Patent

nr Pat 222593

na wynalazek pt. "Sposób prowadzenia pomiarów właściwości utleniająco-redukujących badanych roztworów wodnych"  

twórcą jest: dr inż. Krzysztof Suchocki

  dokument patentowy nr Pat 222593
(WETI)
         

Patent

nr Pat 222601

na wynalazek pt. "Sposób prowadzenia pomiarów właściwości utleniająco-redukujących badanych roztworów wodnych"  

twórcą jest: dr inż. Krzysztof Suchocki

  dokument patentowy nr Pat 222601
(WETI)
         

Patent

nr Pat 222608

na wynalazek pt. "Sposób pomiaru ugięcia elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza budowlanych"  

twórcami są: dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz prof. nadzw. PG
                      mgr inż. Karol Daliga
                      prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz

  dokument patentowy nr Pat 222608
(WILiŚ)
         

Patent

nr Pat 222611

na wynalazek pt. "Sposób doboru uszczelnień do wału obrotowego, zwłaszcza uszczelek oraz urządzenie do realizacji tego sposobu"

 

twórcami są: dr hab. inż. Paweł Śliwiński
                      Kamil Łoś
                      Marek M. Maciejewski
                      Adam Lipski

  dokument patentowy nr Pat 222611
(WM)
         

Patent

nr Pat 222617

na wynalazek pt. "Foliowe łożysko ślizgowe poprzeczne, smarowane wodą, zwłaszcza do okrętowych wałów śrubowych, turbin wodnych i pomp wody"  

twórcą jest: dr inż. Artur Olszewski

  dokument patentowy nr Pat 222617
(WM)
         

Patent

nr Pat 222739

na wynalazek pt. "Kompozycja chitozanowa i sposób wytwarzania hydrożelowej membrany chitozanowej"  

twórcami sądr inż. Grzegorz Gorczyca
                      dr inż. Robert Tylingo
                      dr inż. Piotr Szweda
                      prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
                      prof. dr hab. inż. Maria Teresa Sadowska profesor emeritus PG
                      dr inż. Magdalena M. Zalewska

  dokument patentowy nr Pat 222739
(WCh)
         

Patent

nr Pat 222850

na wynalazek pt. "Sposób pomiaru czasu nadejścia sygnałów w systemie radiolokalizacyjnym opartym na technice DS-CDMA"  

twórcą jest: dr inż. Jarosław Sadowski

  dokument patentowy nr Pat 222850
(WETI)
         

Patent

nr Pat 223188

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi"  

twórcami są: Witold Dytrych
                      prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska
                      dr inż. Anna Zielińska-Jurek
                      Anna Cybula
                      Anna Gołąbiewska
                      dr inż. Ewelina Grabowska
                      mgr inż. Joanna Reszczyńska
                      dr inż. Marek Klein
                      mgr inż. Michał Nischk

  dokument patentowy nr Pat 223188
(WCh)
         

Patent

nr Pat 223134

na wynalazek pt. "Sposób poprawy zrozumiałości mowy w wielokanałowym sygnale multimedialnym, zwłaszcza wizyjno-fonicznym i układ do realizacji tego sposobu"  

twórcami sąmgr inż. Kuba Łopatka
                      prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

  dokument patentowy nr Pat 223134
(WETI)
         

Patent

nr Pat 223226

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania segmentowych poliuretanów"  

twórcami są: dr inż. Justyna Kucińska-Lipka
                      prof. dr hab. inż. Helena Janik
                      dr inż. Iwona Gibas
                      Andrzej Stelmasik
                      Michał Janowicz

 dokument patentowy nr Pat 223226
(WCh)
         

Patent

nr Pat 223254

na wynalazek pt. "Układ pneumatyczny z odzyskiwaniem energii do napędu pojazdu mechanicznego"  

twórcą jest: dr inż. Ryszard Jasiński

 dokument patentowy nr Pat 223254
(WM)
         

Patent

nr Pat 223280

na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania chitozanowo-białkowego materiału biopolimerowego"  

twórcami są:dr inż. Grzegorz Gorczyca
                      dr inż. Robert Tylingo
                      dr inż. Piotr Szweda
                      prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski
                      prof. dr hab. inż. Maria Teresa Sadowska profesor emeritus PG
                      dr inż. Magdalena M. Zalewska

 dokument patentowy nr Pat 223280
(WCh)
         

Patent

nr Pat 223547

na wynalazek pt. "Sposób i układ do badań diagnostycznych silnika indukcyjnego, zwłaszcza jego łożysk"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski
                   mgr inż. Tomasz Bloch

 dokument patentowy nr Pat 223547
(WEiA)
         

Patent

nr Pat 223670

na wynalazek pt. "Urządzenie do nauki chodzenia i pływania"      

twórcami są: mgr inż. Monika Wilczyńska
                   dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG

 dokument patentowy nr Pat 223670
(WM)
         

Patent

nr Pat 223677

na wynalazek pt. "Stanowisko do badań odporności obiektów budowlanych na obciążenia dynamiczne, zwłaszcza wstrząsy górnicze i trzęsienia"      

twórcą jest: prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

 dokument patentowy nr Pat 223677
(WILiŚ)
         

Patent

nr Pat 223681

na wynalazek pt. "Roztwór srebra koloidalnego i sposób jego wytworzenia"      

twórcą jest: dr hab. inż. Marek Lieder

 dokument patentowy nr Pat 223681
(WCh)
         

Patent

nr Pat 223813

na wynalazek pt. "Układ do miksowania dźwięku"      

twórcami są: dr inż. Michał Lech
                   prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
                   prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

 dokument patentowy nr Pat 223813
(WETI)
         

Patent

nr Pat 223888

na wynalazek pt. "Układ do wizyjnego monitorowania obiektów, zwłaszcza towarów w punktach handlowych"      

twórcami są: mgr inż. Janusz Cichowski
                     prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

 dokument patentowy nr Pat 223888
(WETI)
         

Prawo
ochronne
nr 285538

na znak towarowy Politechniki Gdańskiej  
 świadectwo ochronne nr 285538
Politechnika
Gdańska
         

Prawo
ochronne
nr 285539

na znak towarowy Politechniki Gdańskiej  
 świadectwo ochronne nr 285539
Politechnika
Gdańska
         

Prawo
ochronne
nr 285540

na znak towarowy Politechniki Gdańskiej  
 świadectwo ochronne nr 285540
Politechnika
Gdańska
         

Patent

nr Pat 223907

na wynalazek pt. "Płynowa maszyna wyporowa z mechanizmem satelitowym o odwróconej kinematyce"      

twórcami są: dr inż. Paweł Śliwiński
                   mgr inż. Piotr Patrosz
                   dr hab. inż. Leszek Osiecki 

 dokument patentowy nr Pat 223907
(WM)
         

Patent

nr Pat 223890

na wynalazek pt. "Mikrofalowy przesuwnik fazy  

twórcami są: dr inż. Adam Kusiek
                   dr inż. Wojciech Marynowski
                   prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur 

 dokument patentowy nr Pat 223890
(WETI)
         

Patent

nr Pat 223946

na wynalazek pt. "Sposób dezodoryzacji ciekłych produktów pirolizy odpadów tworzyw sztucznych"   

twórcami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
                   dr inż. Katarzyna Januszewicz 

 dokument patentowy nr Pat 223946
(WCh)
         

Patent

nr Pat 223940

na wynalazek pt. "Układ diagnozujący przysposobiony do identyfikacji stanu technicznego śruby napędowej o skoku nastawnym dla potrzeb sterowania jej działaniem, zwłaszcza na statkach morskich  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler
                     dr inż. Janusz Fydrych 

 dokument patentowy nr Pat 223940
(WOiO)
         

Patent

nr Pat 223933

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania biopoliuretanów  

twórcami są: dr inż. Ewa Głowińska
                     dr hab. inż. Janusz Datta, prof. nadzw. PG
                     prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk 

 dokument patentowy nr Pat 223933
(WCh)
         

Patent

nr Pat 221524

na wynalazek pt. "Sposób absolutnego pomiaru położenia za pomocą liniału znacznikowego i kamery cyfrowej, zwłaszcza zespołów maszyn wykonujących ruch prostoliniowy  

twórcą jest: dr inż. Wojciech Blacharski

 dokument patentowy nr Pat 221524
(WM)
         

Patent

nr Pat 223973

na wynalazek pt. "Urządzenie do fotokatalitycznego usuwania lotnych zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych oraz mikroorganizmów zwłaszcza z układu klimatyzacji pojazdów mechanicznych  

twórcami są: Witold Dytrych
                      prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska
                      dr inż. Anna Zielińska-Jurek
                      Anna Cybula
                      Anna Gołąbiewska
                      dr inż. Ewelina Grabowska
                      mgr inż. Joanna Reszczyńska
                      dr inż. Marek Klein
                      mgr inż. Michał Nischk

 dokument patentowy nr Pat 223973
(WCh)