XV międzynarodowe sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”

„Sztuczna inteligencja a ochrona własności intelektualnej” to tytuł organizowanego w dniach 5-6 września 2019 r. w Krakowie przez Urząd Patentowy RP XV międzynarodowego sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”.

Na rynku pojawiaja się coraz większa liczba rozwiązań opartych o sieci neuronowe i robotykę.

Szacuje się, że sztuczna inteligencja znacznie przyczyni się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego Polski w ciągu najbliższych lat.
ALE jest pewien warunek - konieczna jest efektywna ochrona tego rodzaju rozwiązań.

Tytuły poszczególnych paneli:

 1. Sztuczna inteligencja a rozwój gospodarczy
 2. Człowiek w procesie nowoczesnej produkcji
 3. Ochrona prawami własności intelektualnej rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję
 4. Szanse i zagrożenia sztucznej inteligencji w kontekście systemu ochrony własności intelektualnej
 5. Własność intelektualna skutecznym narzędziem rozwoju, nie tylko sztucznej inteligencji
 6. Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym
 7. Artificial Intelligence + Intellectual Property = Success!
 8. Formy wsparcia finansowego działalności innowacyjnej opartej na sztucznej inteligencji 
   

Sympozjum ma charakter otwarty i jest nieodpłatne.
Zapraszamy!

Rejestracja na sympozjum

 Plakat XV Międzynarodowego Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”

Międzynarodowe Sympozjum z cyklu Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce finansowane jest w ramach pisemnej informacji nr 1/WM-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działaność upowszechniającą naukę 


Patent

 

nr Pat 220973

na wynalazek pt. "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego"

 

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

  dokument patentowy nr Pat 220973
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 220977

na wynalazek pt. "Startery oligonukleotydowe do reakcji amplifikacji DNA kodującego białko syntazy trehalozy Deinococcus geothermalis DSMZ 11300, sekwencja DNA wraz z miejscami rozpoznania dla enzymów restrykcyjnych Ndel i Xhol, wektor ekspresyjny i sposób jego otrzymywania, rekombinantowy szczep Escherichia coli BL21 (DE3) pLysS i jego sposób otrzymywania oraz sposób wytwarzania białka rekombinantowego z metką oligohistydynową syntazy trehalozy (ST) Deinococcus geothermalis DSMZ 11300"

 

twórcami są: dr inż. Paweł Filipkowski
                      prof. dr hab. Józef Synowiecki
                      mgr inż. Agnieszka Felczykowska
                      mgr inż. Olga Pietrow
                      mgr inż. Anna Panek

  dokument patentowy nr Pat 220977
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 220985

na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do mocowania przedmiotów na linach lub łańcuchach"

 

twórcami są: mgr inż. Ryszard Partycki
                      mgr inż. Bogumił Porala
                      dr hab. inż. Lech Rowiński

  dokument patentowy nr Pat 220985
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221064

na wynalazek pt. "Urządzenie do wodowania, zwłaszcza autonomicznych pojazdów głębinowych"  

twórcami są: dr hab. inż. Lech Rowiński
                      mgr inż. Bogumił Porala                      

  dokument patentowy nr Pat 221064
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 221088

na wynalazek pt. "Układ i sposób do poligeneracyjnego zasilania w media energetyczne budynków, zwłaszcza mieszkalnych"  

twórcami są: prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska
                      mgr inż. Michał Modzelewski
                      dr inż. Robert Matysko
                      prof. dr hab. inż. Jan Kiciński                  
                      Katarzyna Bogucka

  dokument patentowy nr Pat 221088
(WCh)
         

Patent

 

nr Pat 221137

na wynalazek pt. "Pasmowo-przepustowy filtr mikrofalowy"  

twórcami są: dr inż. Łukasz Szydłowski
                      dr inż. Adam Lamęcki
                      prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski

  dokument patentowy nr Pat 221137
(WETI)