Roving Seminars - spotkania on-line organizowane przez WIPO Urząd Patentowy RP uprzejmie informuje, że Światowa Organizacja Własności Roving Seminars - spotkania on-line organizowane przez WIPO Urząd Patentowy RP uprzejmie informuje, że Światowa Organizacja Własności

Roving Seminars - spotkania on-line organizowane przez WIPO Urząd Patentowy RP uprzejmie informuje, że Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) zaprasza na serię spotkań on-line z...

innowacyjność pomoce_konkursy innowacyjność pomoce_konkursy

20 maja 2020 r. (środa) w godz. 13:00-15:00. Webinarium Urzędu Patentowego RP pt. „Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych...

Centrum Wspierania Innowacji PATLIB Centrum Wspierania Innowacji PATLIB

ZAPRASZAMY do Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB w Gdańsku Politechnika Gdańska    +48 (58) 347 10 66    +48 (58) 348 66 33                                             ...

Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2020 - na Politechnice Gdańskiej 24 kwietnia Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2020 - na Politechnice Gdańskiej 24 kwietnia

Światowy Dzień Własności Intelektualnej 2020 - na Politechnice Gdańskiej 24 kwietnia
W związku z obchodzonym co roku Światowym Dniem Własności Intelektualnej, IP DAY 2020, Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB,  zaprasza do bezpłatnych konsultacji w zakresie informacji patentowej,  a ...

Webinaria z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej Webinaria z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej

17/04/2020 Urząd Patentowy RP przy współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) od lat organizuje konferencję z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej (IP Day),...

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W CELU ZGŁOSZENIA ROZWIĄZANIA WYNALAZCZEGO w POLITECHNICE GDAŃSKEJ INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W CELU ZGŁOSZENIA ROZWIĄZANIA WYNALAZCZEGO w POLITECHNICE GDAŃSKEJ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W CELU ZGŁOSZENIA ROZWIĄZANIA WYNALAZCZEGO w POLITECHNICE GDAŃSKEJ  (zgłoszenie projektu wynalazczego jest konieczne celem przygotowania zgłoszenia patentowego przez Zespół...

Tarcza antykryzysowa a postępowanie przed UPRP, webinarium 08.04.2020 r. o godz. 12:00 Tarcza antykryzysowa a postępowanie przed UPRP, webinarium 08.04.2020 r. o godz. 12:00

Tarcza antykryzysowa a postępowanie przed UPRP, webinarium 08.04.2020 r. o godz. 12:00
Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie tzw. tarczy antykryzysowej pojawił się szereg pytań odnośnie terminów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.        Serdecznie zapraszamy na ...

Archiwum CWI PATLIB wydarzenia Archiwum CWI PATLIB wydarzenia

  Zapraszamy do  GALERII ŚWIĄTECZNYCH WYNALAZKÓW   WIĘCEJ KLIK                WIĘCEJ KLIK Konkursy, konkursy, Laureaci  -  Uroczystość wręczenia nagród laureatom  ...

Pracownicy Zespołu Pracownicy Zespołu

Koordynator Zespołu, Rzecznik patentowy dr Justyna Pawłowska Gmach B, pok. 606 (58) 348 66 33 juspawlo@pg.edu.pl Rzecznik patentowy mgr Bogdan Niesiobędzki Gmach B, pok. 606 (58) 348 66...

Patent

 

nr Pat 220973

na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego"

 

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

    dokument patentowy nr Pat 220973
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 220977

na wynalazek pt. "Startery oligonukleotydowe do reakcji amplifikacji DNA kodującego białko syntazy trehalozy Deinococcus geothermalis DSMZ 11300, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych Ndel i Xhol, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego z metką oligohistydynową syntazy trehalozy (ST) Deinococcus geothermalis DSMZ 11300"

 

twórcami są: dr inż. Paweł Filipkowski
                      prof. dr hab. Józef Synowiecki
                      mgr inż. Agnieszka Felczykowska
                      mgr inż. Olga Pietrow
                      mgr inż. Anna Panek

    dokument patentowy nr Pat 220977
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 220985

na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do mocowania przedmiotów na linach lub łańcuchach"

 

twórcami są: mgr inż. Ryszard Partycki
                      mgr inż. Bogumił Porala
                      dr hab. inż. Lech Rowiński

    dokument patentowy nr Pat 220985
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221064

na wynalazek pt. "Urządzenie do wodowania, zwłaszcza autonomicznych pojazdów głębinowych"  

twórcami są: dr hab. inż. Lech Rowiński
                      mgr inż. Bogumił Porala                      

  dokument patentowy nr Pat 221064
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221088

na wynalazek pt. "Układ i sposób do poligeneracyjnego zasilania w media energetyczne budynków, zwłaszcza mieszkalnych"  

twórcami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
                      mgr inż. Michał Modzelewski
                      dr inż. Robert Matysko
                      prof. dr hab. inż. Jan Kiciński                  
                      Katarzyna Bogucka

  dokument patentowy nr Pat 221088
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 221137

na wynalazek pt. "Pasmowo-przepustowy filtr mikrofalowy"  

twórcami są: dr inż. Łukasz Szydłowski
                      dr inż. Adam Lamęcki
                      prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

  dokument patentowy nr Pat 221137
(WETI)