Numer 2/2019

Z życia Politechniki Gdańskiej

Profesor z Libii rozwija współpracę PG z uczelniami w swoim kraju

Prof. Hakim S. Abdelgader, absolwent Politechniki Gdańskiej, jest pracownikiem naukowym University of Tripoli w Libii, specjalizującym się w technologii konstrukcji betonowych. Podczas swojej wizyty na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska naszej uczelni chce ożywić wymianę naukową pomiędzy PG a libijskimi uniwersytetami.

W roku 1990 prof. Abdelgader ukończył na naszej uczelni studia magisterskie, a w 1996 r. obronił doktorat na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, obecnym WILiŚ PG. Od szesnastu lat zatrudniony jest na stanowisku profesora na Wydziale Inżynierii University of Tripoli, przez cały ten czas współpracując z naukowcami z Politechniki Gdańskiej.

Razem z prof. Jarosławem Górskim z Katedry Mechaniki Budowli Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG opublikowaliśmy już kilkanaście artykułów poświęconych takim zagadnieniom jak technologia wytwarzania i kształtowania elementów betonowych. Obecnie przebywam na wydziale jako profesor wizytujący w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i obserwuję badania pracujących tu doktorantów, dotyczące między innymi łączenia betonu z różnymi dodatkami, ich wpływu na środowisko oraz jego ochrony. Dążę do tego, by wzmocnić współpracę naukową pomiędzy obiema moimi uczelniami, zwiększyć wymianę pracowników akademickich oraz studentów – planuje profesor.

Jak wspomina prof. Hakim S. Abdelgader, kilkanaście lat temu na Politechnice Gdańskiej studiowało bardzo wielu Libijczyków. Profesorowie z tego kraju wizytowali PG, a pracownicy naszej uczelni wyjeżdżali na krótkie pobyty do Trypolisu. Obecnie ich liczba jest o wiele mniejsza, na co olbrzymi wpływ ma sytuacja polityczna w kraju.

Libijskie ministerstwo edukacji zarządziło, że studenci chcący kształcić się za granicą mogą to robić tylko na jednym z trzystu uniwersytetów na całym świecie. Lista przygotowana przez resort zawiera uczelnie w Warszawie i Krakowie, nie rozumiem jednak dlaczego nie ma na niej Politechniki Gdańskiej. W 2007 r. na prośbę ówczesnego rektora University of Tripoli podpisałem umowę o współpracy pomiędzy tą uczelnią a PG. Teraz chciałbym ją odnowić przy udziale obecnego rektora uniwersytetu, na którym pracuję oraz ministerstwa edukacji – tłumaczy prof. Abdelgader.

Profesor uważa, że Politechnika Gdańska może się porównywać z uczelniami z czołówek międzynarodowych rankingów.

Połączenie Wydziału Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa

Wniosek rektora PG w sprawie połączenia wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa został pozytywnie zaopiniowany przez Senat.

Z dniem 1.10.2019 na bazie obu połączonych jednostek powołany zostanie nowy wydział, obejmujący pracowników prowadzących badania w ramach dyscypliny inżynieria mechaniczna.

Rektor powołał prof. dr. hab. inż. Adama Barylskiego, prof. zw. PG na stanowisko pełnomocnika rektora ds. organizacji nowego wydziału.

Spotkanie inauguracyjne klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji – AI Bay

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie inauguracyjne klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji – AI Bay. Celem spotkania było przedstawienie głównych założeń działalności klubu oraz inicjatywy powołania pomorskiego hubu sztucznej inteligencji AI Bay Hub.

W trakcie spotkania odbyły się trzy wystąpienia. Pierwszy referat, pt. „Sztuczna inteligencja – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy”, przedstawił prof. Jacek Rumiński z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, prezes klubu. Zaprezentował szereg przykładów ilustrujących rzeczywisty sukces sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach. Przedstawił również na czym bazuje sukces sztucznej inteligencji dzisiaj oraz jakie wyzwania w tym zakresie czekają w przyszłości.

Kolejną prezentację, na temat założeń działalności klubu AI Bay, przedstawiła mgr inż. Agata Siemaszko z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, wiceprezes klubu. Tematyka sztucznej inteligencji jest dynamicznie rozwijana na wszystkich wydziałach PG. Wśród głównych celów klubu jest zwiększenie osiągnięć naukowych i opracowywanie rozwiązań  o potencjale wdrożeniowym, rozpowszechnianie wyników badań, organizację warsztatów i szkoleń oraz szeroko rozumiany rozwój w zakresie sztucznej inteligencji. Klub AI Bay jest otwarty nie tylko dla pracowników i studentów PG, również dla absolwentów i wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG  wystąpiło z inicjatywą powołania pomorskiego hubu sztucznej inteligencji. Podobne działania realizowane są z sukcesem w innych krajach i warto, aby również w naszym regionie zintegrowano działania w tym obszarze.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób reprezentujących różne uczelnie wyższe, studenckie koła naukowe, pomorskie firmy, administrację publiczną. Nie zabrakło również pasjonatów i entuzjastów zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji. 

Więcej szczegółów oraz plany działań klubu na najbliższą przyszłość można znaleźć na stronie http://aibay.ai.

Współpraca z Partnerami

Hydrożele chitozanowe ChitoVelum PRO uznane za Polski Produkt Przyszłości

Zespół AG medica, przekształcany w Chitone sp. z o.o., wraz z Politechniką Gdańską otrzymał nagrodę w XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. W kategorii „Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy” nagrodzono hydrożele chitozanowe ChitoVelum PRO i ich wykorzystanie w kosmetykach oraz opatrunkach.

 

 - Rozwijane przez nas rozwiązanie jest szczególnie istotne w kontekście wskazywanego przez ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia wzrostu przypadków chorób skóry, coraz częściej na skutek jej kontaktu z różnymi substancjami chemicznymi. To dla nas zaszczyt, że zaproponowany przez nas sposób zminimalizowania tego problemu zyskał uznanie kapituły konkursu. Jesteśmy przekonani, że uzyskany tytuł zwróci uwagę konsumentów na produkty wytwarzane w oparciu o hydrożele chitozanowe z rodziny ChitoVelum, jak i ChitoVelum PRO – mówi dr inż. Grzegorz Gorczyca, prezes Zarządu Chitone sp. z o.o., twórca hydrożeli ChitoVelum PRO.

Konkurs Polski Produkt Przyszłości promuje najbardziej innowacyjne wyroby i technologie, które mają szansę zaistnieć na rynku krajowym i globalnym. Jego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

ChitoVelum Pro gwarantuje wytwarzanym produktom kosmetycznym najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przy jej wykorzystaniu możliwa stała się produkcja kosmetyków bez konserwantów i innych związków chemicznych negatywnie postrzeganych przez konsumentów. Dodatkowo działa ona ochronnie i regeneracyjnie na skórę w sposób przypisywany jak dotąd zaawansowanym materiałom opatrunkowym. ChitoVelum Pro powstaje na skutek rozpuszczania chitozanu, substancji pozyskiwanej z pancerzy skorupiaków, głównie kryla i krewetek, za pomocą technologii opracowanej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Stworzyli ją dr Grzegorz Gorczyca, dr Robert Tylingo i dr Piotr Szweda pod opieką prof. Sławomira Milewskiego i prof. Marii Sadowskiej.

Zastosowanie chitozanu w produkcji kosmetyków jest rozwiązaniem przełomowym. Jako materiał występujący w przyrodzie ma on olbrzymią przewagę nad wszelkimi substancjami syntetycznymi. Cieszę się, że opracowana na Politechnice Gdańskiej technologia jego pozyskiwania została dostrzeżona i doceniona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Produktem powstałym w oparciu o technologię wytwarzania ChitoVelum jest Chitozan naturalny Sun, kosmetyk łagodzący oparzenia słoneczne oraz inne podrażnienia skóry (na zdjęciu). W jego składzie nie ma barwników, konserwantów, alergenów i związków zapachowych, może więc być stosowany przez alergików, osoby z wrażliwą skórą, dzieci oraz kobiety w ciąży. Wyrób jest nie tylko całkowicie kompatybilny z ludzką skórą, ale i w 100 proc. biodegradowalny.

Więcej informacji na temat nagrodzonego produktu znajduje się na stronach chitone.pl, chitozannaturalny.pl

 

Komputronik Biznes wspiera start-upy z branży IT powstałe na Politechnice Gdańskiej

 

Firma Komputronik Biznes, integrator rozwiązań IT, rozpoczęła współpracę z Excento Sp. z o.o., spółką celową Politechniki Gdańskiej zajmującą się komercjalizacją wyników badań oraz wspieraniem start-upów w budowaniu relacji biznesowych. W ramach dwuletniego projektu e-Pionier obydwie firmy wybiorą i pomogą rozwiązać kilka problemów społeczno-gospodarczych, co będzie mogło prowadzić do utworzenia start-upów z obszarów związanych z branżą IT.

W ramach projektu e-Pionier zadaniem Komputronik Biznes będzie opiniowanie i wybieranie najciekawszych zespołów rozwiązujących problemy społeczno-gospodarcze z obszarów takich jak zastosowanie ICT w domenie bezpieczeństwa i medycyny, komunikacja cyfrowa Digital Signage, analiza i przetwarzanie obrazu wideo z wykorzystaniem sieci neuronowych, rozwiązania chmurowe czy Internet rzeczy (Internet of Things). Firma udzieli wybranym zespołom wsparcia finansowego i merytorycznego nie tylko na etapie tworzenia projektu, ale także w trakcie jego realizacji, komercjalizacji oraz wdrażania produktów opartych o MVP (Minimum Viable Product, czyli wstępnie gotowy do wprowadzenia na rynek).

Innowacyjność jest dziś głównym motorem napędowym gospodarki oraz czynnikiem rozwoju biznesu – mówi Sebastian Pawłowski, wiceprezes Komputronik Biznes. – Bazując na naszym doświadczeniu na rynku IT chcemy wspierać dostawców innowacji oraz zapewnić im pomoc i partnerstwo w dalszym rozwoju. Dlatego cieszymy się z rozpoczętej współpracy z firmą Excento przy rozwoju i realizacji start-upów w Polsce – dodaje.

Projekt e-Pionier zakłada m.in. wsparcie uzdolnionych programistów w rozwiązywaniu zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych. Dodatkowo, jako wynik realizowanych projektów, Komputronik Biznes i Excento dopuszczają możliwość powoływania do życia spółek spin-off odpowiedzialnych za komercjalizację produktów wytworzonych w oparciu o MVP.

Absolwenci

Inż. Lisa Aditya jedną z najlepszych studentek zagranicznych w Polsce

Pochodząca z Indonezji studentka Politechniki Gdańskiej została nagrodzona w konkursie Interstudent organizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Jury przyznało inż. Lisie Adityi nagrodę specjalną za działalność na rzecz cudzoziemców oraz działalność charytatywną.

  Gdańsk jest miastem bardzo przyjaznym dla obcokrajowców, a zwłaszcza studentów. Cieszę się, że zdobyłam to wyróżnienie jako studentka Politechniki Gdańskiej i z całego serca dziękuję wszystkim pracownikom uczelni, którzy mi pomagają i wspierają mnie na każdym kroku – mówi laureatka konkursu (na zdjęciu druga z prawej).

W konkursie Interstudent, odbywającym się w ramach programu „Study in Poland”, wyłaniani są najlepsi studenci zagraniczni w Polsce, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Warunkiem udziału jest kulturalna, społeczna, ekologiczna bądź też sportowa aktywność w lokalnym środowisku studenckim oraz dobre wyniki w nauce czy udział w ciekawych projektach badawczych. Fundacja Edukacyjna Perspektywy organizuje konkurs pod honorowym patronatem prof. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Partnerami tej inicjatywy są KRASP, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Więcej o Interstudent można przeczytać tutajI

Inżynier z misją

Inż. Lisa Aditya jest studentką kierunku Environmental Engineering prowadzonego przez Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Pochodzi z indonezyjskiej prowincji Aceh, gdzie po antyrządowym powstaniu i fali tsunami, która zabrała Lisie najbliższą rodzinę, mieszkańcy jej rodzinnego miasta do dziś piją wodę, która nie jest w żaden sposób oczyszczana. Aby pomóc swoim krajanom, inż. Aditya prowadzi badania dotyczące wykorzystania mikroalg tropikalnych do oczyszczania ścieków oraz produkcji biopaliw i leków. Jej opiekunem naukowym jest prof. Jacek Mąkinia, kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej WILiŚ PG.

Zwyciężczyni konkursu Interstudent jest wolontariuszką indonezyjskiej organizacji humanitarnej ACT. W tegorocznej edycji Konkursu Czerwonej Róży, w którym nagradzani są najwybitniejsi studenci pomorskich uczelni, inż. Aditya otrzymała nagrodę specjalną za wybitne dokonania w dziedzinie naukowej i społecznej o wartości pięciu tysięcy złotych, ufundowaną przez prof. Jacka Namieśnika, rektora PG. Lisa nie zachowała dla siebie ani grosza z tej kwoty, w całości przekazując ją na budowę szkoły podstawowej na wyspie Lembata we wschodniej części Indonezji. Prezes ACT przesłał wtedy specjalne podziękowania dla Politechniki Gdańskiej. Inż. Lisa Aditya otrzymała także nagrodę dla najlepszego studenta naszej uczelni ufundowaną przez Politechniczny Klubu Biznesu PKB+ działający w ramach Stowarzyszenia Absolwentów PG.

 

Nagroda PIASA dla profesora Tomasza Imielińskiego

Polski Instytut Naukowy w Ameryce (The Polish Institute of Arts & Sciences of America) właśnie ogłosił listę laureatów nagród w 2018 roku przyznanych w siedmiu kategoriach.  www.piasa.org/awards.html

 

Nagrodę naukową im. Tadeusza Sendzimira w naukach stosowanych otrzymał jak podamo w komunikacie:"Tomasz Imielinski, Rutgers University, for his outstanding contributions to computer science and its applications", absolwent Wydziału Elektroniki PG w 1977 roku.
Nagroda im. Tadeusza Sendzimira jest wręczana od lat 90-tych, ale do tej pory nadano ją tylko pięć razy.

 Gratulujemy naszemu absolwentowi Tomaszowi Imielińskiemu, który jest kolejnym, szóstym  laureatem Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce w tej kategorii i otrzymał ją za jego wybitny wkład w informatykę i jej zastosowania”.

  Krótką prezentację sylwetki laureata i naszego absolwenta znaleść można w zakładce ONI SĄ OD NAS: https://eti.pg.edu.pl/absolwent-tomasz-imielinski

 

Tadeusz Sendzimir pol. Tadeusz Sędzimir (ur. 15 lipca 1894 we Lwowie , zm. 1 września 1989 w Jupiter na Florydzie ) – polski inżynier i wynalazca zwany „Edisonem metalurgii”. Najbardziej znany z trzech wynalazków: metody ciągłego cynkowania ogniowego (znanej współcześnie jako proces Sendzimira), linii produkcyjnej do ciągłego walcowania blachy na zimno oraz tzw. walcarki planetarnej.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Sendzimir

Inne

Politechnika Otwarta zaprasza !

Na pierwsze spotkanie z cyklu #CiekawiNauki, Politechnika Otwarta zaprasza w czwartek, 21 lutego 2019, o godz. 18.00 na Dziedziniec Heweliusza w Gmachu Głównym. Podczas spotkania "Mikroplastyk - wielki problem ?"o mikroplastikach, zagrożeniach z nimi związanych oraz o jakości wody i sposobach jej poprawy opowiedzą eksperci: prof. Marek Biziuk z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, Ryszard Gajewski, Prezes Zarządu spółki Gdańskie Wody oraz Małgorzata Drewnowska, uczestniczka międzynarodowego projektu badawczego FanpLESStic-sea.

Z problemem mikroplastików stykamy się na co dzień, robiąc zakupy czy odkręcając plastikową butelkę wody. Mierzą się z nim również nasze miasta – od  eliminowania potencjalnych źródeł mikroplastików po odpowiednie oczyszczanie ścieków czy wód opadowych.

Zaproszeni eksperci opowiedzą o tych kwestiach, odpowiadając również na pytania o to, które produkty codziennego użytku zawierają najwięcej substancji szkodliwych, jaki wpływ na oczyszczanie wód opadowych mają rośliny oraz jak chronić się przed toksynami w życiu codziennym. Wszystkie pytania słuchaczy i dyskusje będą mile widziane.

Wstęp wolny. Na miejscu obecna będzie mobilna kawiarenka, gdzie można będzie zakupić kawę i herbatę.

Organizator: Politechnika Otwarta
Partner: Gdańskie Wody Sp. z o.o.
Patronat medialny: płyń Pod Prąd

Otwarta kolekcja telefonów komórkowych pierwszej i drugiej generacji

Dzięki uprzejmości jednego z pracowników Katedry Systemów i Sieci Telekomunikacyjnych można oglądać kolekcję wybranych telefonów komórkowych pierwszej i drugiej generacji .

 

 

Eksponaty znajdują się we wnęce sali seminaryjnej, która znajduje się na IV piętrze budynku WETI.

Prezentowane telefony pochodzą z okresu 1985-1997r. Wśród eksponatów znajdują się telefony producentów m.in. takich jak: Philips, Nokia, Siemens czy Motorola, pracujące w systemach NMT, C-Netz, TACS i GSM. Przy każdym eksponacie można znaleźć opis zawierający podstawowe, dostępne informacje o producencie, modelu, kraju i roku produkcji, wadze, systemie oraz mocy nadawania.

Zapraszamy do historycznej podróży po świecie telefonów !

Komunikaty

Spotkania cykliczne Koła Absplwentów ETI - zapraszamy na wykład

Koło Absolwentów ETI razem z władzami wydziału zaprasza wszystkich absolwentów do uczestnictwa w spotkaniach cyklicznych  – jeden raz w miesiącu, zawsze w ostatni wtorek miesiąca (oprócz wakacji).

Tradycyjnie, w ostatni wtorek lutego, tj. 26.02.2019 o godz. 17.05 w Audytorium 1 im. Stanisława Kowalskiego w budynku WETI A odbędzie się kolejne spotkanie cyklu.

Zapraszamy na wykład  prof. Ryszarda J. Katulskiego o polskich studentach w historii naszej politechniki, o organizacji Bratnia Pomoc Zrzeszenia Studentów Polaków Politechniki Gdańskiej oraz o polskich korporacjach studenckich i organizacjach sportowych w latach 1933–1939 na terenie Wolnego Miasta Gdańska.

Publikacja prof. Ryszarda J. Katulskiego „Studenci Polacy w niemieckiej politechnice w Gdańsku”  ukazała się w Piśmie PG, w numerze grudniowym 2018 i nr 1/2019.

Studia podyplomowe na Wydziale Zarzadzania i Ekonomii

Trwa nabór na edycje kierunków rozpoczynających się od lutego do maja 2019 roku. W wielu przypadkach są to już kolejne edycje, które ruszają w obecnym roku akademickim.

W ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG jest ponad 30 kierunków z branży biznesu, administracji oraz studium pedagogicznych. Studia podyplomowe cieszą się popularnością szczególnie wśród osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, uzupełnić posiadaną wiedzę i nawiązać nowe kontakty

https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/kierunki-studiow

Studia podyplomowe na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa

Trwa rekrutacja na dwusemestralne studia podyplomowe „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)”.

To już XXVII edycja studiów.
Pierwszy zjazd planowany jest na weekend 15-16 marca 2019 roku.
Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.  Zgłoszenia i informacje szczegółowe: www.oio.pg.edu.pl/iso

 

Kalendarium

20 lutego 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta/

Mikroplastik – wielki problem? Spotkanie dla dociekliwych.

Czym są mikroplastiki i czy zagrażają zdrowiu ludzi? Co wpływa na jakość wody pitnej i czy można pić wodę z kranu? Jak miasto chroni zbiorniki wodne przed napływem nowych toksyn?
26 lutego–14 lutego
https://eti.pg.edu.pl/forum_electronicum

Polscy studenci na politechnice w Wolnym Mieście Gdańsku

Komisja Historyczna SAPG zaprasza na spotkanie Forum Electronicum poświęcone losom polskich studentów w Technische Hochschule w 1939 r. Wykład wygłosi prof. Ryszard Katulski.
9 marca–10 lutego
http://www.gdanskfestival.pl/indexpl.html

8 Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Rektor i Politechnika Otwarta zapraszają na 8 Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny 9.03.2019 r. (sobota), godz. 11.00 – przesłuchania 10.03.2019 r. (niedziela), godz. 16.00 – koncert galowy