Patent

nr Pat 225374

na wynalazek pt. "Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225374
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 225388

na wynalazek pt. "Układ do odśnieżania i oczyszczania płaskiego kolektora słonecznego i ogniwa fotowoltaicznego"  

twórcami są: dr inż. Jan Wajs
                     mgr inż. Tomasz Górski 

 dokument patentowy nr Pat 225388
(WM)
         

Patent

 

nr Pat 225391

na wynalazek pt. "Układ do poprawy jakości dźwięku cyfrowych urządzeń elektronicznych"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                      dr hab. inż. Piotr Suchomski 
                      dr inż. Piotr Odya                   
                      mgr inż. Kuba Lopatka

  dokument patentowy nr Pat 225391
(WETI)
         

Patent

nr Pat 225401

na wynalazek pt. "Hybrydowe uszczelnienie  wału obrotowego"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 225401
(WOiO)
         

Patent

nr Pat 225662

na wynalazek pt. "Giętki układ mikrofalowy zwłaszcza do powierzchni zakrzywionych"  

twórcami są: dr inż. Rafał Lech
                     prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur
                     dr inż. Wojciech Marynowski
                     dr inż. Adam Kusiek

  dokument patentowy nr Pat 225662
(WETI)
         

Patent

nr Pat 225689

na wynalazek pt. "Pocisk, zwłaszcza do amunicji snajperskiej" [Bullet, preferably for the sniper's ammunition]  

twórcami są:  prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
                      dr inż. Beata Świeczko-Żurek

  dokument patentowy nr Pat 225689
(WM)
         

Patent

nr Pat 225694

na wynalazek pt. "Układ do pozyskiwania energii fal morskich lub oceanicznych' [Method for obtaining sea or ocean waves energy]  

twórcami są:  prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski
                      
dr inż. Paweł Dymarski
                      Sławomir Klukowski

  dokument patentowy nr Pat 225694
(WOiO)
         

Prawo z rejestracji

nr Wp 23351

na wzór przemysłowy pt. "Stojak na deski do krojenia  

twórcami są: Agnieszka Ebertowska
                     Mateusz Gackowski 

  świadectwo z rejestracji nr Wp 23351
(WZiE)
         

Prawo z rejestracji

nr Wp 23408

na wzór przemysłowy pt. "Forma do wypieku chleba  

twórcami są: dr inż. Jan Wajs
                     mgr inż. Tomasz Górski 

  świadectwo z rejestracji nr Wp 23408
(WM)