Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Profesor Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej został wybrany wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w kadencji 2020-2024. Głosowanie odbyło się 28 sierpnia, podczas zdalnego posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego.

 

Przewodniczącym KRUP w nowej kadencji został prof. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. Na funkcje wiceprzewodniczących KRPUT zostali wybrani także prof. Jerzy Lis, rektor elekt Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor elekt Politechniki Łódzkiej.

KRPUT to dobrowolne stowarzyszenie rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. Zgodnie z regulaminem, przewodniczącego KRPUT oraz jego trzech zastępców wybiera Zgromadzenie Wyborcze KRPUT, złożone z rektorów elektów uczelni członkowskich wybranych na nową kadencję, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania.

KRPUT działa od 1989 roku. Konferencja pierwotnie działała pod nazwą Autonomicznej Konferencji Rektorów Wyższych Szkół Technicznych, a następnie pod obecną nazwą od roku 1996. KRPUT jako jedna z konferencji określonego typu szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przewodniczący KRPUT wchodzi w skład prezydium KRASP.

W skład KRPUT wchodzą 22 uczelnie członkowskie oraz 6 uczelni stowarzyszonych