Światowy Dzień Własności Intelektualnej - 26 kwietnia 2019 - na Politechnice Gdańskiej

Każdego 26 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Własności Intelektualnej.

Jest to okazja by wspomnieć jaką rolę prawa własności intelektualnej (IP) odgrywają w aktywowaniu kreatywności,
w rozwoju dróg innowacji.

 


Tegoroczna kampania Światowego Dnia Własności Intelektualnej - Reach for Gold - przybliża nam świat sportu.
Bada, w jaki sposób innowacje, kreatywność i prawa własności intelektualnej,
wspierają rozwój sportu i radość z niego płynącą na całym świecie.
 

26 KWIETNIA 2019 ZAPRASZAMY NA - KONSULTACJE i SZKOLENIA w Ośrodku Informacji Patentowej PATLIB przy Politechnice Gdańskiej w Zespole Rzeczników Patentowych:

 

KIEDY:  26 KWIETNIA 2019  (PT)

 

KONSULTACJE  Z RZECZNIKIEM PATENTOWYM: 10.00-16.00 (bez zapisów)


SZKOLENIA - Bądź szybszy niż konkurencja! NOWA BAZA PATENTOWA ESPACENET
GRUPA I.   9.00 - 10.30
GRUPA II. 11.00 - 12.30
GRUPA III. 13.00 - 14.30

Zapisy: +48 58 347 10 66 lub linkaro@pg.edu.plGDZIE:    Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB
Politechnika Gdańska - Zespół Rzeczników Patentowych
ul. G. Narutowicza 11/12
Gmach 10, pokój 605.

 
 
 
 

Patent

 

nr Pat 220973

na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego"

 

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

    dokument patentowy nr Pat 220973
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 220977

na wynalazek pt. "Startery oligonukleotydowe do reakcji amplifikacji DNA kodującego białko syntazy trehalozy Deinococcus geothermalis DSMZ 11300, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych Ndel i Xhol, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego z metką oligohistydynową syntazy trehalozy (ST) Deinococcus geothermalis DSMZ 11300"

 

twórcami są: dr inż. Paweł Filipkowski
                      prof. dr hab. Józef Synowiecki
                      mgr inż. Agnieszka Felczykowska
                      mgr inż. Olga Pietrow
                      mgr inż. Anna Panek

    dokument patentowy nr Pat 220977
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 220985

na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do mocowania przedmiotów na linach lub łańcuchach"

 

twórcami są: mgr inż. Ryszard Partycki
                      mgr inż. Bogumił Porala
                      dr hab. inż. Lech Rowiński

    dokument patentowy nr Pat 220985
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221064

na wynalazek pt. "Urządzenie do wodowania, zwłaszcza autonomicznych pojazdów głębinowych"  

twórcami są: dr hab. inż. Lech Rowiński
                      mgr inż. Bogumił Porala                      

  dokument patentowy nr Pat 221064
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221088

na wynalazek pt. "Układ i sposób do poligeneracyjnego zasilania w media energetyczne budynków, zwłaszcza mieszkalnych"  

twórcami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
                      mgr inż. Michał Modzelewski
                      dr inż. Robert Matysko
                      prof. dr hab. inż. Jan Kiciński                  
                      Katarzyna Bogucka

  dokument patentowy nr Pat 221088
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 221137

na wynalazek pt. "Pasmowo-przepustowy filtr mikrofalowy"  

twórcami są: dr inż. Łukasz Szydłowski
                      dr inż. Adam Lamęcki
                      prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

  dokument patentowy nr Pat 221137
(WETI)