Patent

nr Pat 215033 

na wynalazek pt. "Pojazd do niszczenia min morskich"

 

twórcą jest dr hab. inż. Lech Rowiński   

 dokument patentowy nr Pat 215033
(WOiO)
         

Prawo ochronne

nr Ru 66828

na wzór użytkowy pt. "Materiał przekryciowo-izolacyjny"

 

twórcą jest mgr inż. Przemysław Kitowski   

 świadectwo ochronne nr Ru 66828
(WZiE)