Biuletyn Informacyjny SAPG

Nasz Biuletyn ma sprawić, aby Wasz kontakt z Uczelnią trwał dalej.

Chcemy przekazywać Wam, jakie zadania realizuje SAPG. Będziemy dzielić się informacjami o ważnych wydarzeniach na Politechnice. Zaprosimy Was do poszerzania wiedzy m.in. poprzez aktywny udział w konferencjach naukowych, wykładach, seminariach lub studiach podyplomowych oraz upowszechniania kultury poprzez organizowane koncerty, wystawy, pokazy artystyczne i inne wydarzenia kulturalne.