Patent

nr Pat 216753

na wynalazek pt. "Sposób wykonywania  destylacji symulowanej"  

twórcami są: prof. dr hab. inż.  Marian Kamiński prof. zw. PG
                         dr inż. Grzegorz Boczkaj

 dokument patentowy nr Pat 216753
(WCh)
         

Patent

nr Pat 216754

na wynalazek pt. "Sposób ciągłego wzbogacania lotnych związków chlorowcowo-organicznych i układ analizatora do pomiaru śladowych zawartości lotnych związków chlorowcowo-organicznych"  

twórcami są: prof. dr hab. inż.  Marian Kamiński prof. zw. PG
                        mgr inż. Marek Klein
                        mgr inż. Łukasz Heda

 dokument patentowy nr Pat 216754
(WCh)
         
 Patent

nr Pat 217312

na wynalazek pt. "Sposób regulacji transformatorów zasilających sieć rozdzielczą"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Zbigniew Szczerba
                        dr inż. Robert Małkowski
dokument patentowy nr Pat 217312

(WEiA)
         

Patent

nr Pat 217272

na wynalazek pt. "Statek głębinowy zdalnie sterowany"  

twórcami są: dr hab. inż. Lech Rowiński   
                         Maciej Kaczmarczyk
                         dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 217272
(WOiO)

Prawo
ochronne

nr Ru 
67362

na wzór użytkowy pt. "Stanowisko laboratoryjne do badań energetycznych wielosymptomowego zmęczenia wysokocyklowego materiałów konstrukcyjnych prostych układów mechanicznych"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
                        mgr inż. Andrzej Kaczmarski

 świadectwo ochronne nr Ru 67362
(WOiO)