Numer 2/2018

Kalendarium

Świąteczne spotkanie SAPG oraz PKB+

2018-12-20    15:30 – 17:30 Sala Senatu PG https://pg.edu.pl/sapg
Świąteczne spotkanie SAPG oraz Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+ z Kierownictwem Uczelni i Dziekanami Wydziałów.

Życzenia

Współpraca z Partnerami

Korporacja Budowlana DORACO partnerem kierunku Inżynieria morska i brzegowa

W dniu 28 listopada br., na Politechnice Gdańskiej przedstawiciele: Wydziałów Oceanotechniki i Okrętownictwa  i Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Korporacji Budowlanej DORACO podpisali porozumienie o współpracy, w ramach nowotworzonego kierunku międzywydziałowego Inżynieria morska i brzegowa, studiów drugiego stopnia.

Nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie bardzo intensywnie rozwijającej się gospodarki morskiej i niedobór na rynku pracy specjalistów wykształconych w tej dziedzinie. Jest także kolejną alternatywą dla absolwentów politechniki studiów pierwszego stopnia. Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę m.in. z zakresu projektowania i budowy obiektów hydrotechnicznych.

Po zdobyciu doświadczenia absolwenci będą kierować i nadzorować duże inwestycje hydrotechniczne w kraju i na kontraktach zagranicznych. Kształceni na nowym kierunku studenci będą kontynuatorami licznych pokoleń,  wybitnych inżynierów hydrotechników wykształconych  na Politechnice Gdańskiej, którzy projektowali, odbudowywali i rozbudowywali nasze porty, stocznie oraz zapory, jazy i inne obiekty hydrotechniczne – podsumowują dziekani wydziałów Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Inżynierii Lądowej i Środowiska Profesor Janusz Kozak i Profesor  Krzysztof Wilde.

Partnerem kierunku Inżynieria morska i brzegowa została Korporacja Budowlana DORACO z Gdańska, lider wśród wykonawców specjalizujących się w budownictwie hydrotechnicznym.

– Hydrotechnika zawsze była nam bliska, posiadamy kadrę z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w tym obszarze. W trudnym okresie dla budownictwa postawiliśmy na rozwój i poszerzanie kadry inżynierskiej oraz specjalizację hydrotechniczną. W sposób naturalny projekty hydrotechniczne stały się dla nas głównym kierunkiem działania. Tylko w tym roku rozpoczęliśmy 5 kolejnych inwestycji w polskich portach – mówi Andżelika Cieślowska, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej DORACO.

W ramach współpracy DORACO będzie wspierać Politechnikę w zakresie transferu doświadczenia i praktycznej wiedzy z realizowanych kontraktów, a eksperci DORACO służyć będą opiekunom nowego kierunku wsparciem w zakresie doboru i opracowania prac dyplomowych oraz realizacji projektów zespołowych. Wsparcie dotyczyć też będzie projektów kół naukowych. We współpracy z wydziałami będą prowadzić cykliczne wykłady i seminaria związane z tematyką kierunku. Studenci będą mogli liczyć na podjęcie stażu lub praktyki na budowach hydrotechnicznych prowadzonych przez spółkę. Docelowo absolwenci kierunku, w miarę aktualnego zapotrzebowania, znajdą zatrudnienie przy projektach hydrotechnicznych realizowanych przez generalnego wykonawcę.

Badania napędów dźwigowych Krupiński Cranes w Laboratorium LINTE^2

W Laboratorium LINTE^2 rozpoczął się montaż stanowiska do badań układów napędowych z energooszczędnymi silnikami elektrycznymi o magnesach trwałych, przewidzianych do wykorzystania w nowoczesnych dźwigach budowlanych (żurawiach wieżowych).

Badania zostaną wykonane w ramach umowy ze spółką celową Politechniki Gdańskiej EXCENTO Sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorstwa Krupiński Sp. z o.o., zajmującego się projektowaniem i produkcją żurawi wieżowych. 

Prace, które potrwają do stycznia 2019 roku, obejmują przeprowadzenia badań i pomiarów napędów elektrycznych nowoprojektowanego dźwigu KR 90-5, o łącznej mocy silników ok. 25 kW. Badania układów napędowych dźwigu będą miały na celu weryfikację ich parametrów i zostaną zrealizowane z wykorzystaniem hamowni maszyn elektrycznych, zainstalowanej w Laboratorium LINTE^2.

Oprócz parametrów elektrycznych, takich jak pobór mocy i sprawność wszystkich napędów dźwigu, przebadane zostaną również ich parametry mechaniczne – prędkości oraz momenty mechaniczne podnoszenia, przemieszczania i obrotu dźwigu, w tym również z uwzględnieniem dodatkowego obciążenia wiatrowego – we wszystkich trybach pracy, które będą emulowane za pomocą hamowni.

 Prace badawcze realizuje zespół pracowników Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych oraz Laboratorium LINTE^2 w składzie: dr inż. Michał Michna (kierownik), dr hab. inż. Dariusz Karkosiński prof. PG, dr inż. Grzegorz Kostro, dr inż. Filip Kutt i dr inż. Łukasz Sienkiewicz.

Kolejne spotkanie przedstawicieli przemysłu jachtowego i świata nauki Yacht Day 2018

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej oraz Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY (http://www.polboat.eu/) po raz szósty zorganizowały Yacht Day 2018 – spotkanie przedstawicieli świata nauki i przemysłu jachtowego. Spotkanie odbyło się  na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Po raz szósty, wykładowcy, doktoranci i studenci PG mieli okazję spotkać się z projektantami i producentami reprezentującymi największe stocznie i firmy związane z przemysłem jachtowym w Polsce. Uczestniczyli między innymi: Balt Yacht, Eko-Plast, Galeon, Kotniz, Northman, Sail Service, Sunreef Yachts,  Techno Marine,  i inni.

Coroczne spotkanie zostało zaplanowane w ramach realizacji porozumienia o współpracy z 2013 roku między Politechnika Gdańską a Polską Izbą Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – POLSKIE JACHTY, dotyczącego odbywania staży, praktyk, badań rozwojowych, zastosowania nowych technologii oraz komercjalizacji wiedzy.

W trakcie Yacht Day VI odbyły się prezentacje wybranych firm przedstawiające dorobek, osiągnięcia i sukcesy na rynku światowym, przedstawienie aktualnego stanu i kierunków rozwoju branży jachtowej w Polsce oraz wykład „Napęd elektryczny i hybrydowy małych jednostek pływających”. Spotkanie, które zgromadziło wielu zainteresowanych miało charakter otwartej dyskusji.

Była to też okazja, by omówić możliwości realizacji praktyk zawodowych w systemie kształcenia „Inżynier Przyszłości” – modelu kształcenia wdrażanego na Politechnice Gdańskiej który stawia na rozwój umiejętności inżynierskich studenta: planowania, projektowania, konstruowania i wnioskowania na podstawie przeprowadzonego doświadczenia.

Z życia Politechniki Gdańskiej

Studentka Politechniki Gdańskiej pomogła zbudować szkołę w Indonezji

Inżynier Lisa Aditya, pochodząca z Indonezji studentka kierunku Environmental engineering na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, przekazała ufundowaną przez rektora PG nagrodę specjalną zdobytą w tegorocznej edycji konkursu Czerwonej Róży na budowę szkoły podstawowej w rodzinnym kraju. Budynek jest już prawie gotowy, a prezes międzynarodowej organizacji humanitarnej ACT, która zbierała na ten cel środki, przesłał specjalne podziękowania dla Politechniki Gdańskiej.

Szkoła znajduje się we wschodniej części Indonezji, na wyspie o nazwie Lembata. Uczyć się w niej będzie około sześćdziesięcioro dzieci. Aby pomóc w budowie, Lisa przelała na konto ACT całą kwotę – pięć tysięcy złotych – otrzymaną wraz z specjalnym wyróżnieniem za wybitne dokonania w dziedzinie naukowej i społecznej w konkursie o nagrodę Czerwonej Róży 2018.

– O kandydatów na nauczycieli nie było łatwo, bo w promieniu 50 kilometrów od wioski nie ma żadnych innych osiedli. Mimo to ci, którzy zgłosili się do pracy, nie będą za nią pobierać żadnego wynagrodzenia – mówi Lisa.

Inż. Lisa Aditya studiuje kierunek Environmental Engineering na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Naukowo współpracuje z prof. Jackiem Mąkinią z Katedry Inżynierii Sanitarnej. Podczas uroczystego otwartego posiedzenia Senatu PG z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 Lisa otrzymała nagrodę dla najlepszego studenta naszej uczelni ufundowaną przez Politechniczny Klubu Biznesu PKB+ działający w ramach Stowarzyszenia Absolwentów PG.

Politechnika wielu pokoleń

Dzieci, młodzież szkolna, dorośli i seniorzy już wkrótce będą mogli zostać studentami Politechniki Gdańskiej biorąc udział w projekcie pod nazwą Politechnika Wielu Pokoleń. Powstała na PG inicjatywa została jednym z najwyżej ocenionych i dofinansowanych najwyższą kwotą zgłoszeń w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zatytułowanym „Trzecia Misja Uczelni”. 

– Udział w zajęciach prowadzonych w ramach Politechniki Wielu Pokoleń będzie mieć wpływ na aktywizację zawodową uczestników, a skierowanie oferty edukacyjnej do tak szerokiego grona słuchaczy zapobiegać będzie ich wykluczeniu społecznemu. Będzie to także szansa na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwinięcie zainteresowań – tłumaczy prof. Janusz Cieśliński, prorektor PG ds. organizacji, inicjator projektu.

Politechnika Gdańska we współpracy z Gminą Miasta Gdańsk (Hevelianum, dawne Centrum Hewelianum) oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym przygotuje program kształcenia skierowany do 1500 osób ze wszystkich grup wiekowych, w którym nacisk położony zostanie na mocno angażujące uczestników zajęcia praktyczne, warsztatowe i laboratoryjne. Ich tematyka obejmie nauki ścisłe i techniczne: matematykę, fizykę, chemię, elektrotechnikę, okrętownictwo, programowanie oraz nauki społeczno-ekonomiczne. PG udostępni słuchaczom swoje laboratoria, sprzęt, sale dydaktyczne i obiekty sportowe. Planowane zajęcia ruchowe będą odpowiadać preferencjom, możliwościom i zainteresowaniom uczestników.

Propozycje tematów, których mogłyby dotyczyć zajęcia przygotowały wszystkie wydziały Politechniki Gdańskiej. Najszerszą ofertę przygotowały Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska (15 zajęć o różnej tematyce), Wydział Chemiczny (4 zajęcia) i Wydział Zarządzania i Ekonomii (4 zajęcia), jak również Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość (5 zajęć), Centrum Języków Obcych (4 zajęcia) oraz Centrum Sportu Akademickiego.

Prezentacja projektu w MNiSW

Wyniki konkursu „Trzecia Misja Uczelni”, realizowanego w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, jednej z priorytetowych inicjatyw MNiSW, ogłoszono na konferencji prasowej. Podczas tego wydarzenia o projekcie Politechnika Wielu Pokoleń opowiedziała jego współtwórczyni, dr Monika Bizewska z Działu Projektów PG.

– Tematykę zajęć wybrali sami mieszkańcy Gdańska w skierowanej do nich ankiecie. Poruszymy więc takie kwestie jak obecność szkodliwych związków chemicznych w produktach codziennego użytku czy aplikacje mobilne, które pozwalają ćwiczyć umysł i zapobiegać rozwojowi choroby Alzheimera – wymienia dr Monika Bizewska.

„Trzecia Misja Uczelni” to konkurs MNiSW i NCBR finansowany ze środków Unii Europejskiej. Biorące w nim udział uczelnie przygotowały specjalne programy kształcenia, kursy i szkolenia skierowane do odbiorców spoza środowiska akademickiego. Dofinansowanie uzyskało 211 projektów z całej Polski, a jego łączna wartość to ponad 173,2 mln zł. Uczelnie będą realizowały swoje inicjatywy w czasie od 12 do 36 miesięcy. Koszt Politechniki Wielu Pokoleń ma wynieść 2 308 635 zł, z czego aż 2 239 375 zł stanowić będzie dofinansowanie z NCBR.

Przyszłość projektu

Projekt zakłada zinstytucjonalizowanie Politechniki Wielu Pokoleń w obrębie Politechniki Gdańskiej, co pozwoli na kontynuację działań w kolejnych latach. Powołana zostanie rada programowa, która opracuje program i będzie nadzorować jego realizację, w przyszłości zaś będzie go rozwijać i modyfikować w zależności od zapotrzebowań. Uczestnicy projektu zyskają możliwość wybierania zajęć z szerokiej oferty i uzyskiwania za nie punktów, których odpowiednia suma pozwoli na zdobycie dyplomu potwierdzającego ukończenie Politechniki Wielu Pokoleń.

Wniosek o dofinansowanie projektu Politechnika Wielu Pokoleń został przygotowany pod kierownictwem prof. Janusza Cieślińskiego przez zespół, w skład którego weszły dr Barbara Wikieł (kierownik projektu), dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, dr Monika Bizewska (Dział Projektów) i Joanna Kłosińska (Dział Promocji, Politechnika Otwarta).

O szczegółach dotyczących daty rozpoczęcia zajęć, ich tematyki oraz zapisów poinformujemy już wkrótce.

Album „Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury

Staraniem Fundacji PZITB „Inżynieria i Budownictwo” ukazał się album „Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa”.

Publikacja jest książką o dokonaniach grona architektów i inżynierów budownictwa Politechniki Gdańskiej, którzy po wejściu w dorosłe życie zawodowe, wykorzystując twórczą myśl architektoniczną oraz nowatorskie rozwiązania inżynierskie, zaprojektowali wiele ciekawych budynków i budowli służących społeczeństwu.

Album prezentuje dwadzieścia osiem obiektów użyteczności publicznej, architektonicznych i infrastrukturalnych, w zdecydowanej większości charakterystycznych, rozpoznawalnych punktów w przestrzeni publicznej Trójmiasta i kilku miast Polski, niejednokrotnie stanowiąc ich współczesną ikonę. Wśród zaprezentowanych realizacji znalazły się między innymi: kościół pw. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Centrum Giełdowe SA w Warszawie, most drogowy w Toruniu gen. Elżbiety Zawadzkiej, głębokowodny terminal kontenerowy DCT w Gdańsku, Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Pomorska Kolej Metropolitalna, tunel drogowy pod Martwą Wisłą czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zaprezentowanie całokształtu wszystkich wybitnych osiągnięć w jednym tomie, nawet najgrubszym, nie byłoby możliwe, stąd konieczny okazał się – dla redakcji – jakże trudny wybór.

Zasadniczą część albumu, opatrzoną słowami JM Rektora oraz dziekanów Wydziałów Architektury i Inżynierii Lądowej i Środowiska, poprzedza część historyczna poświęcona kampusowi Politechniki Gdańskiej oraz wspomnienie o kilkunastu wybitnych profesorach, pionierach gdańskiej architektury i budownictwa, którzy współtworzyli Politechnikę Gdańską w pierwszych latach jej działalności i na trwale zapisali się w jej annałach.

Album „Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia w dziedzinie architektury i budownictwa” jest do nabycia w Dziale Promocji PG (budynek nr 2) w godz. 8.00-15.00 oraz w siedzibie Zarządu Głównego PZITB w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, tel.: +48 22 826-86-34 (możliwość sprzedaży wysyłkowej).

Konwent Politechniki Gdańskiej

Wejście w życie z dniem 1 października 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” spowodowało, że swoją działalność zakończył Konwent Politechniki Gdańskiej. W myśl nowych regulacji miejsce Konwentu zajmie Rada Uczelni, do kompetencji której należeć będzie między innymi: opiniowanie projektu strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, opiniowanie projektu statutu uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej, w tym opiniowanie planu rzeczowo-finansowego i zatwierdzanie sprawozdania z jego realizacji, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat.

Stąd też redakcja Biuletynu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej zwróciła się do dr Zbigniewa J. Canowieckiego, przewodniczącego Konwentu Politechniki Gdańskiej w latach 2016 – 2018 z prośbą o dokonanie krótkiego podsumowania aktywności Konwentu naszej uczelni.

 Z.Canowiecki: Konwent Politechniki Gdańskiej w latach 2016-18 pełnił rolę organu opiniodawczo-doradczego wspierającego Rektora w takich obszarach jak: kierunki rozwoju uczelni w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, nawiązywanie kontaktów z przemysłem, wskazywanie bieżących i perspektywicznych potrzeb pracodawców i rynku pracy oraz w zakresie współdziałania nauki, biznesu i władzy państwowo - samorządowej. W skład Konwentu wchodziło 38 przedstawicieli pomorskiego środowiska gospodarczego i naukowego oraz przedstawiciele parlamentu RP i władz samorządowych. W trakcie kadencji odbyło się pięć posiedzeń Konwentu PG.

W trakcie pierwszego posiedzenia zainicjowano dyskusję, którą kontynuowano podczas drugiego posiedzenia Konwentu w marcu 2017 roku, dotyczącą finansowania działalności Politechniki Gdańskiej oraz zakresu i możliwości współpracy przy finansowaniu prac prowadzonych wspólnie z przedsiębiorcami i samorządem terytorialnym. Konwent przyjął stanowisko w formie wniosków i rekomendacji dotyczących kierunków działań wynikających z planowanych zmian ustawowych w zakresie finansowania szkolnictwa wyższego. Konwent zastanawiał się nad pełniejszym wykorzystaniem wielkiego potencjału intelektualnego, naukowego, badawczego i organizacyjnego naszej uczelni, podnosząc konieczność udziału Politechniki Gdańskiej w ważnych krajowych projektach oraz inwestycjach prorozwojowych i innowacyjnych. Mówiono o doświadczeniach Politechniki Gdańskiej odnośnie do udziału uczelni w tego typu programach. Zaproponowano wówczas omówienie możliwości włączenia się pomorskiego środowiska naukowego w realizację programu zagospodarowania Dolnej Wisły.

Wynikiem powyższych dyskusji było kwietniowe (2017r.) wystąpienie do wicepremiera Mateusza Morawieckiego o uruchomienie Narodowego Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły. 26 czerwca 2017 roku odbyło się otwarte posiedzenie Konwentu PG z udziałem około dwudziestu posłów i senatorów RP oraz wiceministrów zainteresowanych programem resortów: Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Środowiska oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju. Referaty wprowadzające wygłosili prof. Krystyna Wojewódzka-Król z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Romuald Szymkiewicz z Politechniki Gdańskiej. Po przedstawieniu uzasadnienia co do zasadności podjęcia systemowych, kompleksowych i skoordynowanych działań zmierzających do realizacji niezwykle efektywnego ekonomicznie, innowacyjnego i prorozwojowego programu odbyła się dyskusja, w wyniku której opracowane zostały „Wnioski i rekomendacje Konwentu Politechniki Gdańskiej dotyczące programu zagospodarowania dolnej Wisły”. Przedstawiciele resortów branżowych byli zgodni, że decyzję co do dalszych losów programu powinien podjąć Minister Rozwoju. Podczas posiedzenia uroczyście podpisano porozumienie o współpracy na rzecz programu zagospodarowania dolnej Wisły pomiędzy Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim i Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.

Kontynuując tematykę zagospodarowania Wisły, z inicjatywy Konwentu 13 grudnia 2017 roku odbyła się na Politechnice Gdańskiej debata w tzw. Złotym Trójkącie z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki, gospodarki oraz władzy państwowej i samorządowej. Gościem specjalnym był minister rozwoju dr Jerzy Kwieciński. Niezwykle interesująca dyskusja nacechowana była momentami wielkimi emocjami i mocnymi argumentami. Najważniejszym ustaleniem z tej debaty wynikającym z wystąpienia ministra Kwiecińskiego było to, że gospodarzem dalszych prac nad tym programem będzie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Debacie towarzyszyło niezwykłe zainteresowanie mediów. Zamykając tematykę związaną z Wisłą, należy podkreślić, że podczas Sympozjum z udziałem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka w dniu 16 lipca 2018 roku zostały omówione prace  projektowo-inwestycyjne prowadzone przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk w zakresie działań związanych z użeglowieniem Wisły oraz stan prac związanych z budową stopnia wodnego w Siarzewie jako elementu drogi wodnej E-40 zreferowany  przez Prezesa firmy Wody Polskie, któremu powierzono realizację tego projektu.

Podczas kolejnego posiedzenia w dniu 23 marca 2018 roku Konwent zapoznał się z aktualnym stanem zaangażowania Politechniki Gdańskiej w duże krajowe programy: badań kosmicznych (prezentacja prof. Edmunda Wittbrodta, budowy elektrowni jądrowej (prof. Kazimierz Duzinkiewicz) oraz poszukiwań i zagospodarowania złóż gazu łupkowego (prof. Jan Hupka).  Ważnym punktem marcowego posiedzenia było również podjęcie przez Konwent hasła JM Rektora prof. Jacka Namieśnika: „Nasz wspólny cel – podnoszenie prestiżu i rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej” wygłoszonego podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni w dniu 6 grudnia 2017 roku. Konwent omawiał możliwości upowszechniania dorobku Politechniki Gdańskiej, poszczególnych wydziałów, pracowników nauki oraz absolwentów. Konwent kierując się wysoką oceną, wydanego w maju 2018 roku, albumu z cyklu „Absolwenci Politechniki Gdańskiej i ich osiągnięcia” w dziedzinie architektury i budownictwa w swoim stanowisku wyraził gotowość patronowania wydawnictwom planowanym na 2019 rok i kolejne lata w formie albumów przedstawiających dokonania kadry naukowo-dydaktycznej oraz absolwentów Politechniki Gdańskiej w okresie 114-letniej historii gdańskiej Alma Mater,  m.in. w dziedzinach chemii, okrętownictwa, mechaniki oraz elektroniki.

 Konwent na swoim ostatnim posiedzeniu w dniu 13 września 2018 roku przyjął stanowisko zawierające propozycję ustanowienia honorowego tytułu: Osobowość Politechniki Gdańskiej. W uzasadnieniu  podkreślono, że wielu absolwentów Politechniki Gdańskiej osiągnęło ogromne sukcesy w działalności nie tylko na polu naukowym, ale również w dziedzinach związanych z aktywnością społeczną, polityczną i gospodarczą. Konwent Politechniki Gdańskiej uznał za celowe podjęcie działań związanych z promocją wybitnych osobowości będących absolwentami Politechniki Gdańskiej w uznaniu ich szczególnych zasług w zakresie rozwoju i promocji nauki, kultury, sportu, gospodarki oraz życia publicznego: społecznego i politycznego. Dokonując na tym posiedzeniu oceny dokonań Konwentu podkreślono, że efektywna praca Konwentu PG nie byłaby możliwa bez doskonałej współpracy z JM Rektorem PG prof. Jackiem Namieśnikiem oraz prorektorami naszej uczelni.

PG ponownie najpopularniejszą uczelnią w Polsce

Po raz drugi z rzędu Politechnika Gdańska zajęła pierwsze miejsce w rankingu najchętniej wybieranych szkół wyższych w kraju przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O jedno miejsce na studiach na PG ubiegało się 8,8 osób.

Ranking najchętniej wybieranych uczelni publicznych w kraju, który opublikowało MNiSW, stanowi podsumowanie wyników rekrutacji do szkół wyższych w roku akademickim 2018/2019. Z zestawienia wynika, że na Politechnice Gdańskiej odnotowano najwięcej, bo aż 8,8 zgłoszeń w przeliczeniu na jedno miejsce na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Na drugiej w rankingu Politechnice Warszawskiej było 7,2 chętnych na jedno miejsce.

 – Mamy bogatą ofertę dydaktyczną dostosowywaną do zapotrzebowania na rynku, nasi absolwenci są cenieni przez pracodawców i osiągają jedne z najwyższych zarobków spośród absolwentów szkół wyższych w Polsce. Cieszę się, że młodzi ludzie to dostrzegają i chcą u nas studiować – mówi prof. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej.

Absolwenci

Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla absolwentów Wydziału Architektury PG

 

Dwóch absolwentów Wydziału Architektury PG znalazło się wśród laureatów konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni:

  • nagroda Prezydenta Miasta Gdyni za pracę „Funkcjonowanie miasta nocą w kontekście idei smart city”, autor – Marek Rybiński, absolwent kierunku gospodarka przestrzenna;
  • wyróżnienie za pracę „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części Śródmieścia Morskiego w Gdyni”, autor – Mateusz Chorabik, absolwent kierunku gospodarka przestrzenna.

Gratulujemy nagrodzonym !

Odznaki Honorowe PCK dla przedstawicieli Politechniki Gdańskiej

Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jerzy Wtorek, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Zenon Filipiak, dyrektor administracyjny WETI odebrali Odznaki Honorowe PCK. Podczas uroczystej gali 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK, która odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku, uhonorowana została także Politechnika Gdańska jako instytucja oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

 Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża przyznała odznaki przedstawicielom naszej uczelni na wniosek Oddziału Regionalnego PCK Gdańsk. Prof. Jackowi Namieśnikowi, rektorowi Politechniki Gdańskiej, prof. Jerzemu Wtorkowi, dziekanowi WETI oraz Zenonowi Filipiakowi, dyrektorowi administracyjnemu WETI, a także Wydziałowi Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Politechnice Gdańskiej nadano Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia.

Prof. Jacek Namieśnik oraz prof. Jerzy Wtorek zostali uhonorowani w uznaniu za zasługi na rzecz promowania idei honorowego krwiodawstwa poprzez wsparcie i patronat honorowy nad cykliczną akcją poboru krwi pn. Politechnika Superbohaterów. Natomiast zasługi dyrektora Zenona Filipiaka dotyczą wsparcia podczas organizacji akcji.

Komunikaty

International Career Day 2019

Biuro Karier PG zaprasza pracodawców do udziału w targach pracy International Career Day 2019 które odbędą się 17 stycznia 2019 roku w Gmachu Głównym PG na Dziedzińcu Fahrenheita.

W gronie wystawców znajdą się, takie firmy jak: State Street Bank International, Refinitiv, ARLA Global Financial Services Centre Sp. z o.o., Sescom S.A., Wipro IT Services Poland, Nokia Bydgoszcz Technology Center, Activ Meble Sp. z o.o., Activ Sp. z o.o., Activ Yachts Sp. z o.o., Kosmepol Sp. z o.o., Belbal Sp. z o.o.

Wydarzenie jest szczególnie adresowane do firm które są zainteresowane zatrudnieniem studentów z zagranicy oraz kształcących się w języku angielskim, posiadających biegłą znajomość tego języka.

Więcej informacji na stronie Biura Karier: https://pg.edu.pl/biuro-karier/

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Biura Karier PG Panią Joanną  Jettmar- Fojut tel. 58 347-16-90, adres e-mail: jjettmar@pg.edu.pl

Kalendarze na 2019 rok już w sklepie z upominkami PG

 

W sklepie z upominkami Politechniki Gdańskiej dostępne są już kalendarze na 2019 rok: książkowe z wkładką o PG, kieszonkowe oraz ścienne jednodzielne z kalendariami.

  Zapraszamy do sklepu z upominkami PG od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

 Fot. Krzysztof Krzempek