INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W CELU ZGŁOSZENIA ROZWIĄZANIA WYNALAZCZEGO w PG

(Zgłoszenie projektu wynalazczego jest konieczne celem przygotowania zgłoszenia patentowego przez Zespół Rzeczników Patentowych /ZRP/ lub inne Kancelarie Patentowe.
Zgodnie z Regulaminem zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na PG, w pierwszej kolejności należy dokonać właściwego zgłoszenia projektu wynalazczego w Zespole Rzeczników Patentowych PG i systemie Moja PG.)     

UWAGA! NIE UJAWNIAĆ ROZWIĄZANIA PUBLICZNIE PRZED OSATECZNYM DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PRZEZ RZECZNIKA PATENTOWEGO W URZĘDZIE PATENTOWYM