Władze Politechniki Gdańskiej w kadencji 2020-2024

Z początkiem września rozpoczyna się nowa kadencja władz Politechniki Gdańskiej. Funkcję rektora nadal sprawować będzie prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, a prorektorów ­– dotychczasowi prorektorzy. Na sześciu z dziewięciu wydziałów funkcję dziekana obejmą nowe osoby, zmienią się też prodziekani. Rozpocznie się również nowa kadencja Senatu PG w zmienionym składzie.

 

Prof. Krzysztof Wilde przez cztery kolejne lata będzie sprawował funkcję rektora Politechniki Gdańskiej.

Wybrany w wyborach, które odbyły się 9 kwietnia rektor, na prorektorów powołał osoby dotychczas pełniące te funkcje. Są to:

• dr hab. inż. Marek Dzida, prof. uczelni, prorektor ds. kształcenia

• prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju

• prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki

• prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji

Więcej informacji odnośnie władz uczelni oraz biogramy rektora i prorektorów można znaleźć TUTAJ

Kadencję 2020-2024 rozpocznie także Senat Politechniki Gdańskiej w nowym składzie, który tworzą kierownictwo uczelni, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele studentów i doktorantów, a także przedstawiciele pozostałych pracowników uczelni. Ze składem Senatu PG w kadencji 2020-2024, do którego wybory odbyły się w kwietniu/maju, można zapoznać się TUTAJ

Sześcioma wydziałami Politechniki Gdańskiej pokierują nowi dziekani. W przypadku trzech wydziałów dziekani nie zmienią się.

Oto dziekani kadencji 2020-2024:

• Wydział Architektury: prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka

• Wydział Chemiczny: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

• Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: prof. dr hab. inż. Jacek Stefański

• Wydział Elektrotechniki i Automatyki: dr hab. inż. Mirosław Wołoszyn, prof. uczelni

• Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: prof. dr hab. Józef E. Sienkiewicz

• Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni

• Wydział Mechaniczny: dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni

• Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa: dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. uczelni

• Wydział Zarządzania i Ekonomii: dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni.

Lista prodziekanów poszczególnych wydziałów dostępna jest TUTAJ

Funkcję kanclerza PG będzie pełnić dotychczasowy kanclerz Mariusz Miler.

 

Na Politechnice Gdańskiej działają również cztery Centra Priorytetowych Obszarów Badawczych, powołane po otrzymaniu przez PG statusu uczelni badawczej. Kierują nimi pełnomocnicy rektora:

• Centrum BioTechMedprof. dr hab. inż. Jerzy Wtorek

• Centrum EkoTech – prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska

 Centrum Materiałów Przyszłości – prof. dr hab. inż. Piotr Jasiński

• Centrum Technologii Cyfrowych – dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. uczelni