WYBRANY ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA

GDAŃSKIEGO ODDZIAŁU ZMRP

Kadencja 2016 - 2019

 

Skład osobowy Zarządu:

 

Przewodniczący:                         mgr inż. Ewa Kordek

                                                   e-mail: ewa.kordek@tgd.pl

Wiceprzewodniczący:                 dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski prof.nadzw.PG

                                                   e-mail: krzysztof.zoltowski@bridges.pl

Skarbnik:                                   mgr inż. Ewa Miotk

                                                  e-mail: miotka.ewa@gmail.com

Sekretarz:                                  dr inż. Marcin Abramski

                                                  e-mail: mabram@pg.gda.pl

 

Członek Zarządu:                       mgr inż. Franciszek Rogowicz

                                                   e-mail: frogowicz@gmail.com

Członek Zarządu:                      mgr inż. Maurycjusz Niklas

                                                  e-mail: maurycjusz.niklas@gmail.com

    

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący:                        dr inż. Arkadiusz Sitarski

                                                  e-mail: astar@pg.gda.pl

Członek:                                    dr inż. Tomasz Romaszkiewicz

                                                  e-mail: tomasz.romaszkiewicz@pg.gda.pl

Członek:                                    mgr. inż. Józef Stranz

                                                  e-mail: jozef.stranz@tgd.pl