Centrum Wspierania Innowacji PATLIB Centrum Wspierania Innowacji PATLIB


Poszukujesz informacji patentowej  w Gdańsku ?   Zapraszamy do Ośrodka Informacji Patentowej w Gdańsku  kontakt:   tel/fax: +48 (58) 347 10 66   tel: +48 (58) 348 66 33 ale to...

Archiwum CWI PATLIB wydarzenia Archiwum CWI PATLIB wydarzenia


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na cykl międzynarodowych seminariów eksperckich „Roving Seminars” Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO): Kraków,...

Konkurs dla badaczek „Innowacja jest Kobietą” Konkurs dla badaczek „Innowacja jest Kobietą”


Zapraszamy do konkursu „Innowacja jest Kobietą” Termin nadsyłania zgłoszeń do ósmej edycji konkursu pod hasłem „Innowacja jest Kobietą” to 15 lutego 2018 . Konkurs organizuje Fundacja...

Informacja patentowa Gdańsk, Trójmiasto, pomorskie - wynalazek, patent Informacja patentowa Gdańsk, Trójmiasto, pomorskie - wynalazek, patent


   NOWA OFERTA w Ośrodku  Informacji Patentowej w Gdańsku  - baza patentowa komercyjna  PatBase     Baza umożliwia wyszukiwanie patentów z całego świata  oraz analizy patentów...

Formularze Formularze


Druk zgłoszenia projektu wynalazczego Druk zgłoszenia rozwiązania innowacyjnego Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie projektu wynalazczego Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie...

Programy i inicjatywy wspierające poprzez wiedzę i dofinansowanie Programy i inicjatywy wspierające poprzez wiedzę i dofinansowanie


Czym jest  Informacja Patentowa? Jak można ją wykorzystać?   Zapisz się na szkolenie z baz patentowych dzwoniąc pod numer   +48 (58) 347 10 66    +48...

"Teraz Polska" "Teraz Polska"


   FUNDACJA  POLSKIEGO   GODŁA PROMOCYJNEGO

Pracownicy Zespołu Pracownicy Zespołu


Koordynator Zespołu, Rzecznik patentowy mgr Małgorzata Kluczyk Gmach B, pok. 608 (58) 348 61 80 malgorzata.kluczyk@pg.edu.pl   Pełnomocnik ds. Gospodarki Innowacyjnej, Rzecznik patentowy ...

Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO - ochrona własności intelektualnej za granicą Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO - ochrona własności intelektualnej za granicą


Międzynarodowe seminaria eksperckie WIPO poświęcone ochronie własności intelektualnej za granicą Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na cykl międzynarodowych seminariów...

III kwartał '17 III kwartał '17


Patent nr Pat 225719 na  wynalazek  pt. "Układ do pomiaru czasu nadejścia sygnału w korelacyjnym odbiorniku sygnałów DS-CDMA" Tytuł angielski: System for measuring the...

Patent

 

nr Pat 220973

na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego"

 

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

    dokument patentowy nr Pat 220973
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 220977

na wynalazek pt. "Startery oligonukleotydowe do reakcji amplifikacji DNA kodującego białko syntazy trehalozy Deinococcus geothermalis DSMZ 11300, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych Ndel i Xhol, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego z metką oligohistydynową syntazy trehalozy (ST) Deinococcus geothermalis DSMZ 11300"

 

twórcami są: dr inż. Paweł Filipkowski
                      prof. dr hab. Józef Synowiecki
                      mgr inż. Agnieszka Felczykowska
                      mgr inż. Olga Pietrow
                      mgr inż. Anna Panek

    dokument patentowy nr Pat 220977
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 220985

na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do mocowania przedmiotów na linach lub łańcuchach"

 

twórcami są: mgr inż. Ryszard Partycki
                      mgr inż. Bogumił Porala
                      dr hab. inż. Lech Rowiński

    dokument patentowy nr Pat 220985
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221064

na wynalazek pt. "Urządzenie do wodowania, zwłaszcza autonomicznych pojazdów głębinowych"  

twórcami są: dr hab. inż. Lech Rowiński
                      mgr inż. Bogumił Porala                      

  dokument patentowy nr Pat 221064
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221088

na wynalazek pt. "Układ i sposób do poligeneracyjnego zasilania w media energetyczne budynków, zwłaszcza mieszkalnych"  

twórcami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
                      mgr inż. Michał Modzelewski
                      dr inż. Robert Matysko
                      prof. dr hab. inż. Jan Kiciński                  
                      Katarzyna Bogucka

  dokument patentowy nr Pat 221088
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 221137

na wynalazek pt. "Pasmowo-przepustowy filtr mikrofalowy"  

twórcami są: dr inż. Łukasz Szydłowski
                      dr inż. Adam Lamęcki
                      prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

  dokument patentowy nr Pat 221137
(WETI)