Numer 4/2020

Z życia Politechniki Gdańskiej

Prof. Krzysztof Wilde Rektorem Politechniki Gdańskiej w kadencji 2020-2024

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, przez kolejne cztery lata będzie sprawował funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej. Urzędujący rektor zdobył 80 proc. głosów pozytywnych od elektorów uczelni.

 

W związku ze stanem epidemii, wybory zostały przeprowadzone w formie zdalnej, przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. Nowa kadencja rektora rozpocznie się 1 września 2020 r. 

Z wynikami wyborów i komunikatami Uczelnianej Komisji Wyborczej można zapoznać się na stronie https://pg.edu.pl/wybory-2020-2024  

- Ponowny wybór na stanowisko rektora to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale też motywacja do dalszej, ciężkiej pracy – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, tuż po ogłoszeniu nominacji. – Dzięki uzyskaniu pod koniec ub. roku statusu uczelni badawczej, Politechnika Gdańska ma niepowtarzalną szansę na szybki rozwój i znaczącą poprawę swojej pozycji naukowej w Polsce i na świecie. Zamierzam kreować działania i wspierać wszystkie inicjatywy, które pozwolą pracownikom i studentom efektywnie pracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym, budując dobrobyt Gdańska i regionu.

 - Zadanie na dziś to jak najszybsze wsparcie gospodarki i wspólna praca nad przywróceniem jej dobrej kondycji. Zadaniem na jutro będzie z kolei zbudowanie konkurencyjności naszych firm i przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach – dodał rek

 

List gratulacyjny SAPG skierowany do JM Rektora Politechniki Gdańskiej

 

 JM Rektor

Prof. dr hab. inż Krzysztof Wilde 

Politechnika Gdańska 

 

Szanowny Panie Rektorze, Magnificencjo,

 

Społeczność absolwencka, której reprezentantem jest nasze Stowarzyszenie pragnie złożyć Panu serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru na Rektora Politechniki Gdańskiej.

 

Decyzja elektorów przekazująca w Pana ręce insygnia władzy rektorskiej najstarszej uczelni na Pomorzu jest wyrazem uznania Pańskich dokonań jako rektora, naukowca i menedżera.

 

Ze stanowiskiem jakie obejmie Pan z dniem 1 września 2020 r. łączy się ciężka, codzienna praca i odpowiedzialność za całe środowisko akademickie. Życzymy, aby czas sprawowania tej zaszczytnej misji przyniósł Waszej Magnificencji satysfakcję i zaowocował umocnieniem pozycji naszej Alma Mater jako uczelni badawczej oraz podniesieniem jej krajowej i międzynarodowej rangi.

 

Podjął się Pan trudnego obowiązku kierowania Uczelnią w warunkach głębokiej przebudowy organizacyjnej i merytorycznej, utrudnionej przez nieprzewidzianą i zmieniającą się sytuację spowodowaną pandemią. Prosimy, aby przyjął Pan szczere wyrazy uznania dla tak podjętej decyzji. 

 

Pragniemy zapewnić o gotowości do dalszej współpracy i szerokiego wsparcia w dążeniu do osiągnięcia założonych przez Pana celów.

 

W imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej 

 

Krzysztof Dolny                                 Ewa Kiepajło  

Przewodniczący SAPG                     Sekretarz  SAPG      

 

                                                            

Politechnika Gdańska pomaga w walce z koronawirusem

 

 

 

Pracownicy Wydziału Mechanicznego są aktywnie zaangażowani w pomoc służbom medycznym w walce z pandemią koronawirusa. Poza 300 przyłbicami dla personelu Centrum Medycyny Morskiej w Gdyni włączyli się również do internetowej, ogólnopolskiej akcji #maskadlamedyka.  

 

Inicjatywa „Maska dla medyka” polega na zaadoptowaniu powszechnie dostępnej maski do snorkelingu firmy Decathlon do potrzeb medycznych. Dzięki adapterom może być ona przerobiona na wysoce skuteczną maskę ochronną dla personelu medycznego, ale także na wentylatorowy aparat wspomagający oddychanie pacjentów. Jest to pomysł, który został już z powodzeniem wdrożony w szpitalach we Włoszech i w Czechach. W akcji przygotowywania masek biorą udział pracownicy zespołu Katedry Mechaniki i Mechatroniki, kierowanego przez prof. Edmunda Wittbrodta, w szczególności dr inż. Wiktor Sieklicki oraz mgr inż. Adam Dąbrowski.

Projekt adaptacji został oparty na opublikowanym przez Uniwersytet Stanforda projekcie  "Pneumask". Przygotowanie jednej maski na użytek medyczny to około 2 godziny druku 3D. Do tej pory pracownicy wydziału przekazali już 40 sztuk takich adapterów. 

 

Przekaż maskę dla medyka

Każdy kto posiada maskę poprawnie działającą, nie zniszczoną maskę EasyBreath firmy Decathlon i chciałby ją przekazać do adaptacji może wejść na stronę www.maskadlamedyka.pl i kliknąć w zakładkę PRZYŁĄCZ SIĘ, a następnie w zakładkę PRZEKAŻ SWOJĄ MASKĘ. 

 

Adaptacja masek przez pracowników z Wydziału Mechanicznego PG to nie pierwsza forma pomocy ze strony społeczności akademickiej PG dla personelu medycznego trójmiejskich szpitali. Wcześniej pracownicy Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej wykonali 300 przyłbic dla personelu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. 

 

Na początku marca przy głównym wejściu do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku stanęło specjalistyczne stanowisko do zdalnego i zbiorczego pomiaru temperatury wszystkich osób wchodzących do budynku. Dzięki wykorzystaniu termowizji i algorytmów opracowanych przez naukowców PG, medycy mogą z tłumu osób łatwiej wychwycić te o podwyższonej temperaturze, a więc potencjalnie zakażone koronawirusem (gorączka występuje u 94 proc. osób zakażonych wirusem SARS Cov-2). 

 

Dodatkowo, w połowie marca Politechnika Gdańska wysłała też bus z darami dla pracowników UCK. Znalazło się w nim m.in. 10 tys. par jednorazowych rękawiczek, płyny dezynfekcyjne, rozpuszczalniki laboratoryjne, pipety, strzykawki, ręczniki jednorazowe oraz liczne materiały biurowe, które mogą okazać się przydatne w codziennej pracy medyków i administracji szpitala podczas panującej pandemii. 

 

Z inicjatywą pomocy wyszli także studenci Politechniki Gdańskiej. Na portalu zrzutka.pl uruchomili zbiórkę środków pt. „#DrugiePłuca - Respiratory do walki z COVID-19”, której celem jest zakup respiratorów niezbędnych w leczeniu chorych na koronowirusa.

Zakupy SMS dla seniora – pomocna aplikacja studentów Politechniki Gdańskiej

 

Wiele starszych osób, które chroniąc swoje zdrowie pozostają w domach, ma problemy ze zrobieniem zakupów. Prosta aplikacja stworzona przez studentów Politechniki Gdańskiej może połączyć w szybki sposób potrzebujących z wolontariuszmi, którzy takie zakupy mogą dostarczyć.

 

Działanie aplikacji jest bardzo proste. Seniorzy mogą wysłać pod wskazany numer listę zakupów za pomocą sms. Wolontariusze, korzystając ze strony internetowej widzą pojawiające się listy zakupów razem z lokalizacją na mapie. Dzięki temu mogą zrobić zakupy osobom w okolicy, w której aktualnie przebywają.

Twórcy, czyli zespół studentów w składzie: Barbara Klaudel z WETI oraz Aleksander Obuchowski, Mateusz Anikiej, Roman Karski, Bartosz Rydziński z WFTiMS swój pomysł zgłosili w ogólnopolskim hacakotnie: Hack the Crisis: Tech for Good, którego celem było tworzenie rozwiązań pomagających ludziom w radzeniu sobie w trudnej sytuacji stanu epidemii korona wirusa https://www.hackcrisis.com/ 

Studenci z Politechniki Gdańskiej zajęli drugie miejsce w kategorii „Izolacja” , przegrywając z pierwszym zespołem zaledwie o 0.02%. Projekt znalazł się w dziesiątce najlepszych rozwiązań. W konkursie uczestniczyło 189 zespołów. Na razie to prototyp rozwiązania, przygotowany na konkurs. Trwają prace by udostępnić aplikację dla szerokiego odbiorcy. Więcej technicznych informacji o aplikacji można przeczytać [tutaj] 

Fot.: Na zdjęciu twórcy aplikacji

Konsultacje on-line z doradcami Biura Karier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do rejestracji na spotkania online z doradcami Biura Karier PG  https://pg.edu.pl/biuro-karier

 

Wystarczy zalogować się na portalu Career Center, wybrać typ spotkania i godzinę. Pracownicy Biura Karier potwierdzą dostępność i skontaktują się przed rozmową. Konsultacje prowadzone są przez doradcę zawodowego i doradcę ds. przedsiębiorczości.

 

W celu usprawnienia pracy doradcy korzystają z platform https://zoom.us, Skype, https://web.whatsapp.com

 

Absolwenci

Dr Magdalena Popowska członkiem Grupy Eksperckiej ds. Strategii Rozwoju Województwa P

 

Samorząd Województwa Pomorskiego w 2019 r. rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Jednym z podstawowych założeń w przygotowaniach regionalnych programów strategicznych jest włączanie w prace szerokiego grona partnerów, w tym reprezentantów przedsiębiorców oraz naukowców.

 

Dr Magdalena Popowska, adiunkt na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG została zaproszona przez Mieczysława Struka,  marszałka województwa pomorskiego do udziału w pracach grupy eksperckiej w zakresie wzmacniania gospodarczej marki regionu. Tym samym weźmie ona udział w wymianie poglądów oraz doświadczeń z ekspertami i praktykami życia gospodarczego, dostarczając merytorycznego wsparcia na etapie konstruowania projektu programu. 

 Gratulujemy wyróżnienia !

Absolwenci z WEiA laureatami Konkursu na najlepszą pracę dyplomową

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 10 marca 2020 r. podczas Gali Pomorskiej Nagrody Jakości ogłoszono laureatów II edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Magisterską i Inżynierską w Obszarze Nauk Technicznych Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku. Duży sukces odnieśli absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. 

 

Nagrodę I stopnia w kategorii prac magisterskich otrzymał mgr inż. Mateusz Czyżniewski, absolwent Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, obecnie uczestnik I roku Szkoły Doktorskiej. Uznanie jury zdobyła jego magisterska praca dyplomowa „Wybrane metody odtwarzania stanu systemów dynamicznych”. 


Nagrodę II stopnia w kategorii prac inżynierskich zdobyli inż. Krzysztof Ludwiczak i inż. Dawid Owoc, również absolwenci Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, za pracę dyplomową inżynierską „Zaprojektowanie i wykonanie układu stabilizacji kuli na płaszczyźnie”. 

Finaliści odebrali nagrody i gratulacje od prof. dr hab.inż. Bożenny Kawalec-Pietrenko, prof. zw. PG. Pani profesor pełni funkcję prezesa Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku.

 

Laureatom oraz opiekunom prac serdecznie gratulujemy! 

 

Na zdjęciu prof. Bożenna Kawalec-Pietrenko i mgr inż. Mateusz Czyżniewski

 

Jubileusz 75-lecia Politechniki Gdańskiej

Rozspiewana Alma Mater - zmiana terminu koncertu

undefined

Z uwagi na zaistniałą sytuację władze uczelni wyraziły zgodę na przesunięcie Jubileuszowego Koncertu "Rozśpiewana Alma Mater" na jesień bieżącego roku. 

Trwają rozmowy z wykonawcami - proponowane  terminy to niedziela 11 lub  18 października 2020r. Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszystkich zmianach.

 

Tymczasem można przypomnieć sobie koncerty, które odbyły się dzięki zaangażowaniu naszego Stowarzyszenia 

https://www.youtube.com/channel/UCMok1Aul8z15Qn8fsYCbr0Q

 

Do zobaczenia w Kwadratowej !

 

 Fot.: Krzysztof Krzempek

Przełożenie terminu obchodów 75-lecia Wydziału Okrętowego PG

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii oraz trudnym do przewidzenia okresem powrotu do normalizacji warunków życia, postanowiliśmy przenieść obchody Jubileuszu 75-lecia Wydziału Okrętowego PG z 30 maja 2020 roku na termin późniejszy.

 

Nie odwołujemy Jubileuszu, ale z konieczności przesuwamy w czasie, abyśmy mogli wspólnie świętować.

 

Dokładny termin obchodów podamy Państwu w późniejszych komunikatach.

 

Komitet Organizacyjny Obchodów 75-lecia Wydziału Okrętowego

Współpraca

Studenci PG opracują koncepcje rozwoju Opery Leśnej w Sopocie

 

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej rozpoczął współpracę z miastem Sopot przy planowanej przebudowie Opery Leśnej. Blisko 40 studentów wykona prace projektowe dotyczące infrastruktury i zagospodarowania terenu, tak aby obiekt zyskał nowe funkcjonalności przy zachowaniu najważniejszej – koncertowej.

 

Opera Leśna jest obiektem unikatowym w skali Europy, położonym wśród zieleni, otoczonym lasem, zarazem miejscem kultowym na stałe wpisanym w historię międzynarodowych festiwali muzycznych – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu. – Uznaliśmy, że takie miejsce wymaga niestandardowych rozwiązań. Liczymy na „otwarte głowy” studentów, poszukiwanie nowych, dotąd nigdzie niezastosowanych rozwiązań czy połączeń, które nas zaskoczą.

 

W konkursie pod nazwą „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej – koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” mogą wziąć udział studenci minimum I roku studiów II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

– Efekty tych prac zostały przedstawione w formie cyfrowych prezentacji. Obecnie studenci pracują już w docelowych zespołach 2-osobowych. Przygotowują koncepcję rozmieszczenia obiektów o nowej funkcji oraz utworzenia spójnego systemu przestrzeni publicznych i przepływów przez tereny Opery stałych użytkowników oraz gości o różnych profilach i potrzebach użytkowych – mówi dr inż. arch. Magdalena Podwojewska, prodziekan ds. studentów i promocji Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

 

Dzięki pracy studentów, obiekt ma zyskać nowe funkcjonalności. Zrewitalizowana scena z widownią ma pozostać niezmieniona.

 

Ze szczegółami współpracy  można zapoznać się na stronie https://www.sopot.pl/aktualnosc/8129/studenci-przygotuja-koncepcje-rozwoju-opery-lesnej-scena-bez-zmian

 

Źródło: Materiały Urzędu Miasta Sopotu

 

Międzynarodowy zespół specjalistów bada mechanizmy pamięci

 

 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprezentowała pięć odkryć z polskich laboratoriów, które pomogą lepiej zrozumieć mózg, najbardziej tajemniczy i fascynujący organ w ludzkim ciele.

 

Wśród nich znalazły się badania nad mechanizmami pamięci prowadzone przez zespół dr Michała KucewiczaLaboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu w Katedrze Systemów Multimedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Dr Michał Kucewicz w ramach projektu „Neurofizjologiczne mapowanie i stymulacja mózgu ludzkiego dla poprawy pamięci”,  wraz z zespołem składającym się z neurobiologów, fizyków, inżynierów biomedycznych i lekarzy bada mechanizmy pamięci i możliwości elektrycznej stymulacji jej zaburzeń.

Zespół poszukuje odpowiedzi na pytania: czym jest pamięć, gdzie jest zlokalizowana w mózgu i jak można ją efektywnie leczyć w chorobach Alzheimera, Parkinsona oraz innych, w których przebiegu występują zaburzenia pamięci.

W pracy badawczej naukowcy wykorzystują najnowsze technologie do pomiaru i stymulacji elektrycznej fal mózgowych. Projekt łączy technologie śledzenia ruchów źrenicy oka z technologiami do nagrań aktywności neuronowych w celu ukierunkowania elektrycznej stymulacji mózgu podczas wykonywania testów pamięci. 

 

Projekt jest realizowany we współpracy z Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

 

Europejski Dzień Mózgu obchodzimy 18 marca od ponad 20 lat. Więcej o badaniach nad mózgiem wspieranych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej zaprezentowanych z tej okazji  - TUTAJ

 

 Więcej informacji: Polskie Radio o nowych rozwiązaniach multimedialnych dla medycyny autorstwa naukowców z PG oraz Granty w konkursach FNP dla naszych naukowców

Trwają prace nad nowym typem baterii przepływowych

 

 

 

Zespół naukowy pod kierownictwem dr hab. inż. Joanny Krakowiak z Katedry Chemii Fizycznej, pracuje nad autorską konstrukcją ogniwa baterii przepływowej, jak również nad nowymi typami elektrolitów do zastosowania w bateriach tego typu. Obydwa projekty otrzymały dofinansowanie z projektu Inkubator Innowacyjności 2.0, prowadzonego na Politechnice Gdańskiej przez uczelniane Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

 

Tematyka ogniw przepływowych jest stosunkowo nowym zagadnieniem, które cieszy się wciąż rosnącym zainteresowaniem świata nauki jak i przemysłu.

Baterie przepływowe (redox flow cell) pełnią rolę magazynów energii elektrycznej, która zamieniana jest w energię chemiczną, dzięki odpowiednim reakcjom chemicznym. Ten typ baterii cechuje dobra sprawność (na poziomie ok. 80 %), długa żywotność (ok. 20 lat) oraz uniwersalny i bardzo bezpieczny system funkcjonowania.

Coraz więcej firm zainteresowanych jest rozwojem i produkcją akumulatorów przepływowych, ze względu na ograniczenia powszechnie używanych baterii litowo-jonowych.

 

Dzięki inicjatywie Centrum Transferu Wiedzy i Technologi został nawiązany kontakt z dr inż. Pekka Peljo z Aalto University w Finlandii, gdzie również prowadzone są prace badawcze nad ogniwami przepływowymi.

 

Szczegóły prac udostępnione są na stronie https://ctwt.pg.edu.pl/

Na zdjęciu od lewej naukowcy Masha Shahsavan oraz Mahdi Moghaddam z Aalto University, po środku Miłosz Murawski z Politechniki Gdańskiej, odwiedzający fińską uczelnię. Fot. Mahdi Moghaddam

Politechnika Otwarta zaprasza

Światowy Dzień Wody. Jak mądrze gospodarować wodą?

 

 

 

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Jak mądrze gospodarować wodą na co dzień? Zapraszamy do lektury artykułu dr inż. Karoliny Fitobór, specjalisty naukowo-technicznego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej (Katedra Technologii Wody i Ścieków).

 

Woda jest jednym z najważniejszych surowców, niezastąpionym w praktycznie każdej gałęzi przemysłu i niezbędnym człowiekowi do funkcjonowania. Najpoważniejszy problem gospodarki wodno-ściekowej stanowi nierównomierne rozmieszczenie zasobów wody słodkiej, który w dzisiejszych czasach potęguje nieracjonalne nimi gospodarowanie.

 

Wiele państw świata jest zagrożona znacznym zubożeniem zasobów wodnych (w tym niestety Polska), co może być katastrofalne w skutkach.Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielkim przywilejem jest możliwość korzystania z czystej wody wodociągowej.

 

Codzienne czynności pochłaniają ok. 140 ÷ 160 l wody/osobę, co w skali roku dla przeciętnego gospodarstwa domowego wynosi aż 200 tys. litrów.

 

Pamiętajmy, że surowcem do jej wytwarzania jest woda podziemna z głęboko położonych warstw wodonośnych (spełniających najwyższe kryteria jakości), które odnawiają się setki lat, a jej wydobycie i produkcja wymaga nakładów energetycznych i finansowych.

 

Każda zmarnowana kropla jest zatem na wagę złota.

 

Pełna treść artykułu znajduje się na stronie Politechniki Otwartej https://pg.edu.pl/otwarta 

Wydarzenia kulturalne

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej z pierwszym wirtualnym nagraniem

 

Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia premierowego wykonania utworu „You Rise Me Up” nagranego zdalnie przez Chór Politechniki Gdańskiej.

Premiera nagrania odbyła się 19 kwietnia. Wspólny śpiew artystów, którzy pracują we własnych domach, nie było prostym przedsięwzięciem. Próby online, wiele etapów obróbki i synchronizacji przesłanych przez wykonawców nagrań.  Z oddzielnych, solowych wersji, wyszedł chóralny utwór z towarzyszeniem fortepianu i oboju.

 – Artysta, który przestaje tworzyć, przestaje być artystą. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, najstarsza artystyczna organizacja studencka na Politechnice Gdańskiej, pomimo obecnej sytuacji nie zaprzestał swojej działalności. Zbieramy się, pracujemy i tworzymy. Oto pierwszy "produkt" naszej wirtualnej pracy – tłumaczy ideę nagrania prof. Mariusz Mróz, dyrygent chóru - Zrobiliśmy to dla Państwa aby dać Wam odrobinę wytchnienia, radości, uśmiechu, nadziei i wiary w lepszą przyszłość. Dzięki temu, że mamy udział w kulturze - jako twórcy i odbiorcy - łatwiej żyć, łatwiej stawiać czoła codziennym wyzwaniom.

Nagranie dostępne jest na kanale Youtube Akademickiego Chóru PG [TUTAJ]. Kolejne nagrania już wkrótce.

Muzeum Gdańska zaprasza na wirtualne wycieczki

 

Gdańsk - oficjalny portal miasta

W ramach akcji #zostanwdomu Muzeum Gdańska otworzyło dla zwiedzających wirtualne drzwi i zaprasza do obejrzenia wystaw oraz kolekcji zabytków. 

Pracownicy muzeum udostepnili też on-line publikacje posiadane w swoich zbiorach.

Korzystając ze strony https://muzeumgdansk.pl/wydarzenia-i-wystawy/szczegoly/news/muzeum-gdanska-w-sieci/ 

można posłuchać koncertów carillonowych oraz zapoznać się z warunkami uczestnictwa w konkursie fotograficznym MÓJ GDAŃSK 2020.

Sport

E-trening: Baza ćwiczeń systematycznie powiększa się!

 

 

Od czwartku 12 marca decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego stacjonarne zajęcia na Politechnice Gdańskiej zostały zawieszone. Naprzeciw całej społeczności akademickiej PG wyszło Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej https://csa.pg.edu.pl/ , Sportowa Politechnika, PG Tańczy oraz Tancerze Centrum Tańca Promyk.

 

Na prośbę Dyrekcji CSA PG trenerzy na co dzień pracujący ze studentami oraz prowadzący sekcje sportowe przygotowali serię ćwiczeń, które można wykonywać w zaciszu własnego domu, mieszkania czy w ogrodzie. Wśród nich znajdują się ćwiczenia ruchowo-oddechowe oraz 6-odcinkowy cykl treningowy, który pozwala na pracę nad mięśniami brzucha, udami i pośladkami, klatką piersiową i mięśniami grzbietu, ramionami, a wszystko to poprzedzone powinno być rozgrzewką i zakończone rozciąganiem!

 

Ponadto, dla osób, które naukę,  zdalną pracę w domu czy opiekę nad dziećmi chcą urozmaicić członkowie Sportowej Politechniki – Trenerzy Piotr Renkiel, Michał Hillar oraz koszykarka Agata Ostrowska przygotowali trening fitness, który także uaktywnia całe ciało.

 

Choć koszykówka czy siatkówka są to sporty grupowe, pewne elementy można ćwiczyć w domu czy w ogrodzie. Dla naszych studentów przygotowaliśmy także treningi piłki siatkowej od podstaw oraz szereg ćwiczeń w cyklu tygodniowym, które przydadzą się po powrocie na koszykarski parkiet. Natomiast dla osób, które chciałyby rozpocząć przygodę z tenisem i posiadają już rakietę, kilka teoretycznych i praktycznych podstaw, dobrych przed rozpoczęciem profesjonalnych treningów.

 

Tancerze PG Tańczy będący jednocześnie trenerami w Centrum Tańca Promyk przygotowali propozycję nauki kroków do popularnych tańców. Wśród nich są walc angielski oraz cha-cha.

 

Dodajmy, że baza ćwiczeń aktualizowana jest na bieżąco. Jak do tej pory, sprawdzając liczbę wyświetleń widzimy, wzrost zainteresowania. Niektóre z treningów wyświetlone zostały już ponad 300 razy.Wszystkie treningi dostępne są na  kanale Centrum Sportu Akademickiego PG na YouTube 

 

Przygotowane przez nas ćwiczenia wykonywane mogą być zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, a do aktywizacji zachęcamy również rodzeństwo i dzieci!

Komunikaty

Zmiana terminu gali przyznania nagród RINA i TOP KORAB

 
 

Jak co roku, tak i w tym, TOP KORAB wspólnie z RINA oraz Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa organizuje konkurs na najlepsze magisterskie prace dyplomowe. W tym roku komisja konkursowa zakwalifikowała do finału 4 prace. 

Szczegóły podane są na stronie wydziału: https://oio.pg.edu.pl/ 

Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju, tegoroczny finał planowany na początek kwietnia i połączony tradycyjnie z uroczystością rozdania dyplomów, zostanie przeprowadzony w terminie późniejszym, o którym powiadomię Was jak tylko sytuacja się unormuje. 

Zdrowia życzę i do usłyszenia,

 

Marcin Skrzyński

Prezes Zarządu Regionu Gdańskiego

Towarzystwo Okrętowców Polskich "KORAB" 1924

https://www.topkorab.org.pl/

https://www.facebook.com/topkorab/

Materiały dotyczące COVID-19

 

 

Organizacja brytyjska Wellcome Trust https://wellcome.ac.uk/  jest drugą co do wielkości instytucją charytatywną na świecie, której prace skupiają się wokół badań biomedycznych, mających na celu poprawę zdrowia ludzi oraz zwierząt.Jej najnowsza inicjatywa ma na celu udostępnianie danych badawczych i ustaleń dotyczących epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

 

Wellcome Trust wystosowała apel do badaczy, czasopism i instytucji naukowych do zapewnienia szybkiego i otwartego dostępu do wyników badań i danych dotyczących wybuchu epidemii. Rozpowszechnianie rzetelnych danych pomoże informować opinię publiczną o działaniach mających powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa

 

Listę dostępnych materiałów publikuje na stronie internetowej Biblioteka Główna PG  https://pg.edu.pl/biblioteka-pg       

 

Stypendia badawcze w Japonii

 

Japońskie Stowarzyszenie Promocji Nauki JSPS zaprasza do udziału w naborze na długoterminowe stypendia badawcze w Japonii. Propozycja jest skierowana do osób posiadających stopień doktora i obejmuje wszystkie dziedziny nauki.

 

 Długoterminowe stypendia badawcze trwające od 12 do 24 miesięcy oferowane są przez JSPS w ramach Inicjatywy Postdoctoral  Fellowship Program for Foreign Researches.

Mogą z niego skorzystać osoby, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 2 kwietnia 2014 roku i dotychczas nie korzystały z dłuższego niż roczny wyjazdu w ranach tego programu.

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 10 czerwca 2020 do Biura Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk.  Więcej informacji udziela Joanna Szwedowska-Kotlińska z Biura Współpracy z Zagranicą PAN.