Patent

 

nr Pat 219139

na wynalazek pt. "Układ do oczyszczania ścieków sanitarno-bytowych generowanych na małych i średnich jednostkach pływających"

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Jan Hupka
                      prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska

    dokument patentowy nr Pat 219139
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 219147

na wynalazek pt. "Układ do kompensacji luzów osiowych w hydraulicznej satelitowej maszynie wyporowej"

 

twórcą jest:  dr inż. Paweł Śliwiński

    dokument patentowy nr Pat 219147
(WM)
         

Patent

 

nr Pat 220589

na wynalazek pt. "Sposób ulepszania własności spoin i zgrzein w polimerach termoplastycznych"

 

twórcami są: dr inż. Cezary Żrodowski
                      dr inż. Leszek Matuszewski

    dokument patentowy nr Pat 220589
(WOiO)