Patent

nr Pat 215947

na wynalazek pt. "Mieszanina betonowa zwłaszcza do wytwarzania strunobetonowych słupów wirowanych i sposób wytwarzania tych słupów"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk
                      dr inż. Łukasz Piszczyk
                      dr hab. inż. Janusz Datta
                      dr inż. Michał Strankowski
                      mgr inż. Magdalena Danowska
                      Joanna Gortych
                      Jacek Cukrowski
                      Przemysław Kotewicz

 dokument patentowy nr Pat 215947
(WCh)
         

Patent

nr Pat 215971

na wynalazek pt. "Maszyna hydrostatyczna wielotłoczkowa osiowa"  

twórcą jest: dr hab. inż. Leszek Osiecki

 dokument patentowy nr Pat 215971
(WM)
         

Patent

nr Pat 215981

na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do ulepszania własności wewnętrznych powierzchni rurociągów wykonanych z materiałów termoplastycznych"  

twórcami są: dr inż. Cezary Żrodowski
                      dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 215981
(WOiO)
         

Patent

nr Pat 215994

na wynalazek pt. "Sposób regulacji maszyną pierścieniową zasilaną z falownika prądu"

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński
                      dr inż. Marcin Morawiec

 dokument patentowy nr Pat 215994
(WEiA)
         

Patent

nr Pat 216082

na wynalazek pt. "Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie magnetyczne wałka"

 

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 216082
(WOiO)
         

Patent

nr Pat 216096

na wynalazek pt. "Kompozyty poliuretanowo-gumowe sieciowane związkami nienasyconymi oraz sposób ich otrzymywania"

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Adolf Balas
                      prof. dr hab. inż. Helena Janik
                      dr inż. Maciej Sienkiewicz
                      dr inż. Justyna Kucińska-Lipka

 dokument patentowy nr Pat 216096
(WCh)