Stacjonarnie i zdalnie. Organizacja zajęć na PG w roku akademickim 2020/2021 w modelu hybrydowym

Rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się na Politechnice Gdańskiej tradycyjnie 1 października. Będzie jednak znacząco różnić się od poprzednich, ponieważ przeważająca liczba zajęć odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce, władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o wprowadzeniu hybrydowego modelu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. W uproszczeniu polegać on będzie na tym, że przeważająca część zajęć dla studentów odbywać się będzie w formie zdalnej, a tylko niektóre prowadzone będą w murach uczelni. 

Nowe zasady obowiązywać będą jak na razie tylko w październiku 2020 r., a decyzja o zasadach i formie kształcenia w kolejnych miesiącach może ulec zmianie - w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywać przez cały semestr zimowy 2020/2021.

Hybrydowy model kształcenia na PG

Nowy model kształcenia został oparty o aktualne wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, związane z funkcjonowaniem uczelni wyższych w czasie pandemii.

Rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 planowane jest tradycyjnie 1 października 2020 r., natomiast sposób organizacji kształcenia w semestrze zimowym na poszczególnych wydziałach podany jest w niniejszej TABELI.  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów pojawią się wkrótce na poszczególnych stronach wydziałowych.

Zajęcia zaplanowane do przeprowadzenia w sposób tradycyjny dotyczyć będą głównie studentów I roku oraz ostatnich semestrów. Zajęcia zdalne odbywać się będą za pośrednictwem politechnicznej platformy e-nauczanie, natomiast przeważająca większość zajęć laboratoryjnych na poszczególnych kierunkach zostanie uruchomiona z opóźnieniem – najprawdopodobniej w listopadzie br. (o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna).

Wszystkie zajęcia w formie tradycyjnej zostaną przeprowadzone w obowiązującym reżimie sanitarnym i z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych MNiSW i GIS, a także zgodnie z zarządzeniami obowiązującymi w danym obiekcie. Za ostateczną formę prowadzenia zajęć oraz publikację informacji na ten temat na stronach odpowiedzialni są dziekani poszczególnych wydziałów.

Akademiki otwarte, ale z nowymi zasadami

Równolegle do wprowadzania nowych zasad kształcenia na PG w czasie pandemii, trwa proces przydziału miejsc w domach studenckich na nowy rok akademicki [LINK].

Akademiki będą otwarte, natomiast będą funkcjonować inaczej niż dotychczas - zgodnie z regulaminami i podwyższonymi wymogami bezpieczeństwa. Przed zamieszkaniem w domu studenckim student, doktorant lub pracownik uczelni zobowiązany będzie m.in. do złożenia oświadczenia dotyczącego jego stanu zdrowia, a także do ograniczenia wizyt osób z zewnątrz.

Wszelkie decyzje w sprawach kwaterowania w akademikach PG będą aktualizowane na bieżąco w zależności od sytuacji epidemicznej i wytycznych władz.  W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Osiedlem Studenckim: tel. 58 3472547, e-mail: akademiki@pg.edu.pl.