Patent

nr Pat
226010

na wynalazek pt. "Sposób wyznaczenia odporności na pękanie lub złamanie i sposób wyznaczenia wytrzymałości na ścinanie elementów wykonanych z materiałów ortotropowych, zwłaszcza z drewna"

Tytuł angielski: Method for determining the resistance to cracking or breaking and method for determining the resistance to shearing of elements produced from orthotropous materials, preferably from wood

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski
                     dr Jakub Sandak
                     dr  Anna Sandak
                     dr Mariapaola Riggio

 dokument patentowy nr Pat 226010
(WM)
         

Patent

nr Pat
226484

na wynalazek pt. "Układ pośredniego przemiennika częstotliwości z quasi-rezonansowym  obwodem pośredniczącym"

Tytuł angielski: System of intermediate frequency converter with quasi-resonance intermediate circuit

 

twórcą jest: dr inż. Marek Turzyński

 dokument patentowy nr Pat 226484
(WEiA)
         

Patent

nr Pat
226485

na wynalazek pt. "Pięciofazowy zintegrowany filtr sinusoidalny i składowej wspólnej falownika napięcia"

Tytuł angielski: Five-phase sine-wave integrated filter and common component of voltage inverter

 

twórcami są: dr hab. inż. Jarosław Guziński,
                                           prof. nadzw. PG
                      mgr inż. Patryk Strankowski

  dokument patentowy nr Pat 226485 
(WEiA)
         

Patent

nr Pat
226163

na wynalazek pt. "Poprzeczno-wzdłużne łożysko hydrodynamiczne z wahliwymi segmentami, zwłaszcza do hydrozespołów o pionowych wałach"

Tytuł angielski: Cross-longitudinal hydrodynamic bearing with oscillating segments, especially for hydrosections with vertical shafts
 

twórcą jest: prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk

  dokument patentowy nr Pat 226163
(WM)
         

Patent

nr Pat
226192

na wynalazek pt. "Sposób i układ do zmniejszania błędów przekładnika prądowego"

Tytuł angielski: Method and the system for reducing errors of the current transformer

 

twórcami są: dr inż. Michał Ziółko 
                     dr inż. Marek Wołoszyk doc. PG

  dokument patentowy nr Pat 226192
(WEiA)
         

Prawo z rejestracji

nr Wp
23351

na wzór przemysłowy pt. "Stojak na deski do krojenia  

twórcami są: Agnieszka Ebertowska
                     Mateusz Gackowski 

  świadectwo z rejestracji nr Wp 23351
(WZiE)
         

Prawo z rejestracji

nr Wp
23408

na wzór przemysłowy pt. "Forma do wypieku chleba  

twórcami są: dr inż. Jan Wajs
                     mgr inż. Tomasz Górski 

  świadectwo z rejestracji nr Wp 23408
(WM)