Numer 4/2019

Kalendarium

Politechnika Otwarta # Ciekawi Nauki

2019-04-25    18:00 – 20:00 https://pg.edu.pl/otwarta/
Trzecie spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. Eksperci opowiedzą o nowatorskich technologiach w branży okrętowej – od czasów II wojny światowej do współczesności. Miejsce spotkania - Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.

Spotkanie ornitologiczno - podróżnicze

2019-04-15    17:30 – 19:00 https://www.facebook.com/pg/klubziemia/events/?ref=page_internal
Kawiarnia Naukowa Ziemia zaprasza na "Fascynujący świat ptasich wędrówek" . Gospodarzem spotkania będzie Samuel Sosnowski, ornitolog, biolog, fotograf. Miejsce spotkania Klub Ziemia (piętro), Al. Grunwaldzka 76

Żegnamy prof. Jacka Namieśnika JM Rektora Politechniki Gdańskiej

W dniu 14 kwietnia zmarł nagle prof. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej

Żegnamy nagle zmarłego Profesora Jacka Namieśnika

Niespodziewane odejście JM Rektora jest dotkliwą stratą dla całej społeczności naszej Alma Mater. Żegnamy wybitnego naukowca i dydaktyka, człowieka który całe swoje dorosłe życie związał z Politechniką Gdańską. 

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej łączy się w żalu z bliskimi, przyjaciółmi i wychowankami Profesora.

 

Życzenia

Zbliżają się kolejne tradycyjne polskie święta, Wielkanocne.

Z tej okazji wszystkim Absolwentom, Przyjaciołom i Sympatykom życzymy zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Nich przepełnia je wiara, nadzieja i miłość. Niech będą radosne i pełne wiosennego nastroju. Będą okazją do serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Niech pogodny powiew radości towarzyszy nam zarówno w trakcie Świąt jak i w dniu powszednim.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej

Z życia Politechniki Gdańskiej

Europejska Noc Muzeów na Politechnice Gdańskiej

Po raz kolejny Politechnika Gdańska będzie uczestniczyć w Europejskiej Nocy Muzeów. Zapraszamy 18 maja od godziny 19:00

Program wydarzenia przewiduje wykłady, warsztaty i prelekcje, konkursy dla dzieci oraz zwiedzanie kampusu PG z przewodnikiem. Dziedzińce i audytoria wydziałowe pomieszczą wystawy zabytkowego sprzętu laboratoryjnego. Tam też odbędą się pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych przygotowane przez koła naukowe studentów. Przed Bibloteką Główną PG znajdą Państwo strefę relaksu z grami planszowymi i konkursami dla dzieci.

Atrakcją wieczoru będą koncerty Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją dr hab. Mariusz Mroza.

Zapraszamy do punktu informacyjnego przy wejściu na kampus od strony ul. Gabriela Narutowicza, tuż przy bramie głównej. Tutaj będzie można odebrać plany kampusu z zaznaczonymi atrakcjami i podstawowymi wiadomościami na ich temat oraz zasięgnąć informacji o szczegółach programu.

Źródło: Instytut Kultury Miejskiej 

nocmuzeow.ikm.gda.pl/wydarzenie/politechnika-gdanska/

Naukowcy z PG w międzynarodowym projekcie na rzecz czystszego Bałtyku

Politechnika Gdańska znalazła się wśród siedmiu instytucji akademickich i badawczych z sześciu krajów zlokalizowanych wokół Morza Bałtyckiego, które zajmują się wypracowaniem narzędzi przeznaczonych dla planistów miejskich w zakresie planowania przeciwpowodziowego. Projekt „NOAH”, w którym uczestniczy także dziewięć miast i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz dwie organizacje patronackie, ma pomóc miastom lepiej zapobiegać zagrożeniom powodziowym, a w efekcie zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego.

 Celem projektu NOAH,  w który zaangażowanych jest w sumie 18 partnerów, kierowanych przez Uniwersytet Techniczny w Tallinie, jest stworzenie koncepcji kompleksowego planowania i wdrożenia inteligentnych systemów odwodnieniowych (opartych na planowaniu zlewniowym) do codziennych praktyk miast i służb wodociągowo-kanalizacyjnych. Ma się to przyczynić do zmniejszenia nawet o połowę napływu zanieczyszczeń z obszarów miejskich do Morza Bałtyckiego wskutek powodzi.

Na Politechnice Gdańskiej projekt realizowany jest przez dwie katedry z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska: Katedrę Hydrotechniki oraz Katedrę Technologii Wody i Ścieków, we współpracy z przedsiębiorstwem „Wodociągi Słupsk”. Naukowcy badają wpływ opadów atmosferycznych o różnej intensywności, zasięgu i czasie trwania na istniejący system kanalizacyjny funkcjonujący na terenie Słupska.

 Skuteczne zarządzanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych jest obecnie jednym z największych problemów środowiskowych, z którymi borykają się miasta usytuowane nad Morzem Bałtyckim.

Zmiany klimatu wiążą się ze wzrostem intensywności opadów i burz w tym regionie, z którymi nie są w stanie poradzić sobie obecne miejskie systemy odwadniające, czego skutkiem są coraz częstsze wylania i powodzie. Te z kolei zwiększają ryzyko odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków spłukiwanych z zanieczyszczonych powierzchni miast, co jest szkodliwe dla ludzi i środowiska ze względu na nadmierny ładunek substancji biogennych i niebezpiecznych oraz mikroorganizmów  patogennych – podkreśla prof. Magdalena Gajewska, kierownik projektu na Politechnice Gdańskiej.

https://wilis.pg.edu.pl/projekt-noah 

Pierwsze w historii Święto Politechniki GdańskiejundefinedPracownik naukowy nigdy nie może powiedzieć „stop”, dosyć już zrobiłem i mogę spocząć na laurach. To jest niekończąca się historia. Życzę więc, by tak było i w Państwa przypadku – powiedział prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, zwracając się do profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów, którzy otrzymali tytuły i stopnie naukowe w 2018 roku. Dzień uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu PG, poświęconego promocjom akademickim oraz wręczeniu medali i odznaczeń pracownikom uczelni, obchodzony był 27 marca jako pierwsze w historii Święto Politechniki Gdańskiej

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, posłowie i senatorzy RP, przedstawiciele duchowieństwa, reprezentanci władz regionalnych i trójmiejskich, członkowie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego i Rady Uczelni PG, przedstawiciele uczelni wyższych z Polski, Ukrainy i Białorusi, członkowie Senatu PG, byli rektorzy Politechniki Gdańskiej, profesorzy emerytowani i doktorzy honoris causa PG, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów PG i Samorządu Studentów PG oraz członkowie społeczności akademickiej naszej uczelni.

W swoim przemówieniu prof. Jacek Namieśnik podkreślił, że uzyskiwanie stopni naukowych i tytułu naukowego jest ściśle związane z prowadzeniem efektywnej pracy badawczej i badawczo-wdrożeniowej, co jest jednym z podstawowych obowiązków nauczycieli akademickich. Jak przypomniał, od chwili wprowadzenia w życie przepisów o doktoratach wdrożeniowych znacznie rozszerzyły się możliwości uzyskania stopnia naukowego doktora za prace praktyczne, o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Dzień uroczystego posiedzenia Senatu PG poświęconego promocjom akademickim, które odbywa się w marcu każdego roku, został ustanowiony Świętem Politechniki Gdańskiej zgodnie z uchwałą Senatu PG przyjętą 21 lutego 2018 r.

Studia podyplomowe Inżynieria danych - Data Sciences

Studia podyplomowe Inżynieria danych - Data science prowadzone na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej uzyskały Certyfikat „STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ”

 

Jest to już 5 certyfikat przyznany temu wydziałowi przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego w ostatnich trzech latach.

Informacje o programie studiów https://ftims.pg.edu.pl/studia-podyplomowe-ftims/home

 

Współpraca z Partnerami

Politechnika Gdańska i LOTOS, czyli naukowo-biznesowa współpraca

Grupa LOTOS i Politechnika Gdańska będą współpracować nad projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Umowę w tej sprawie podpisano 25 marca w siedzibie uczelni.

W planach jest stworzenie prototypów urządzeń, które będą mogły zostać wdrożone do przemysłu. Można podzielić je na dwa kluczowe obszary: baterie litowo-jonowe oraz wodór. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej przygotują m.in. prototypy przetworników, baterii i magazynów energii. Ze swojej strony uczelnia zapewnia laboratoria i wykwalifikowaną kadrę. LOTOS z kolei zagwarantuje zakup sprzętu i zajmie się kwestiami związanymi z technologią czy licencją. Politechnika Gdańska i Grupa LOTOS współpracują merytorycznie od wielu lat. Pracownicy LOTOSU prowadzą wykłady i ćwiczenia na gdańskiej uczelni, a studenci uczestniczą w zajęciach na terenie rafinerii. Koordynacją projektów związanych z nowymi metodami bilansowania energii, nowymi rodzajami baterii i ogniw oraz nowoczesnymi metodami magazynowania i transportowania energii zajmie się spółka LOTOS Lab.

LOTOS w swojej strategii na lata 2017-2022 kładzie nacisk na innowacje i współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi. Stąd decyzja o podpisaniu umowy z Politechniką Gdańską, jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych. Mam nadzieję, że współpraca będzie owocna i pozwoli wdrożyć rozwiązania w zakresie niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii - podkreśla Patryk Demski, wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS.

W ramach współpracy z Grupą LOTOS i LOTOS Lab, Politechnikę Gdańską będzie reprezentował dr hab.inż. Jacek Kropiwnicki z Katedry Energetyki i Aparatury Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym.

Wydział Mechaniczny i Lincoln Electric Bester podpisały umowę o współpracy

W dniu 06.02.2019 r. podpisano Umowę o Współpracy pomiędzy Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej a firmą Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.

Umowa zakłada podejmowanie wspólnych inicjatyw zmierzających do podniesienia poziomu nauczania studentów z zakresu spawalnictwa, organizacji seminariów i szkoleń, wsparcia Uczelni w spawalnicze materiały eksploatacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć laboratoryjnych oraz długoterminowe użyczenie Uczelni nowoczesnych urządzeń spawalniczych do wykorzystania w trakcie zajęć dydaktycznych. Zapisy umowy przewidują także możliwość ubiegania się o staż w firmie Lincoln Electric Bester Sp. z o. o. naszym studentom.

W uroczystości podpisania Umowy brali udział przedstawiciele firmy Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.:  Grzegorz Welke i Marcin Stankowski, ze strony Uczelni: Dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, Kierownik Zespołu Spajania, dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, oraz pracownicy Katedry Inżynierii Materiałowej i Spajania.

Inne

#CiekawiNauki – Przemysł morski - technologie przyszłości

Politechnika Otwarta i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zapraszają na trzecie spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O nowatorskich technologiach w branży okrętowej – od czasów II wojny światowej do współczesności – a także o rozwiązaniach przyszłości opowiedzą eksperci.


Spotkanie odbędzie się w czwartek, 25 kwietnia 2019, o godz. 18.00, w sali konferencyjnej Spichlerzy na Ołowiance (Narodowe Muzeum Morskie). Będzie okazją do przyjrzenia się stosowanym w przemyśle morskim rozwiązaniom, które wyznaczają kierunki rozwoju branży na najbliższe lata: unowocześniają transport i turystykę morską, upowszechniają zastosowanie sztucznej inteligencji oraz rozwiązań ekologicznych, wpływają na rynek pracy i pojawianie się nowych specjalizacji.

Dr Marcin Westphal (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku) opowie o technologii produkcji niemieckich okrętów podwodnych typu XXI w latach 1943-1945 oraz o tym, jak powojenne jednostki podwodne czerpały z wojennych technologii.

Prof. Lech Rowiński (Politechnika Gdańska) zaprezentuje słuchaczom najnowsze rozwiązania w zakresie turystyki morskiej na małych i dużych głębokościach. Opowie również o innowacjach w morskim przemyśle wydobywczym.

Inacio Golebski (DNV GL) zademonstruje nowoczesne rozwiązania marki DNV GL dla przemysłu morskiego: zobaczymy  na żywo drona do inspekcji statków – rozwiązanie, które Polacy zastosowali jako pierwsi na świecie. Poznamy też działanie i zastosowanie symulatora do przeglądu okrętów. Prelegent opowie również w jaki sposób biura projektowe branży okrętowej wpływają na rynek pracy w Trójmieście. 

Piotr Kabaciński (Wartsila) przedstawi wizję przyszłości dla przemysłu morskiego na najbliższe kilkanaście lat. Opowie  o rozwiązaniach zwiększających efektywność i bezpieczeństwo pracy jednostek, które są jednocześnie ekologiczne, np. silniki hybrydowe, napędy elektryczne czy systemy zdalnego sterowania. Dowiemy się również, jak rozwój technologii internetowych determinuje zmiany w przemyśle morskim.

WSTĘP NA WYDARZENIE

Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. Zapisy: https://bilety.pg.edu.pl/event/ciekawi-nauki/
UWAGA: wejście na spotkanie tylko za okazaniem bezpłatnych biletów otrzymanych w wyniku dokonania rezerwacji. Bilet można wydrukować lub okazać na ekranie urządzenia mobilnego. 

Wydarzenie na Facebooku: TUTAJ

 

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich w Krakowie

IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Organizatorzy III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich zapraszają za naszym pośrednictwem na kolejne wielkie spotkanie  polskich inżynierów zarówno tych mieszkających i pracujących w kraju, jak i poza jego granicami. Wydarzenie będzie miało miejsce w Krakowie w dniach 13-15 czerwca 2019.

Informacje: http://szip.org.pl

Komunikaty

Zjazdy roczników WEiA w dniu 25 maja 2019 roku

Zaproszenie na Zjazd Absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 2019

Wydziałowe Koło Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej działające na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki organizuje okolicznościowy Zjazd Absolwentów Wydziału roczników 1969, 1974, 1979, 1989 oraz rocznika 1999, który odbędzie się w dniu 25 maja 2019 roku.

Na Zjazd zaproszeni są wszyscy absolwenci Wydziału (razem z osobami towarzyszącymi), którzy studiowali razem ze wskazanymi rocznikami lub czują się z nimi towarzysko związani.

Wszystkich absolwentów zachęcamy do uzupełnienia swoich danych w Elektronicznej Księdze Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Przed rejestracją w EKA należy skontaktować się z administratorem systemu i przesłać – na adres eka.weia@pg.edu.pl – kopię dyplomu ukończenia studiów oraz informację o imieniu ojca.


Szczegółowe informacje https://eia.pg.edu.pl/aktualnosci