Patent

nr Pat
225719

na wynalazek pt. "Układ do pomiaru czasu nadejścia sygnału w korelacyjnym odbiorniku sygnałów DS-CDMA"

Tytuł angielski: System for measuring the time of signal arrival in the DS-CDMA signal correlation-type receiver

 

twórcą jest: dr inż. Jarosław Sadowski    

 dokument patentowy nr Pat 225719
(WETI)
         

Patent

nr Pat
225746

na wynalazek pt. "Sposób ograniczenia wpływu odkształcenia napięcia sieci na dokładność pomiaru impedancji uziemienia metodą techniczną"

Tytuł angielski: Method for limiting the impact of the mains voltage deformation on the accuracy of measurement of the earthing impedance by technical method

 

twórcami są: dr inż. Michał Ziółko 
                     dr inż. Marek Wołoszyk doc. PG
                     
prof. dr hab. inż. Ryszard Roskosz

  dokument patentowy nr Pat 225746
(WEiA)
         

Patent

nr Pat
226010

na wynalazek pt. "Sposób wyznaczenia odporności na pękanie lub złamanie i sposób wyznaczenia wytrzymałości na ścinanie elementów wykonanych z materiałów ortotropowych, zwłaszcza z drewna"

Tytuł angielski: Method for determining the resistance to cracking or breaking and method for determining the resistance to shearing of elements produced from orthotropous materials, preferably from wood

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski
                     dr Jakub Sandak
                     dr  Anna Sandak
                     dr Mariapaola Riggio

 dokument patentowy nr Pat 226010
(WM)
         

Patent

nr Pat
226022

na wynalazek pt. "Sposób spektroskopii impedancyjnej powłok antykorozyjnych"

Tytuł angielski: Method of impedance spectroscopy of anticorrosive coatings

 

twórcą jest: dr inż. Michał Kowalewski

 dokument patentowy nr Pat 226022
(WETI)
         

Patent

nr Pat
226035

na wynalazek pt. "Sposób kanonicznej konwersji napięcia stałego i układ do realizacji tego sposobu"

Tytuł angielski: Method for canonical conversion of direct voltage and the circuit for execution of this method

 

twórcą jest: dr inż. Marek Makowski

 dokument patentowy nr Pat 226035
(WETI)
         

Patent

nr Pat
226484

na wynalazek pt. "Układ pośredniego przemiennika częstotliwości z quasi-rezonansowym  obwodem pośredniczącym"

Tytuł angielski: System of intermediate frequency converter with quasi-resonance intermediate circuit

 

twórcą jest: dr inż. Marek Turzyński

 dokument patentowy nr Pat 226484
(WEiA)
         

Patent

nr Pat
226485

na wynalazek pt. "Pięciofazowy zintegrowany filtr sinusoidalny i składowej wspólnej falownika napięcia"

Tytuł angielski: Five-phase sine-wave integrated filter and common component of voltage inverter

 

twórcami są: dr hab. inż. Jarosław Guziński,
                                           prof. nadzw. PG
                      mgr inż. Patryk Strankowski

  dokument patentowy nr Pat 226485 
(WEiA)
         

Patent

nr Pat
226163

na wynalazek pt. "Poprzeczno-wzdłużne łożysko hydrodynamiczne z wahliwymi segmentami, zwłaszcza do hydrozespołów o pionowych wałach"

Tytuł angielski: Cross-longitudinal hydrodynamic bearing with oscillating segments, especially for hydrosections with vertical shafts
 

twórcą jest: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

  dokument patentowy nr Pat 226163
(WM)
         

Patent

nr Pat
226192

na wynalazek pt. "Sposób i układ do zmniejszania błędów przekładnika prądowego"

Tytuł angielski: Method and the system for reducing errors of the current transformer

 

twórcami są: dr inż. Michał Ziółko 
                     dr inż. Marek Wołoszyk doc. PG

  dokument patentowy nr Pat 226192
(WEiA)
         

Patent

nr Pat
226193

na wynalazek pt. "Sposób i układ do zmniejszania błędów przekładnika prądowego poprzez sumowanie prądów"

Tytuł angielski: Method and the system for reducing errors of the current transformer through the summation of currents

 

twórcami są: dr inż. Michał Ziółko 
                     dr inż. Marek Wołoszyk doc. PG

  dokument patentowy nr Pat 226193
(WEiA)
         

Prawo
ochronne

nr Ru
69078

na wzór użytkowy pt. "Matryca przetworników ultradźwiękowych do bezkontaktowej interakcji użytkownika z urządzeniami mobilnymi"

Tytuł angielski: A matrix of ultrasonic transducers for contactless user interaction with mobile devices

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski 
                     mgr inż. Janusz Cichowski
                     dr inż. Michał Lech

  świadectwo ochronne nr Ru 69078
(WETI)