Kontakt

Wydawca

Dział Promocji
biuletyn@pg.edu.pl

Korespondenci

Materiały do Biuletynu Informacyjnego są przekazywane przez Korespondentów. Lista Korespondentów - dostęp poprzez repozytorium PG.

Redakcja

  • prof. Janusz T. Cieśliński, prorektor ds. organizacji
  • mgr Justyna Borkowska, kierownik Działu Promocji
  • mgr Katarzyna Dzięcielewska, dyrektor Biura Rektora
  • mgr Iwona Golecka, kierownik Wydawnictwa PG