Patent

nr Pat 215284

na wynalazek pt. "Sposób mocowania pił na przecinarkach tarczowych"

 

twórcami są: dr hab. inż. Roman Wasielewski
                      prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski

 dokument patentowy nr Pat 215284
(WM)
         

Patent

nr Pat 215349 

na wynalazek pt. "Sposób impregnacji tkanin cząstkami nanosrebra"

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Jan Hupka
                      dr hab. inż. Adriana Zaleska
                      dr inż. Anna Zielińska
                      dr inż. Franiciszek Kozera    

 dokument patentowy nr Pat 215349
(WCh)
         

Patent

nr Pat 215378

na wynalazek pt. "Sposób i układ ostrzegania dla przejazdów kolejowych"

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                        
doc. dr hab. inż. Gustaw Budzyński

 dokument patentowy nr Pat 215378
(WETI)
         

Prawo z rejestracji

nr Wp 20120

na wzór przemysłowy pt. "Statek wodny zwłaszcza wycieczkowy"

 

twórcami są: dr hab. inż. Janusz Kozak
                      dr Paweł Gełesz

 świadectwo rejestracji nr Wp 20120
(WOiO)
(ASP-
AiW)