Patent

nr Pat 216704

na wynalazek pt. "Pompa satelitowa"  

twórcami są: dr inż. Paweł Śliwiński
                         Piotr Śliwiński      

 dokument patentowy nr Pat 216704
(WM)
         

Patent

nr Pat 
216705

na wynalazek pt. "Sposób synchronizacji obiektów elektroenergetycznych w stanach przeciążeniowych systemu elektroenergetycznego mocą czynną"  

twórcą jest: dr hab. inż. Grzegorz Redlarski
                      prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 216705
(WEiA)
         

Patent

nr Pat 
216706

na wynalazek pt. "Sposób realizacji warunku częstotliwościowego w procesie automatycznej synchronizacji obiektów elektroenergetycznych"  

twórcą jest: dr hab. inż. Grzegorz Redlarski
                      prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 216706
(WEiA)
         

Patent

nr Pat 
216710

na wynalazek pt. "Sposób synchronizacji obiektów elektromagnetycznych"  

twórcą jest: dr hab. inż. Grzegorz Redlarski
                      prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 216710
(WEiA)
         

Patent

nr Pat 
216738

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania nowych poliuretanów"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Adolf Balas
                         dr inż. Lidia Jasińska-Walc 
                         
dr inż. Justyna Kucińska-Lipka
                         d
r hab. inż. Janusz Datta
                         
prof. dr hab. inż. Helena Janik
                         
prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk

 dokument patentowy nr Pat 216738
(WCh)
         

Patent

nr Pat 
217003

na wynalazek pt. "Sposób recyklingu opon samochodowych"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Witold Lewandowski
                  prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
                        Tadeusz Kondlewski
                        Leopold Lewandowski
                        dr inż. Michał Ryms
                        mgr inż. Piotr Meler

 dokument patentowy nr Pat 217003
(WCh)