Zapraszamy do wykonania testu dla Twojej firmy. 

 Raport wyniku testu jest bezpłatny!

 

IP Responce
narzędzie udostępnione polskim użytkownikom, 
opracowane przez Duński Urząd Patentów i Znaków Towarowych, dzięki współpracy
i za pośrednictwem Urzędu Patentowego RP.
Udostępnienie w ramach projektu IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY (Korzystanie z własności intelektualnej w Unii Europejskiej) realizowanego w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). 

 

Test pozwoli :

  • ocenić działania Twojej firmy w dziedzinie własności intelektualnej,
  • pokaże, czy Twoja firma stosuje strategie, procesy oraz odpowiedni podział odpowiedzialności w odniesieniu do kapitału intelektualnego.

 

Na wyykonanie testu potrzeba około 10-12 minut.  
Jego wyniki pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie,
czy Twoja firma osiąga optymalne zyski dzięki kapitałowi intelektualnemu.
Test składa się z 20 pytań podzielonych według czterech kategorii tematycznych.

 

Po wypełnieniu i przesłaniu testu przekazywany jest raport, który może okazać się pomocny w pracy z własnością intelektualną.
Udzielone odpowiedzi i dane umieszczone w teście pozostaną anonimowe i będą one przechowywane w bazie danych, mogą zostać użyte w celach statystycznych.

Test pytania 
Przykładowy raport

 

Narzędzie IP Responce udostępnione jest na stronie internetowej:
http://ipresponse.uprp.pl/web/index.php?lang=pl