Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja | Politechnika Gdańska

Treść strony

Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja

Pragniemy promować wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Od kilku lat Politechnika Gdańska dąży do ograniczenia naszego wpływu na zmiany klimatyczne poprzez wprowadzenie efektywnej segregacji odpadów oraz prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia ich wytwarzania. Stosujemy zasady dotyczące segregacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, by zwiększyć recykling, zminimalizować użycie przedmiotów jednorazowego użycia i zapobiec ryzyku przedostania się substancji szkodliwych do środowiska. Zarządzanie odpadami na terenie kampusu jest głównym tematem dążeń Uczelni do zrównoważonego rozwoju.

Na Politechnice Gdańskiej dążymy do zmaksymalizowania stopnia segregacji odpadów. Obecnie na korytarzach w budynkach PG znajdują się specjalne pojemniki, do których wrzucane są posegregowane śmieci: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz resztkowe. Politechnika Gdańska prowadzi także zbiórkę zużytych tuszy i tonerów, które przekazywane są uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia, a wyznaczonych miejscach ustawione są zielone pudełka na zużyte baterie.

Dbając o ekologiczny aspekt działalności naszych laboratoriów, dążymy do maksymalnego zracjonalizowania zakupów odczynników chemicznych w ilościach niezbędnych dla naszych potrzeb, jak również do przekazywania nadwyżek między jednostkami. 

W ramach współpracy z Saur Neptun Gdańsk na naszym kampusie pojawiły się specjalne dystrybutory, z których można napełnić wodą kubek lub butelkę wielokrotnego użytku. Dzięki zamontowanym na PG kranikom już kilka tysięcy plastikowych butelek nie trafiło do śmieci.

Jesteśmy przekonani, że nasze inwestycje powinny mieć pozytywny wpływ na środowisko. Pragniemy włączyć środowiskowe aspekty do swojego procesu zamówień. Współpracujemy z zespołem ds. zamówień publicznych w celu opracowania wymagań związanych z realizacją zamówień, które mogą obejmować aspekty środowiskowe. W ten sposób nie tylko będziemy mogli redukować swój ślad węglowy, ale również będziemy mieli możliwość zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.