Prawo
ochronne

nr Ru 
67614

na wzór użytkowy pt. "Opaska chłodząca do naczyń na ciecze, zwłaszcza na napoje spożywcze"  

twórcą jest: mgr inż. Przemysław Kitowski

 świadectwo ochronne nr Ru 67614
(WZiE)