inwestorów, z jakimi przyszło nam pracować, jak również praktyczne wnioski i spostrzeżenia pracowników biura akceleracyjnego w San Francisco. Część poradnikowa publikacji poprzedzona jest opisem rynku USA i krótką charakterystyką samego projektu.