Patent

nr Pat 217325

na wynalazek pt. "Zaadaptowana do zimna β-D-galaktozydaza Arthrobacter sp. 32c, sposób jej otrzymywania oraz sekewncje i szczepy wykorzystane w tym sposobie"  

twórcami są:  mgr inż. Anna Pawlak
                         dr inż. Marta Wanarska
                         Arkadiusz Popinigis
                         prof. dr hab. Józef Kur prof. zw. PG

 dokument patentowy nr Pat 217325
(WCh)
         

Patent

nr Pat 217344

na wynalazek pt. "Uszczelnienie pędnika wodnego pierścieniowego"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 217344
(WOiO)
         
 Patent

nr Pat 217350

Własność: 
PG
+
Stosowanie Maszyn
+
Hydromasz

na wynalazek pt. "Kanały dopływu i odpływu w płytach bocznych satelitowego mechanizmu roboczego maszyny wyporowej"  

twórcami są: dr inż. Paweł Śliwiński
                        Piotr Śliwiński
                        Szwajca Tadeusz

 dokument patentowy nr Pat 217350
(WM)
         

Patent

nr Pat 217363

Własność: 
PG
+
Stosowanie Maszyn
+
Hydromasz

na wynalazek pt. "Kanały dopływu i odpływu w płytach bocznych satelitowego mechanizmu roboczego maszyny wyporowej"  

twórcami są: dr inż. Paweł Śliwiński
                        Piotr Śliwiński
                        Szwajca Tadeusz

 dokument patentowy nr Pat 217363
(WM)
         

Patent

nr Pat 217414

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania ditlenku tytanu domieszkowanego jodem"  

twórcami są: prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak   
                         Katarzyna Szybowska
                         Wojciech Szyszko
                         Filip Szyler

 dokument patentowy nr Pat 217414
(WCh)
         

Patent

nr Pat 217841

na wynalazek pt. "Poprzeczne łożysko ślizgowe smarowane cieczą magnetyczną"  

twórcą jest: dr inż. Leszek Matuszewski

 dokument patentowy nr Pat 217841
(WOiO)
         

Patent

nr Pat 217843

na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania elastomerów poliuretanowych"  

twórcami są: dr hab. inż. Janusz Datta           
                         prof. dr hab. inż. Józef T. Haponiuk
                         Andrzej Stelmasik

 dokument patentowy nr Pat 217843
(WCh)
         

Prawo
ochronne

nr Ru 
67312

na wzór użytkowy pt. "Szkielet urządzenia do mobilnego monitoringu zanieczyszczeń gazowych powietrza"  

twórcami są: prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski
                        prof. dr hab. Jacek Namieśnik prof. zw. PG
                        dr hab. inż. Jacek Stefański
                        dr inż. Jarosław Sadowski
                        Krystyna Szymańska
                        prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki
                        prof. zw. PG

 świadectwo ochronne nr Ru 67312
(WETI)
         

Prawo
z rejestracji

nr Wp
20892

na wzór przemysłowy pt. "Kałamarz"  

twórcami są: dr inż. arch. Ksenia Piątkowska
             dr hab. inż. arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska 
                                                                      prof. nadzw. PG

   świadectwo rejestracji nr Wp 20892
(WA)