Prawo z rejestracji

nr Wp 20391

na wzór przemysłowy pt. "Krzesło"

 

twórcą jest: dr hab. inż. Adam Boryczko

 świadectwo rejestracji nr Wp 20391
(WM)
 
         

Patent

nr Pat 216186

na wynalazek pt. "Urządzenie do brykietowania materiałów sypkich zwłaszcza trocin i słomy"  

twórcą jest: dr inż. Ryszard Jasiński
                                   Dariusz Żarski

 dokument patentowy nr Pat 216186
(WM)
         

Patent

nr Pat 216395

na wynalazek pt. "Sposób i układ do pomiaru koncentracji jonów w roztworze"  

twórcą jest: dr inż. Maciej Kokot

 dokument patentowy nr Pat 216395
(WETI)
         

Patent

nr Pat 216396

na wynalazek pt. "Sposób i układ tłumienia echa akustycznego w terminalu VoIP"  

twórcą jest: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                               dr inż. Grzegorz Szwoch

 dokument patentowy nr Pat 216396
(WETI)
         

Patent

nr Pat 216462

na wynalazek pt. "Sposób usztywnienia dynamicznego wiotkiej rynny transportowej przenośnika wibracyjnego"  

twórcą jest: dr hab. inż. Tomasz Kucharski prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 216462
(WM)
         

Prawo ochronne

nr 261455

na znak towarowy 
Politechniki Gdańskiej
 
 świadectwo ochronne nr 261455
PG