Patent

 

nr Pat 221885

na wynalazek pt. "Sposób i układ do wspomagania terapii resynchronizującej serca"  

twórcami są: dr hab. inż. Jerzy Wtorek  
                      mgr inż. Magdalena Lewandowska
                      dr n. med. Leszek Mierzejewski
                      dr inż. Adam Bujnowski

  dokument patentowy nr Pat 221885
(WETI)
         

Patent

 

nr Pat 222009

na wynalazek pt. "Urządzenie do pomiaru wydłużenia liny i siły w linie okrętowej lub holowniczej"  

twórcą jest: dr hab. inż. Lech Rowiński   

  dokument patentowy nr Pat 222009
(WOiO)
         

Patent

 

nr Pat 222026

na wynalazek pt. "Sposób prowadzenia treningu słuchowo-wzrokowego, zwłaszcza u osób z zaburzeniami lateralnymi"

 

twórcami są: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
                      mgr inż. Łukasz Kosikowski
                      dr inż. Piotr Odya
                      mgr inż. Andrzej Kupryjanow
                      dr hab. inż. Piotr Suchomski

    dokument patentowy nr Pat 222026
(WETI)
         

Prawo
ochronne              

 

nr Ru
68518

na wzór użytkowy pt. "Element przekryciowo-izolacyjny"                                                         

 

twórcami są: mgr inż. Przemysław Kitowski
                      mgr inż. Katarzyna Jakubczyk

  świadectwo ochronne nr Ru 68518
 (WZiE)