Patent

nr Pat 221322

na wynalazek pt. "Układ do monitorowania ćwiczeń rehabilitacyjnych wykonywanych przez pacjentów z wykorzystaniem aparatu do rehabilitacji schorzeń kręgosłupa"  

twórcami są: dr inż. Paweł Romanowski
                      mgr Andrzej Stolarz
                      mgr inż. Mateusz Pawelec

  dokument patentowy nr Pat 221322
(WM)
         

Patent

 

nr Pat 224250

na wynalazek pt. "Sposób lokalizacji obiektów lub miejsc w przestrzeni oraz urządzenie i układ do realizacji tego sposobu"  

twórcami są: dr inż. Adam Bujnowski
                     Przemysław Bujnowski
                     dr inż. Mariusz Kaczmarek
                     dr inż. Jacek Rumiński
                     dr hab. inż. Jerzy Wtorek 

  dokument patentowy nr Pat 224250
(WETI)
         

Patent

 

nr Pat 224331

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania mieszanin gazowych o żądanym składzie zwłaszcza zawierających substancje zapachowe oraz układ do wytwarzania mieszanin gazowych o żądanym składzie zwłaszcza zawierających substancje zapachowe"  

twórcami są: mgr inż. Cyprian Fijało 
                     dr inż. Tomasz Dymerski
                     dr inż. Jacek Gębicki
                     prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik 

  dokument patentowy nr Pat 224331
(WCh)
         

Patent

nr Pat 224522

na wynalazek pt. "Regulator przepływu"  

twórcą jest: dr hab. inż. Paweł Śliwiński

  dokument patentowy nr Pat 224522
(WM)
         

Patent

nr Pat 224702

na wynalazek pt. "System diagnozujący przysposobiony do identyfikacji stanu technicznego panwi łożysk ślizgowych, zwłaszcza okrętowych silników spalinowych tłokowych z zastosowaniem emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego"  

twórcami są: Wojciech Darski 
                     prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler
                     Piotr Darski 

  dokument patentowy nr Pat 224702
(WOiO)
         

Patent

nr Pat 224718

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi"  

twórcami są:  Witold Dytrych
                      prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska
                      dr inż. Anna Zielińska-Jurek
                      mgr inż. Anna Cybula
                      mgr inż. Anna Gołąbiewska
                      dr inż. Ewelina Grabowska
                      dr inż. Joanna Reszczyńska
                      dr inż. Marek Klein
                      mgr inż. Michał Nischk

  dokument patentowy nr Pat 224718
(WCh)
         

Patent

nr Pat 224722

na wynalazek pt. "System komputerowy i sposób korzystania z komputera"  

twórcami są:  prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                     dr. inż. Piotr Dalka

  dokument patentowy nr Pat 224722
(WETI)
         

Patent

nr Pat 224777

na wynalazek pt. "Urządzenie do pomiaru promienia położenia noży skrawających w głowicy strugarskiej"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski
                     dr inż. Jerzy Kapcia

  dokument patentowy nr Pat 224777
(WM)
         

Patent

nr Pat 224827

na wynalazek pt. "Urządzenie do ochrony morskich zapór minowych przed rozpoznaniem przez pojazdy głębinowe"  

twórcą jest: dr hab. inż. Lech Rowiński  prof. nadzw. PG

  dokument patentowy nr Pat 224827
(WOiO)
         

Patent

nr Pat 224861

na wynalazek pt. "Mikroemulsje"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Halina Szeląg
                     dr inż. Patrycja Szumała

  dokument patentowy nr Pat 224861
(WCh)
         

Patent

nr Pat 225159

na wynalazek pt. "Impaktor cięgnowy"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
                     dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG
                     Jakub Żelazkiewicz

  dokument patentowy nr Pat 225159
(WILiŚ)
         

Patent

nr Pat 225160

na wynalazek pt. "Impaktor piezoelektryczny"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
                     dr hab. inż. Magdalena Rucka, prof. nadzw. PG
                     mgr inż. Błażej Meronk
                     dr inż. Michał Hirsz

  dokument patentowy nr Pat 225160
(WILiŚ)
         

Patent

nr Pat 225161

na wynalazek pt. "Sposób modyfikacji miału gumowego"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk
                     dr inż. Krzysztof Formela

  dokument patentowy nr Pat 225161
(WCh)
         

Patent

nr Pat 225165

na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla łożyska tocznego"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225165
(WOiO)
         

Patent

nr Pat 225290

na wynalazek pt. "Uszczelnienie wielostopniowe z cieczą magnetyczną"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225290
(WOiO)
         

Patent

nr Pat 225291

na wynalazek pt. "Przepust wału obrotowego z uszczelnieniem ferromagnetycznym"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225291
(WOiO)
         

Patent

nr Pat 225299

na wynalazek pt. "Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego z cieczą magnetyczną"

 

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

    dokument patentowy nr Pat 225299
(WOiO)
         

Patent

nr Pat 225364

na wynalazek pt. "Sposób poprawy jakości brzmienia dźwięku w przenośnych urządzeniach elektronicznych i układ do realizacji tego sposobu"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
                     mgr inż. Piotr Hoffmann
                     mgr inż. Tomasz Sanner

  dokument patentowy nr Pat 225364
(WETI)
         

Prawo ochronne

nr Ru 68813

na wzór użytkowy pt. "Element przekryciowo-izolacyjny"  

twórcą jest mgr inż. Przemysław Kitowski   

  świadectwo ochronne nr Ru 68813
(WZiE)